O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Obisk institucij EU

Filip Dougan, 1.3.2012

Ostalo

Filip Dougan, Pravna praksa, 8/2012>V začetku februarja smo se študenti PF Univerze v Ljubljani odpravili na štiridnevno ekskurzijo v Frankfurt, Luksemburg in Strasbourg. Namen ekskurzije, ki je potekala v okviru predmeta Pravo in ekonomika EU ter pod vodstvom docentk dr. Mete Ahtik in dr. Ane Vlahek, je bil, da bi študenti bolje spoznali delovanje in vlogo nekaterih temeljnih institucij EU, ki smo jih spoznavali pri predmetu. Prav tako pa smo dobili številne koristne informacije o možnostih zaposlitve, ki jih te institucije ponujajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Pravica dostopa do okoljskih informacij javnega značaja v zakonodajnem postopku

Zoran Skubic, 1.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 8/2012Sodišče Evropske unije (Sodišče) je pred kratkim obravnavalo v marsičem prelomen primer s področja dostopa do informacij javnega značaja, saj je razlagalo in jasno opredelilo domet uporabe Aarhuške konvencije in s tem neposredno tudi Direktive o dostopu javnosti do informacij o okolju (Direktiva), ki je bila primarno namenjena prav operacionalizaciji te konvencije na ravni prava EU. Ne glede na temeljni namen Direktive, da naj se vsem državljanom in gospodarskim družbam zagotovi praviloma neomejen dostop do vseh informacij o okolju, ki jih hranijo organi oblasti, se namreč ta namen med zakonodajnim postopkom umakne nemoteni izvedbi tega postopka, kot je ta določen z nacionalnimi ustavnimi (in drugimi pravnimi) pravili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 1.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj

Katarina Vatovec, 1.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 8/2012V obravnavani zadevi je luksemburško Sodišče vnovič razlagalo 7. člen Direktive 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih. Tokrat je bilo predložitveno sodišče (Landgericht Hamburg) v dvomu, ali sploh spada na področje uporabe te direktive primer goljufivega ravnanja organizatorja paketnega potovanja, ki postane insolventen in zato tega potovanja ne izvede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Razsojeno

Toni Tovornik, 1.3.2012

Človekove pravice, Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 8/2012Tožnik je zaradi dolgotrajnega sodnega postopka vložil tožbeni zahtevek, v katerem je od države zahteval odškodnino v znesku 3.338,34 evra zaradi kršenja pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek s sodbo zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Pridobivanje osebnih podatkov oškodovanca s strani kršitelja

Irena Vovk, 1.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012Posameznika sta policista opozorila, da bosta zoper njega napisala plačilni nalog, ker naj bi se zaletel v avtomobil neke ženske in nato pobegnil. Policista sta mu zaupala ime osebe, ne pa tudi naslova njenega prebivališča. Zato je na policijski postaji vložil pisni zahtevek, v katerem je zaprosil za naslov njenega bivališča. Odgovorili so mu, da podatka ne morejo posredovati, ker posameznik ni navedel pravnega interesa. Ali se ima torej posameznik pravico seznaniti s tem osebnim podatkom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Tudi letos novosti pri oddaji davčnega obračuna

mag. Mojca Kunšek, 1.3.2012

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 8/2012Do konca marca morajo vsi davčni zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) davčni upravi predložiti davčni obračun. Čeprav v minulem letu ni bilo pomembnih sprememb tega temeljnega predpisa, pa je pri oddaji davčnega obračuna kljub temu treba preveriti zakonske osnove in napotila Davčne uprave Republike Slovenije (DURS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov

Rodica Jana, Jerman Boris, 1.3.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Jana Rodica, dr. Boris Jerman, Pravna praksa, 8/2012Društvo za pomorsko pravo Slovenije in Mednarodni Propeller Klub pristanišča Koper sta na pobudo Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (ZPPAS) 13. februarja v Kopru organizirala okroglo mizo Problematika obdavčitve pomorskih agentov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Zelo aktualna tema je pritegnila veliko razpravljavcev, predstavnikov pomorskih agentov (ZPPAS), Društva za pomorsko pravo, Mednarodnega Propeller Kluba pristanišča Koper in predstavnika Gospodarske zbornice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

ZFPPIPP z uvodnimi pojasnili

Vladimir Balažic, 1.3.2012

Kultura in umetnost

Vladimir Balažic, Pravna praksa, 8/2012>Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je bil objavljen v zadnjem Uradnem listu leta 2007, za postopke zaradi insolventnosti pa se je začel uporabljati 1. oktobra 2008. Že v letu 2008 je avtorica zakona dr. Nina Plavšak pri GV Založbi objavila razširjena uvodna pojasnila k temu zakonu. Knjiga je seveda postala nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki se v praksi tako ali drugače sreča s problematiko insolvenčnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet

Janez Kranjc, 1.3.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/2012Rek, ki bi se slovensko glasil "Gospodar mora prodajati, ne kupovati", je vzet iz Katonovega spisa o poljedelstvu (I, 2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

O imenih

dr. Nataša Hribar, 1.3.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 8/2012Pri lektoriranju nekega besedila sem pred kratkim naletela na komentar prevajalca, da (tujih) imen po nasvetu neke slovenistke ni sklanjal. Med imeni, ki so se pojavila v besedilu, so bila tako moška kot tudi ženska imena in priimki, poleg tega pa še poimenovanja podjetij, med njimi tudi kratična. V
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 1.3.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012AshAshleigh Shaheen Limits of the Law: Sentencing Perpetrators of Atrocious Crime (Wolf Legal Publishers, 2011, 90 strani) Avtor v knjigi preučuje in primerja prakso izrekanja sodb Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

V ustavno presojo

Irena Vovk, 1.3.2012

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012Pozitivna Slovenija in SD sta uskladili zahtevo za ustavno presojo novele Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) in jo 24. februarja s podpisi poslancev (vseh 28 poslancev Pozitivne Slovenije in vseh deset poslancev SD) poslali na Ustavno sodišče. Menita namreč, da je novela ZVRS-F v nasprotju z načelom delitve oblasti, načelom pravne države in človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Potrebnost gradbenega in uporabnega dovoljenja pri etažiranju

mag. Urška Klakočar Zupančič, 1.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 8/2012Kupec stanovanja bo kredit zanj zavaroval s hipoteko. Posamezna enota večstanovanjske stavbe, ki jo kupuje, je vpisana v zemljiško knjigo, vendar stavba še ni etažirana. Banka, ki daje kredit, zahteva predložitev gradbenega in uporabnega dovoljenja stavbe, saj, kot pravi, če tega ni, se lahko kaj zaplete pri vpisu etažne lastnine. Večstanovanjska stavba je bila zgrajena konec 19. stoletja. • Se res lahko kaj zaplete in kako ravnati, če gradbenega in uporabnega dovoljenja zaradi več kot sto let stare stavbe preprosto ni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Sodno varstvo - vse pogosteje tudi farsa (2.)

Nevenka Šorli, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 8/2012V zadnji PP sem opozorila na problem nadzora nad strokovnim delom sodnikov pritožbenih sodišč, in ker gre res za velik problem, s to temo nadaljujem. Zaradi premajhnega strokovnega znanja, površne obravnave zadev, pa tudi naklonjenosti kateri od strank so odločbe naših sodišč nepredvidljive. Ker je to splošno znano, stranke pogosto preizkušajo srečo na sodišču, in to tudi, če objektivna analiza spora kaže na neuspeh. Pri tem sploh ni pomembno, na kateri strani so - na tožeči ali toženi - vredno je tvegati in se boriti ali upirati, in to do konca. Tako dejansko prevečkrat zmagajo tisti, ki bi morali pravdo izgubiti. Zato nihče več ne ve - razen v razveznih postopkih - kakšno sodno odločbo lahko pričakuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

"Rumena" penologija

Jože Podržaj, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Jože Podržaj, Pravna praksa, 8/2012Menda nisem preveč zahteven, če pričakujem, da se mora vsakdo, ki razglablja o (ne)etiki drugih, najprej sam držati vsaj osnovnih etičnih načel. Še zlasti če to počne javno, ko seveda ve, da tako oblikuje javno mnenje. Seveda pa tudi zaradi potrebnega zavedanja in (etičnega) odnosa do obravnavanih in do javnosti, ki ima pravico vedeti resnico. Pa so očitno moje želje, pa tudi če gre za doktorja znanosti, ki se, kot sam pravi, "priložnostno spoznava s težavami obsojenih", pretirane. Ja, očitno res zelo "priložnostno", kar pa dr. Draganu Petrovcu očitno ni nikakršna ovira (kaj šele moralni zadržek, če smo že pri etiki), da se ne bi lotil enostranskega in pomanjkljivega opisovanja posameznih primerov obravnave zapornikov in domnevno hudih, moralno spornih odločitev vodilnih v zaporskem sistemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

O pomenu vknjižbe lastninske pravice

Hudej Jasna, Ščernjavič Iztok, 1.3.2012

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič, Pravna praksa, 8/2012V prispevku Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica, ki je bil objavljen v Pravni praksi, št. 6-7/2012, je avtor Franci Krivec komentiral najin prispevek z naslovom Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (PP, št. 3/2012, priloga).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Nedopustnost citiranja iz konteksta iztrganih delov obrazložitve sodnih odločb v strokovnih člankih

Nada Mitrović, 1.3.2012

Civilni sodni postopki

Nada Mitrović, Pravna praksa, 8/2012Objavljen članek v PP, št. 6-7/2012, odvetnice Nevenke Šorli Sodno varstvo - loterija? (1) sem razumela kot kritiko dela oddelka in treh poimensko navedenih sodnic, ki so odločile v zadevi I Cpg 684/2009 z dne 1. junija 2010. Zlasti me je zaskrbela avtoričina ocena, da višji sodniki sodimo arbitrarno in samovoljno, kar naj bi kazala obrazložitev v zadevi I Cpg 684/2009, zato sem na obtožbe o konkretni zadevi dolžna odgovoriti. Pri odgovoru ne komentiram predlogov za izboljšanje stanja odločanja na drugi stopnji v pravdnem postopku, ampak sem se omejila na javno predstavljeni primer sklepa Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 684/2009 z dne 1. junija 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji

dr. Aleš Novak, 1.3.2012

Varstvo človekovih pravic

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 8/2012Soile Lautsi, mati dveh mladoletnih dečkov, je v globoko vernem Venetu, regiji na severu Italije, oporekala temu, da bi se njena otroka, ki nista bila vzgajana v duhu prevladujoče vere, morala v učilnici vsakodnevno srečevati s simbolom križa. Vprašanja, ki jih tak spor odpira, so v sodobni družbi, ki jo zaznamujeta vrednostna raznolikost in strpnost, dragocena in je o njih vredno govoriti. Delček v mozaiku te razprave sta zagotovo tudi odločitvi senata in velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Vendar pa je predpogoj za smiselno razpravo to, da ostajamo zvesti vsebini odločitve velikega senata ter da pazljivo in strokovno pošteno ocenimo, kakšne učinke bi taka odločitev morala imeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vloga bonitetnih agencij in reguliranje njihovega delovanja

Jan Jeram, 1.3.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jan Jeram, Pravna praksa, 8/2012Evropska komisija je 15. novembra 2011 sprejela predlog novele Uredbe o bonitetnih agencijah. V viharju krize evropskih državnih dolgov je predlog del svežnja zakonodaje, namenjenega stabilizaciji finančnih trgov ter reševanju evra in Evropske unije. Zaradi edinstvenega razvoja, vloge in moči bonitetnih agencij je njihovo reguliranje zapleteno, učinki različnih ukrepov pa si pogosto nasprotujejo. Predlog Evropske komisije vsebuje številne inovativne, a tudi sporne ukrepe, ki pričajo o občutku nujnosti odločnega ukrepanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Podedljivost pokojnine - stranka v upravnem postopku

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Tožena stranka po smrti zavarovanca postopka ni ustavila, temveč je o njegovi zahtevi izdala odločbo, jo vročila tožnici, obravnavala tožničino pritožbo in o njej odločila. Tako je tožnica pridobila lastnost stranke v upravnem postopku in je bila zato upravičena vložiti tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZDSS-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Sklepčnost tožbe - dokazi - izvedensko mnenje, pridobljeno pred pravdo

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Priloga tožbe (privatno izvedensko mnenje) v tem primeru ni dokaz, ampak sestavni del tožbenih navedb, ki jasno, pregledno in jedrnato opisuje škodo in jo podrobneje specificira. Revizijsko sodišče zato zavrača zaključek sodišča druge stopnje o nesklepčnosti tožbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Pridobivanje podatkov o izpolnitvi pogojev za upokojitev

Irena Vovk, 1.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012Ali je delodajalec za namen podaje zakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga starejšemu delavcu upravičen od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahtevati in pridobiti podatek o datumu upokojitve za posamezne delavce? Starejšemu delavcu je namreč mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga le, če v času prejemanja denarnega nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje izpolni minimalni pogoj za starostno upokojitev (114. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 1.3.2012

Pravoznanstvo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 8/2012Pregled slovenske zakonodaje Krite obveznice V skladu z novim Zakonom o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1) imajo imetniki obveznic prednostni položaj ob stečaju izdajatelja. Terjatve na podlagi hipotekarnih obveznic in izvedenih finančnih instrum
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Goljufija - zavarovalniška goljufija - poskus - pripravljalno dejanje

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Kriterij za razmejitev med novo inkriminiranimi pripravljalnimi dejanji in poskusom kaznivega dejanja goljufije je trenutek, ko storilec lažni škodni dogodek prikaže tistemu, od katerega zahteva plačilo oziroma protipravno premoženjsko korist.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
2012(41)
> Marec(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJ K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov