O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Zahtevna naloga sklepanja mednarodnih pogodb

Mihael Zupančič, 6.3.2003

Obligacije

Mihael Zupančič, Pravna praksa, 8/2003Sklepanje mednarodnih pogodb in s tem posledično razvijanje in krepitev mednarodnih odnosov z drugimi državami oziroma mednarodnimi organizacijami je eden glavnih ciljev vsake moderne države. Sklepanje mednarodnih pogodb pa še zdaleč ni enostaven postopek, ki bi ga lahko izpeljali hitro, ne da bi bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Obdavčevanje razdelitve dobička na stopnji pravne osebe in delničarjev - davčna integracija

mag. Matjaž Kovač, 6.3.2003

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 8/2003Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen na nivoju pravne osebe in na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Tako se dobiček pravnih oseb na nivoju pravne osebe obdavčuje prek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Migracije, trgovina z ljudmi in zaščita žrtev

Jože Oberstar, 6.3.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jože Oberstar, Pravna praksa, 8/20031. RAZMEJITEV MED TRGOVINO Z LJUDMI IN TIHOTAPLJENJEM LJUDI V MEDNARODNEM PRAVU 2. TRGOVINA Z LJUDMI IN MIGRACIJE V EVROPSKEM PRAVNEM REDU 2. 1. Primarna zakonodaja in trgovina z ljudmi 2. 2. Zadnje novosti pravnega reda EU na področju trgovine z ljudmi 3. MIGRACIJSKO IN AZILNO PRAVO TER TRGOVINA Z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Načela stvarnega prava (2.del)

dr. Andrej Berden, 6.3.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 8/20033. Načelo sposobnosti (prometnosti) stvari Stvari, kot predmet stvarnih pravic, so v pravnem prometu. Govorimo o sposobnosti stvari. Sposobnosti biti objekt pravic in kot tak v pravnem prometu. Načelno so vse stvari tudi sposobne. So lahko torej predmet lastninske pravice in drugih izvedenih s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

ZAVAROVALSTVO: Posledice prisilne poravnave na plačilo zavarovalne premije

dr. Šime Ivanjko, 6.3.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 8/2003V postopkih prisilnih poravnav zavarovalnica nastopa kot upnik in uveljavlja terjatve na podlagi neplačane premije za sklenjena zavarovanja, bodisi da gre za plačilo premije iz prejšnjih ali za plačilo premije za tekoče zavarovalno leto. Prisilni upravitelji obravnavajo zavarovalnico enako kot vse o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Disciplinske kršitve delavca policije

Neda Golobič, 6.3.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 8/2003Kdo odloča o disciplinski odgovornosti? Disciplinska odgovornost delavcev policije je urejena v Zakonu o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98, 93/2001 in 52/2002, v nadaljevanju ZPol) in sicer v 97. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Izvršljivost odločbe o invalidnosti

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 8/2003Delavcu je bila z odločbo invalidske komisije priznana III. kategorija invalidnosti. Na odločbo se je delavec pritožil. V odločbi je navedeno, da postane le-ta izvršljiva, ko postane dokončna. Ali delavčeva pritožba zadrži izvršitev odločbe oz. ali mora delodajalec delavca z dnem dokončnosti odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Letni dopust

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 8/20031. Ali delavec, ki je zaposlen pri delodajalcu npr. 3 leta, v letu 2003 pridobi pravico do celotnega letnega dopusta že v januarju ali šele po preteku 6 mesecev, to je v juliju? Kaj storiti v primeru, ko delavec izkoristi celoten letni dopust za leto 2003 v marcu 2003, aprila 2003 da odpoved, nat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

DELOVNA RAZMERJA: Fleksibilnost zaposlovanja: katero obliko sodelovanja naj izbere delodajalec?

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 6.3.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 8/2003Bralec PP je v okviru rubrike Vprašanja - odgovori spraševal o tem, kakšna vrsta "sodelovanja" z delavci se delodajalcu najbolj izplača. Vprašanje o tem, ali je mogoče fleksibilnejše zaposlovanje delavcev, ni novost, se pa posamični problemi bolj izpostavljajo ob uveljavitvi novega zakona o delovnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Določitev plače v tolarjih

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Plače v gospodarstvu

, Pravna praksa, 8/2003ZDR določa, da mora biti osnovna plača v pogodbi izražena v slovenskih tolarjih (sit). Ali je sprejemljiva dikcija: a) devizna klavzula v slogu protivrednost XXX evrov na dan sklenitve pogodbe, b) devizna klavzula v slogu protivrednost XXX evrov na dan sklenitve pogodbe, kar znaša XXX sit, c) XXX to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Pravica do pokojnine po prejšnjih predpisih

Jože Kuhelj, 6.3.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 8/2003Zavarovanca, rojenega 14. 2. 1949, zaposlenega kot referenta v Policijski upravi, delovnega invalida III. kategorije invalidnosti od 29. 1. 1995, ki je do 31. 12. 2002 dopolnil 33 let in 10 mesecev pokojninske dobe, zanima: * ali glede na starost in pokojninsko dobo izpolnjuje pogoje za pridobitev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Zaposlitev invalida za krajši delovni čas

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 8/2003Ali lahko delodajalec zaposli po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega delovnega invalida III. kategorije, ki je trenutno brez zaposlitve oziroma je na čakanju ter prejema nadomestilo za plače za čas čakanja na zaposlitev od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Izguba zavarovalne pravice

Tjaša Korbar, 6.3.2003

Zavarovalništvo

Tjaša Korbar, Pravna praksa, 8/2003Splošni pogoji za zavarovanja vozila, določajo, da zavarovanec izgubi zavarovalne pravice, če vozilo upravlja oseba brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Ali zavarovanec izgubi svoje zavarovalne pravice, če se pri škodnem dogodku ugotovi, da ni posedoval veljavnega vozniškega izpita za kategorijo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Veliko presenečenje in razočaranje

Klaudijo Stroligo, 6.3.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Klaudijo Stroligo, Pravna praksa, 8/2003Poln pričakovanj sem segel po zadnji številki Pravne prakse ("Na rob peti spremembi zakona o kazenskem postopku", PP, št. 6/2003, priloga, str. IV), saj sem že na naslovni strani zagledal najavo prispevka dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Svoboda izražanja - kaznovanje odvetniške kritike državnega (javnega) tožilstva

Peter Pavlin, 6.3.2003

Človekove pravice

Peter Pavlin, Pravna praksa, 8/2003Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XX.) NIKULA v. FINSKA(*1) Datum izdaje sodbe: 21. marec 2002 Sestava Sodišča: četrti senat Obravnavani členi Konvencije: 10. člen Obravnavane pravice/svoboščine: svoboda izražanja Odločitev sodišča: kršitev 10. člena Konvencije Ločeno mnenje: so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Sodni nahrbtnik na poti v Evropo

Hinko Jenull, 6.3.2003

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 8/2003Zadnje poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v EU opozarja, da je Slovenija pri odpravi sodnih zaostankov od prejšnjega leta naredila le omejen napredek. Tudi v dokumentu o strategiji širitve je poudarjena potreba po dvigu sodne usposobljenosti v novih članicah. Problemati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

MKS: Hude kršitve in nečlovečne razmere

Dean Zagorac, 6.3.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 8/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (VII) Stvarni pristojnosti mednarodnih kazenskih sodišč za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando (MKSJ in MKSR) sta omejeni na genocid in hudodelstva zoper človečnost. MKSJ je še pristojno za hude kršitve Ženevskih konvencij iz leta 1949 ter kršitve zakonov in obič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Vsebina "Pravna praksa" 010/2003

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 8/2003dr. Vesna Kranjc Javna naročila: Razlaga pojma naročnik dr. Šime Ivanjko Posledice prisilne poravnave na plačilo zavarovalne premije dr. Andrej Berden Načela stvarnega prava - 2 Koliko? mag. Martina Šetinc Tekavc Fleksibilnost zaposlovanja: katero obliko sodelovanja naj izbere delodajale...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Prekrški

dr. Marko Novak, 6.3.2003

Prekrški

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 8/2003Naša pravna teorija relativno jasno opredeljuje naravo prekrškov. Gre namreč za kršitve javnega reda, ki jih določajo zakoni ali drugi predpisi in za katere so predpisane določene sankcije. Tudi njihovo ločevanje od kaznivih dejanj se ne zdi posebej zapleteno, saj pozitivnopravna opredeljenost tako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Odsotnost z dela zaradi izobraževanja (v lastnem interesu)

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 8/2003Ali je delodajalec dolžan delavcu plačati odsotnost z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpit, kljub temu, da z delodajalcem ni sklenjena pogodba o izobraževanju in se delavec izobražuje v lastnem interesu? Novi ZDR izobraževanje delavcev opredeljuje v 172. in 173. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Razlaga pojma naročnik

dr. Vesna Kranjc, 6.3.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 8/2003* Ali so gospodarske družbe - povezane družbe naročnikov tudi naročniki po ZJN-1? * Ali so vsi koncesionarji pred oddajo gradbenih del zavezani ravnati kot naročniki po ZJN-1? V obrazložitvi sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, št. 018-274/02-25-2181, z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Reklamiranje odvetnikov - II

mag. Janez Tekavc, 6.3.2003

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 8/2003Čeprav sem se v študijskih in tudi novinarskih letih naučil, da velja spoštovati bralca in ga ne dolgočasiti s ponavljanjem že napisanega, da je torej potrebno spoštovati načelo ne bis in idem, bom vendarle čisto na kratko odgovoril na članek dr. Konrada Plauštajnerja "Reklama - Neizbežni sopotnik o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Novosti v knjižnicah

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Knjižničarstvo

, Pravna praksa, 8/2003Centralna pravosodna knjižnica Hartwig Henze: AKTIENRECHT - höchstrichterliche Rechtsprechung (RWS Verlag Kommunikationsforum) "Delniško pravo" Hartwig-a Henze je eno izmed poglavitnih del na svojem področju. Knjiga vsebuje poglavitne sodne izreke najvišjih nemških sodišč, ki pojasnjujejo razvoj,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 18. februarja do 3. marca

Irena Vovk, 6.3.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2003Sreda, 18. 2. SSD o predlogu novele ZKP. Na tiskovni konferenci Slovenskega sodniškega društva je Ivan Robnik povedal, bi v SSD radi sodelovali pri pripravi zakonodajnih rešitev, ki urejajo položaj sodnikov oz. vplivajo na delovanje sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 6.3.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 8/20031. ZIZ - podzakonski akti: Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev. (Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
2003(29)
> Marec(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HI J K LMN O P QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov