O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 18.7.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2013Pregled slovenske zakonodaje Zavarovalništvo Novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J), ki velja od 17. julija, v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive 2011/89/EU glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu. V skladu
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Evropa

Irena Vovk, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013Torek, 9. 7. Erasmus in Erasmus+. V študijskem letu 2011/2012 je program Erasmus več kot 250.000 študentom omogočil, da del visokošolskega izobraževanja opravijo v tujini ali se odločijo za delovno prakso pri tujem podjetju in tako izboljšajo zaposljivost. Poleg tega je več kot 46.500 akadem
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pet "zapovedi": tretja

dr. Jože Mencinger, 18.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 28/2013"Zmanjšajmo javno porabo" je tretja med petimi zapovedmi neoliberalizma. Po njej je javna poraba "zapravljanje davkoplačevalskega denarja". Da nas je v javnem sektorju preveč in da s previsokimi plačami živimo od žuljev v zasebnem, so najbolj trdno prepričani "delodajalci", pa tudi mnogi ekonomisti, ki so zaposleni v javnem sektorju, v katerem redno dobivajo plače in druge dobrobiti take zaposlitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

dogodki - izjave

Irena Vovk, 18.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013od 9. do 15. julija Torek, 9. 7. Pritožbe zoper policiste. Veljati je začel Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov, ki se je spremenil zaradi prenove policijske zakonodaje. Novi pravilnik podrobneje opredeljuje način in postopek obravnavanja pritožb zoper delo policistov pri op
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Učinek klišejev v obrazložitvah

Tomaž Pavčnik, 18.7.2013

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 28/2013Pravičnost, ki naj jo da sodba, je dveh vrst. Prvo prinaša konkretna odločitev, ki neposredno vpliva na življenje strank. Ko brskamo po sodni praksi, se izreku ne posvečamo kaj dosti ali pa ga, še večkrat, nezavedno in rutinirano preskočimo, zasenčimo kot nekaj za nas nezanimivega. Večkrat preskočimo nato še širši del obrazložitve, kar samo priča o tem, kako so sodne odločbe preobložene s sporočilno nepomembnimi prvinami. Od tam dalje lahko naletimo na drugo prvino, drugo vrsto pravičnosti. To je utemeljevanje pravnih stališč. To je tisto, kar nas zanima, ko pregledujemo sodno prakso ali ko prebiramo kakšno svežo odločbo, ki prinaša nekaj novega - ne le za stranke, ki jih zadeva, marveč za pravo kot tako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Razsojeno

Toni Tovornik, 18.7.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 28/2013Zmotna ugotovitev dejanskega stanja v izvršilnem postopku Sodišče prve stopnje je s sklepom delno ustavilo izvršbo na 22.941,84 evrov, plačanih 4. septembra 2021, in sicer na podlagi ugotovitve, da je upnik zaradi delnega plačila umaknil predlog za izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Neupravičen zastoj v kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Eden od centrov za socialno delo je Varuhu sporočil, da na Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št. IK 44755/2010 teče kazenski postopek zaradi spolnega nasilja nad mladoletno osebo že tri leta, kar nedvomno ni v korist mladoletne oškodovanke. Varuh je nemudoma pristopil k ugotavljanju okoliščin, zaradi katerih naj bi po zatrjevanju centra za socialno delo prišlo do zastoja v obravnavanju te zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Dokazni standard anonimne prijave informatorja

Vanja Žgur, 18.7.2013

Kazenski postopek

Vanja Žgur, Pravna praksa, 28/2013Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v 146. členu določa, da lahko vsakdo naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Torej lahko prijavo poda vsakdo, tudi če ni oškodovan s kaznivim dejanjem. Če policija ugotovi, da so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja in da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja ter da se zberejo vsa obvestila, ki bi bila lahko koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Iz prakse izhaja, da anonimne prijave policiji podajajo osebe, ki so povsem neznane ali pa policiji znani informatorji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravna narava pogodbe o lizingu

Nadija Šuler, 18.7.2013

Obligacije

Nadija Šuler, Pravna praksa, 28/2013Pogodba o lizingu je verjetno pri nas najpogostejša inominatna pogodba. Posamezne določbe, vezane na tako pogodbo, najdemo v predpisih, ki ščitijo potrošnika, to sta Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot). Pravno naravo pogodbe določa predvsem njena vsebina. V njej se prepletajo elementi zakupne pogodbe in tudi prodaje na obroke, v vsakem primeru posebej pa je treba oceniti, kateri so prevladujoči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Neplačevanje prispevka za šolsko prehrano

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013V skladu z 10. členom Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1) so starši dolžni plačevati prispevek za šolsko prehrano. Neplačevanje položnic za šolsko prehrano pa je v nekaterih primerih lahko znak ogrožanja otroka s strani staršev. • Ali mora šola o dolžnikih obvestiti pristojni center za socialno delo tudi v primeru, če ugotovi, da gre zgolj za neplačevanje položnic, in ne za ogrožanje otroka s strani staršev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih oseb

Katarina Vatovec, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 28/2013Luksemburško Sodišče je razsodilo, da je Italija s tem, ko ni naložila vsem delodajalcem obveznosti, da zagotovijo ustrezne (tj. učinkovite in praktične) ukrepe za prilagoditev delovnih mest vsem hendikepiranim osebam, kršila pravo Evropske unije (EU). V sodbi je Sodišče široko razlagalo 5. člen Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu in potrdilo svoja stališča, ki jih je že izreklo v nedavni sodbi v združenih zadevah HK Danmark, C-335/11 in C 337/11.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Tožilniki, predvsem moški

dr. Nataša Hribar, 18.7.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 28/2013Tokrat kotiček začenjam s primerom, ki mi ga je zastavil tečajnik na izpopolnjevalni stopnji. Razmislite, katera oblika oziralnega zaimka kateri je pravilna in zakaj. Predor, skozi kateri/katerega smo se včeraj peljali, je danes zaprt. Če ste v zgledu izbrali rodilniško obliko zaimka
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po pravu EU

Zoran Skubic, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 28/2013Sodišče Evropske unije (Sodišče) je v nedavni odločitvi v luči Direktive o avtorskih in sorodnih pravicah (Direktiva) obravnavalo razmerje med izključujočo platjo prava varstva intelektualne lastnine na eni strani in pravico do zasebnega razmnoževanja sicer avtorsko zaščitenih vsebin. Predvsem je namenilo pozornost vprašanju, ki je tako za avtorje - in njim "sorodne" subjekte - kot tudi za končne uporabnike (potrošnike) eno najpomembnejših. Šlo je za vprašanje določitve primernega nadomestila, ki še lahko bremeni potrošnika, kadar ta kupuje prazne medije. Pri vsem tem je bistveno dejstvo, da je Sodišče v odločitvi tudi jasno zarisalo razlagalni okvir, pod katerimi pogoji lahko država članica določi primere, v katerih je možno (izpodbojno) domnevati, da je uporaba praznih nosilcev podatkov, ki so bili prodani potrošnikom, namenjena zasebni rabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Državni zbor je sprejel avtentično razlago prvega odstavka 3. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR),1 ki se glasi: "Določbo prvega odstavka 3. člena ZZZDR, ki določa, da je zakonska zveza z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, je treba v skladu z ustavnim načelom enakosti razlagati tako, da je dopustna sklenitev zakonske zveze tudi med dvema m
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 18.7.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013Ulrike Schultz in Gisela Shaw (ur.) Gender and Judging (Hart Publishing, 2013, 640 strani) Sodstvo naj bi bilo pri zaposlovanju spolno nevtralno. Tradicionalni pogledi še vedno prinašajo tipično ženske in moške poklice. Zato med državami še vedno prihaja do razlik. Ali spol v
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Dosmrtni zapor - obveznost naknadnega preizkusa o možnosti predčasnega izpusta

dr. Andreja Tratnik, 18.7.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 28/2013Vinter (prvi pritožnik): obsojen za umor sodelavca; manj kot deset let po tem je v času pogojnega izpusta na krut način umoril še svojo ženo (ugotovitve obdukcije: razbit nos, na vratu so bili znaki davljenja, v prsih je imela štiri vbode). Bamber (drugi pritožnik): iz koristoljubnih vzgibov je na premišljen način umoril starša, posvojeno sestro in njena otroka (motiv: dedovanje). Moore (tretji pritožnik): z nožem je na krut način zabodel štiri geje (ker je bil tudi sam gej, je to domnevno storil zaradi spolne potešitve). Zločini, ki so jih storili pritožniki, so kruti. A na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) tako na prvi kot tudi na drugi stopnji pravzaprav niso pomembno vplivali. Jedro spotike je bila (spet) angleška kaznovalna politika. Vsi trije so bili namreč obsojeni na dosmrtno zaporno kazen, ki ni bila podvržena naknadnemu preizkusu. Zato se je postavilo vprašanje skladnosti takega kaznovalnega režima s 3. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - prepovedjo mučenja ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja in kaznovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Novela ZDIJZ-C

Irena Vovk, 18.7.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) so zavezanci za dostop do informacij javnega značaja državni organi, občine in druge osebe javnega prava. S predlogom novele ZDIJZ pa se bo obveznost zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja širila tudi na gospodarske družbe in druge pravne osebe v lasti države in občin, je na javni tribuni, namenjeni predstavitvi novele ZDIJZ-C, dejal minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

SPIRIT Slovenija

Irena Vovk, 18.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013(www.spiritslovenia.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-novice, e-publikacije ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov O
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Obseg škode v pogodbenem odnosu s poudarkom na vprašanju (ne)priznanja nepremoženjske škode

mag. France Ocepek, 18.7.2013

Obligacije

mag. France Ocepek, Pravna praksa, 28/2013(Ne)priznavanje nepremoženjske škode v sicer premoženjskih pogodbenih odnosih odpira več konceptualnih vprašanj. Dilema razlikovanja med poslovno in neposlovno odškodninsko odgovornostjo je stara, vendar je vnovič priplavala na površje ob sodbi Vrhovnega sodišča s področja delovnega prava, v kateri je delavec zatrjeval nastanek nepremoženjske škode zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prav tako so aktualni primeri, v katerih uporabniki turističnih storitev tožijo zaradi izjalovljenega dopusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

So razlogi v skromni uporabi enotirnega sistema v Sloveniji v bojazni pred (pre)velikim vplivom na upravljanje?

mag. Mojca Kunšek, 18.7.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 28/2013Na zadnji skupščini Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) je bila predstavljena raziskava o uporabi enotirnega sistema v slovenski korporacijski praksi. Po podatkih raziskave je enotirni sistem upravljanja konec leta 2011 uporab
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Še enkrat o zakonu

Nataša Skubic, 18.7.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 28/2013Z zakonom in njegovimi angleškimi ustreznicami an act, a law in a statute sem se ukvarjala v prejšnjem kotičku. Tokrat bom poiskala še nekatere z zakonom povezane pojme in fraze, v drugem delu pa se bom dotaknila pojmov člen, določba oziroma določilo in klavzula.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Fotografiranje tekme

Irena Vovk, 18.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013Podjetje želi zunanjim partnerjem v Sloveniji predstaviti t. i. Fan Pic - fotografijo s športnega prizorišča, na kateri so upodobljeni vsi udeleženci dogodka. Ali je sistem, po katerem bi se fotografija posnela in bi se štelo, da so posamezniki dali osebno privolitev že z navzočnostjo, v skladu s slovenskim pravnim redom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti?

Milena Basta Trtnik, 18.7.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 28/2013Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, kot ga določa 26. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), je postopek, v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloženih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudbe kandidate, ki jim je priznal sposobnost. Za to vrsto postopka je torej značilna dvofaznost. V prvi fazi se na podlagi predloženih prijav preveri izpolnjevanje pogojev za izkazovanje usposobljenosti ponudnikov po 41. členu ZJN-2, v drugi fazi pa se primerne kandidate povabi k oddaji ponudbe, izmed katerih naročnik izbere najugodnejšega ponudnika. Namen dveh časovno soslednih si faz postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je v tem, da si naročnik v prvi fazi na podlagi prejetih prijav, s katerimi ponudniki izkazujejo izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, omeji število usposobljenih konkurenčnih ponudnikov, ki jih bo pozneje pozval k oddaji ponudbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka zaradi začetka postopka prisilne poravnave

Kristijan Anton Kontarščak, 18.7.2013

Civilni sodni postopki

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 28/2013Gramatikalna razlaga določb o pravnih posledicah prekinitve postopkov v primeru prekinitve zaradi začetega postopka zaradi insolventnosti privede do zaključkov, ki so nelogični in v nasprotju z namenom zakonodajalca, zato si poglejmo, kakšna bi morala biti pravilna razlaga teh pravil.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> Julij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LM NO P QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov