O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Ali temeljni predpisi o delovnih razmerjih za policiste ne veljajo?

Mojca Novak, 21.8.2003

Uprava, Delovna razmerja

Mojca Novak, Pravna praksa, 29/2003Delovno in socialno sodišče je izdalo sodbo, ki vzbuja dvome o pravilni presoji sodišča. Kljub temu, da je predmet presoje v sodbi delovno pravo po zakonodaji, ki je veljala pred uveljavitvijo novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), menim, da je tema zaradi razrešitve temeljnih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Pravica do regresa

Avtor ni naveden, 21.8.2003

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 29/2003Delavki je iz poslovnega razloga prenehalo delovno razmerje v juniju 2003, v tem času je bil delavki izplačan tudi sorazmerni del regresa. Ker pa je delavka v bolniškem staležu, delovno razmerje še traja, in sicer dokler ne bo bolniški stalež zaključen. Ali je delavka upravičena do regresa za obd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Dileme pri presoji človekovih pravic

Marta Jelačin, 21.8.2003

Človekove pravice

Marta Jelačin, Pravna praksa, 29/2003Odločba US RS, št. Up-39/95 z dne 16. 1. 1997, o nepoštenem sojenju se je spremenila v sodno farso Ne boste verjeli, tudi tožba brez temelja se lahko popravi po štirinajstih letih od vložitve, tako da se ustvari pač novi temelj. Seveda je za to potrebno nekaj posebnega. Potrebno je, da tako hibo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Jubilejna nagrada

Avtor ni naveden, 21.8.2003

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 29/2003(a.) Delavec je zaposlen za 5 ur, in sicer za določen čas. Prvega julija je dopolnil 20 let delovne dobe. Ali delavcu pripada jubilejna nagrada? Ali mora biti 20 let zaposlen pri istem delodajalcu? (b.) Kakšna jubilejna nagrada pripada delavcu, ki je leta 1983 prejel jubilejno nagrado za 10 let d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

O ranljivosti patenta: informacija in opozorilo

Vinko Skubic, 21.8.2003

Intelektualna lastnina

Vinko Skubic, Pravna praksa, 29/2003O patentu kot pravici govorimo, ko je za prijavitelja prijavni postopek za pridobitev te končan. Imetnik je svoje dosegel, pravica pa je odtlej predmet morebitnega napada tretjih. Vsak patent je na načelni ravni ranljiva pravica, ni pa ranljivost vseh patentov za isti izum enako velika ali istosm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Aristoteles: POLITIK

Sara Pernuš, 21.8.2003

Pravoznanstvo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 29/2003Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani Aristoteles: POLITIK (Akademie Verlag, 2001) Aristotelova Politika je eno temeljnih del politične filozofije: prva sistematična obravnava države, njene zasnove in njenih ekonomskih temeljev. Po analizi pojma oblasti je Aristotel razvil tezo, da je človek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

O letnem dopustu...

Gregor Miklič, 21.8.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Gregor Miklič, Pravna praksa, 29/2003Nisem pričakoval, da bo moje nestrinjanje z nekaterimi stališči Luke Tičarja povzročilo tako srdit odmev (Luka Tičar: O letnem dopustu …, PP, št. 27-28/2003), ki pa vsebinsko ni prispeval nič novega k razčiščevanju odprtih vprašanj na področju uveljavljanja zakonskih določb o določanju letnega dopus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Domneva vzročnosti

Drago Dular, 21.8.2003

Obligacije

Drago Dular, Pravna praksa, 29/2003Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 29/78, 39/85, ZOR) je urejal odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti v 173. členu in v nadaljnjih členih (174. in 177. člen) smiselno enako, kot jo zdaj ureja obligacijski zakonik (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Pravica obtoženca, da se brani sam

Dean Zagorac, 21.8.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29/2003Statut Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) obtožencem med drugim jamči tudi pravico, da se branijo sami (četrti odstavek 21. člena). Najbolj znana primera, ko obtoženca vztrajata pri tem, da se branita sama in da pred sodiščem nastopata brez zagovornikov, sta nekdanji jugo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Profesor Tetley o mednarodnem pomorskem pravu

dr. Marko Pavliha, 21.8.2003

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 29/2003Upam si trditi, da je kanadski profesor pomorskega prava gospod William Tetley, Q.C., čigar knjige so prevedene v številne svetovne jezike(*1), zaščitna znamka, ki jo pozna sleherni strokovnjak za pomorsko pravo na našem modrem planetu. Profesor Tetley nam je tokrat postregel še z eno pomorskopra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Sodbe: pogled skozi jezikovno kukalo

mag. Tina Verovnik, 21.8.2003

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 29/2003Zadnje čase prebiram kupček sodb, ki mi jih je prepustila Monika Kalin Golob, in se ponovno čudim, kako neusahljiv vir idej za pisca jezikovnih kotičkov so. Pred dvema letoma sem se ukvarjala z značilnostmi njihove besedilne zgradbe (o tem morda v enem od naslednjih kotičkov), čisto jezikovne zadeve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Quo vadis theoria iuris

mag. Benjamin Flander, 21.8.2003

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 29/2003V 20. stoletju in, posebej izrazito, ob prehodu v tretje tisočletje se je ob daljnosežnih družbenih spremembah uveljavilo stališče, da zahodna civilizacija v kognitivnem in institucionalnem smislu vstopa v t. i. postmoderno dobo. V kognitivni sferi se je postmodernizem najprej uveljavil v umetnosti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Stranka

dr. Marko Novak, 21.8.2003

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 29/2003Stranka je gotovo eden izmed temeljnih pojmov v pravu. Je steber, brez katerega zgradba prava ne bi stala, kajti pravo je navsezadnje zaradi njegovih naslovljencev, akterjev, tvorcev ter uporabnikov, zaradi ljudi namreč. Kojévova fenomenološka opredelitev pojma prava tako zajema predvsem stranki A i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 21.8.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 29/20031. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku. (Ur. l. RS, št. 75/03) - velja od 16. avgusta; - določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z ZPP in z ZKP; - ovojnice, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, se uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Devizne vloge varčevalcev podružnice LB

Avtor ni naveden, 21.8.2003

Banke in hranilnice, Devizno poslovanje

, Pravna praksa, 29/2003Republika Hrvaška: prevzem monetarne zakonodaje SFRJ Republika Hrvaška je z Ustavno odluko o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske z dne 25. 6. 1991 prevzela vse pravice in obveznosti, ki so bile prenešene z Ustavo Republike Hrvaške in Ustavo SFRJ na telesa SFRJ. Določeno je tudi, da bo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Davčni primež in ekonomska logika

dr. Matej Lahovnik, 21.8.2003

Davki občanov in dohodnina

dr. Matej Lahovnik, Pravna praksa, 29/2003Vlada nas bo v kratkem »razveselila« z davčno reformo. Osnovna ideja reforme naj bi bila razširitev osnove za pobiranje davkov z obdavčitvijo premoženja ter razbremenitev dohodkov iz dela. Slovenija se po obremenitvi dohodkov iz dela uvršča v sam vrh držav v Evropi, kar resno ogroža našo konkurenčno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Vsebina "Pravna praksa" 029/2003

Avtor ni naveden, 21.8.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 29/2003Gregor Miklič Odmevi: O letnem dopustu... mag. Saša Prelič Delitev kapitalske družbe: ali je dopustna ustanovitev nove družbe s hkratnim izkazovanjem dobička mag. Bećir Kečanović Uravnotežen nadzor nad policijo Boštjan Kavčič Izredna pravna sredstva v upravnem postopku Koliko? mag. An...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Delitev kapitalske družbe: ali je dopustna ustanovitev nove družbe s hkratnim izkazovanjem dobička

mag. Saša Prelič, 21.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 29/2003Neka delniška družba (družba A) je opravila vsa potrebna in predpisana statusnopravna dejanja, da se bo lahko v postopku zakonskega predpisanega preoblikovanja preoblikovala na način, da se bo razdelila na dve novi družbi, in sicer družbo B in družbo C. Z dnem vpisa ustanovitve obeh novih družb v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

ZIZ in ZFPPod

Vladimir Balažic, 21.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Balažic, Pravna praksa, 29/2003Načelno pravno mnenje: civilno in gospodarsko pravo Načelno pravno mnenje je bilo sprejeto 30. junija 2003 na občni seji Vrhovnega sodišča RS: * prvi in četrti odstavek 24. člena, 12. točka prvega odstavka 55. člena, prvi odstavek 56. člena, 58. in 59. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Prepisano, ker ni preslišano...od 29. julija do 18. avgusta

Irena Vovk, 21.8.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29/2003Četrtek, 31. 7. Do splošnih informacij prek svetovalca. Vlada je določila besedilo spremenjene in dopolnjene uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami, ki med drugim določa, da mora organ javne uprave, ki posluje z uporabniki, v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Urejanje prostora - postopek razveljavitve občinskega odloka

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 21.8.2003

Lokalna samouprava, Urejanje prostora

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29/2003Primer Občinski svet je v oktobru 2002 sprejel sklep, s katerim je razveljavil svoj odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za obdobje 1986 do 2000, ki se nanaša na Center za ravnanje z odpadki in deponijo. V sprejetem odloku so bile ugotovljene...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Dolžnosti uprave izdajatelja vrednostih papirjev pri prevzemu

mag. Janez Tekavc, 21.8.2003

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 29/2003Zanima nas, kdaj je izdajatelj vrednostnih papirjev v skladu z zakonom o prevzemih dolžan objaviti dejstvo, da je nek delničar kupil kvalificiran delež vrednostnih papirjev in kolikšen je ta delež? Ali je kupec delnic v primeru nakupa deleža vrednostnih papirjev dolžan o tem nakupu obvestiti izdajat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Izredna pravna sredstva v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 21.8.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 29/2003Stranke upravnega postopka imajo do določenega trenutka možnost in pravico izpodbijati izdani upravni akt z rednim pravnim sredstvom – pritožbo. Vložitev pritožbe je vezana na petnajst dnevni zakonski rok, pod pogojem, da s kakšnim drugim zakonom, ki v odnosu do ZUP predstavlja lex specialis, ni dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Nekatera izhodišča in značilnosti obdavčitve nepremičnin

mag. Andrej Šircelj, 21.8.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 29/2003Eno izmed (trenutno aktualnih) vprašanj na področju snovanja novega davčnega sistema in vodenja davčne politike v Sloveniji je – poleg uvedbe novih osebnih in podjetniških dohodnin, dopolnitve predpisov o davku na dodano vrednost in trošarinah zaradi vključitve Slovenije v Evropsko unijo, novih pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Uravnotežen nadzor nad policijo

mag. Bećir Kečanović, 21.8.2003

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 29/2003Novela zakona o policiji (ZPol-B; sprejeta je bila 15. julija 2003) s spremenjenim postopkom reševanja pritožb nad delom policije zahteva aktivno sodelovanje civilne družbe, v zvezi z nadzorom ministrstva za notranje zadeve pa določa tudi uporabo policijskih pooblastil. Ne da bi se spuščali v nomote...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29

Leto objave

< Vsi
2003(30)
> Avgust(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ K L M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov