O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji

dr. Aleš Novak, 1.3.2012

Varstvo človekovih pravic

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 8/2012Soile Lautsi, mati dveh mladoletnih dečkov, je v globoko vernem Venetu, regiji na severu Italije, oporekala temu, da bi se njena otroka, ki nista bila vzgajana v duhu prevladujoče vere, morala v učilnici vsakodnevno srečevati s simbolom križa. Vprašanja, ki jih tak spor odpira, so v sodobni družbi, ki jo zaznamujeta vrednostna raznolikost in strpnost, dragocena in je o njih vredno govoriti. Delček v mozaiku te razprave sta zagotovo tudi odločitvi senata in velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Vendar pa je predpogoj za smiselno razpravo to, da ostajamo zvesti vsebini odločitve velikega senata ter da pazljivo in strokovno pošteno ocenimo, kakšne učinke bi taka odločitev morala imeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Pravni napovednik

Irena Vovk, 1.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Sodno varstvo - vse pogosteje tudi farsa (2.)

Nevenka Šorli, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 8/2012V zadnji PP sem opozorila na problem nadzora nad strokovnim delom sodnikov pritožbenih sodišč, in ker gre res za velik problem, s to temo nadaljujem. Zaradi premajhnega strokovnega znanja, površne obravnave zadev, pa tudi naklonjenosti kateri od strank so odločbe naših sodišč nepredvidljive. Ker je to splošno znano, stranke pogosto preizkušajo srečo na sodišču, in to tudi, če objektivna analiza spora kaže na neuspeh. Pri tem sploh ni pomembno, na kateri strani so - na tožeči ali toženi - vredno je tvegati in se boriti ali upirati, in to do konca. Tako dejansko prevečkrat zmagajo tisti, ki bi morali pravdo izgubiti. Zato nihče več ne ve - razen v razveznih postopkih - kakšno sodno odločbo lahko pričakuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

"Rumena" penologija

Jože Podržaj, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Jože Podržaj, Pravna praksa, 8/2012Menda nisem preveč zahteven, če pričakujem, da se mora vsakdo, ki razglablja o (ne)etiki drugih, najprej sam držati vsaj osnovnih etičnih načel. Še zlasti če to počne javno, ko seveda ve, da tako oblikuje javno mnenje. Seveda pa tudi zaradi potrebnega zavedanja in (etičnega) odnosa do obravnavanih in do javnosti, ki ima pravico vedeti resnico. Pa so očitno moje želje, pa tudi če gre za doktorja znanosti, ki se, kot sam pravi, "priložnostno spoznava s težavami obsojenih", pretirane. Ja, očitno res zelo "priložnostno", kar pa dr. Draganu Petrovcu očitno ni nikakršna ovira (kaj šele moralni zadržek, če smo že pri etiki), da se ne bi lotil enostranskega in pomanjkljivega opisovanja posameznih primerov obravnave zapornikov in domnevno hudih, moralno spornih odločitev vodilnih v zaporskem sistemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Potrebnost gradbenega in uporabnega dovoljenja pri etažiranju

mag. Urška Klakočar Zupančič, 1.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 8/2012Kupec stanovanja bo kredit zanj zavaroval s hipoteko. Posamezna enota večstanovanjske stavbe, ki jo kupuje, je vpisana v zemljiško knjigo, vendar stavba še ni etažirana. Banka, ki daje kredit, zahteva predložitev gradbenega in uporabnega dovoljenja stavbe, saj, kot pravi, če tega ni, se lahko kaj zaplete pri vpisu etažne lastnine. Večstanovanjska stavba je bila zgrajena konec 19. stoletja. • Se res lahko kaj zaplete in kako ravnati, če gradbenega in uporabnega dovoljenja zaradi več kot sto let stare stavbe preprosto ni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

O pomenu vknjižbe lastninske pravice

Hudej Jasna, Ščernjavič Iztok, 1.3.2012

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič, Pravna praksa, 8/2012V prispevku Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica, ki je bil objavljen v Pravni praksi, št. 6-7/2012, je avtor Franci Krivec komentiral najin prispevek z naslovom Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (PP, št. 3/2012, priloga).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Nedopustnost citiranja iz konteksta iztrganih delov obrazložitve sodnih odločb v strokovnih člankih

Nada Mitrović, 1.3.2012

Civilni sodni postopki

Nada Mitrović, Pravna praksa, 8/2012Objavljen članek v PP, št. 6-7/2012, odvetnice Nevenke Šorli Sodno varstvo - loterija? (1) sem razumela kot kritiko dela oddelka in treh poimensko navedenih sodnic, ki so odločile v zadevi I Cpg 684/2009 z dne 1. junija 2010. Zlasti me je zaskrbela avtoričina ocena, da višji sodniki sodimo arbitrarno in samovoljno, kar naj bi kazala obrazložitev v zadevi I Cpg 684/2009, zato sem na obtožbe o konkretni zadevi dolžna odgovoriti. Pri odgovoru ne komentiram predlogov za izboljšanje stanja odločanja na drugi stopnji v pravdnem postopku, ampak sem se omejila na javno predstavljeni primer sklepa Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 684/2009 z dne 1. junija 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Podedljivost pokojnine - stranka v upravnem postopku

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Tožena stranka po smrti zavarovanca postopka ni ustavila, temveč je o njegovi zahtevi izdala odločbo, jo vročila tožnici, obravnavala tožničino pritožbo in o njej odločila. Tako je tožnica pridobila lastnost stranke v upravnem postopku in je bila zato upravičena vložiti tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZDSS-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vsebina PP št.8/2012

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012stran 3 UVODNIK dr. Senko Pličanič Ljudem prijazna pravna država stran 6 STVARNO PRAVO dr. Matjaž Tratnik Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah stran 9 ČLOVEKOVE PRAVICE mag
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Si obrezovanje zasluži pravno varstvo?

mag. Anita Goršek, 1.3.2012

Človekove pravice

mag. Anita Goršek, Pravna praksa, 8/2012Slovensko javnost v zadnjih tednih pretresajo razprave o pravni in etični dopustnosti obrezovanja dečkov (cirkumcizija). Povod za kresanje nasprotujočih si mnenj in burnih odzivov v javnosti je bilo stališče Urada Varuha človekovih pravic, da "cirkumcizija iz razlogov, ki niso medicinski, ni dopustna in predstavlja protipraven poseg v otrokovo telo ter s tem krši njegove pravice". Urad Varuha je svoje mnenje podal v zvezi z vprašanjem pobudnika o dopustnosti oziroma škodljivosti obrezovanja, oprl pa ga je zlasti na strokovno pravno stališče ter mnenje Komisije za medicinsko etiko in Razširjenega strokovnega kolegija za kirurgijo. Iz mnenj kot celote izhaja ugotovitev, da obrezovanje brez medicinskih razlogov ni utemeljeno niti iz medicinskih niti pravnih ali etičnih razlogov. Po mnenju Urada Varuha ima tak poseg tudi znake kaznivega dejanja. Citirano mnenje se konča z ugotovitvijo, da je v skladu z veljavno zakonodajo medicinsko neindicirana cirkumcizija "dopustna le z otrokovim soglasjem, ob pogojih, ki jih določa zakon o pacientovih pravicah, torej praviloma po 15. letu otrokove starosti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah

dr. Matjaž Tratnik, 1.3.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 8/2012V zemljiški knjigi so javno objavljeni podatki o nepremičninah in pravicah na njih. Lahko rečemo, da so ti podatki večinoma pravilni. V primerih, ko niso, pa dobroverne pridobitelje pravic, ki se zanašajo nanje, varuje načelo zaupanja v zemljiško knjigo, ki ga izrecno določata tako Stvarnopravni zakonik (SPZ) v 10. členu kot tudi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) v 8. členu. Povsem drugače pa je pri nepremičninah, ki v zemljiško knjigo (še) niso vpisane. Glede teh nepremičnin ne obstaja noben javni razvid pravic. Tako se lahko zgodi, da udeleženec v prometu sklepa posel glede nepremičnine z osebo, za katero misli, da je njen lastnik, pa se izkaže, da to ne drži. Še zlasti niso redki primeri, ko z nevpisano nepremičnino razpolaga eden od njenih skupnih lastnikov, brez védenja ali celo pooblastila drugega skupnega lastnika (zlasti zakonca ali zunajzakonskega partnerja). Tedaj pride do navzkrižja interesov drugega skupnega lastnika na eni strani in tretjega, v korist katerega je prvi skupni lastnik razpolagal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Komisije (EU) št. 156/2012 z dne 22. februarja 2012 o spremembi Prilog od I do IV k Uredbi Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 50) - veljati
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/201214.14. februar redlog za sprejem avtentične razlage četrtega odstavka 24. člena Zakona o lokalnih volitvah. 17. februar - besedilo Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Ljudem prijazna pravna država

dr. Senko Pličanič, 1.3.2012

Pravoznanstvo

dr. Senko Pličanič, Pravna praksa, 8/2012Po prvih dneh ministrovanja sem utrujen, hkrati pa poln energije. Utrujen zato, ker vodenje tako obsežnega resorja zahteva celodnevno intenzivno delo od jutra do večera. Poln energije pa zato, ker sem vse bolj prepričan, da je spremembe, ki jih potrebujemo, mogoče doseči v nekaj letih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Razpisi

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Ur.Ur. l. RS, št. 8/12 1.edsednik Okrajnega sodišča v Novem mestu - Sodni svet RS; rok je 1. marec. Ur. l. RS, št. 12/12 2. Javni poziv okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega ali okrajnega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta z
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vlada RS

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012SklSklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na svoji 2. seji (16. februar 2012) zhodišča za socialni sporazum 2012-2017; - terminski načrt priprave predloga Rebalansa proračuna za leto 2012. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 3. seji (23. februar 2012) - predlog zakona o sprem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

ne preslišite

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Radio Slovenija, Val 202, četrtek, 1. marca 2012, 12.00 Humanitarna pomoč bankam Morda humanitarno pomoč potrebujejo tudi naše banke, a nikakor ne na račun državljanov. Vse pogosteje se dogaja, da banke zaradi dolgov in blokiranih računov komitentov zadržujejo socialne transferje in
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

dogodki - izjave

Irena Vovk, 1.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012od 14. do 27. februarja Torek, 14. 2. Generalna sekretarka DZ. Poslanci so za generalno sekretarko Državnega zbora imenovali (58 za, 2 proti, 24 vzdržanih poslancev SDS) Mojco Prelesnik, ki je to funkcijo opravljala že v preteklem mandatu. Da Prelesnikova ostane na funkciji generalne sekret
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj

Katarina Vatovec, 1.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 8/2012V obravnavani zadevi je luksemburško Sodišče vnovič razlagalo 7. člen Direktive 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih. Tokrat je bilo predložitveno sodišče (Landgericht Hamburg) v dvomu, ali sploh spada na področje uporabe te direktive primer goljufivega ravnanja organizatorja paketnega potovanja, ki postane insolventen in zato tega potovanja ne izvede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Obisk institucij EU

Filip Dougan, 1.3.2012

Ostalo

Filip Dougan, Pravna praksa, 8/2012>V začetku februarja smo se študenti PF Univerze v Ljubljani odpravili na štiridnevno ekskurzijo v Frankfurt, Luksemburg in Strasbourg. Namen ekskurzije, ki je potekala v okviru predmeta Pravo in ekonomika EU ter pod vodstvom docentk dr. Mete Ahtik in dr. Ane Vlahek, je bil, da bi študenti bolje spoznali delovanje in vlogo nekaterih temeljnih institucij EU, ki smo jih spoznavali pri predmetu. Prav tako pa smo dobili številne koristne informacije o možnostih zaposlitve, ki jih te institucije ponujajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov

Rodica Jana, Jerman Boris, 1.3.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Jana Rodica, dr. Boris Jerman, Pravna praksa, 8/2012Društvo za pomorsko pravo Slovenije in Mednarodni Propeller Klub pristanišča Koper sta na pobudo Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (ZPPAS) 13. februarja v Kopru organizirala okroglo mizo Problematika obdavčitve pomorskih agentov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Zelo aktualna tema je pritegnila veliko razpravljavcev, predstavnikov pomorskih agentov (ZPPAS), Društva za pomorsko pravo, Mednarodnega Propeller Kluba pristanišča Koper in predstavnika Gospodarske zbornice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 1.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Pravica dostopa do okoljskih informacij javnega značaja v zakonodajnem postopku

Zoran Skubic, 1.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 8/2012Sodišče Evropske unije (Sodišče) je pred kratkim obravnavalo v marsičem prelomen primer s področja dostopa do informacij javnega značaja, saj je razlagalo in jasno opredelilo domet uporabe Aarhuške konvencije in s tem neposredno tudi Direktive o dostopu javnosti do informacij o okolju (Direktiva), ki je bila primarno namenjena prav operacionalizaciji te konvencije na ravni prava EU. Ne glede na temeljni namen Direktive, da naj se vsem državljanom in gospodarskim družbam zagotovi praviloma neomejen dostop do vseh informacij o okolju, ki jih hranijo organi oblasti, se namreč ta namen med zakonodajnim postopkom umakne nemoteni izvedbi tega postopka, kot je ta določen z nacionalnimi ustavnimi (in drugimi pravnimi) pravili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Razsojeno

Toni Tovornik, 1.3.2012

Človekove pravice, Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 8/2012Tožnik je zaradi dolgotrajnega sodnega postopka vložil tožbeni zahtevek, v katerem je od države zahteval odškodnino v znesku 3.338,34 evra zaradi kršenja pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek s sodbo zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Naftni pritiski

Matej Tomažin, 1.3.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 8/2012Na kapitalskih trgih je tudi letos zelo pestro. Takoj po začasni rešitvi grškega problema se je pokazalo novo "žarišče", o katerem bomo v prihodnjih tednih vse pogosteje brali - o ceni naftnih derivatov, ki je znatno poskočila. Vse glasnejše vprašanje zato je, ali je svetovno gospodarstvo res v tako dobrem stanju, da bo preživelo vpliv vse dražjih energentov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
2012(41)
> Marec(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJ K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov