O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Ali si lahko privoščimo brezplačne pravne informacije?

Anton Tomažič, 24.4.1997

Sodišča

Anton Tomažič, Pravna praksa, 8/1997(Pravna) informatika je gospodarska dejavnost. Čeprav je vse bolj nepogrešljiva za skoraj vsa pomembnejša družbena področja, pa se z njo ne morejo ukvarjati vsi, kot se tudi ne z drugimi (gospodarskimi) storitvami, n.pr. s tiskanjem, snemanjem, itd. Njeno nujno notranje vodilo je namreč ekonomika - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Jezik je (tudi) kultura

mag. Marija Krisper-Kramberger, 24.4.1997

Kultura in umetnost

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 8/1997Kadarkoli me pot zanese v svet, v zadnjem času ne le zaradi osebnih nagibov, so prvi vtisi, ki me v celoti prevzamejo, različni jeziki, v katerih med seboj govorijo ljudje. Kako se suvereno in v skladu s krajem, družbo, razlogom srečanja in vsebino pogovora pri tem vedejo in s tem izražajo svoje ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Zopet razpis predhodnega zakonodajnega referenduma

Mirko Kostanjevec, 24.4.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 8/1997Po "neuspelem" predhodnem zakonodajnem referendumu o volilnih sistemih decembra 1996 se nam sedaj obeta nov razpis takšnega referenduma (katerega bom v nadaljevanju tega članka označeval z okrajšavo pzr) tokrat o vračanju v glavnem kmetijskih zemljišč in gozdov, podržavljenih s predpisi o agrarni re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Za regionalizem in zbor pokrajin

dr. Ciril Ribičič, 24.4.1997

Lokalna samouprava

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 8/1997Teze za spremembo ustave(*1) V prepričanju, da: * je centralizem kot vir zastojev in napetosti v političnem sistemu vsestransko škodljiv, * lahko lokalne in regionalne zadeve javnega pomena učinkoviteje in ceneje od državne uprave rešujejo lokalne skupnosti, * je regionalizem nujna podlaga za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Nepristojnost za presojo ustavnih norm (ustavnega zakona)

Avtor ni naveden, 24.4.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 8/1997Ustavno sodišče na podlagi 1. in 2. alinee prvega odstavka 160. člena ustave ni pristojno za odločanje o ustavnosti ustavnih norm in je zato pobudo zavrglo. Izpodbijana določba ustavnega zakona za izvedbo ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki že priznava določeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Varstvo naravne in kulturne dediščine

Avtor ni naveden, 24.4.1997

Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 8/1997Pozitivno mnenje organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine ni pogoj za razlastitev kulturno-zgodovinskega spomenika oziroma naravne znamenitosti. Občina je na podlagi zakona o naravni in kulturni dediščini dolžna le pridobiti njeno mnenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Volilni občni zbor

Avtor ni naveden, 24.4.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 8/1997Pregled dela in poslovanja v zadnjem letu, sprejem prečiščenega besedila pravil društva in volitve novih organov so bile osrednje teme občnega zbora Pravniškega društva Ljubljana, izvedenega 17. aprila. Predsednik društva Slobodan Sibinčič je v svojem poročilu posebej poudaril nadaljevanje tradic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Težave pri sojenju, ko gre za "dejanje"

Vasilij Polič, 24.4.1997

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 8/1997Z drugim odstavkom 157. člena ustave Republike Slovenije je narejena povezava s sojenjem v upravnem sporu tudi glede dejanj, saj je določeno: "Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Kaj delajo...

Miloš Likar, 24.4.1997

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa)

Miloš Likar, Pravna praksa, 8/1997"Kot diplomirana pravnica delam vseskozi v pravosodju. Po dokončani pravni fakulteti je bila moja prva zaposlitev pri takratnem okrožnem sodišču v Ljubljani. Ko pa sem opravila pravosodni izpit, sem bila izvoljena za sodnico na sodišču v Domžalah. Nato sem se vrnila v Ljubljano. Na sodišču sem vodil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Šale in anekdote

Vasilij Polič, 24.4.1997

Ostalo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 8/1997Iz pravniških "izdelkov" V sodbi se je zapisalo: " Tožeča stranka je zatrjevala:.... Tožena stranka je temu nasprotovala iz naslednjih razlogov... Priče so izjavile naslednje:... Glede na vse navedene izjave tožeče stranke, tožene stranke in zaslišanih prič sodišče meni, da ima tožeča stran...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Vračanje zadružnega premoženja

dr. Franci Avsec, 24.4.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Franci Avsec, Pravna praksa, 8/199765. člen zakona o zadrugah (ZZad) določa: "Premoženje zadružnih organizacij, organizacij kooperantov ali zadružnih zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike, se v skladu s tem zakonom vrne zadružnim organizacijam, organizacijam kooperantov ozir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Dan Pravne fakultete v Ljubljani

Avtor ni naveden, 24.4.1997

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 8/1997V častitljivi Zbornični dvorani ljubljanske Univerze je 15. aprila napev študentovske himne Gaudeamus znova naznanil začetek proslave Dneva Pravne fakultete , na kateri sta bila ob profesorskem zboru in med gosti - predstavniki pravosodja in izvršilne oblasti - tudi predsednik republike Milan Kučan ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Ustavna odločba doktrinarnega pomena

mag. Gregor Virant, 24.4.1997

Ustavno sodišče, Primerjalno pravo

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 8/1997Pri sodnih odločbah se za izrekom, ki vsebuje odločitev o pravicah in obveznostih, pogosto skriva odločitev širših razsežnosti. Stranke seveda zanima predvsem pomen odločitve za njihov pravni položaj, ne pa tudi morebitni precedenčni pomen odločitve za bodoče podobne primere. Podobno velja tudi za o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Razmerja med organi kapitalskih družb

Dušan Jovanovič, 24.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 8/1997Člani Pravniškega društva v Mariboru smo na prvem pomladanskem srečanju 3. aprila prisluhnili dr. Borutu Bratini, ki je predaval o razmerju med organi v kapitalskih družb. Ta tematika je bila tudi predmet njegove doktorske disertacije z naslovom Korporacijskopravni status organov kapitalskih druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Novi zamisli o urediti prekrškov na rob

dr. Alenka Šelih, 24.4.1997

Prekrški

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 8/1997Čeprav je minilo že precej časa od objave prispevka B. Penka "Razvoj po osamosvojitvi, trenutno stanje in načrti za prihodnost" (PP 2/97), se zaradi aktualnosti problematike, ki jo načenja in zaradi predlogov, ki jih daje, želim ob njem ustaviti. Omejila se bom samo na eno vprašanje, ki ga prispevek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Odklonitev novega delovnega mesta - odpovedni rok

Taja Plešnik, 24.4.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997V skladu z določilom drugega odstavka 24. člena zakona o delavcih v državnih organih preneha delovno razmerje delavcu v občinski upravi, ki ne sprejme razporeditve oziroma delovnega mesta, po preteku odpovednega roka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Organiziranje službe varovanja

dr. Andrej Berden, 24.4.1997

Uprava

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 8/1997Zavod s področja kulture ima že dolgo organizirano lastno varnostno službo, ki izvaja naloge s področja varovanja objekta, premoženja in ljudi. Četudi sodeluje s podjetji za fizično in tehnično varovanje, namerava še naprej obdržati tudi lastno službo. Zavod pa ne sodi med pravne osebke, za katere j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Štipendist po uspešnem pripravništvu odkloni ponujeno delo...

Taja Plešnik, 24.4.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997Podjetje je sklenilo s štipendistom pogodbo o štipendiranju. Po končanem izobraževanju (diploma visoke šole) je podjetje s štipendistom sklenilo pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta (opravljanje pripravništva). Po končanem pripravništvu pa namerava podjetje s štipendistom skleniti ponovno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Znižana dnevnica

Taja Plešnik, 24.4.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997Ali se znižana dnevnica (šest do osem ur odsotnosti) izplačuje zaposlenim v občinski upravi za vse ure odsotnosti, ali velja omejitev, če se potovanje začne dve uri pred začetkom delovnega časa ali konča dve uri po njem? Po določbi 71. člena zakona o delavcih v državnih organih imajo delavci prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Študijski dopust

Taja Plešnik, 24.4.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997Na seji delavskega sveta je bil sprejet sklep, da delavcem, ki jim podjetje plačuje šolnino za študij na ravni izobraževanja od V. do VII. stopnje, pripada za vsak izpit po en delovni dan plačane odsotnosti z dela. Delavci menijo, da so prikrajšani za pravico do dopusta, ki jim gre po zakonu o delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Preverjanje statusa invalida

Taja Plešnik, 24.4.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997Delavci so pridobili po odločbi invalidske komisije status invalida III. kategorije. Podjetje meni, da so nekateri delavci status invalida pridobili neopravičeno. Ali ima podjetje pravico sprožiti preverjanje pridobitve statusa invalida za svoje delavce? Po 1. odstavku 262. člena Zakona o poko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Alkoholizem na delovnem mestu - preverjanje, odgovornost

Taja Plešnik, 24.4.1997

Varstvo pri delu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997V podjetju se srečujejo s problemom alkoholiziranosti. Ugotavljajo, da zakonodaja s tega področja govori le o disciplinski odgovornosti ter o prenehanju delovnega razmerja, če delavec odkloni zdravljenje. Nikjer pa zakonodaja ne govori o tem: kdo in na kakšen način lahko preverja alkoholiziranost, č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, nastalo delavcu med službeno potjo

Damjan Belič, 24.4.1997

Delovna razmerja

Damjan Belič, Pravna praksa, 8/1997Družba je poslala svojega delavca na podlagi potnega naloga na službeno pot. Delavec je uporabil lastno vozilo. Med potjo je doživel prometno nesrečo, pri kateri je bil avtomobil poškodovan. Ker za avtomobil delavec ni imel sklenjenega kasko zavarovanja, od družbe uveljavlja povračilo materialne ško...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Škoda zaradi trčenja divjadi z avtomobilom

Mihael Kersnik, 24.4.1997

Obligacije, Cestni promet

Mihael Kersnik, Pravna praksa, 8/1997V Pravni praksi, št. 15/96 z dne 1. 8. 1996, je bil objavljen članek Vesne Kotlušek: Izključitev odškodninske odgovornosti z objavami. Med drugim je ta članek obravnaval vprašanje odgovornosti in plačilo za škodo, ki jo povzročijo domače in divje živali. Do sedaj nisem zasledil članka v Pravni pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Izločitev iz zavoda - veljavnost aktov zavoda

Ksenija Mihovar-Globokar, 24.4.1997

Zavodi

Ksenija Mihovar-Globokar, Pravna praksa, 8/1997Primer: Vrtec je postal s 1. 1. 1997 samostojen zavod, do konca lanskega leta je imel status organizacijske enote v drugem vrtcu. V tem trenutku ima vrtec le vršilca dolžnosti ravnatelja, svet zavoda bo konstituiran v roku treh mesecev od sprejetja odloka o ustanovitvi vrtca, zato tudi določenih ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
1997(37)
> April(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HIJ K L M NO P QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov