O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Nasilje za zaprtimi vrati

mag. Katja Škrubej, 16.3.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Katja Škrubej, Pravna praksa, 8/2000Svobodna katedra PF v Ljubljani V okviru ciklusa predavanj Svobodne katedre je 2. februarja svoj prispevek "Kazenskopravno obravnavanje nasilja v družini" predstavila dr. Katja Filipčič, asistentka pri Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani. Predavanju je sledila dokaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Slovenščina v pravni praksi (17.del): Jezikovna kakovost sodnih odločb: krajšave

dr. Monika Kalin-Golob, 16.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 8/2000V besedilih se prav pri krajšavah dobro vidi tvorčeva pisna kultiviranost, ali kot piše prof. Korošec (O krajšavah, 1993): "/N/eupoštevanje pravil za rabo krajšav se v besedilu kaže podobno kot madeži na kravati k nedeljski obleki." Iz zahteve, da mora biti sodba razumljiva naslovniku laiku, izhaja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 16.3.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2000Torek, 7. 3. Sporni člen. V 28. členu zakona o prepovedanih drogah, ki je ugledal luč sveta v začetku tega leta (usklajevali so ga kar pet let), je zapisano, da "inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na proizvodnjo in promet s prepo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Iz torkle: Bratje, bojte se Johnove prerókbe...

dr. Marko Pavliha, 16.3.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 8/2000V polodprti kaznilnici Trumble na Floridi morajo svoje grehe odsedeti trije bivši sodniki, ki sami sebe imenujejo Bratje (The Brethren). Joe Roy Spicer pravzaprav nikoli ni bil pravi sodnik, celo srednje šole ni končal, opravljal pa je naloge mirovnega sodnika (Justice of Peace), dokler ga oblasti n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Pravniško društvo Maribor: Predstavitev ZPIZ

Urška Mikl, 16.3.2000

Društva, javni shodi, prireditve, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Urška Mikl, Pravna praksa, 8/2000Meseca marca je v okviru srečanj Pravniškega društva Maribor predaval Marijan Papež, direktor OE Maribor, ZPIZ Slovenije. Predstavil je novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2000.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Skupščinski predlogi

Snežana Harnik, 16.3.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Snežana Harnik, Pravna praksa, 8/2000Skupščina družbe je organ, na katere zasedanju delničarji oblikujejo in izražajo svojo voljo. Je hierarhično gledano najvišji organ družbe. Na zasedanju skupščine delničarji odločajo o vseh pomembnejših oziroma temeljnih vprašanjih družbe, ki se nanašajo na statusno-organizacijska vprašanja.(*1) Vod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Novejši razvoj urejanja varstva ekonomskih in socialnih pravic v okviru Sveta Evrope

mag. Jasna Murgel, 16.3.2000

Človekove pravice

mag. Jasna Murgel, Pravna praksa, 8/2000Evropska socialna listina Uvod Evropska socialna listina (v nadaljevanju: ESL)(*1) je namenjena zagotavljanju varstva ekonomskih in socialnih pravic. Prevladujoča delitev človekovih pravic v teoriji je delitev na državljanske in politične pravice ter na ekonomske in socialne pravice. Takšno si...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Svet Evrope: Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine

Magdalena Petrič, 16.3.2000

Naravna in kulturna dediščina

Magdalena Petrič, Pravna praksa, 8/2000Parlament Republike Slovenije je 25. marca 1999 ratificiral Evropsko konvencijo o varstvu arheološke dediščine (spremenjeno).(*1) Ta konvencija v celoti nadomešča prvotno konvencijo, ki jo je zaradi ohranitve najstarejšega vira evropske zgodovine sprejel Svet Evrope leta 1969 v Londonu (v nadalje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Posvetovanje: Priprave gospodarstva na vključevanje v EU

Mojca Drevenšek, 16.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Mojca Drevenšek, Pravna praksa, 8/2000Strokovni posvet "Priprave gospodarstva na vključevanje v EU", ki ga je 28. januarja organiziral Iteo Svetovalni institut iz Ljubljane v sodelovanju s Službo vlade za evropske zadeve ter Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim predstavništvom v Bruslju, je v prvem sklopu podal poglede države na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Javna naročila: Postopki za oddajo javnih naročil v Evropski uniji

Vida Kostanjevec, 16.3.2000

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 8/2000Ker se predlog novega zakona o javnih naročilih (ki je trenutno pred tretjo obravnavo v Državnem zboru) v pretežni meri (ponekod celo dobesedno) naslanja na ureditev v evropskih smernicah o javnem naročanju, verjetno ni odveč ponuditi bralcu, ki ga to področje zanima, možnost, da se vsaj površno sez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Postopki za uveljavljanje in varstvo pravic iz socialne varnosti

mag. Katarina Kresal-Šoltes, 16.3.2000

Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 8/2000Od opredelitve pravne narave področja socialne varnosti in uveljavljenih mednarodnih in ustavnopravnih standardov je odvisno, ali se bodo in v kakšni meri se bodo pravice iz socialne varnosti uveljavljale in bile sodno varovane po upravni poti, torej v okviru posebnih upravnih postopkov in upravnoso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Konkurenca: Konkurenčnopravne razsežnosti zakona o kontroli cen

dr. Bojan Zabel, 16.3.2000

Varstvo konkurence, cene

dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 8/2000Ni dvoma, da je - ne glede na svoje različne cilje - Zakon o kontroli cen (ZKC, Ur. l. RS, št. 63/99) predpis, ki (lahko) močno vpliva na konkurenco v dveh smereh: deloma na konkurenco med samimi podjetji, še v večji meri pa na razmerje med prosto konkurenco in državnim urejanjem razmerij na trgu. Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Delovna razmerja: Odpravnina presežnim delavcem - bruto ali neto?

Katarina Lavrin, 16.3.2000

Delovna razmerja

Katarina Lavrin, Pravna praksa, 8/2000Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. št. 14/90, 5/91, 71/93) v poglavju Prenehanje potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov pri delodajalcu v tretjem odstavku 36.f člena določa, da mora delodajalec delavcu, ki je zaposlen pri delodajalcu najmanj dve leti, izplačati odpravnino v višin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (VII.del)

Andraž Zidar, 16.3.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 8/2000Tokrat predstavljamo prvi naš - slovenski primer, ki ga je sodišče dokončalo in zaradi dolgotrajnega sodnega postopka (seveda na našem sodišču) pritožniku prisodilo za prestalo nepremoženjsko škodo 300.000 tolarjev Dolgotrajnost kazenskega postopka MAJARIČ V. SLOVENIJA Datum izdaje sodbe: 8...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Možnost upokojitve po novem zakonu

Avtor ni naveden, 16.3.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 8/2000Na občini je zaposlena delavka, mati dveh otrok, ki bo 24. februarja 2000 napolnila 52 let starosti, 1. oktobra 2000 pa bo dopolnila 34 let delovne dobe. Kdaj bo delavka izpolnila pogoje za starostno pokojnino po novem zakonu ? Na podlagi novega zakona se v prehodnem obdobju pogoji za upokojev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Izplačilo jubilejne nagrade

Avtor ni naveden, 16.3.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 8/2000Delavec je zaposlen v obrtni zadrugi od leta 1984 in uresničuje svoje pravice in obveznosti v skladu s kolektivno pogodbo med delavci in podjetji drobnega gospodarstva. Skladno z razlago SKP (Ur. l. RS, št. 98 z dne 3/12-1999) mu pripada nagrada za 10 let zaposlitve pri zadnjem delodajalcu. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Pravice delavca, pri katerem je nastala invalidnost v času poskusnega dela

Avtor ni naveden, 16.3.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 8/2000Delavec je na podlagi javne objave sklenil delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pospeševalca prodaje na terenu. V času poskusnega dela se je poškodoval v prometni nesreči. Z odločbo ZPIZ je bil zato razvrščen v III. kategorijo invalidnosti in mu je bila pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Poznate svoje avtorske pravice?

Irena Vovk, 16.3.2000

Intelektualna lastnina

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2000Izpod peresa štirih avtoric, Urše Chitrakar, Maje Bonač, Mateje Brezavšček in Nataše Štefanec, je v zbirki ABC pravice Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij v Ljubljani izšla nova knjižica. Brošura "Poznate svoje avtorske pravice?" opisuje ureditev, ki jo določa Zakon o avtorski in sor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Statistika: Upravno sodišče RS v letu 1999

Irena Vovk, 16.3.2000

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2000Dobri dve leti po tem, odkar je na podlagi novega zakon o upravnem sporu (ZUS) začelo delovati Upravno sodišče RS, ostaja nerešenih 5.396 zadev. Številka ne pove veliko, vendar pa je upravno sodišče ob začetku delovanja kot doto od upravnega oddelka vrhovnega sodišča dobilo 3.836 nerešenih zadev, te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Nekaj vprašanj o pridobivanju lastnih poslovnih deležev

Peter Podgorelec, 16.3.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 8/2000Dejansko stanje in vprašanja: Družba namerava od nekaterih družbenikov odkupiti njihove poslovne deleže, za kar ima podlago v družbeni pogodbi. V družbeni pogodbi je tudi določeno, da družba ne sme prodati lastnih deležev po nižji vrednosti, kot jih je kupila, revaloriziranih z rastjo drobnoproda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Delovna razmerja: Komisija za razlago SKPgd

Metka Penko-Natlačen, 16.3.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 8/2000V zvezi z določbami, glede katerih med strankama Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 40/97) ni soglasja o uporabi v praksi, je v SKPgd predvidena možnost oblikovanja razlag komisije za razlago določb kolektivne pogodbe. Delovanje te komisije predstavlja eno od oblik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Novela zakona o prekrških

Petra Čas, 16.3.2000

Prekrški

Petra Čas, Pravna praksa, 8/2000V PP, št. 5-6/2000 je g. Boštjan Tratar predstavil nekaj novosti iz predlagane že devete novele zakona o prekrških, ki naj bi jih državni zbor sprejel po hitrem postopku. Predlagana novela je sporna z več vidikov, vendar nameravam osvetliti le nekatere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Odpravnina ob upokojitvi in dokup delovne dobe

Miran Kalčič, 16.3.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 8/2000V drugem odstavku 3. točke 40. člena Splošne kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je določeno, da je delavec upravičen do razlike odpravnine, če je organizacija, ustanova ali zavod zanj financiral dokup delovne dobe v primeru, da so bila sredstva za dokup manjša od odpravnine. Ali se ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Društvo za pomorsko pravo Slovenije: O delovanju v letu 1999 in načrti za prihodnost

dr. Marko Pavliha, 16.3.2000

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 8/2000Za nami je še nekaj preplutega morjá in čeprav naše pomorskopravno delovanje vzbuja optimizem, se bojim,(*1) da usodo društva kroji premalo ljudi, ker je večina sicer željna morskega kruha, vina in iger, delo pa pušča na plečih drugih. "Delo" seveda ne pomeni uresničevanje lastnih interesov oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Vsebina "Pravna praksa" 008/2000

Avtor ni naveden, 16.3.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 8/2000dr. Bojan Zabel Konkurenčnopravne razsežnosti zakona o kontroli cen Snežana Harnik Skupščinski predlogi Peter Podgorelec Nekaj vprašanj o pridobivanju lastnih poslovnih deležev Petra Čas "Novela zakona o prekrških" Metka Penko Natlačen Komisija za razlago SKPgd - 7 razlag in 10 mnenj ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
2000(29)
> Marec(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFG H IJ K L M N OP QRSŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov