O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (3)

mag. Nataša Logar, 20.7.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 28/2006Danes nadaljujemo s tretjim delom predpočitniškega »testa«. Zopet bom navedla nekaj avtentičnih besedil, v katerih bomo najprej poiskali jezikovne napake in neustreznosti, jih popravili, nato pa še utemeljili. 1. Stanovanja / Prodam eno in dvosobno v 2. nadstropju. Popravek: ob eno moramo dod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Investicijski skladi v Španiji

Boštjan Koritnik, 20.7.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 28/2006Začetek kolektivnih naložbenih podjemov (KNP) pomeni v Španiji zakon št. 46/1984, sprejet 26. decembra 1984.1 Ta akt je veliko pripomogel k razvoju industrije v naslednjih letih, takrat oblikovani pravni okvir pa v glavnem velja še danes. Tudi sicer ni bil dosti spreminjan, saj ga prva štiri leta, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Prevelik pripad zadev na vrhovno sodišče

Jernej Juren, 20.7.2006

Sodišča

Jernej Juren, Pravna praksa, 28/2006Dne 11. julija je imelo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) novinarsko konferenco, na kateri je predstavilo poročilo o delu VSRS v letu 2005 in podalo oceno stanja sodne veje oblasti v Sloveniji. Vodil jo je predsednik VSRS Franc Testen, generalni sekretar Janko Marinko pa je podal tudi anali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Rimski statut in domači pravni redi

Aleš Završnik, 20.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

Aleš Završnik, Pravna praksa, 28/2006V sozaložništvu nemške in italijanske založbe Nomos in il Sirente je izšla knjiga Rimski statut in domači pravni redi, II. del: ustavna vprašanja, sodelovanje in uveljavitev (The Rome Statute and Domestic Legal Orders. Volume II: Constitutional Issues, Cooperation and Enforcement), 2005, 550 strani....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Hipnoza in pregon kaznivih dejanj

Franci Ježek, 20.7.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Franci Ježek, Pravna praksa, 28/2006Hipnoza buri duhove človeštva že skoraj od začetka civilizacije, ko so jo povezovali še z magijo, nadnaravnimi silami, čudežnimi fluidi in podobnim.1 Vse do dandanes se je tako ohranil strahospoštljiv odnos do nje. Danes jo pojmujemo kot eno od tehnik psihologije in psihiatrije, ki jo je treba jemat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Globus

Dean Zagorac, 20.7.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 28/2006Francija: Le Pen na zatožni klopi zaradi zanikanja holokavsta 13. - Vodja francoskih skrajnih desničarjev Jean-Marie Le Pen, ki je presenetil z zavidljivim rezultatom na predsedniških volitvah leta 2002, se bo moral zagovarjati, ker je domnevno zanikal okrutnost nacistične okupacije Francije. Tož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Upravljanje kmetijskega zemljišča

Milan Železnik, 20.7.2006

Kmetijska zemljišča

Milan Železnik, Pravna praksa, 28/2006Občina je prejela vlogo lovskega društva, da bi mu odstopila v upravljanje za 99 let zemljišča, ki so opredeljena kot kmetijska zemljišča in primerna za gojitev malih divjadi. * Ali lahko občina da kmetijsko zemljišče v upravljanje? * Če lahko, kakšno obliko pogodbe lahko sklene z društvom? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

S posegom v telo izsiljen materialni dokaz

Katarina Zidar, 20.7.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Katarina Zidar, Pravna praksa, 28/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Jalloh proti Nemčiji, sodba velikega senata, št. 54810/00, 11. julija 2006 Jalloh proti Nemčiji je gotovo ena pogumnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Obvezna razlaga odvetniške tarife – potrebni izdatki in nagrada zagovornika

Avtor ni naveden, 20.7.2006

Kazenski postopek, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 28/2006Sodba I Ips 345/2005 z dne 13.4.2006(v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. II K 121/2002 in sklepom senata Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Ks 1227/2005) ZKP - drugi odstavek 92. člena Odvetniška tarifa - 22. člen Obvezne razlage odvetniške tarife, ki jo sprejme le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Zakoni za uporabnike

Alenka Leskovic, 20.7.2006

Vlada, Uprava

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 28/2006»Na hitro pripravljeni predpisi ne morejo biti drugačni kot nepremišljeni in polni napak.« Tako razmišlja, ko o njihovem snovanju niza nasvete vladi in ministrom, v uvodniku Pravne prakse direktor vladne službe za zakonodajo dr. Janez Pogorelec. K tej znani resnici dodajmo vprašanje: Kaj je narobe, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Uporaba tujega prava – prehod pravice in zakonski odstop terjatve

Avtor ni naveden, 20.7.2006

Obligacije, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 28/2006Sklep III Ips 26/2005 z dne 26. 1. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 54/2004 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. I P 517/95) ZOR - člena 173, 185 Sporazum med SFRJ in ZRN o socialnem zavarovanju (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi bolezni

Jasmina Cigrovski, 20.7.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2006S. C. Navas proti Eurest Colectivididesu SA (C-13/05 z dne 11. 7. 2006) Navasova je bila zaposlena v družbi Eurest, ko je zbolela in bila odsotna z dela 8 mesecev. Na podlagi odsotnosti z dela zaradi bolezni je podjetje delavko odpustilo ter ji ponudilo odškodnino. Ker bolezen pogosto povzroči tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Pravica dajanja v najem in pravica posojanja

Jasmina Cigrovski, 20.7.2006

Intelektualna lastnina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2006Komisija ES proti Portugalski republiki (C-53/05 z dne 6. 7. 2006) Komisija ES je s tožbo Sodišču ES predlagala, da ugotovi, da Portugalska s tem, ko je iz obveznosti izplačevanja nadomestila avtorjem iz naslova javnega posojanja izvzela vse kategorije javnih ustanov, ni izpolnila obveznosti iz 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Opravljanje dela na drugem delovnem mestu za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 20.7.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 28/2006Uslužbenka je zaposlena za nedoločen čas v javni agenciji, pri kateri se za urejanje delovnih razmerij uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih. Zaradi potreb dela agencija želi uslužbenko za določen čas zaposliti na drugem delovnem mestu, ki je trenutno prosto zaradi daljše odsotnosti uslužb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

(Bolonjska) reforma pravnega študija

dr. Janez Kranjc, 20.7.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 28/2006Zdi se, da poteka bolonjska prenova študija podobno, kot so nekoč znamenite jugoslovanske reforme študija. Ne le, da ne temelji na konkretnih analizah obstoječega stanja in projekcijah posledic, ki jih bodo imele spremembe, marveč se večinoma govori o končnih učinkih kot o gotovih in nespornih dejst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (1)

Primož Gorkič, 20.7.2006

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 28/2006Brez posegov v posameznikovo integriteto si danes kazenskega postopka ne moremo več zamisliti. Zato je toliko bolj pomembno vprašanje, kdaj so tovrstni razlogi v skladu s pravom in kdo (kako) naj tovrstne posege nadzoruje. S tem člankom želim prispevati k praktičnim vidikom nadzora in sankcioniranja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Direktna ničnostna tožba v praksi – primer Slovenije

Alenka Škrk, 20.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Škrk, Pravna praksa, 28/2006Veliko je bilo že napisanega o sodnem varstvu pred Sodiščem ES, o različnih vrstah evropskih tožb ter predvsem o postopku predhodnega vprašanja po 234. členu Pogodbe o ustanovitvi ES (PES). V tem sestavku pa je posebna pozornost namenjena ničnosti tožbi po 230. členu PES. Vsak pravni red namreč potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Novela ZDR in sindikati

Gregor Miklič, 20.7.2006

Delovna razmerja, Sindikati

Gregor Miklič, Pravna praksa, 28/2006Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je po oceni nekaterih ekonomskih strokovnjakov in po večinskem stališču delodajalcev neustrezen, onemogoča večjo prožnost delovnih razmerij. Posledica vsega tega pa je po njihovem mnenju, da se slovenski gospodarski subjekti težko prilagajajo zahtevam svetovnega trga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Napotitev na predhodni preventivni zdravstveni pregled

mag. Nataša Belopavlovič, 20.7.2006

Varstvo pri delu

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 28/2006* Ali je delodajalec dolžan vsakega delavca, ki se na novo zaposluje pri delodajalcu, napotiti na predhodni preventivni pregled (na primer, če gre za delavca brez prekinitve od predhodne zaposlitve ali je ta prekinitev krajša od 12 mesecev), ali le, če je imel bodoči na novo zaposleni delavec od zad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Zmota in napaka

dr. Marko Novak, 20.7.2006

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 28/2006Izraz zmota je pravni izraz predvsem s področja materialnega prava - tako civilnega kot kazenskega. O prvem pomenu navadno govorimo tedaj, ko gre za eno od napak volje oziroma ko pride do nesoglasja med resnično in izjavljeno voljo. V drugem primeru pa bržkone mislimo na tisto zmoto, ko gre za napač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Vlada RS

Avtor ni naveden, 20.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 28/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 82. seji (13. julija 2006): - spremembe energetskega zakona; - spremembe zakona o podpornem okolju za podjetništvo; - spremembe zakona o notariatu; - spremembe zakona o državljanstvu RS; - uredba o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Mednarodni denarni sklad

Boštjan Koritnik, 20.7.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 28/2006Mednarodni denarni sklad (IMF) je organizacija, ki združuje 184 držav, njegov namen pa je negovanje ekonomskega sodelovanja, vzdrževanje finančne stabilnosti, spodbujanje trgovanja, zaposlovanja in vzdržne gospodarske rasti ter zmanjševanje revščine. To je zapisano na spletni strani organizacije (ht...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 20.7.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2006od 11. do 17. julija Torek, 11. 7. Člani skupine državnih tožilcev za posebne zadeve. Državnotožilski svet je za nove člane skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala imenoval višja državna tožilca Branko Zobec Hrastar in Boštjana Penka ter okrožna državna tožilca Alenko Sagm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 20.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 28/20061. Zakon o varstvu javnega reda in miru - ZJRM-1 (Ur. l. RS, št. 70/06) - velja od 21. julija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - ZIKS-1B (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 20.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 28/20065. 9., 10.00 Stroški in bonite »službenih poti« Na seminarju bodo razjasnili dvome v zvezi z obračunom dnevnic, pisanjem potnih nalogov, vodenjem evidenc o uporabi službenega vozila ter rešili vprašanja o tem, kdo je upravičen do povračila potnih stroškov in kdo ne. Center za poslovno usposabljan...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

< Vsi
2006(32)
> Julij(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJ K L M N OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov