O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Simulacija sodnega procesa

Miroslav Ekart, 18.3.1999

Civilni sodni postopki

Miroslav Ekart, Pravna praksa, 8/1999Nastop študentov mariborske PF na reginalnem finalu ELMC European Law Moot Court Competition (ELMC) je tradicionalno tekmovanje v obliki simulacije sodnega procesa pred sodiščem Evropskih skupnosti. Študenti pripravijo dve pisni vlogi, eno za tožečo, drugo pa za toženo stranko. Primer se nanaša n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Odločanje o pravdnih stroških

Urška Mikl, 18.3.1999

Civilni sodni postopki

Urška Mikl, Pravna praksa, 8/1999Ali sodišča lahko priznavajo pravdne stroške - kot izdatek med in zaradi postopka? Pravdni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka (151. člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list SFRJ, št. 4-37/77).
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Zastopanje - pooblastilo

Peter Podgorelec, 18.3.1999

Obligacije

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 8/1999V delniški družbi, ki ima direktorja in nadzorni svet, v statutu ni posebej urejena določitev pooblaščenca, ki družbo zastopa v času odsotnosti direktorja (letni dopust, bolniška). Ali tako pooblastilo lahko da direktor sam, ali potrebuje soglasje nadzornega sveta in ali je navsezadnje potrebna dopo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Dodatek v plači za delovno dobo

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 8/1999Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti med drugim določa, da zaposlenim pripada dodatek na delovno dobo ter da je osnova za obračun plača zaposlenega. Ali je pravilno, da se ta dodatek preračuna v koeficient količnika in se torej za toliko poveča osno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 18.3.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/19999. - 15. marca Torek 11. redna seja DZ - pravice delavcev. Poslanci so končali drugo obravnavo predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu. V nadaljevanju seje pa je prvo parlamentarno obravnavo dočakal tudi predlog zakona o delovnih razmerjih, ki bo nadomestil veljavni ureditvi individualn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Predlog ZDR prestal prvo obravnavo

dr. Drago Mežnar, 18.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 8/1999Oktobra 1997 se je z objavo predloga zakona o delovnih razmerjih v Poročevalcu Državnega zbora uradno začel postopek sprejema predpisa, ki ga praksa z nestrpnostjo pričakuje in potrebuje že vsaj od leta 1993.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Slovo domačnosti

Alenka Leskovic, 18.3.1999

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 8/1999Pravna pravila so vpletena v vse niti našega življenja. Po predpisih, kakršna pač so, smo dočakali prvo slovensko generalno državno tožilko, potrditev odločbe Ustavnega sodišča o izidu referenduma o bodočem volilnem sistemu in uredbo o jadralnem zmajarstvu in padalstvu. Brez pravil pa ne gre niti pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Vsebina "Pravna praksa" 424/1999

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 8/1999dr. Miha Pogačnik Razlaga (učinkov) Evropskega sporazuma o pridružitvi (II) Jaka Repanšek Informacijski viri o Evropi (15) Silvij Šinkovec Zahteva za varstvo zakonitosti ni izjemno pravno sredstvo državnega tožilca zoper odločbe Ustavnega sodišča Vprašanja odgovori Zastopanje - pooblastilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Prodaja neprenosljivih delnic

mag. Saša Prelič, 18.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 8/1999Imetnik delnic razreda (oznake) B je svoje delnice prodal s tkim. terminsko pogodbo. Ob tem je kupcu delnic izročil tudi bianco nalog za preknjižbo delnic v KDD ter pisno izjavo, da se odpoveduje pravici do dela dobička. Delnice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji, družba pa je bila v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Poklicni župan in ureditev njegove zaposlitve

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Na podlagi poročila občinske volilne komisije in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je občinski svet potrdil mandat župana. Župan opravlja funkcijo profesionalno. Ali je potrebno, da se sprejme še sklep o delovnem razmerju župana oziroma sklene pogodba o zaposlitvi? Kljub spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Stek dveh rent v Nemčiji

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Medicinska sestra je iz ljubljanskega UKC odšla na delo v neko nemško bolnišnico, kjer je dočakala starostno rento ob dopolnitvi 60 let starosti, poleg tega pa še nezgodno rento (t. i. Unfallrente), ki jo je uveljavila pri nemškem pristojnem nosilcu za nezgodno zavarovanje (t. i. Berufsgenossenschaf...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Županova odločba ali pogodba o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Lokalna samouprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Ali je pravilna praksa, da zaposleni v občinski upravi dobijo le odločbo župana o sklenitvi delovnega razmerja ter določitvi plače, ali pa bi bilo potrebno tudi v teh primerih skleniti pogodbo o zaposlitvi? Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97) v prehodnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Regres za prehrano med delom - boni ali gotovina

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Ali lahko delodajalec zahteva, da mora delavec predložiti zdravniško potrdilo, ki vsebuje tudi vrsto dietne prehrane, na osnovi katere bo lahko najemnik menze zagotavljal dietne obroke v skladu z zdravniškim potrdilom? Ali delavcu za čas dežurstva in za dneve, ko (občasno) dela v popoldanski izmeni,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Razporejanje v drug kraj - dopolnitev odgovora

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/1999Delavec, zaposlen v javnem podjetju, je bil zaradi zmanjšanega obsega dela na dosedanjem delovnem mestu razporejen na drugo delovno mesto. Drugo delovno mesto ustreza njegovi stopnji izobrazbe, se pa to delo opravlja v drugem kraju, ki je oddaljen 32 kilometrov. Delavec se je na razporeditev pritoži...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 18.3.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/19991. Kdaj nastopi obveznost delodajalca za izplačilo solidarnostne pomoči glede na to, da kolektivna pogodba opredeljuje samo daljši čas bolezenskega izostanka, s čimer je razumeti, da bi to lahko bilo 6 mesecev, 1 leto? Ali je delodajalec dolžan izplačati solidarnostno pomoč enkrat letno, ali je možn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Zahteva za varstvo zakonitosti ni izjemno(*1) pravno sredstvo državnega tožilca zoper odločbe US

Silvij Šinkovec, 18.3.1999

Ustavno sodišče, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Silvij Šinkovec, Pravna praksa, 8/1999V javnosti je v zadnjem času vzbujala precejšnjo pozornost aktivnost poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se z uporabo izrednih pravnih sredstev doseže ponovno odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadevi, št. U-I-12/97. Citirana odločba, ki je bila objavljena v Uradnem l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Policijsko prijetje: Ob spremembah in dopolnitvah ZKP-A

Bećir Kečanović, 18.3.1999

Uprava

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 8/1999O policijskem prijetju je v pravni teoriji možno zaslediti različna stališča, med katerimi prevladuje mnenje, da je vsako policijsko prijetje potrebno obravnavati kot odvzem prostosti in prijeti osebi v vsakem primeru zagotoviti vse tiste pravice, ki jih določa tretji odstavek 19. člena ustave Repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Razlaga (učinkov) Evropskega sporazuma o pridružitvi (II.del)

dr. Miha Pogačnik, 18.3.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 8/1999V prispevku (objavljenem v PP, št. 7/99) smo predstavili pravno naravo ESP in pravni okvir njegovega učinkovanja v pravnem redu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo ESP se v kontekstu njegovega izvrševanja v ospredje postavlja tudi vprašanje razlage časovnega in vsebinskega obsega v njem predvide...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Kaznivost pranja denarja - ureditev v Evropski uniji in pri nas

Blaž Kovačič, 18.3.1999

Pranje denarja

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 8/1999O pranju denarja se v zadnjem času veliko govori. Predvsem se ta besedna zveza uporablja v povezavi s kaznivimi dejanji, ki so značilna za organizirani kriminal. Pranje denarja se prvič začne omenjati konec 60-tih let, ko se je velik "razcvet" doživljala tudi trgovina z mamili. Ko govorimo o pran...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Za novo teorijo podjetja in poslovne uspešnosti

mag. Mato Gostiša, 18.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 8/1999Presenetljivo neopazno je v slovenski pravni teoriji minil sprejem Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list št. 22/98), čeprav gre za zakon, ki posredno (prek kriterijev t. i. evropskega modela poslovne odličnosti, na podlagi katerih se podeljuje priznanje) uveljavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Informacijski viri o Evropi (15.del)

Jaka Repanšek, 18.3.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 8/1999V nadaljevanju naše redne rubrike, bi radi opozorili vse tiste, ki vas zanimajo teme, povezane z nastajanjem informacijske družbe. Evropska komisija je objavila zeleno knjigo na temo informatike v javnem sektorju (v informacijski družbi). Po mnenju Komisije tiči pereča konkurenčna pomanjkljivost evr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
1999(21)
> Marec(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐE FG HIJK L M NOP QR SŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov