O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Nova direktiva o potrošniških kreditih

mag. Miha Šlamberger, 25.9.2008

Menica in ček

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 37/2008Dne 23. aprila 2008 je bila sprejeta t. i. direktiva o potrošniških kreditih, tj. Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS,1 katere namen je večje poenotenje prava varstva potrošnikov pri b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Zasebnost je mrtva

dr. Aleš Završnik, 25.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 37/2008Ta znamenita izjava direktorja Sun Microsystems, da tako ali tako nimamo nobene zasebnosti ("Get over it!"), izrečena pred "davnim" desetletjem, še vedno nelagodno zveni v naših glavah. Strokovnega gradiva na temo "smrti" in "konca" zasebnosti je danes nepregledna množica in vprašanje, "ali bo tehno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Predvolilne obljube ne bodo pozabljene

mag. Katarina Krapež, 25.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2008Spletni smerokaz www.obljubil.si Jezik: slovenščina Tip: interaktivno spletišče, namenjeno zbiranju političnih obljub in spremljanju njihovega uresničevanja Vzdrževanost: kljub temu da je spletišče novo, so se na njem že zbrale obljube politikov v predvolilnem času Preglednost: spletišče je up...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 25.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2008 25. 9., 9.00 Noveli Zakona o gospodarskih družbah: ZGD-1A in ZGD-1B - seminar s knjigo GV Založba; (www.gvzalozba.si). 25. 9., 9.00 Obračunavanje in obdavčitev plač in drugih osebnih prejemkov
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

globus

Dean Zagorac, 25.9.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 37/2008 Nizozemska odobrila gojenje marihuane v terapevtske namene 16. 9. - Nizozemsko vrhovno sodišče je potrdilo sklep višjega sodišča, da se lahko goji marihuano v terapevtske namene. Višje sodišče je namreč oktobra 2006 odobrilo gojenje marihuane bolniku z multiplo sklerozo in menilo, da gre za "izje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Vlada RS

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Sklepa, ki ju je vlada sprejela na dopisni seji 17. septembra 2008: - potrdila je osnutek programa reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji in - razširila je naloge Univerzitetnega centra za evro-sredozemske študije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Aktualne dileme osebnega vročanja po ZUP

Polona Kovač, 25.9.2008

Upravni postopek in upravne takse

Polona Kovač, Matjaž Remic, Matjaž Remic, Pravna praksa, 37/2008Matjaž Remic, univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za javno upravo
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Razpisi

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 86/08 2. Po en notar v Hrastniku, Kamniku, Kranju in Radovljici - MP; rok je 6. oktober. Ur. l. RS, št. 89/08 3. Vodja o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008 je (ali bo) mimo: 1. Direktiva Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L 253) - veljati začne 10. oktobra. 2. Uredba o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l....
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Vsebina PP št.37/2008

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008stran 3 UVODNIK dr. Aleš Završnik Zasebnost je mrtva
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Odločba US RS, št. U-I-25/07 z dne 18. septembra 2008, objavljena v Ur. l. RS, št. 89/08 Člen 112 Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 23/99, 40/04 in 95/04 - UPB) ni v neskladju z Ustavo. Zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Pravica do sorazmernega dela dopusta in regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 25.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2008Delavcu je pri prejšnjem delodajalcu (zasebni sektor) delovno razmerje prenehalo z 31. avgustom 2008. Do tega datuma je izkoristil ves letni dopust za leto 2008 in prejel celotni regres. S 1. septembrom 2008 se je zaposlil pri novem delodajalcu (javni sektor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Argumenti o protiustavnostih v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)

dr. Andraž Teršek, 25.9.2008

Urejanje prostora

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 37/2008Običajno svojih ustavnopravnih razmišljanj o slovenski zakonodaji ne objavljam, če je bila ista zakonska materija prepuščena v odločanje Ustavnemu sodišču. Zdi se mi pomembno, pravzaprav strokovno korektno, če v takih primerih javne ustavnopravne analize in komentarji počakajo do odločitve Ustavnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Sprememba obtožnice - pravica do obrambe

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Državni tožilec sme spremeniti obtožnico tudi na podlagi drugačnega spoznanja glede dejanskega stanja, kot ga je imel ob vložitvi obtožnice in ne le zaradi spremenjenega dejanskega stanja na podlagi novih, na glavni obravnavi izvedenih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - pojasnilo oz. definicija hibridnega in električnega pogona vozila

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Pojasnilo MF, št. 423-160/2008/, 20. avgust 2008 in pojasnilo MZP, št. 3718-1/2008/85-0081289, 14. avgust 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 25.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2008 Delavka je dala pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Njen delodajalec je odpoved sprejel in se tudi pisno opredelil, se pravi izdal je soglasje na odpoved pogodbe o zaposlitvi in v njem določil odpovedni rok ter datum prenehanja. Ker pa se novi delodajalec ni držal dogovora o sprejetju v zaposlitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Problem normiranja ribolovnega režima ni preprost, je pa rešljiv

dr. Miroslav Žaberl, 25.9.2008

Lovstvo in ribištvo

dr. Miroslav Žaberl, dr. Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 37/2008Sladkovodno ribištvo, ribolovna pravica in ribolovni režim nista pogosta gosta te pravne revije. To pa ne pomeni, da je to področje normativno nezahtevno in nezanimivo. Če odmislimo podeljevanje koncesij, ki se bo v naslednjih mesecih tudi dejansko udejanjilo, nam ponuja s strani države predpisani r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Obravnava madžarščine in italijanščine kot tujih jezikov na območjih, kjer živita ti avtohtoni narodni skupnosti

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Odločba US RS, št. U-I-380/06 z dne 11. septembra 2008 Prvi odstavek 10. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06) je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v enem letu od objave te odločbe v Uradnem listu RS. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Brezplačna pridobitev delnic Nove KBM iz naslova spodbude za dolgoročno imetništvo

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008V Prospektu za ponudbo delnic NKBM javnosti je zapisano, da pridobi mali vlagatelj za vsakih deset delnic, pridobljenih v postopku ponudbe malim vlagateljem v okviru zagotovljenega števila delnic in ki jih ima neprekinjeno v lasti najmanj do 12. septembra 2008, pravico do dodatne ene brezplačne nava...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Prekluzija pri navajanju dejstev in dokazov - ugovor zastaranja

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Če se dolžnik sklicuje na zastaranje zgolj zaradi poteka časa na podlagi dejstev, ki so bila pravočasno navedena v smislu 286. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ne navaja nobenega novega dejstva, ampak uveljavlja materialnopravni ugovor, za katerega ne velja sistem prekluzij iz tega določila. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2008

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2)1 lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikato...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Izvajanje storitev državljanov EU

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008 Pojasnilo DURS, št. 4212-40/2008-2, 4. september 2008 · Kakšna je davčna obravnava poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo poljubne storitve pri naročniku oz. končnem potrošniku v Republiki Sloveniji, oz. poslovnih subjektov, ki so registrirani v Republiki Sloveniji in želijo opravljati delo v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Posledice ničnosti upravne odločbe - denarna restitucija

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Upravni spor, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Določbe Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) o ničnosti pogodbe (103. člen in nasl.) v obravnavani zadevi ni mogoče uporabiti, saj so to specialna pravila o neupravičeni obogatitvi, urejena zunaj poglavja o kondikcijah in verzijah, ki se nanašajo zgolj na ničnost pogodb, ne pa tudi ničnost odločb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Dirka po Franciji 2007 - človekove pravice ali zvijače prevarantov?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 25.9.2008

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 37/2008Danski kolesar Michael Rasmussen je bil na predzadnji Dirki po Franciji (Tour de France 2007) izključen iz tekmovanja in iz svojega poklicnega moštva Team Rabobank, ker je Mednarodni kolesarski zvezi (Union Cycliste Internationale - UCI) v nasprotju z njenimi pravili posredoval napačne podatke o tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

O (ne)ustavnosti volitev v državnotožilski svet

Hinko Jenull, 25.9.2008

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 37/2008Neodvisnost državnih tožilcev je v primerjavi s sodniško omejena, zato je manjši tudi obseg njihovih samoupravnih pravic. Hierarhična organiziranost in poklicna podrejenost se kažeta že v sestavi in pristojnostih Državnotožilskega sveta (DTS).1 Za državne tožilce je zato posebej pomembno, da so njeg...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37

Leto objave

< Vsi
2008(39)
> September(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGH IJ K L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov