O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Delitev stroškov

Irena Vovk, 19.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2012Ali sme upravnik večstanovanjske stavbe, v kateri ima vsako stanovanje vgrajeno merilno napravo, ki omogoča individualni odjem in obračun dobav ter storitev, podatek o porabi oziroma stroških posameznega etažnega lastnika posredovati preostalim etažnim lastnikom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Razsojeno

Toni Tovornik, 19.7.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 28/2012Postulacijska sposobnost Tožnik je vložil predlog za obnovo postopka, ki ga je sodišče prve stopnje s sklepom zavrglo. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je predlog nedovoljen zaradi dveh razlogov: - s predlogom za obnovo postopka ni mogoče izpodbijat
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Kmetijska zemljišča

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2012Odločba št. U-I-151/11, 5. julij 2012 Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče se odpravi v delu, ki se nanaša na širitev poselitvenega območja in na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, na naslednjih parcelah, povzetih po katastrskem stanju iz leta 20
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Fotokopija pisnega pooblastila

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2012Odločba, št. Up-858/09, 11. junij 2012 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 767/2008 z dne 22. aprila 2009 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Zakon o pravdnem postopku v prvem odstavku 97. člena določa, da da stranka pooblastilo pisno. Vendar je določbo o pisn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Izpolnjevanje davčnih obveznosti bo preprostejše

mag. Mojca Kunšek, 19.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 28/2012V davčnem primežu Na spletni strani Ministrstva za finance lahko pogledamo v predloge novel Zakona o dohodnini (ZDoh-2K), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F),
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Sledljivost posredovanja osebnih podatkov

Irena Vovk, 19.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2012Policija (kot stranka v postopku) je na podlagi izvedenskega mnenja o duševnem stanju občana na upravno enoto podala predlog za odvzem vozniškega dovoljenja, za odvzem orožja in za opravljanje kontrolnega zdravniškega pregleda. Izvedensko mnenje je policija posredovala tudi občanu kot stranki sodnega postopka, ki pa je od policijske postaje zahteval pojasnilo, kam vse so ga posredovali. Ali je policija dolžna zagotoviti sledljivost o tem, kateri osebni podatki, kdaj in komu ter na kateri pravni podlagi so bili posredovani?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Izvršitev sodne odločbe, izdane pred pristopom države izvršiteljice k EU

mag. Judita Dolžan, 19.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 28/2012V zadevi Wolf Naturprodukte proti SEWAR je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago drugega odstavka 66. člena Uredbe št. 44/2001 (Bruselj I). Odločalo je o vprašanju, ali mora ta uredba za to, da bi jo bilo mogoče uporabiti za priznanje in izvršitev odločbe, v času izdaje veljati tako v državi članici izvora kot tudi v zaprošeni državi članici (državi izvršbe) ali pa za njeno uporabo zadostuje le veljavnost v državi izvora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 19.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Upravičenost pogojevanja financiranja visokošolskega izobraževanja v tujini

Katarina Vatovec, 19.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 28/2012Zakonodaja države članice, ki financiranje visokošolskega izobraževanja v tujini pogojuje s tem, da mora upravičenec do teh sredstev zakonito prebivati na njenem ozemlju vsaj tri leta od šestih let pred vpisom (t. i. pogoj prebivanja), uvaja neenako obravnavanje med svojimi državljani in delavci migranti. Nizozemska, ki je tako zakonodajo upravičevala s ciljem spodbujanja mobilnosti študentov, ni uspela dokazati sorazmernosti pogoja prebivanja. Nerazumna finančna obremenitev, ki naj bi jo doletela, če bi bila sredstva dostopna vsem na Nizozemskem zaposlenim delavcem in njihovim vzdrževanim družinskim članom brez izpolnjevanja pogoja prebivanja, pa ne upravičuje diskriminatorne obravnave teh oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

O enakosti orožij in razpoložljivosti pravic

Andreja Tratnik, 19.7.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 28/2012Tožilec vstopi v sodno dvorano skozi ista vrata kot sodnik. Odvetnik pa skozi tista, namenjena javnosti. Tožilec pri zastopanju obtožnice gleda zviška na preostale prisotne v sodni dvorani - tudi na obrambo, z zanj posebej dvignjenega odra. Odvetnik pa mora pri zagovoru obdolženca pogledovati navzgor tako proti sodniku kot tudi tožilcu. Enakost orožij? O tem in še nekaterih drugih vidikih pravice do poštenega sojenja (6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah - EKČP) je odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Diriöz proti Turčiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Uprava občine kot menedžment

Petra Pozderec, 19.7.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

Petra Pozderec, Pravna praksa, 28/2012Kot je stara naša samostojna Republika Slovenija, toliko šteje temeljna lokalna samoupravna skupnost - občina, torej skoraj 20 let. Lokalna samouprava se prebija čez taka in drugačna družbena stanja. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je bil sprejet konec leta 1993 in se je nekajkrat dopolnil in spremenil, vendar ne v temeljih. V teh letih se je prav tako razvijal proces vodenja občinskih uprav. Zaradi vse številčnejših vlog, ki jih imajo danes občine, in vse kompleksnejšega normativnega ter finančnega okvira, v katerem poslujejo, kar še najbolj vidno prizadene prav majhne občine, so te enote lokalne samouprave svoj menedžment morale nenehno prilagajati in ga ustrezno razvijati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Neposlovna odškodninska odgovornost etažnih lastnikov za škodo iz skupnih delov nepremičnine

Uroš Pavlina, 19.7.2012

Obligacije

Uroš Pavlina, Pravna praksa, 28/2012Glede etažne lastnine je v našem pravu še mnogo dilem, ena od njih pa je tudi vprašanje, na koga se lahko oškodovanec obrne v primeru uveljavljanja odškodninskega zahtevka nasproti etažnim lastnikom. Poglejmo si možnosti, ki so na voljo, hkrati pa tudi pomisleke, ki se porajajo pri uporabi institutov. V prispevku obravnavam zgolj neposlovne odškodninske obveznosti, in ne poslovnih obveznosti etažnih lastnikov oziroma obveznosti, ki bi izvirale iz sredstev rezervnega sklada kot njihovega skupnega premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Vprašanje zakonitosti posega v pridobljene pravice upokojencev

mag. Nataša Belopavlovič, 19.7.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 28/2012Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je korenito posegel v nekatere pravice in obveznosti državljanov. Čeprav je varčevanje ustaven in zakonit cilj in ni nobenega dvoma, da se ga je država morala lotiti, pa se kljub temu lahko utemeljeno vprašamo, ali so vsi ukrepi, ki izhajajo iz tega zakona, tudi primerni oziroma ali so sploh zakoniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Ali lahko Državna revizijska komisija odloča o zahtevku za revizijo, čeprav procesne predpostavke niso izpolnjene?

Suzana Košir, 19.7.2012

PRORAČUN

Suzana Košir, Pravna praksa, 28/2012Državna revizijska komisija (DKom) je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla, ker vlagatelj ni imel aktivne legitimacije, nato pa je, čeprav sploh niso bile izpolnjene osnovne procesne predpostavke za obravnavo, razveljavila postopek oddaje javnega naročila. Tako je DKom odločila v zadevi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, št. 018-038/2012 z dne 15. marca 2012. Menim, da gre s procesnega vidika za sporno odločitev. Odločitev je zanimiva - ne le za naročnika in ponudnike v tej konkretni zadevi, temveč tudi za vse druge, ki se ukvarjajo z javnimi naročili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Združljivost slovenskega sistema obveznega kolektivnega upravljanja malih pravic z evropskim pravom

Eneja Drobež, 19.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Eneja Drobež, Pravna praksa, 28/2012Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani kot stvarno pristojnim sodiščem teče več postopkov, v katerih Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje SAZAS) toži nekatere trgovske verige, kot sta Spar in Baumax, za plačilo avtorskega honorarja za uporabo glasbenih varovanih avtorskih del v nakupovalnih centrih. Toženci se v nekaterih primerih branijo plačila tega nadomestila, ker naj v svojih trgovskih centrih ne bi predvajali glasbe, ki bi jo bil tožnik upravičen varovati. Trdijo, da gre za glasbena dela, katerih avtorji so se svojim avtorskim pravicam odpovedali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Omejitve zaposlovanja v javnem sektorju

Brigita Rajšter Vranović, 19.7.2012

Delovna razmerja, Uprava

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 28/2012V državnem organu bosta dve uslužbenki kmalu odšli na porodniški dopust ter nato na dopust za nego in varstvo otroka, prosti delovni mesti pa bi zapolnili z dvema uslužbencema za določen čas. • Ali je to sploh mogoče glede na določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 19.7.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2012Pregled slovenske zakonodaje Varstvo okolja Zaradi racionalizacije in varčevanja na področju varstva okolja sta z novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) črtana 150. in 151. člen, ki sta urejala vlogo, položaj, financiranje in naloge Sveta za varstvo okolj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Kaznivo dejanje zlorabe kreditne kartice

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2012Kaznivo dejanje izdaje nekritega čeka in zlorabe bančne ali kreditne kartice po drugem in prvem odstavku 253. člena Kazenskega zakonika, ki je bilo izvrševano v daljšem časovnem obdobju, je bilo dokončano z zadnjo pridobitvijo premoženjske koristi v tem času in ne šele na dan, ko je banka, v skladu s pogodbo, izvedla obračun plačil, ki jih je na podlagi uporabe kreditne kartice izvedla banka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Stroški na službenem potovanju po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 19.7.2012

Delovna razmerja, Uprava

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 28/2012Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je posegel tudi na področje povračil stroškov v zvezi z delom. • Kakšne so omejitve in ukrepi v zvezi s povračilom stroškov na službeni poti, saj naš zavod opravlja dejavnost, ki zahteva precej službenega potovanja po vsej državi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Odškodninska odgovornost delodajalca - zagotavljanje dela delavcev uporabniku

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2012Tožnica je utrpela poškodbo pri delu s povečano nevarnostjo pri uporabniku (drugi toženki), h kateremu je bila napotena na delo v skladu z določbami ZDR. Ker je bila ugotovljena uporabnikova objektivna odškodninska odgovornost, ni podan temelj za solidarno odgovornost delodajalca - agencije za zagotavljanje dela delavcev uporabniku (prve toženke), pri kateri je imela tožnica sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2012- v zvezi z zmanjšanjem pokojnin na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Göncz László).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2012Ur. l. RS, št. 51/12 1. Direktor - Center za socialno delo Murska Sobota; rok je 23. julij. 2. Javni poziv državnim tožilcem k vložitvi prijav za dodelitev enega državnega tožilca v Strokovno informacijski center na Vrhovnem državnem tožilstvu RS - Ministrstvo za notranje zadeve;
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/201213. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah; - predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom; - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o rudarstvu; - predlog zakona o spremembah i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih - ZPos-E (Ur. l. RS, št. 48/12) - velja od 11. julija, uporabljati se začne 1. avgusta. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodi
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

< Vsi
2012(43)
> Julij(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐE FG H IJK L M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov