O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka zaradi začetka postopka prisilne poravnave

Kristijan Anton Kontarščak, 18.7.2013

Civilni sodni postopki

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 28/2013Gramatikalna razlaga določb o pravnih posledicah prekinitve postopkov v primeru prekinitve zaradi začetega postopka zaradi insolventnosti privede do zaključkov, ki so nelogični in v nasprotju z namenom zakonodajalca, zato si poglejmo, kakšna bi morala biti pravilna razlaga teh pravil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Vsebina PP št.28/2013

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013stran 3 Uvodnik dr. Miro Cerar Ozaveščanje pravne države stran 6 Davčno pravo Andrej Grah Whatmough Posledice dviga stopenj DDV v praksi stran 8 Prekrški dr. Liljana Selinšek Opusti
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

razpisi

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Ur. l. RS, št. 52/12 1. Podpredsednik Višjega delovnega in socialnega sodišča - Sodni svet RS; rok je 20. julij. Ur. l. RS, št. 54/13 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Pred
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 17. seji (11. julij 2013): - cene prevoza potnikov v železniškem prometu ostajajo nespremenjene; - Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu; - Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 - MPESZDAZ (Ur. l. RS,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/20139. julij - zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora RS o predlogu priporočila o problematiki investicije v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in slovenske energetike. 11. julij - predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora; - predlog zakona o spremembi Zakona o socia
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Državni zbor je sprejel avtentično razlago prvega odstavka 3. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR),1 ki se glasi: "Določbo prvega odstavka 3. člena ZZZDR, ki določa, da je zakonska zveza z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, je treba v skladu z ustavnim načelom enakosti razlagati tako, da je dopustna sklenitev zakonske zveze tudi med dvema m
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Ozaveščanje pravne države

dr. Miro Cerar, 18.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 28/2013Za moderno pravo, ki deluje skozi institucije pravne države, pogosto mislimo, da je izraz in usmerjevalec razmeroma visoke civilizacijske stopnje družbe. V tem se žal motimo, kajti tudi moderno pravo, čeprav je v marsičem naprednejše od mnogih zgodovinskih oblik prava, je le eden od številnih pokaza
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Dosmrtni zapor - obveznost naknadnega preizkusa o možnosti predčasnega izpusta

dr. Andreja Tratnik, 18.7.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 28/2013Vinter (prvi pritožnik): obsojen za umor sodelavca; manj kot deset let po tem je v času pogojnega izpusta na krut način umoril še svojo ženo (ugotovitve obdukcije: razbit nos, na vratu so bili znaki davljenja, v prsih je imela štiri vbode). Bamber (drugi pritožnik): iz koristoljubnih vzgibov je na premišljen način umoril starša, posvojeno sestro in njena otroka (motiv: dedovanje). Moore (tretji pritožnik): z nožem je na krut način zabodel štiri geje (ker je bil tudi sam gej, je to domnevno storil zaradi spolne potešitve). Zločini, ki so jih storili pritožniki, so kruti. A na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) tako na prvi kot tudi na drugi stopnji pravzaprav niso pomembno vplivali. Jedro spotike je bila (spet) angleška kaznovalna politika. Vsi trije so bili namreč obsojeni na dosmrtno zaporno kazen, ki ni bila podvržena naknadnemu preizkusu. Zato se je postavilo vprašanje skladnosti takega kaznovalnega režima s 3. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - prepovedjo mučenja ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja in kaznovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po pravu EU

Zoran Skubic, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 28/2013Sodišče Evropske unije (Sodišče) je v nedavni odločitvi v luči Direktive o avtorskih in sorodnih pravicah (Direktiva) obravnavalo razmerje med izključujočo platjo prava varstva intelektualne lastnine na eni strani in pravico do zasebnega razmnoževanja sicer avtorsko zaščitenih vsebin. Predvsem je namenilo pozornost vprašanju, ki je tako za avtorje - in njim "sorodne" subjekte - kot tudi za končne uporabnike (potrošnike) eno najpomembnejših. Šlo je za vprašanje določitve primernega nadomestila, ki še lahko bremeni potrošnika, kadar ta kupuje prazne medije. Pri vsem tem je bistveno dejstvo, da je Sodišče v odločitvi tudi jasno zarisalo razlagalni okvir, pod katerimi pogoji lahko država članica določi primere, v katerih je možno (izpodbojno) domnevati, da je uporaba praznih nosilcev podatkov, ki so bili prodani potrošnikom, namenjena zasebni rabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih oseb

Katarina Vatovec, 18.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 28/2013Luksemburško Sodišče je razsodilo, da je Italija s tem, ko ni naložila vsem delodajalcem obveznosti, da zagotovijo ustrezne (tj. učinkovite in praktične) ukrepe za prilagoditev delovnih mest vsem hendikepiranim osebam, kršila pravo Evropske unije (EU). V sodbi je Sodišče široko razlagalo 5. člen Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu in potrdilo svoja stališča, ki jih je že izreklo v nedavni sodbi v združenih zadevah HK Danmark, C-335/11 in C 337/11.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Posledice dviga stopenj DDV v praksi

Andrej Grah Whatmough, 18.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 28/2013S prvim julijem letos se v Sloveniji davek na dodano vrednost (DDV) obračunava in plačuje po višjih stopnjah. Splošna stopnja je tako po novem 22 odstotkov, znižana stopnja DDV pa 9,5 odstotka. Dvig stopenj DDV je posledica uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A). Dvig DDV je bil napovedan že v Nacionalnem reformnem programu 2013-2014, ki ga je Vlada objavila v začetku maja, o takrat še napovedanih spremembah na davčnem področju pa smo že pisali. Ta prispevek je namenjen predvsem predstavitvi praktičnih posledic uveljavitve ZIPRS1314-A v delu, ki se nanaša na višje stopnje DDV. Da je konkretno povečanje stopenj DDV vir številnih praktičnih vprašanj, dokazuje tudi dejstvo, da je davčni organ pripravil dve pojasnili na to temo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Razsojeno

Toni Tovornik, 18.7.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 28/2013Zmotna ugotovitev dejanskega stanja v izvršilnem postopku Sodišče prve stopnje je s sklepom delno ustavilo izvršbo na 22.941,84 evrov, plačanih 4. septembra 2021, in sicer na podlagi ugotovitve, da je upnik zaradi delnega plačila umaknil predlog za izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pet "zapovedi": tretja

dr. Jože Mencinger, 18.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 28/2013"Zmanjšajmo javno porabo" je tretja med petimi zapovedmi neoliberalizma. Po njej je javna poraba "zapravljanje davkoplačevalskega denarja". Da nas je v javnem sektorju preveč in da s previsokimi plačami živimo od žuljev v zasebnem, so najbolj trdno prepričani "delodajalci", pa tudi mnogi ekonomisti, ki so zaposleni v javnem sektorju, v katerem redno dobivajo plače in druge dobrobiti take zaposlitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Novela ZDIJZ-C

Irena Vovk, 18.7.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) so zavezanci za dostop do informacij javnega značaja državni organi, občine in druge osebe javnega prava. S predlogom novele ZDIJZ pa se bo obveznost zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja širila tudi na gospodarske družbe in druge pravne osebe v lasti države in občin, je na javni tribuni, namenjeni predstavitvi novele ZDIJZ-C, dejal minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Meje svobode tiska

mag. Janez Tekavc, 18.7.2013

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 28/2013Pri GV Založbi je tik pred poletjem izšla knjiga dr. Roka Čeferina Meje svobode tiska - Analiza sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice (Ljubljana 2013, 314 strani), ki jo je avtor zasnoval kot zbirko odločitev Ustavnega in Evropskega sodišča z dodano analizo izbranih odločitev in njihovo umestitvijo v kontekst razmerja med svobodo javnega izražanja ter pravico do zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Učinek klišejev v obrazložitvah

Tomaž Pavčnik, 18.7.2013

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 28/2013Pravičnost, ki naj jo da sodba, je dveh vrst. Prvo prinaša konkretna odločitev, ki neposredno vpliva na življenje strank. Ko brskamo po sodni praksi, se izreku ne posvečamo kaj dosti ali pa ga, še večkrat, nezavedno in rutinirano preskočimo, zasenčimo kot nekaj za nas nezanimivega. Večkrat preskočimo nato še širši del obrazložitve, kar samo priča o tem, kako so sodne odločbe preobložene s sporočilno nepomembnimi prvinami. Od tam dalje lahko naletimo na drugo prvino, drugo vrsto pravičnosti. To je utemeljevanje pravnih stališč. To je tisto, kar nas zanima, ko pregledujemo sodno prakso ali ko prebiramo kakšno svežo odločbo, ki prinaša nekaj novega - ne le za stranke, ki jih zadeva, marveč za pravo kot tako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 18.7.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013Ulrike Schultz in Gisela Shaw (ur.) Gender and Judging (Hart Publishing, 2013, 640 strani) Sodstvo naj bi bilo pri zaposlovanju spolno nevtralno. Tradicionalni pogledi še vedno prinašajo tipično ženske in moške poklice. Zato med državami še vedno prihaja do razlik. Ali spol v
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Še enkrat o zakonu

Nataša Skubic, 18.7.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 28/2013Z zakonom in njegovimi angleškimi ustreznicami an act, a law in a statute sem se ukvarjala v prejšnjem kotičku. Tokrat bom poiskala še nekatere z zakonom povezane pojme in fraze, v drugem delu pa se bom dotaknila pojmov člen, določba oziroma določilo in klavzula.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

ne preslišite

Avtor ni naveden, 18.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2013Rsl 1, petek, 19. julij, 12.30 Nasveti: Delo na črno Tržni inšpektorat vse od leta 2011 s kampanjo "Državljani, ne delajte na črno" skuša zmanjševati obseg "črnega" dela v Sloveniji. Kljub temu se zdi, da je glede na število izrečenih upravnih in prekrškovnih ukrepov ta v porastu. Kakšno j
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

dogodki - izjave

Irena Vovk, 18.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013od 9. do 15. julija Torek, 9. 7. Pritožbe zoper policiste. Veljati je začel Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov, ki se je spremenil zaradi prenove policijske zakonodaje. Novi pravilnik podrobneje opredeljuje način in postopek obravnavanja pritožb zoper delo policistov pri op
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

SPIRIT Slovenija

Irena Vovk, 18.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013(www.spiritslovenia.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-novice, e-publikacije ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov O
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravni napovednik

Irena Vovk, 18.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 18.7.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 28/201318. julij 1956 - Brionska deklaracija Josip Broz - Tito, egipčanski predsednik Naser in indijski predsednik vlade Nehru so podpisali Brionsko deklaracijo, ki je naznanila začetek Gibanja neuvrščenih. 1988 - Proces proti JBTZ V Ljubljani se je pred vojaškim sodiščem začel znameniti
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> Julij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LM NO P QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov