O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Pravica do sorazmernega dela dopusta in regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 25.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2008Delavcu je pri prejšnjem delodajalcu (zasebni sektor) delovno razmerje prenehalo z 31. avgustom 2008. Do tega datuma je izkoristil ves letni dopust za leto 2008 in prejel celotni regres. S 1. septembrom 2008 se je zaposlil pri novem delodajalcu (javni sektor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 25.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2008 Delavka je dala pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Njen delodajalec je odpoved sprejel in se tudi pisno opredelil, se pravi izdal je soglasje na odpoved pogodbe o zaposlitvi in v njem določil odpovedni rok ter datum prenehanja. Ker pa se novi delodajalec ni držal dogovora o sprejetju v zaposlitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Problem normiranja ribolovnega režima ni preprost, je pa rešljiv

dr. Miroslav Žaberl, 25.9.2008

Lovstvo in ribištvo

dr. Miroslav Žaberl, dr. Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 37/2008Sladkovodno ribištvo, ribolovna pravica in ribolovni režim nista pogosta gosta te pravne revije. To pa ne pomeni, da je to področje normativno nezahtevno in nezanimivo. Če odmislimo podeljevanje koncesij, ki se bo v naslednjih mesecih tudi dejansko udejanjilo, nam ponuja s strani države predpisani r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Dirka po Franciji 2007 - človekove pravice ali zvijače prevarantov?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 25.9.2008

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 37/2008Danski kolesar Michael Rasmussen je bil na predzadnji Dirki po Franciji (Tour de France 2007) izključen iz tekmovanja in iz svojega poklicnega moštva Team Rabobank, ker je Mednarodni kolesarski zvezi (Union Cycliste Internationale - UCI) v nasprotju z njenimi pravili posredoval napačne podatke o tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - pojasnilo oz. definicija hibridnega in električnega pogona vozila

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Pojasnilo MF, št. 423-160/2008/, 20. avgust 2008 in pojasnilo MZP, št. 3718-1/2008/85-0081289, 14. avgust 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Sprememba obtožnice - pravica do obrambe

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Državni tožilec sme spremeniti obtožnico tudi na podlagi drugačnega spoznanja glede dejanskega stanja, kot ga je imel ob vložitvi obtožnice in ne le zaradi spremenjenega dejanskega stanja na podlagi novih, na glavni obravnavi izvedenih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Argumenti o protiustavnostih v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)

dr. Andraž Teršek, 25.9.2008

Urejanje prostora

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 37/2008Običajno svojih ustavnopravnih razmišljanj o slovenski zakonodaji ne objavljam, če je bila ista zakonska materija prepuščena v odločanje Ustavnemu sodišču. Zdi se mi pomembno, pravzaprav strokovno korektno, če v takih primerih javne ustavnopravne analize in komentarji počakajo do odločitve Ustavnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Odločba US RS, št. U-I-25/07 z dne 18. septembra 2008, objavljena v Ur. l. RS, št. 89/08 Člen 112 Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 23/99, 40/04 in 95/04 - UPB) ni v neskladju z Ustavo. Zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Kaznivo dejanje agresije v KZ-1 in kdo je lahko storilec

Sabina Zgaga, 25.9.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Sabina Zgaga, Sabina Zgaga, Pravna praksa, 37/2008Novi Kazenski zakonik (KZ-1) drugače kot veljavni KZ prinaša novo kaznivo dejanje agresije. Ob tem se postavlja vprašanje, kje je mogoče najti mednarodnopravno opredelitev agresije, na katero se sklicuje KZ-1 v 103. členu. Menim, da je ureditev v KZ-1 klasični lex incerta, saj danes v mednarodnem (k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

O (ne)ustavnosti volitev v državnotožilski svet

Hinko Jenull, 25.9.2008

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 37/2008Neodvisnost državnih tožilcev je v primerjavi s sodniško omejena, zato je manjši tudi obseg njihovih samoupravnih pravic. Hierarhična organiziranost in poklicna podrejenost se kažeta že v sestavi in pristojnostih Državnotožilskega sveta (DTS).1 Za državne tožilce je zato posebej pomembno, da so njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Evropa

mag. Katarina Krapež, 25.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2008 Torek, 16. 9. Konec pogajanj s Hrvaško. "Prezgodaj je, da bi odgovoril na vprašanje, ali bo Evropska komisija novembra določila ciljni datum za konec pristopnih pogajanj s Hrvaško," je po sestanku s hrvaškim premierjem Ivom Sanaderjem v Bruslju poudaril predsednik Evropske komisije Jose Manuel Bar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Zasebnost je mrtva

dr. Aleš Završnik, 25.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 37/2008Ta znamenita izjava direktorja Sun Microsystems, da tako ali tako nimamo nobene zasebnosti ("Get over it!"), izrečena pred "davnim" desetletjem, še vedno nelagodno zveni v naših glavah. Strokovnega gradiva na temo "smrti" in "konca" zasebnosti je danes nepregledna množica in vprašanje, "ali bo tehno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

globus

Dean Zagorac, 25.9.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 37/2008 Nizozemska odobrila gojenje marihuane v terapevtske namene 16. 9. - Nizozemsko vrhovno sodišče je potrdilo sklep višjega sodišča, da se lahko goji marihuano v terapevtske namene. Višje sodišče je namreč oktobra 2006 odobrilo gojenje marihuane bolniku z multiplo sklerozo in menilo, da gre za "izje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 25.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2008od 16. do 23. 9. Torek, 16. 9. Premalo pojasnil. Vlada je na dopisni seji sklenila, da bo od vodstev javnih zavodov in drugih proračunskih uporabnikov zahtevala obveščanje zaposlenih o novem plačnem sistemu, ažurno pojasnjevanje nejasnosti in preverjanje, ali so bila morda prezrta zakonska določi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Mobing v slovenski zakonodaji

Maja Potočnik, 25.9.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Maja Potočnik, Ana Lešnik, Ana Lešnik, Pravna praksa, 37/2008Mobing je sistematično in dlje časa trajajoče slabo ravnanje s podrejenimi, sodelavci ali nadrejenimi. Nobeno delovno okolje samo po sebi ni varno pred ravnanji posameznikov, ki sodelavcu - ne glede na hierarhični položaj - onemogočajo vestno opravljanje dela, osebnostni in profesionalni razvoj ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 25.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2008 25. 9., 9.00 Noveli Zakona o gospodarskih družbah: ZGD-1A in ZGD-1B - seminar s knjigo GV Založba; (www.gvzalozba.si). 25. 9., 9.00 Obračunavanje in obdavčitev plač in drugih osebnih prejemkov
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Ustanovljena sekcija korporacijskih pravnikov

Nina Kuščer-Cankar, 25.9.2008

Ostalo

Dejan Jasnič, Nina Kuščer-Cankar, Nina Kuščer-Cankar, Pravna praksa, 37/2008Na seji upravnega odbora Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije 18. septembra 2008 je bila ustanovljena sekcija korporacijskih pravnikov. Zamisel zanjo je nastala zaradi glavnih ciljev delovanja Zveze društev za gospodarsko pravo. Ta je nastala pred več kot 40 leti, in sicer zaradi potrebe po ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Nujni postopek predhodnega odločanja

Nataša Skubic, 25.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 37/2008O območju svobode, varnosti in pravice smo v preteklih kotičkih že pisali, tokrat pa se ga bomo dotaknili skozi prizmo nujnega postopka predhodnega odločanja. Nujni postopek predhodnega odločanja, ki je v veljavi od 1. marca 2008, naj bi Sodišču omogočil, da v znatno krajšem času odloči o najpomemb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Vsak zakaj ima svoj zato

dr. Nataša Hribar, 25.9.2008

Ostalo

dr. Nataša Hribar, dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 37/2008Ko sem sprejela odgovornost, da v prihodnjih mesecih pišem jezikovne kotičke za to revijo, sem imela kar nekaj pomislekov. Po toliko letih izhajanja, po tako dobrih avtoricah se mi je po glavi podilo vprašanje: o čem sploh še lahko pišem, saj so vendar že vse povedale? Potem sem malo pobrskala po be...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 25.9.2008

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2008 Jon L. Mills Privacy: The Lost Right (Oxford University Press, 2008, 408 strani) Konec septembra bodo pri založbi Univerze v Oxfordu izdali novo knjigo o pravici do zasebnosti. Avtor Jon Mills opozarja, da je zasebnost v dobi hitro razvijajoče se tehnologije vse aktualnejša in tudi vse bolj o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Priročnik za javno naročanje (Avbreht in drugi)

Tomaž Vesel, 25.9.2008

Kultura in umetnost

Tomaž Vesel, Tomaž Vesel, Pravna praksa, 37/2008Pri založbi Uradni list RS je letos izšel Priročnik za javno naročanje, katerega avtorji Aleš Avbreht, Borut Zajc, Marjeta Erjavec, Mateja Dren, Maja Potočnik in Ana Perko na 574 straneh izčrpno predstavljajo ureditev javnih naročil. To je glede na zanimivo ter tudi zapleteno postopkovno in obligaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Za večjo vključenost Romov

mag. Katarina Krapež, 25.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2008Položaj romskega prebivalstva v Evropi je zelo slab, so ugotovili 16. septembra v Bruslju na prvem evropskem srečanju o Romih. Razmere so najslabše v vzhodnih članicah povezave, družba v vsej EU pa je še vedno polna predsodkov proti Romom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Konec sodniške stavke?

Alenka Leskovic, 25.9.2008

Uprava

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 37/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Obravnava madžarščine in italijanščine kot tujih jezikov na območjih, kjer živita ti avtohtoni narodni skupnosti

Avtor ni naveden, 25.9.2008

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2008Odločba US RS, št. U-I-380/06 z dne 11. septembra 2008 Prvi odstavek 10. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06) je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v enem letu od objave te odločbe v Uradnem listu RS. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 25.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 37/2008Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37

Leto objave

< Vsi
2008(39)
> September(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGH IJ K L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov