O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pridržek lastninske pravice na vozilu - prodaja vozila pred poplačilom dolga - poroštvo

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Sodba II Ips 183/2012, 15. aprila 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 382/2008) OZ - 190., 191. in 1018. člen ter prvi odstavek 1027. člena ZVCP-1 - tretji odstavek 192. člena ZVCP - drugi odstavek 176. člena SPZ - 64. člen Izjemen položaj dogovora o lastninskem pridržku ter
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Dokazni standard anonimne prijave informatorja

Vanja Žgur, 18.7.2013

Kazenski postopek

Vanja Žgur, Pravna praksa, 28/2013Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v 146. členu določa, da lahko vsakdo naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Torej lahko prijavo poda vsakdo, tudi če ni oškodovan s kaznivim dejanjem. Če policija ugotovi, da so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja in da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja ter da se zberejo vsa obvestila, ki bi bila lahko koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Iz prakse izhaja, da anonimne prijave policiji podajajo osebe, ki so povsem neznane ali pa policiji znani informatorji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 18.7.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2013Pregled slovenske zakonodaje Zavarovalništvo Novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J), ki velja od 17. julija, v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive 2011/89/EU glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu. V skladu
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Neupravičen zastoj v kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Eden od centrov za socialno delo je Varuhu sporočil, da na Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št. IK 44755/2010 teče kazenski postopek zaradi spolnega nasilja nad mladoletno osebo že tri leta, kar nedvomno ni v korist mladoletne oškodovanke. Varuh je nemudoma pristopil k ugotavljanju okoliščin, zaradi katerih naj bi po zatrjevanju centra za socialno delo prišlo do zastoja v obravnavanju te zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Fotografiranje tekme

Irena Vovk, 18.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013Podjetje želi zunanjim partnerjem v Sloveniji predstaviti t. i. Fan Pic - fotografijo s športnega prizorišča, na kateri so upodobljeni vsi udeleženci dogodka. Ali je sistem, po katerem bi se fotografija posnela in bi se štelo, da so posamezniki dali osebno privolitev že z navzočnostjo, v skladu s slovenskim pravnim redom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Neplačevanje prispevka za šolsko prehrano

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013V skladu z 10. členom Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1) so starši dolžni plačevati prispevek za šolsko prehrano. Neplačevanje položnic za šolsko prehrano pa je v nekaterih primerih lahko znak ogrožanja otroka s strani staršev. • Ali mora šola o dolžnikih obvestiti pristojni center za socialno delo tudi v primeru, če ugotovi, da gre zgolj za neplačevanje položnic, in ne za ogrožanje otroka s strani staršev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravna narava pogodbe o lizingu

Nadija Šuler, 18.7.2013

Obligacije

Nadija Šuler, Pravna praksa, 28/2013Pogodba o lizingu je verjetno pri nas najpogostejša inominatna pogodba. Posamezne določbe, vezane na tako pogodbo, najdemo v predpisih, ki ščitijo potrošnika, to sta Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot). Pravno naravo pogodbe določa predvsem njena vsebina. V njej se prepletajo elementi zakupne pogodbe in tudi prodaje na obroke, v vsakem primeru posebej pa je treba oceniti, kateri so prevladujoči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti?

Milena Basta Trtnik, 18.7.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 28/2013Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, kot ga določa 26. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), je postopek, v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloženih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudbe kandidate, ki jim je priznal sposobnost. Za to vrsto postopka je torej značilna dvofaznost. V prvi fazi se na podlagi predloženih prijav preveri izpolnjevanje pogojev za izkazovanje usposobljenosti ponudnikov po 41. členu ZJN-2, v drugi fazi pa se primerne kandidate povabi k oddaji ponudbe, izmed katerih naročnik izbere najugodnejšega ponudnika. Namen dveh časovno soslednih si faz postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je v tem, da si naročnik v prvi fazi na podlagi prejetih prijav, s katerimi ponudniki izkazujejo izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, omeji število usposobljenih konkurenčnih ponudnikov, ki jih bo pozneje pozval k oddaji ponudbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Ozaveščanje pravne države

dr. Miro Cerar, 18.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 28/2013Za moderno pravo, ki deluje skozi institucije pravne države, pogosto mislimo, da je izraz in usmerjevalec razmeroma visoke civilizacijske stopnje družbe. V tem se žal motimo, kajti tudi moderno pravo, čeprav je v marsičem naprednejše od mnogih zgodovinskih oblik prava, je le eden od številnih pokaza
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/20139. julij - zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora RS o predlogu priporočila o problematiki investicije v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in slovenske energetike. 11. julij - predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora; - predlog zakona o spremembi Zakona o socia
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

razpisi

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Ur. l. RS, št. 52/12 1. Podpredsednik Višjega delovnega in socialnega sodišča - Sodni svet RS; rok je 20. julij. Ur. l. RS, št. 54/13 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Pred
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka zaradi začetka postopka prisilne poravnave

Kristijan Anton Kontarščak, 18.7.2013

Civilni sodni postopki

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 28/2013Gramatikalna razlaga določb o pravnih posledicah prekinitve postopkov v primeru prekinitve zaradi začetega postopka zaradi insolventnosti privede do zaključkov, ki so nelogični in v nasprotju z namenom zakonodajalca, zato si poglejmo, kakšna bi morala biti pravilna razlaga teh pravil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

ne preslišite

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Rsl 1, petek, 19. julij, 12.30 Nasveti: Delo na črno Tržni inšpektorat vse od leta 2011 s kampanjo "Državljani, ne delajte na črno" skuša zmanjševati obseg "črnega" dela v Sloveniji. Kljub temu se zdi, da je glede na število izrečenih upravnih in prekrškovnih ukrepov ta v porastu. Kakšno j
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 18.7.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 28/201318. julij 1956 - Brionska deklaracija Josip Broz - Tito, egipčanski predsednik Naser in indijski predsednik vlade Nehru so podpisali Brionsko deklaracijo, ki je naznanila začetek Gibanja neuvrščenih. 1988 - Proces proti JBTZ V Ljubljani se je pred vojaškim sodiščem začel znameniti
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

SPIRIT Slovenija

Irena Vovk, 18.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013(www.spiritslovenia.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-novice, e-publikacije ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov O
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravni napovednik

Irena Vovk, 18.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Opustitev dolžnega nadzorstva v prekrškovnem pravu

dr. Liljana Selinšek, 18.7.2013

Prekrški

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 28/2013Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G), ki velja od 13. marca 2011, se je v celoti na novo uredila odgovornost pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov, zasebnikov (tj. posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost) in odgovornih oseb teh subjektov za prekrške. Hkrati se je na nove (drugačne) temelje v prekrškovnem pravu postavil institut opustitve dolžnega nadzorstva. Čeprav nova ureditev velja že dobri dve leti, se v praksi deloma še vedno uporabljajo stari vzorci, zato je ta prispevek namenjen kratkemu prikazu razsežnosti instituta opustitve dolžnega nadzorstva, kot ga je oziroma bi ga bilo treba po ponovnem tehtnem premisleku avtorice razumeti po ureditvi, ki jo je vpeljala novela ZP-1G.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Vsebina PP št.28/2013

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013stran 3 Uvodnik dr. Miro Cerar Ozaveščanje pravne države stran 6 Davčno pravo Andrej Grah Whatmough Posledice dviga stopenj DDV v praksi stran 8 Prekrški dr. Liljana Selinšek Opusti
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 17. seji (11. julij 2013): - cene prevoza potnikov v železniškem prometu ostajajo nespremenjene; - Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu; - Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Obseg škode v pogodbenem odnosu s poudarkom na vprašanju (ne)priznanja nepremoženjske škode

mag. France Ocepek, 18.7.2013

Obligacije

mag. France Ocepek, Pravna praksa, 28/2013(Ne)priznavanje nepremoženjske škode v sicer premoženjskih pogodbenih odnosih odpira več konceptualnih vprašanj. Dilema razlikovanja med poslovno in neposlovno odškodninsko odgovornostjo je stara, vendar je vnovič priplavala na površje ob sodbi Vrhovnega sodišča s področja delovnega prava, v kateri je delavec zatrjeval nastanek nepremoženjske škode zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prav tako so aktualni primeri, v katerih uporabniki turističnih storitev tožijo zaradi izjalovljenega dopusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 - MPESZDAZ (Ur. l. RS,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Posledice dviga stopenj DDV v praksi

Andrej Grah Whatmough, 18.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 28/2013S prvim julijem letos se v Sloveniji davek na dodano vrednost (DDV) obračunava in plačuje po višjih stopnjah. Splošna stopnja je tako po novem 22 odstotkov, znižana stopnja DDV pa 9,5 odstotka. Dvig stopenj DDV je posledica uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A). Dvig DDV je bil napovedan že v Nacionalnem reformnem programu 2013-2014, ki ga je Vlada objavila v začetku maja, o takrat še napovedanih spremembah na davčnem področju pa smo že pisali. Ta prispevek je namenjen predvsem predstavitvi praktičnih posledic uveljavitve ZIPRS1314-A v delu, ki se nanaša na višje stopnje DDV. Da je konkretno povečanje stopenj DDV vir številnih praktičnih vprašanj, dokazuje tudi dejstvo, da je davčni organ pripravil dve pojasnili na to temo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po pravu EU

Zoran Skubic, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 28/2013Sodišče Evropske unije (Sodišče) je v nedavni odločitvi v luči Direktive o avtorskih in sorodnih pravicah (Direktiva) obravnavalo razmerje med izključujočo platjo prava varstva intelektualne lastnine na eni strani in pravico do zasebnega razmnoževanja sicer avtorsko zaščitenih vsebin. Predvsem je namenilo pozornost vprašanju, ki je tako za avtorje - in njim "sorodne" subjekte - kot tudi za končne uporabnike (potrošnike) eno najpomembnejših. Šlo je za vprašanje določitve primernega nadomestila, ki še lahko bremeni potrošnika, kadar ta kupuje prazne medije. Pri vsem tem je bistveno dejstvo, da je Sodišče v odločitvi tudi jasno zarisalo razlagalni okvir, pod katerimi pogoji lahko država članica določi primere, v katerih je možno (izpodbojno) domnevati, da je uporaba praznih nosilcev podatkov, ki so bili prodani potrošnikom, namenjena zasebni rabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih oseb

Katarina Vatovec, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 28/2013Luksemburško Sodišče je razsodilo, da je Italija s tem, ko ni naložila vsem delodajalcem obveznosti, da zagotovijo ustrezne (tj. učinkovite in praktične) ukrepe za prilagoditev delovnih mest vsem hendikepiranim osebam, kršila pravo Evropske unije (EU). V sodbi je Sodišče široko razlagalo 5. člen Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu in potrdilo svoja stališča, ki jih je že izreklo v nedavni sodbi v združenih zadevah HK Danmark, C-335/11 in C 337/11.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> Julij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LM NO P QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov