O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Šola evropskega prava

Andraž Žvan, 27.11.2003

Znanost in raziskovalna dejavnost

Andraž Žvan, Pravna praksa, 42-43/2003Tretji sklop: prost promet blaga in storitev V petek, 21. novembra, se je v Jakopičevi dvorani ZZZS nadaljevala »Šola evropskega prava« s tretjim programskim sklopom, ki je bil namenjen predstavitvi problematike prostega pretoka blaga in storitev na skupnem trgu EU. Tretji programski sklop je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Popravek

Avtor ni naveden, 27.11.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 42-43/2003Mag. Igor Strnad, avtor članka »Kaprun v Sloveniji«, objavljenega v PP, št. 41/03 – Priloga, je zadnjem stolpcu ( na V. strani) opazil, da se mu je prikradla napačna navedba v stavek: ...Le-ta ( v tem primeru takšna, ki potrjuje odločitev sodišča prve stopnje, ki je ugodilo zahtevku) pa postane pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Evropska d. d. in slovenska podjetja ob vstopu v EU

Jurij Kutnjak, 27.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 42-43/2003Pravniško društvo Maribor Gost novembrskega srečanja članov društva pravnikov Maribor - dr. Borut Bratina, profesor na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru - nas je po kratkem uvodu s predstavitvijo evropskega korporacijskega prava popeljal skozi temeljne značilnosti evropske delniške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

O lektoriranju kot (slovenskem) fenomenu - 4

mag. Tina Verovnik, 27.11.2003

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 42-43/2003Na podlagi rezultatov ankete med lektorji lahko – kot sem zapisala ob koncu prejšnjega kotička – sklepamo o dveh temeljnih pristopih k lektoriranju. Oba sta tesno povezana s pogostejšo izbiro enega od dveh slovarskih normativnih priročnikov, ki so ju lektorji ob izvedbi ankete najpogosteje uporablja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 27.11.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 42-43/20031. Uradna prečiščena besedila zakonov (Ur. l. RS, št. 113/03): - Zakon o prevozih v cestnem prometu - ZPCP-1-UBB1 - Zakon o zunanjih zadevah - ZZZ 1 UPB1 - Zakon o vrtcih - ZVrt-UPB1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 27.11.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 42-43/2003Torek, 18. 11. Revizija ustave. Poslanci so zaključili izredno zasedanje o predlogih za začetek postopkov za spremembo ustave. Podprli so (z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev) začetek postopka za spremembo 90. člena ustave (zakonodajni referendum), sveženj sprememb na področju sodstva (129...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti

Andrej Ferlinc, 27.11.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 42-43/2003Med ciljem in posledico storilčevega ravnanja (določenost posledice) Kar nekaj pritožbenih postopkov je pokazalo, da načelo kondradiktornosti (adversarnosti) in z njim povezano načelo akuzatornosti(*1) vendarle prodirata v našo sodno prakso, saj je vedno bolj izražena težnja, da morata za svoj do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Civilno pravo, zbirka predpisov

mag. Borut Holcman, 27.11.2003

Civilni sodni postopki

mag. Borut Holcman, Pravna praksa, 42-43/2003PRIKAZI V zbirki Codex iuris je v mesecu septembru izšla zbirka predpisov s področja civilnega prava. Na enem mestu je zbranih štirinajst zakonov. Uredili so jo profesorji in asistenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Matjaž Tratnik, prof. dr. Vesna Rijavec, mag. Tomaž Keresteš in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Zasebno pravo. Splošni del

Špela Mežnar, 27.11.2003

Kultura in umetnost

Špela Mežnar, Pravna praksa, 42-43/2003Juri Štempihar Štempiharjevo Zasebno pravo-splošni del (ki je v izvirniku izšlo leta 1944 pri Knjižni založbi tiskarne Merkur v Ljubljani) predstavlja v slovenski pravno znanstveni literaturi še vedno eno ključnih del, ki sistematično, pregledno, celovito in jezikovno izbrušeno obravnavajo temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Naravni sodnik

dr. Marko Novak, 27.11.2003

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 42-43/2003Drugi odstavek 23. člena naše ustave zagotavlja vsakomur (strankam v postopku, ki so lahko fizične in pravne osebe) pravico do t. i. naravnega sodnika. Sodi lahko torej le sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in sodnim redom. Ta ustavna določba je tako nadalje konkretizirana...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

ZDIJZ: od skrivnosti do odprtosti

Jernej Juren, 27.11.2003

Javno obveščanje

Jernej Juren, Pravna praksa, 42-43/2003V okviru drugega festivala nevladnih organizacij LUPA je 11. novembra potekala javna razprava o informacijah javnega značaja, ki so jo organizirali Ministrstvo za informacijsko družbo, Mirovni inŠtitut in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Pri razpravi so so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Presoja koncentracij v EU in v Sloveniji

Sara Pernuš, 27.11.2003

Varstvo konkurence, cene

Sara Pernuš, Pravna praksa, 42-43/2003V okviru sklopa predavanj Slovenija in mednarodni gospodarskopravni izzivi, ki jih organizira Društvo za mednarodno gospodarsko pravo (in sicer v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani), je o presoji koncentracij v EU in v Sloveniji 13. novembra predaval mag. Matej Kavčič, pravnik v odvetniški pisar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Ameriške vojaške komisije - II

Dean Zagorac, 27.11.2003

Obramba

Dean Zagorac, Pravna praksa, 42-43/2003Odkar smo nazadnje na teh straneh pisali o ameriških vojaških komisijah (glej PP, št. 31/03), ki jih Združene države Amerike ustanavljajo za sojenje t.i. nezakonitim bojevnikom, ki so že dobri dve leti zaprti v ameriškem oporišču Guantánamo na Kubi, je prišlo do dveh pomembnih novosti na tem področj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Vsebina je mimo »Pravna praksa« 042/2003

Avtor ni naveden, 27.11.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 42-43/20035 Andrej Ferlinc Kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti – Med ciljem in posledico storilčevega ravnanja 8 dr. Saša Prelič Sprememba delitvenega načrta po sprejetju sklepa o soglasju z delitev 9 Koliko? 10 mag. Miloš Čas Pogoji za člane uprave zavarovalnice 13 mag. Aleksij Mužina ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Pravnice : pravniki = ?

Marko Samardžić, 27.11.2003

Ostalo

Marko Samardžič, Pravna praksa, 42-43/2003V Republiki Sloveniji ne poznamo uzakonjene neenakosti med spoloma (patriarhizem), ampak smo pred zakonom vsi enaki. Kakorkoli že, v realnem življenju pa prihaja do nekih stereotipov oz. predsodkov, ki ženskam onemogočajo doseganje te pravne enakosti. Pri tem je treba vedeti, kaj enakost spolov splo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Odvetniki ali odškodninski posredniki s pomočjo d.o.o. ?

Gorazd Šifrer, 27.11.2003

Odvetništvo in notariat

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 42-43/2003V prispevku bom poizkusil prikazati trenutno stanje na področju zahtevkov za izplačilo denarnih odškodnin pri zavarovalnicah v Republiki Sloveniji, ki se v zadnjem času kot zelo aktualna tema pojavlja v medijih. Temelj za postavljanje zahtevkov je obligacijski zakonik (164. do 189. člen OZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Dostojanstvo sodstva

dr. Marijan Pavčnik, 27.11.2003

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 42-43/2003Nekateri odzivi v medijih ustvarjajo lažni vtis, kot da je stanje v sodstvu zelo, zelo kritično. Predvolilno obdobje napetost samo še povečuje: sodstvo postaja téma, o kateri se »izplača« govoriti in jo prenapenjati, ker gre za čustveno hvaležno blago, ki ga je mogoče politično tržiti in si tako tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Zapuščinski postopek - nepravdna narava

Sonja Ternik, 27.11.2003

Dedovanje, Civilni sodni postopki

Sonja Ternik, Pravna praksa, 42-43/2003Zapuščinski postopek(*1) je pojem, ki ga razumemo kot obvezno pravno pot, po kateri se odvijajo vsa opravila, ki jih izvajajo zapuščinski oddelki na sodiščih ali drugi pooblaščeni organi. Poglavitni cilji zapuščinskega postopka se prepletajo, saj je treba ugotoviti pravnega naslednika, poleg tega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Opis in ovrednotenje meril v objavi javnega razpisa

mag. Aleksij Mužina, 27.11.2003

Proračun, Revizija

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 42-43/2003Odločitve Državne revizijske komisije Merilo je vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami, katerega izbira odraža naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin, povezanih s predmetom ali izvedbo naročila. Naročnik je avtonomen pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Pogoji za člana uprave zavarovalnice

mag. Miloš Čas, 27.11.2003

Zavarovalništvo

mag. Miloš Čas, Pravna praksa, 42-43/2003Uporaba 24. in 25. člena zakona o zavarovalništvu O uporabi 24. in 25. člena Zakona o zavarovalništvu ( ZZavar – Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Sprememba delitvenega načrta po sprejetju sklepa o soglasju za delitev

dr. Saša Prelič, 27.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 42-43/2003Dejansko stanje: * Skupščina delniške družbe je sprejela sklep o soglasju za delitev. Delitev naj bi bila opravljena kot delitev z ustanovitvijo novih družb. Vprašanje: * ali in pod katerimi pogoji je dopustna naknadna sprememba delitvenega načrta? Pri iskanju odgovora na izpostavljen pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Mednarodni seminar o trženju v športu

Tone Jagodic, 27.11.2003

Obligacije, Šport in organizacije

Tone Jagodic, Pravna praksa, 42-43/2003Na marketinškem seminarju, ki ga je Olimpijski komite Slovenije pripravil 14. in 15. novembra v Ljubljani v sodelovanju z Združenjem evropskih olimpijskih komitejev (EOC), so predstavili številne vidike sodelovanja med sponzorji in olimpijskim gibanjem na različnih ravneh. Seminarja so se udeleži...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Ureditev fiduciarnega prenosa lastninske pravice v zavarovanje v novem slovenskem pravu

mag. Renato Vrenčur, 27.11.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 42-43/2003Fiduciarna zavarovanja niso novodobna oblika zavarovanja, saj imajo svoje korenine že v rimskopravni »fiducii cum creditore contracta«. Ta oblika zavarovanja je obdržala svoj pomen tudi potem, ko se je izoblikoval pignus.(*1) V tem obdobju je bila fiducija, podobno kot pignus, posestna oblika zavaro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem

dr. Matjaž Tratnik, 27.11.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 42-43/2003Stvarnopravni zakonik (SPZ – Ur. l. RS, št. 87/02) je prinesel v naše stvarno pravo vrsto novosti. Med drugim so doživela spremembe tudi pravila o posesti in priposestvovanju. S priposestvovanjem se lahko pridobi lastninska pravica na premičnih ali nepremičnih stvareh, solastninski delež in etažna l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Koliko?

Avtor ni naveden, 27.11.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 42-43/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Prošnje in vloge pri diplomatskih predstavništvih Tarifna št. 73 1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih RS v tujini 8 evrov ali 1.896 tolarjev. 2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni treba nova ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42-43

Leto objave

< Vsi
2003(27)
> November(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GH IJ K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov