O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Pregled in ocenjevanje ponudb

Vida Kostanjevec, 14.10.1999

Obligacije

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 29/1999Formalni pregled ponudb se prične že ob sprejemu ponudbene dokumentacije,(*1) nadaljuje se s pregledom ponudbene vsebine na javnem odpiranju ponudb in zaključi šele v fazi ocenjevanja ponudb. Ker gre pri sprejemu in javnem odpiranju ponudb za izrazito formalni del razpisnega postopka, mu na tem m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Razporejanje in pogodba o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 29/1999Delavec ima kot direktor sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec ga želi razporediti na drugo delovno mesto, ustrezno njegovi izobrazbi, vendar z bistveno manjšo plačo. Ali se v tem primeru izda samo odločba o razporeditvi ali tudi nova pogodba o zaposlitvi? Kakšne so posledic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Zajamčene plače po ZFPPod

Hinko Jenull, 14.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 29/1999Državni zbor je po hitrem postopku sprejel Zakon o finančnem poslovanju podjetij(*1). O dobrih in slabih straneh novega zakona sta v PP (št. 25 in 26/99) že pisala Stanislav Rozenstein in dr. Marko Brus.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Delovna razmerja: Disciplinska odgovornost delavcev za kršitve med začasno zadržanostjo z dela

Stanislav Rozenstein, 14.10.1999

Delovna razmerja

Stanislav Rozenstein, Pravna praksa, 29/1999V tem prispevku bi rad postavil pod drobnogled eno izmed kršitev delovnih obveznosti, ki se v zadnjem času pojavlja najpogosteje in jo ima v svojih internih aktih kot hujšo kršitev delovnih obveznosti opredeljeno večina podjetij: nespoštovanje obveznosti delavca-zavarovanca v času začasne zadržanost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Pravice delovnih invalidov v primeru stečaja

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 29/1999Kakšne so pravice delovnih invalidov II. in III. kategorije v primeru stečaja? Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 8/96 - odločba US, 39/97 in 52/99) v 8. in 126. členu določa, da z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna razmerja pri dolžniku zapo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Dodatek k plači

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 29/1999Delavka, ki je zaposlena v upravni enoti, prejema dodatek po 153. členu zakona o obrambi in zaščiti. Glede na določbo 115. člena zakona o obrambi ta določba še vedno velja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Elementi pogodbenega razmerja v postopkih oddaje javnih naročil

Martina Selan, 14.10.1999

Obligacije, Proračun

Martina Selan, Pravna praksa, 29/1999Temeljno načelo obligacijskega prava, formulirano v 11. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89; v nadaljnjem besedilu: ZOR) je, da so udeleženci v obligacijskih razmerjih enakopravni. V skladu s tem načelom nima nobena stranka, udeleženka obligacijskega razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

Igor Šoltes, 14.10.1999

Proračun

Igor Šoltes, Pravna praksa, 29/1999Državni zbor Republike Slovenije je sprejel zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99 ZRPJN)(*1), ki pomeni pomemben korak k vzpostavitvi uskladitve zakonodaje na področju javnih naročil s smernicami Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Ustavno sodišče RS: Prometni davek

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 29/1999Postopek za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 12. člena in 5. točke tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov Zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 4/92, 9/92-p., 12/93-odl. US, 71/93, 35/94-odl. US, 16/96, 75/96-odl. US, 57/97, 3/98, 7/98-odl. US, 24/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Objava sodbe ali popravka

Simona Zatler, 14.10.1999

Obligacije

Simona Zatler, Pravna praksa, 29/1999Na prvi stopnji se je končal sodni primer v pravdni zadevi tožeče stranke Marjana Podobnika proti toženi stranki Mladini, časopisno podjetje d. d..(*1) Primeri, kot je ta, so dovolj neobičajni, da vzbudijo polemično razpravo znotraj pravniškega in novinarskega kroga kot tudi širšo javno razpravo. Pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija premičnin - omejitve

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 29/1999Drugi odstavek 17. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 56/92-odl. US, 13/93-odl. US, 31/93, 24/95-odl. US, 20/97-odl. US, 23/97-odl. US, 65/98 in 76/98-odl. US) ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Ustavno sodišče RS: Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Ustavno sodišče, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 29/1999Tretji odstavek 169. člena in četrti odstavek 171. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94-p. in 23/99) nista v neskladju z Ustavo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 171. člena in petega odstavka 172. člena Kazenskega zakonika se zavrže. S tem, ko j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Ustavno sodišče RS: Financiranje občin

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 29/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 37. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97-odl. US in 56/98) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Nedosledno poimenovanje oseb, ki vodijo po gorah

dr. Janez Duhovnik, 14.10.1999

Gostinstvo in turizem

dr. Janez Duhovnik, Pravna praksa, 29/1999V Sloveniji vodijo po gorah poklicni gorski vodniki in prostovoljni vodniki Planinske zveze Slovenije Obiskovalcem gorskega sveta se dogajajo tudi nesreče, od katerih nekatere doživijo sodni epilog. Med takimi primeri je eden, povezan z gorsko nesrečo, v kateri so tri osebe umrle, dve pa sta bili...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Pokojnina udeleženca NOB

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 29/1999Primorski udeleženec NOB - po lastni izjavi z dvojnim štetjem udeležbe od 1. julija 1943 do konca vojne - ima priznano za 40 let zavarovalne dobe - vključno udeležbo v NOV - pokojnino v višini 90.000 SIT na mesec. Nekateri njegovi soborci pa imajo za enako zavarovalno dobo nekaj višjo pokojnino, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Stvarno pravo: Pojem stvari, njenih sestavnih delov in pritiklin

dr. Matjaž Tratnik, 14.10.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 29/1999Pred kratkim se je pospešeno pričelo delo na novem sistemskem zakonu, ki naj bi urejal področje stvarnega prava. Tako se najprej srečujemo pri vprašanju, ali naj ta zakon ureja tudi temeljne pojma stvarnega prava, kot so npr. pojem stvari, premičnin in nepremičnin, ali pa naj njihovo ureditev prepus...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Iz diplomskih nalog: Prosto gibanje odvetnikov znotraj ES

mag. Bojan Kukec, 14.10.1999

Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 29/1999V začetku letošnjega julija je na Pravni fakulteti v Mariboru študent Oliver Kljajič, uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom: " Prosto gibanje odvetnikov znotraj Evropske skupnosti (ES)". Na povabilo mentorja prof. dr. Mirka Ilešiča sem sodeloval v komisiji - predsedoval ji je docent dr. Bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Slovenščina v sodni praksi (4. del): Hiperkorektnost - neustrezna pretirana pravilnost

dr. Monika Kalin-Golob, 14.10.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 29/1999Jožeta Toporišiča Enciklopedija slovenskega jezika pri iztočnici hiperkorektnost navaja dva pomena. Prvi se nanaša na "logično, ne pa jezikovno utemeljeno natančnost, npr. raba dvojine nam. množine pri parnem (npr. dajati z odprtima rokama, ženska z lepima nogama ...)". Čeprav imamo dve roki in b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Vsebina "Pravna praksa" 445/1999

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 29/1999dr. Matjaž Tratnik Pojem stvari, njenih sestavnih delov in pritiklin Stanislav Rozenstein Disciplinska odgovornost delavcev za kršitve med začasno zadržanostjo z dela Hinko Jenull Zajamčene plače po ZFPod Vprašanja - odgovori Pravice delovnih invalidov v primeru stečaja Razporejanje in pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Drobnjakarsko donatorstvo

Alenka Leskovic, 14.10.1999

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 29/1999Spoštovani docent ljubljanske pravne fakultete dr. Miha Juhart mi bo gotovo zopet očital neskončno lahkotnost, ki si jo v Paragrafu lahko privoščim ob obravnavanju povsem resnih tem. Nekoliko operetno sem namreč lotevam tudi tako resnega vprašanja, kot je dograditev ljubljanske pravne fakultete. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 14.10.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29/19995. - 12. oktobra Torek Slovenska vojska do leta 2010. Obrambni minister Franci Demšar je na tiskovni konferenci predstavil dokument z naslovom Obseg in struktura Slovenske vojske 2010. Dokument prinaša natančnejšo razdelitev osnovnih ciljnih usmeritev Slovenske vojske do leta 2010, zapisanih v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Lipicanec - med patriotizmom, politiko in pravom

dr. Marko Ilešič, 14.10.1999

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 29/1999Malokateri pojav je v zadnjem času tako vzburkal slovensko in delno tudi mednarodno javnost kot zapleti v zvezi s pravnim varstvom označbe "lipicanec". Ne samo, da se s problemom ukvarjajo konjerejski strokovnjaki in ustrezne vladne službe, kar je razumljivo in profesionalno, se v zvezi z njim ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Revija za kriminalistiko in kriminologijo, št. 3/1999

Marija Milenković, 14.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 29/1999Pred nami je že tretja letošnja številka Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Začenja jo članek Zorana Kanduča: "Situacijske kriminološke perspektive in kriminalitetna politika". Pisec razčlenjuje nekatere osrednje usmeritve v kriminološki teoriji in kriminalni politiki. Posebno pozornost name...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Obmejni slovenski kmet na delu v Avstriji

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 29/1999Kakor precej slovenskih kmečkih fantov je tudi kmečki sin iz Turnišča odhajal na sezonska dela v Avstrijo. Poleg avstrijske delovne dobe, ki znaša v presledkih približno 10 let, je dopolnil tudi v slovenskem zavarovanju približno 3 leta. Ker je že v letih in se ne čuti najbolj zdravega, je zapros...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29

Leto objave

< Vsi
1999(24)
> Oktober(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG HI J K L M NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov