O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Izjava - mnenja

dr. Janez Kranjc, 15.4.1993

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/1993"...Slovenščine kot uradnega jezika ni mogoče učinkovito zaščititi po pravni poti, če ne temelji na trdni narodni zavesti Slovencev-, če ti ne čutijo potrebe po svojem jeziku potem ostaja pravno varstvo mrtva točka na papirju, ker vemo, da ni sodnika če ni tožnika. Seveda pa mora biti narodna zavest...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Stvarno pravo - priročnik

Tone Frantar, 15.4.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

Tone Frantar, Pravna praksa, 8/1993Za Gospodarsko založbo je sodnik VS RS Tone Frantar pripravil novo verzijo že dvakrat izdanega priročnika Stvarno pravo - v katerem je strnil sila obsežno gradivo (zakonodajno, iz strokovne literature in sodne prakse) o varstvu lastninske, služnostne in zastavne pravice, varstvu posesti nujnih poti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Izjava - mnenja

dr. Boris Strohsack, 15.4.1993

Ostalo

dr. Boris Strohsack, Pravna praksa, 8/1993"V čase občega državljanskega zakonika se nima smisla vračati, saj življenje terja nove oblike. Pravniki morajo prilagajati načela novim zahtevam. Nujno pa je spoštovanje in zasledovanje splošnih pravnih postulatov. Pri problemih lastnine in na vrsti drugih področij moramo, podobno kot drugod v Evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Ustavno sodišče Bavarske

dr. Arne Mavčič, 15.4.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 8/1993V časih intenzivnega približevanja naše države Evropi postajajo za slovensko ustavno sodišče pravne informacije o delu in odločitvah ustavnih sodišč oz. drugih ustanov s pristojnostjo ustavnosodne kontrole vse bolj pomembne pri kreiranju svoje lastne prakse. S tega vidika je zanimiva tudi praksa Ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

5 let - IUS Software

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 8/1993Podjetje IUS SOFTWARE, d.o.o. se ob svoji peti obletnici delovanja uporabnikom predstavlja v povsem novi obliki, s posebnim poudarkom na enostavnosti in prijaznosti programske opreme. Tisti, ki so zadnjič z nami poslovali npr. pred enim letom (in morda zaradi pomanjkanja navedenih lastnosti pri upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 8/1993Št. 16 (1. 4. 1993) V tej številki so objavljena številna imenovanja in izvolitve: Lojzeta Janka za ministra brez resorja dr Vladimirja Toplerja za podpredsednika Državnega zbora, dr. Borisa Strohsacka za predsednika Vrhovnega sodišča RS... Spremenjen je tudi začasni poslovnik Državnega zbora in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 8/1993Št. 17 (5. 9. 1993) Dan po objavi so začele veljati spremembe in dopolnitve zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač ("zamrznitveni zakon") in prav tako spremembe zakona o usklajevanju pokojnin ter nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993. Tokrat sta objavljena tudi ukaza o odprt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 15.4.1993

Pravoznansto

Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/1993SODNIK Aucupia verborum sunt iudicis indigna. Dlakocepstvo je nevredno sodnika. Sodnik ne sme strank loviti na posameznih besedah. Sodnik se ne sme na razpravi boriti proti strankam, temveč si mora prizadevati, da pride čim bliže resnici. Zato mora stranke pridobiti k sodelovanju, ne pa jih zm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 8/1993Št. 18 (9. 4. 1993) Štirje zakoni so tokrat objavljeni v prvem delu uradnega glasila: zakon o trgovini, zakon o varstvu konkurence in naposled-zakon o odvetništvu ter spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ("črne gradnje").
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Uvedba krajevnega samoprispevka

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 8/1993V skladu z zakonom o samoprispevku je sklep krajevne skupnosti o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in sklep o njegovi uvedbi, ki ima vse sestavine, kot jih določa zakon o samoprispevku, vključno z določitvijo odgovornosti sveta krajevne skupnosti za pravilno in namensko porabo s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Ugodnosti le za direktorje

mag. Anica Popovič, 15.4.1993

Delovna razmerja

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 8/1993...Zdaj pa več o drugih ugodnostih. Po 12. točki Kriterijev "pripada" predčasno razrešenemu poslovodnemu delavcu (torej direktorju in delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi) še šest mesecev ista plača. Če pa mu hkrati s tem še preneha delavno razmerje, vključujoč prekinitev po lastni volj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Lastninsko preoblikovanje podjetij - izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 8/1993Samo dejstvo, da pobudniku - državljanu Republike Slovenije - pripada lastniški certifikat, še ne pomeni, da je s tem prizadet v svojih pravicah in pravnih koristih, kar naj bi v tem primeru izkazovalo njegov pravni interes. Splošnega interesa vseh državljanov, da so vsi pravni akti v državi ustavni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

"Prodaja stanovanja imetniku stanovanjske pravice -lastniku hiše" - nasprotno mnenje

Dušan Jenko, 15.4.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Dušan Jenko, Pravna praksa, 8/1993V pp, št. 4/93, je bilo objavljeno stališče glede zahteve imetnika stanovanjske pravice za odkup stanovanja, čeprav je lastnik stanovanjske hiše, ki je od kraja zaposlitve oddaljena 40 km. Po objavljenem mnenju je v takšnem primeru potrebno upoštevati vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na poslabša...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Odložitev izvršitve upravnega akta med upravnim sporom

Vasilij Polič, 15.4.1993

Upravni spor, Civilni sodni postopki

Vasilij Polič, Pravna praksa, 8/1993Zoper odločbo o razrešitvi dolžnosti višjega upravnega delavca je delavec v skladu s 5. odstavkom 23. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 18/91, 22/91 in 2/91-I) sprožil upravni spor.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Načelo enakosti pred zakonom in pravne osebe

dr. Janez Šinkovec, 15.4.1993

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 8/1993Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi o nekaterih določbah zakona v denacionalizaciji (U-I-25/92-27, Ur. list RS, št. 13/93) sprejelo ustavno-pravno pomembno stališče o enakosti pred zakonom (14. člen ustave), ki se nanaša na pravilo, da to načelo smiselno velja tudi za pravne osebe. V...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

dr. Boris Strohsach: Obligacijska razmerja III

dr. Marko Ilešič, 15.4.1993

Obligacije

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 8/1993Redko prijetna je priložnost, da dr. Strohsacku v istem času lahko čestitamo kar dvakrat; skoraj hkrati z njegovo izvolitvijo za predsednika Vrhovnega sodišča Slovenije smo dočakali tudi izid tretje knjige obligacijskih razmerij, s katero je zaokrožil svoj prikaz problematike splošnega dela obligaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Mednarodna konferenca ustavnih sodišč

dr. Arne Mavčič, 15.4.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 8/1993Ustavna sodišča se od leta 1972 povezujejo v obliki neformalne konference ustavnih sodišč. V praksi imajo ta periodična delovna srečanja ustavnih sodišč z mnogih vidikov daljnosežen pomen. Gre za razširjeno obliko že tradicionalnih bilateralnih in informativnih stikov med ustavnimi sodišči, ki pomen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 8/19931. odstavek 369. člena v zvezi s 398. členom ZKP Pritožbe javnega tožilca zoper sklep zunajobravnavnega senata, s katerim je bila zavrnjena njegova zahteva za preiskavo; se ne vroča obdolžencu in njegovemu zagovorniku zaradi odgovora. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani) Obraz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Sistem kaznivih ravnanj: dileme in perspektive

dr. Alenka Šelih, 15.4.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 8/1993Prispevek obravnava probleme obstoječega sistema kaznivih ravnanj, kakor so se doslej pokazali v slovenski teoriji in praksi, ukvarja pa se tudi z možnostmi za njihovo rezrešitev.* Omenjen je zlasti na sistem kot tak in na dve vrsti kaznivih ravnanj: na prekrške in gospodarske prestopke. Potreba ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Odločanje o vzgoji in varstvu otrok ob razvezi zakonske zveze

mag. Mateja Končina-Peternel, 15.4.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1993Republika Slovenija je Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je nekdanja SFRJ ratificirala leta 1990, notificirala leta 1992(*1). Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje posamezne pravice otroka in obveznosti držav podpisnic, da otroku zagotovijo celovito pravno varstvo otroko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Imuniteta poslancev

mag. Miro Cerar, 15.4.1993

Državni zbor in državni svet

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 8/1993Razvoj instituta poslanske imunitete Ideja poslanske imunitete izvira predvsem iz zgodovine angleškega parlamentarizma, kjer se je razvila kot rezultat političnega boja med parlamentom in monarhom. Ta boj se je odvijal dejansko več stoletij, v katerih se je preko posamičnih primerov uveljavilo na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

O nekaterih vidikih determiniranosti sodstva

Božidar Merc, 15.4.1993

Sodišča

Božidar Merc, Pravna praksa, 8/1993Zlasti v zadnjem času je mogoče v slovenski laični pa tudi strokovni (pravni) javnosti često zaznati razmišljanje in razpravljanje o sodstvu in njegovi neodvisnosti. Morda tudi, ali predvsem zaradi tega, ker je čutiti krizo, če že ne aberacijo vrednot in anomijo, zaradi česar postaja sodstvo vse bol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Varščina za pravdne stroške in tuje osebe

mag. Viktor Planinšec, 15.4.1993

Civilni sodni postopki

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 8/1993Varščina je poseben institut, ki ščiti domačega državljana pred neutemeljeno tožbo tuje osebe. Če namreč tujec kot tožeča stranka s tožbo ne uspe, se lahko pojavijo težave pri izterjavi toženčevih pravdnih stroškov v tujini, iz položene varščine pa se toženec lahko poplača doma. Toženčeva zahteva za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Uskladitev internih delnic

dr. Marijan Kocbek, 15.4.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 8/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij v 45. členu zavezuje vsa podjetja, ki so se v preteklosti preoblikovala v kapitalske družbe z izdajo internih delnic, da morajo pred pričetkom preoblikovanja pripraviti program uskladitve lastninskih razmerij glede popustov, načina izvedenih vplačil ter so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Sodišča bodo razbremenjena

Miha Kozinc, 15.4.1993

Sodišča

Miha Kozinc, Pravna praksa, 8/1993"Namen uvedbe oziroma notariata je predvsem razbremenitev sodišč, ki so na leto opravila okoli 100 tisoč overitev. To bo po novem mogoče opraviti pred notarji. Če bomo spremenili zakon o dedovanju in del opravil iz zapuščinskih postopkov prepustili notarjem, bo seveda to bistveno razbremenilo sodišč...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
1993(25)
> April(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF GHI J K LM NOP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov