O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Prisotnost na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 28/2000V primeru, da če se ugotovi, da je prisotnost na delovnem mestu manjša od zahtevane za določeno število ur in minut, ali lahko delodajalec oziroma direktor zahteva od delavca, da se manjkajoče ure izravna z urami dopusta? Na kakšen način se lahko ugotovi prisotnost na delovnem mestu kateri predpi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Invalid III. kategorije in čakanje na delo

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 28/2000Delavka - invalid III. kategorije je zoper odločbo ZPIZ o določitvi ustreznosti drugega dela vložila ugovor, invalidska komisija II. stopnje pa še ni izdala dokončne odločbe o tem, zato je delodajalec delavki s sklepom odredil čakanje na ustrezno delo in ji priznal 80 % njene osnovne plače, povečane...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Stečajni postopek: razveljavljena prodaja - odškodnina kupcu

Mitja Radoševič, 12.10.2000

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 28/2000V stečajnem postopku, ki se vodi še po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji iz leta 1989 (ZPPSL/89), je kupec kupil dolžnikovo nepremičnino. Upniki so na podlagi prvega odstavka 136. člena ZPPSL/89 zahtevali, da se prodaja izreče za neveljavno in s to zahtevo uspeli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Odgovornost in demokracija

Andrej Ferlinc, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 28/2000Vprašanje odgovornosti - kazenske še posebej - je bilo že od nekdaj v središču proučevanja ne le kazenskega prava, pač pa tudi filozofije, psihologije in etike. Kaj pravzaprav pomeni "pravni naslov" za kazensko odgovornost, so se spraševali številni pravniki. Samo dejanje kot objektivna kategorija j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Vsebina "Pravna praksa" 028/2000

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 28/2000mag. Matevž Krivic Po metodi površna, po vsebini zgrešena kritika Jorg Sladič Dvojno državljanstvo, mednarodna pogodba in nacionalno pravo Rastko R. Kozlevčar Ob prvi noveli ZUS Renata Jakopanec Levart Predpisi EU o zavarovalništvu - S konference Slovenskega zavarovalnega združenja (nadalje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Mednarodno pravo: Mednarodno pravo v francoskem pravnem redu

Mihael Zupančič, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Mihael Zupančič, Pravna praksa, 28/2000Z zanimanjem sem prebral prispevek, objavljen v pp, št. 23/2000, ki ga je pripravil g. Matjaž Dolžan (Mednarodno in nacionalno pravo: Primer ureditve v Republiki Franciji), vendar pa sem v njem zaznal tudi nekaj nejasnosti oziroma napak. Iz ustavne ureditve, ki jo pozna Francija, je tako zelo težko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Kazniva dejanja, povezana z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami

Štefan Gostič, 12.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Štefan Gostič, Pravna praksa, 28/2000V Sloveniji je 24. aprila 2000 začela veljati Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami - Konvencija CITES. Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Upravo RS za varstvo narave 19. septembra organiziralo informativni seminar o vsebini omenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Pravniški državni (pravosodni) izpit - "specializacija"

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Sodišča

, Pravna praksa, 28/2000Ali se pravosodni oziroma pravniški državni izpit šteje za specialni izpit po 54. f členu kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost? Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost ureja v 54. f členu dodatke, ki zaposlenim pripadajo glede na "dodatno" izobrazbo. Ta člen namreč določa, da zaposle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Pravna narava pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 12.10.2000

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 28/2000Običajno so teoretična vprašanja, kot je vprašanje pravne narave pravic iz socialnih zavarovanj, v domeni teorije, vendar pa nas včasih praksa s svojo pestrostjo prisili tudi h globljemu teoretičnemu razmisleku. Odgovor na vprašanje, kaj naj upravni organ stori, če zavarovanec med postopkom uveljavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Pravice invalida po prenehanju delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 28/2000V družbi je prišlo do organizacijskih sprememb in spremembe lastniške strukture, zahteva novega lastnika pa je bila zmanjšanje števila zaposlenih, zlasti med starejšimi delavci in invalidi. Invalid III. kategorije je bil tako uvrščen med presežne delavce zavedajoč se, da nima pravice do nadomesti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Odpravnina v primeru prisilne poravnave

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 28/2000Kako je z odpravnino delavcem, ki jim v primeru prisilne poravnave podjetja, z načrtom finančne reorganizacije, preneha delovno razmerje? Če delavcem pripada odpravnina, kdo jo je dolžan izplačati in v kakšni višini? Novela zakona o jamstvenem skadu (Ur. l. RS, št. 10/98) v 19. členu izrecno d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Izmenska služba - nadomestilo za praznik

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 28/2000Kdaj pripada delavcu, ki dela v izmenski službi po 12 ur (dnevna - nočna) nadomestilo za praznik? Delavec ima pravico do počitka ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi in drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih (1. odstavek 63. člena ZDR).
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Pravice direktorja po prenehanju delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 28/2000Delavec je sklenil delovno razmerje za določen čas in sicer za čas trajanja petletnega mandata direktorja. Skupščina ga je razrešila pred potekom mandata, mu plačala odškodnino in ga razporedila na drugo delovno mesto, ustrezno njegovi strokovni izobrazbi in zmožnostim. Delovno razmerje pa mu je pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Ob prvi noveli ZUS

Rastko Kozlevčar, 12.10.2000

Upravni spor

Rastko Kozlevčar, Pravna praksa, 28/2000Zakon o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 - popr. in 70/00 - v nadaljevanju ZUS) je po treh letih vendarle dočakal svojo prvo novelo. Da ne bi bil do besedila le kritičen, lahko uvodoma zapišem, da so nekatere spremembe prav dobrodošle.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 12.10.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 28/20001. Iz Ur. l. RS, št. 81/00 - velja od 30. septembra Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B) - med drugim določa, da takse po novem ne plačujejo mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij; - plačevanja taks so v določenih zadevah oprošč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Državljanstvo: Dvojno državljanstvo, mednarodna pogodba in nacionalno pravo

Jorg Sladič, 12.10.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jorg Sladič, Pravna praksa, 28/2000Pred kratkim mi je prišla v roke sodba Upravnega sodišča RS št. U 2794/97-7 (z dne 16. 2. 2000). Poenostavljeno povedano gre za upravni spor s področja denacionalizacije povezan z uporabo 27. člena avstrijske državne pogodbe.(*1) Sodba odpira nekaj perečih vprašanj glede uporabe pravil mednarodnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Po metodi površna, po vsebini zgrešena kritika

mag. Matevž Krivic, 12.10.2000

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 28/2000Zaradi izjemnega položaja ustavnega sodišča v pravnem sistemu je strokovna kritika njegovega dela še toliko bolj nujna. V naši majhni legal community se je s tem - če izvzamemo same ustavne sodnike, njihova ločena mnenja itd. - doslej žal ukvarjalo le malo ljudi. Zgodaj v 90-tih letih je s tem, če s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Profesorjeva razmišljanja

Alenka Leskovic, 12.10.2000

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 28/2000Portoroški pravniški dnevi so že vrsto let najbolj množična cehovska prireditev ljudi z enako univerzitetno izobrazbo, vendar povsem različnimi poklici. Na stičišču razmišljanj, čemur naj bi bila namenjena strokovna srečanja, bi moralo biti dovolj možnosti, da bi se udeleženci pogovorili o strokovni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Zavarovalništvo: Predpisi Evropske unije o zavarovalništvu

Renata Jakopanec-Levart, 12.10.2000

Zavarovalništvo

Renata Jakopanec-Levart, Pravna praksa, 28/2000S konference Slovenskega zavarovalnega združenja Nadaljevanje iz prejšnje številke 2. Zavarovalni nadzor: obseg in način izvajanja zavarovalnega nadzora Zavarovalni nadzor v RS. O nalogah zavarovalnega nadzora je že v pozdravnem nagovoru spregovoril dr. France Križanič, predsednik Sveta Age...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Policijska provokacija: Ali bi bilo jabolko dovoljen dokaz?

Janko Marinko, 12.10.2000

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 28/2000Gospod Bog je rekel ženi: "Zakaj si to storila!" Žena je odgovorila: "Kača me je zapeljala in sem jedla."( Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Teixiera de Castro v. Portugal(*1) postavilo merila za presojo t. i. policijske provokacije.(*2) Kaj je policijska provokacija slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Delovna in socialna razmerja ter ustava

dr. Zvone Vodovnik, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 28/20001. Ustava in pravo 1.1. Urejevalna funkcija ustave 1.2. Usmerjevalna funkcija ustave 1.3. Interpretativna funkcija ustave 2. Ustavni temelji načel pravne ureditve delovnih in socialnih razmerij 2.1. Demokratičnost 2.2. Pravnost Normiranje Izvajanje norm in nadzor 2.3. Socialna država 2.4. Enakost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

CMI Colloquium Toledo 2000

Tristan Šker, 12.10.2000

Ostalo

Tristan Šker, Pravna praksa, 28/2000Med 16. in 21. septembrom se je v Toledu (Španija) odvijal eden pomembnejših dogodkov pomorskega (prevoznega) prava ter pomorskega (prevoznega) zavarovanja. Konference se je udeležilo 174 udeležencev iz 31 držav. CMI Colloquium je pod taktirko predsednika organizacijskega odbora g. Jose Maria ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Slovenščina v pravni praksi (32.del): Vejica in večbesedni vezniki

dr. Monika Kalin-Golob, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 28/2000a) Kljub temu ? da je zakon nastajal v času samoupravne regulative, so njegovi avtorji postavili trdne temelje stvarnopravnega sistema. b) Avtorji so postavili trdne temelje stvarnopravnega sistema, kljub temu ? da je zakon nastajal v času samoupravne regulative. Skrajšan in prirejen zgled iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Al' prav se piše "fraudulenca" ali "fraudolenca"?

dr. Andrej Berden, 12.10.2000

Obligacije, Kultura in umetnost

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 28/2000Članek avtorja Luigija Varanellija "Izigravanje zakona s pogodbo", objavljen v prilogi Pravne prakse, št. 26, me je ponovno privedel do razmišljanja, kako pisati izraz "fraudulenca". Da je izraz sprejet v slovensko pravno terminologijo, o tem ni dvoma. In da je kot tak postal del slovenskega izrazos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Prepisano, ker ni preslišano...: od 3. do 10. oktobra

Irena Vovk, 12.10.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2000Torek, 3. 10. O volilnem sistemu tik pred volitvami. Beneška komisija bo dan pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, 14. oktobra, obravnavala zaprosilo slovenske vlade pod predsedstvom dr. Andreja Bajuka (na Beneško komisijo so naslovili dve pismi), naj glede na evropske standarde za varstvo ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

< Vsi
2000(26)
> Oktober(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJ K L M N OPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov