O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Negovalcem otrok s posebnimi potrebami odvzeti dnevi dopusta za nego

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Človekove pravice, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Varuh je prejel več pobud javnih uslužbencev, prizadetih zaradi omejitve števila dni letnega dopusta, ki jo je prinesel 187. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Gre za javne uslužbence, ki že na podlagi kriterijev delovne dobe, zahtevnosti dela in starosti javnega uslužbenca dosegajo zgornjo mejo 35 dni letnega dopusta. Poleg tega pa ti javni uslužbenci varujejo in negujejo otroke s težjo telesno ali zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, zaradi česar so po veljavni zakonodaji (na primer po drugem odstavku 39. člena Zakona o delavcih v državnih organih) upravičeni do dodatnih pet dni letnega dopusta. Zaradi omejitve iz 187. člena ZUJF se jim ti dnevi dopusta črtajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Samo Evrazijske unije ne

dr. Janja Hojnik, 7.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 42-43/2013Kljub težavam, s katerimi se zadnja leta sooča Evropska unija (EU), je povezovanje držav v njej podobne trgovinske in politične bloke v svetu priljubljeno kot še nikoli doslej. V Južni Ameriki denimo deluje carinska unija petih držav Mercosur, ki ima ambicije vzpostaviti pristen notranji trg (in celo skupno valuto). Na drugi strani sveta je Arabska liga leta 2009 vzpostavila carinsko unijo, ki naj bi bila v naslednjih letih prav tako nadgrajena v notranji trg. Posledično ne preseneča, da želi v take povezave tudi Rusija. A njena prizadevanja po vzpostavitvi ekonomske integracije s sosednjimi državami zbujajo skrb, da njeni motivi za integracijo niso ekonomski, ampak da gre za obnavljanje Sovjetske zveze. Vladimir Putin, ki je oktobra 2011 predlagal ustanovitev t. i. Evrazijske unije, to zanika in pravi, da bo nova integracija organizirana po modelu EU, vendar tako, da bo boljša od slednje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

ne preslišite

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Rsl 1, četrtek, 7. november, 16.30 Evrožvenket: Zelena delovna mesta V četrtek bo potekala 1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta, na kateri bodo predstavniki vlade, občin, socialni partnerji, podjetja in predstavniki zadrug spregovorili o potencialu, ki ga imajo zelena de
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

dogodki - izjave

Irena Vovk, 7.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 42-43/2013od 15. oktobra do 4. novembra Četrtek, 17. 10. Davek na nepremičnine. Predlog zakona o davku na nepremičnine uvaja nov sistem davka na nepremičnine, s katerim se nadomesti dosedanja obdavčitev nepremičnin z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč, davkom od premoženja in dajatev, ki obrem
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Legitimacija strank v postopku izvršbe - izvršba proti družbeniku izbrisane družbe

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Sklep II Ips 315/2012, 29. avgust 2013 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Ljubljani I Ip 1653/2012) ZIZ - 24. člen, drugi odstavek 25. člena, 12. točka prvega odstavka 55. člena Ugotavljanje prehoda terjatve ali obveznosti, ki ga s kvalificiranimi listinami ni mogoče dokazati, v izvršilnem posto
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Nobena civilizacija ni večna

mag. Sandi Kodrič, 7.11.2013

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 42-43/2013Kontroverzni škotski zgodovinar Niall Ferguson je pred nekaj leti nekoliko razburkal javnost s knjigo (in z dokumentarno serijo na BBC) Civilizacija. V njej zagovarja tezo, da je praktično ves znanstveni in tehnični napredek človeštva od 16. stoletja naprej proizvod t. i. zahodne civilizacije oziroma ljudi, ki izvirajo z majhnega koščka skrajnega zahodnega roba evrazijske celine in duhovno pripadajo temu prostoru. Tega je geografsko omejil s trikotnikom Lizbona-Moskva-Glasgow.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Prekrški - oglaševanje iger na srečo - uporaba milejšega zakona

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Sodba IV Ips 91/2012, 9. julij 2013 PDEU - 56. člen ZP-1 - drugi odstavek 2. člena in 1. točka prvega odstavka 136. člena ZIS - 6. člen, drugi in tretji odstavek 120. člena ZIS-C Določba 6. člena v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 120. člena ZIS, ki bi jo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

razpisi

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Ur. l. RS, št. 83/13 1. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu - Sodni svet RS; rok je 10. november. 2. Predsednik Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni - Sodni svet RS; rok je 10. november. Ur. l. RS, št. 88/13 3. Direktor - Javno podjetje Kraški vodovod S
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Kolizija med pravico do zasebnosti in svobodo (rumenega) tiska

Aleš Velkaverh, 7.11.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 42-43/2013Monaška princesa Caroline von Hannover si že več let prizadeva, da bi javnim občilom onemogočila posege v svojo zasebnost. Čeprav nima prave politične funkcije, je zaradi široke prepoznavnosti njeno vsakdanje življenje zanimivo za tabloidni tisk, tako da jo novinarji spremljajo na vsakem koraku. Ker jo to nenehno nadlegovanje očitno moti, je sprožila že več sodnih sporov za prepoved objave različnih fotografij, kar trije pa so doživeli epilog šele s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V zadnji sodbi Von Hannover (št. 3) je ESČP tako že tretjič obravnavalo zatrjevane protipravne posege v zasebnost monaške princese.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah 8. 11. 2013 Zakon o ratifikaciji sprememb Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na ok
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 31. seji (30. oktober 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F); - dopolnjen predlog Proračuna RS za leto 2015; - predlog zakona o sprem
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 42-43/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/201330. oktober - dopolnjen predlog Proračuna RS za leto 2015; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah; - interpelacija o delu in odgovornosti ministra za finance dr. Uroša Čuferja. 23. oktober - predlog energetskega zakona. 21. oktober
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Samomor pripornika

dr. Andreja Tratnik, 7.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 42-43/2013"Žal mi je za to, kar bom naredil," je rekel in se začel pomikati proti oknu. "Ne, samo tega ne!" je zaklical njegov odvetnik, ko se je zavedel, kaj namerava storiti. Prepozno. Splezal je na okno in skočil v prazno, približno deset metrov v globino. Zaradi poškodb je umrl. Njegovi svojci so nato tožili francoske oblasti, trdeč, da niso sprejele zadostnih ukrepov za preprečitev njegove smrti. Z okna je namreč skočil tik pred zaslišanjem pred preiskovalnim sodnikom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Vsebina PP št.42-43/2013

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013stran 3 UVODNIK mag. Rosana Lemut Strle Čustvena sodišča stran 6 STVARNO PRAVO Janč Ljubimski Notarska prodaja zastavljene nepremičnine - nov krizni as iz zakonodajalčevega rokava? stran 10 MEDNARODNO PRAV
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Slovensko sodstvo v številkah

Nika Skvarča, 7.11.2013

Sodišča

Nika Skvarča, Pravna praksa, 42-43/2013Hitro in učinkovito sodstvo je po mnenju nekaterih način zagotavljanja miru v družbi. Le tako se lahko izognemo vaškim stražam in drugim situacijam, ko ljudje vzamejo pravico v svoje roke. Ob tem pa taisti avtorji poudarjajo, da mora sodbo izdati razumen in pravičen sodnik. Če v tem duhu parafraziram besede predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše, k stabilnosti v družbi največ pripomore sodna veja oblasti, medtem ko jo preostali dve pri tem le ovirata s spreminjanjem zakonodaje in zmanjševanjem proračunskih sredstev. Kljub težavam pa je bilo na novinarski konferenci predsednika Vrhovnega sodišča 28. oktobra 2013 slišati, da sodniki delajo dobro in da je v kratkem možen kvalitativni preskok. Vendar le ob predpostavki, da se sodstvu dodeli več finančnih sredstev in manj slabe zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Dan pravosodja

Dean Zagorac, 7.11.2013

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 42-43/2013Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša in pravosodni minister dr. Senko Pličanič sta 4. novembra ob dnevu pravosodja na Vrhovnem sodišču poudarila zadnje uspehe sodstva, kar da je dobra popotnica za v prihodnje. Masleša je prepričan, da bodo v prihodnje v sodelovanju s pravosodnim ministrstvom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Ali je Slovenija (že) pravna država?

Tilen Vesenjak, 7.11.2013

Pravoznanstvo

Tilen Vesenjak, Pravna praksa, 42-43/2013V Akademskem društvu Pravnik smo pred tradicionalno rdečo mašo za pravnike in študente prava 16. oktobra 2013 na PF Univerze v Ljubljani pripravili predavanje mag. Miroslava Mozetiča, podpredsednika Ustavnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.11.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 42-43/2013Michal Bobek Comparative Reasoning in European Supreme Courts (Oxford University Press, 2013, 340 strani) V zadnjih dveh desetletjih smo bili priča eksponentni rasti razprav o uporabi tujega prava na sodiščih. Avtor v knjigi med drugim obravnava vprašanji, kako pogosto in zakaj se s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Pomorski zakonik

dr. Patrick Vlačič, 7.11.2013

Kultura in umetnost

dr. Patrick Vlačič, Pravna praksa, 42-43/2013Pred poletjem je pri Založbi Uradni list RS izšel Pomorski zakonik (PZ), neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili dr. Marka Pavlihe in stvarnim kazalom Alenke Andrijašič. Vsi, ki se nam po krvi pretaka mešanica jusa in morja, z velikim veseljem preberemo nova slovenska dela o pomorskem pravu. Avtorjev, ki pišejo o pomorskem pravu, je malo in pred kratkim so se žal upokojili kar trije - Andrej Pirš, Janez Brank in Josip Rugelj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Odškodninska odgovornost delodajalca - objava osebnih podatkov delavca na oglasni deski

Avtor ni naveden, 7.11.2013

Obligacije, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Sodba VIII Ips 63/2013, 16. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 542/2012) ZDR - 44., 46. in 184. člen ZVOP-1 - 16. člen Objava tožnikovega imena na oglasni deski njegovega delodajalca, v zvezi z delom, ki ga pri njem opravlja, ne pomeni uporabe osebnega pod
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Čezmejno zdravljenje pacientov

Lina Burkelc Juras, 7.11.2013

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Lina Burkelc-Juras, Pravna praksa, 42-43/2013Dne 16. oktobra 2013 je na PF Univerze v Mariboru potekala okrogla miza v zvezi z Direktivo o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, implementacijski rok katere je potekel 25. oktobra. Njen namen je bil osvetliti vsebino in vpliv direktive z različnih strokovnih vidikov. Organizirali sta jo društvo ELSA in Društvo študentov medicine Maribor v sodelovanju z izredno profesorico na PF Univerze v Mariboru dr. Janjo Hojnik, na njej pa so sodelovali profesor z iste fakultete dr. Rajko Knez, ginekolog s prakso v Mariboru in zaposlen v porodnišnici Feldbach Robert Miglar, novinarka časnika Finance Lucija B. Petavs, Eva Godina z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije mag. Jernej Završnik, razpravi pa se je pridružila tudi Metka Logar z Ministrstva za zdravje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Odgovorni smo kot posamezniki!

dr. Vesna Bergant Rakočević, 7.11.2013

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 42-43/2013Naj si še jaz, po zgledu sodnika Zobca, izposodim Sartrovo misel, in jo po svoje pojasnim, in sicer v kontekstu nekega aktualnega dogajanja. Oni dan je šla v zapor na prestajanje kazni ne manj ne več kot ena (ta in ta) zdravnica, pospremljena s precej ogorčenja (ne nad njenim ravnanjem, pač pa nad tem, da gre v zapor) stanovskih kolegov. V spomin se mi je še posebej utrnil citat enega od njih: "Mi v zapor, pacienti pa na pokopališče." Če lahko kje glasujem, bi to nominirala za naj***** izjavo leta. Prepričana sem, da velika večina glasnih komentatorjev sodbe sodišča njihovi kolegici niti ni prebralo. Ta pojav na splošno žal nikakor ni redek. Trdijo in dokazujejo, kako niti atentator na Salmana Rushdija niti sam Homeini, ki je izrekel fatvo, nista brala njegove knjige Satanovi stihi, v kateri naj bi bil "razlog", da pisatelju že leta strežejo po življenju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

O dvatisočakih in trosedih

dr. Nataša Hribar, 7.11.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 42-43/2013Na moj elektronski naslov je spet priletelo zanimivo vprašanje. V njem sta bila omenjena dvatisočak in trosed. Oba sta samostalnika moškega spola, a zakaj je v enem -a- in v drugem -o- med prvim in drugim delom zloženke? To vprašanje mi je postavila kolegica, jaz pa sem se odločila svoj odg
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄42-43

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 42-43/2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42-43

Leto objave

< Vsi
2013(48)
> November(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJ K L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov