O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Kazenski postopek: prenova ali nov model?

Dean Zagorac, 11.11.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 37/200410. sekcija Desetletnica sprejetja prvega zakona o kazenskem postopku (ZKP) po osamosvojitvi je dober povod za razpravo o učinkovitosti in ustreznosti našega kazenskega postopka. Dejstvo, da je bil zakon v tem obdobju noveliran kar šestkrat, pa kar kliče po razpravi o smiselnosti ohranitve sedanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Ustava Evropske unije -- zamisel in vsebina

Andrej Čotar, 11.11.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Čotar, Pravna praksa, 37/20049. sekcija Tokratna iztočnica pogovorov ustavnopravne sekcije je bila (takrat še) prihodnja (zdaj že sedanja; voditelji 25 držav EU so 29. oktobra v Rimu podpisali ustavno pogodbo) Ustava za Evropo in razmerja, ki jih z ustavnopravnega vidika prinaša njena vsebina. Sleherni izmed govornikov je za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Prenos upravljanja z države na paradržavne organizacije

Dean Zagorac, 11.11.2004

Uprava

Dean Zagorac, Pravna praksa, 37/20047. sekcija Eden glavnih trendov pri reformah državne uprave v svetu je prenos pristojnosti z države na različne paradržavne in nedržavne organizacije. Pri tem pa, kot je poudaril dr. Bojan Bugarič, velika večina držav na simbolni ravni nekritično sprejema novo ideologijo "razdržavljenja" države, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Pravo in šport

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.11.2004

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 37/200411. sekcija Pravna problematika, ki sega na področje športa, je bila na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov prvič predstavljena najširši strokovni javnosti, kar je bil že skrajni čas, glede na živahne študijske in seminarske aktivnosti na tem področju v Evropi. Morda ni naključje, da je bila se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

O pravnih posledicah odloga izvršbe

Zvjezdan Radonjič, 11.11.2004

Civilni sodni postopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 37/2004Institut odloga izvršbe je urejen v VII. poglavju -- v členih od 71 do 75 -- zakona o izvršbi in zavarovanju. Odložitev izvršbe se dovoli na predlog upnika, dolžnika ali udeleženca. Pravna ureditev je popolnoma enaka kot v nekdanji SFRJ, v njenem zakonu o izvršilnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Nov institut: obvestilo o neplačanem davku

dr. Aleksij Mužina, 11.11.2004

Davki občanov in dohodnina

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 37/2004Davčni postopek je poseben upravni postopek. V posebnem upravnem (davčnem) postopku se drugače uredi le tista vprašanja, za katera zakonodajalec oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti urejevanega. Drugače kot Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Odškodnine proti državi

mag. Bećir Kečanović, 11.11.2004

Obligacije

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 37/2004Porast problematike odškodninske odgovornosti države iz leta v leto potrjujejo izredno visoki zneski odškodninskih zahtevkov, ki bremenijo javni proračun. Čeprav državno pravobranilstvo v svojih poročilih korektno opozarja, da ni mogoče z gotovostjo trditi, kakšen bo končni uspeh teh zahtevkov, ni z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Obračun nadomestila plače delavcu -- invalidu

dr. Etelka Korpič-Horvat, 11.11.2004

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 37/2004Delodajalec ima zaposlena delavca, ki sta invalida II. in III. kategorije že od leta 1997. Zaradi organizacijskih sprememb je delo teh dveh delavcev postalo nepotrebno, zato sta bili delovni mesti (po zahtevnosti razvrščeni v III. oziroma IV. razred) zajeti v program reševanja trajnih presežkov in u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Reforma konkurenčnega prava in prava varstva potrošnikov

dr. Peter Grilc, 11.11.2004

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 37/20046. sekcija Stališča sekcije 1. Na področju koncentracij reforma evropske zakonodaje prinaša bolj evolutivne, manj revolucijske spremembe. Decentralizaciji pristojnosti nadzora nad koncentracijami kot temeljni spremembi lahko ob bok postavimo zgolj delno spremenjeno stanje na področju vsebinske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Novi zakon o varstvu osebnih podatkov

Marko Starman, 11.11.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Marko Starman, Pravna praksa, 37/2004V Pravni praksi, št. 27/2004 (26. 8. 2004), je bil objavljen članek Varstvo osebnih podatkov, ki ga je napisal namestnik varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin Jernej Rovšek. Glede na zanimive navedbe iz omenjenega članka in nedvomno zelo pomembna vprašanja ali kritične poglede, ki jih je i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Dnevi slovenskih pravnikov 2004 (III)

Dean Zagorac, 11.11.2004

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 37/2004Uveljavljanje pravic po novi delovno pravni zakonodaji 5. sekcije Kot je že uvodoma opozoril dr. Janez Novak, je danes izvajanje pravic iz delovnega razmerja resno ogroženo predvsem zaradi dveh dejavnikov. Prvič, določeni krogi (predvsem v sferi kapitala) se zavzemajo za to, da bi se ukinili a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Sklanjanje tujih lastnih imen (1)

mag. Tina Verovnik, 11.11.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 37/2004Ob zadnji temi sem napovedala, da bom v enem od prihodnjih prispevkov na podoben način predstavila še najpomembnejša pravila (in težave) pri sklanjanju tujih lastnih imen. Malo sem oklevala, ali naj se tega lotim kar takoj ali naj vam po gori pravil in posebnosti pri vrstnih pridevnikih iz tujih zem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Ob vprašanjih izrednega univerzitetnega študija

dr. Marijan Pavčnik, 11.11.2004

Višje in visoko šolstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 37/2004Dixi et salvavi animam meam Vprašanje, o katerem pišem, ni niti novo niti osamljeno. Če ga obravnavam na primeru študija prava (zlasti na fakulteti, ki ji pripadam), ravnam tako samo zato, ker mi je ta primer najbližji. Na problem sem že večkrat opozoril(*1), a je bil odziv drugačen, kot bi si že...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

O plevah in zrnju nerazumljivih vlog

Tomaž Pavčnik, 11.11.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 37/2004Sredi razpravne dvorane je septembra stal toženec, v rokah je držal PVC vrečko, napolnjeno z zemljo in odtrganim bršljanom ter skušal doseči svoj prav. Njegov izraz je bil neartikuliran, nerazumljiv, iz njega so drli drobci, nanašajoči se na domačo parcelo in razne letne čase. Ni bil vljuden in ni s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Vsebina »Pravna praksa« 037/2004

Avtor ni naveden, 11.11.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 37/20044 dr. Marijan Pavčnik Ob vprašanjih izrednega univerzitetnega študija 5 Urša Pondelek Komisija EU: institucionalna ali politična kriza 8 Dnevi slovenskih pravnikov (III) O delu … sekcij 14 mag. Bečir Kečanović Odškodnina proti državi 15 Zvjezdan Radonjič O pravnih posledicah odloga izvrš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Pospešeni pravdni postopek

mag. Nina Betetto, 11.11.2004

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 37/2004Sprememba delovne prakse sodnikov in odvetnikov ali sprememba zakonodaje? Sodni zaostanki v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji so notorno dejstvo. Temeljna vrednost ugotovitev projekta "Pospešeni pravdni postopek", zahvaljujoč relativno velikemu vzorcu naključno izbranih pravdnih zadev, ki smo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Prepisano, ker ni preslišano ... od 2. do 8. novembra

Irena Vovk, 11.11.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2004Torek, 2. 11. Sodnik poročevalec. Prve sodbe Sodišča Evropskih skupnosti, v katerih je bil slovenski sodnik prof. dr. Marko Ilešič določen za sodnika poročevalca, so bile razglašene 28. oktobra. Sodbe so trenutno na voljo le v nemščini in francoščini (www.curia.eu.int). V (prvi) zadevi C-497/0...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 11.11.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 37/20041. Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah. (Ur. l. RS, št. 114/04) - na podlagi 83. člena ZKP-A (Ur. l. RS, št. 72/98) in 161.a člena ZKP; - velja od 23. oktobra; - vsebina: seznam poravnalcev, določitev poravnalca, postopek poravnavanja, sporazum, stroški postopka poravnavanja, nadzor nad ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Institucionalna ali politična kriza?

Urša Pondelek, 11.11.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Urša Pondelek, Pravna praksa, 37/2004"Saj si ne bodo upali povzročiti tako hude institucionalne krize", so bili komentarji mnogih površnih opazovalcev, katerih oči so bili uprte v oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Kljub temu, da so se na izrednih sejah sestali nekateri zakonodajni odbori in se ukvarjali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Izterjava dolga ob neizstavljenem računu

mag. Janez Tekavc, 11.11.2004

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 37/2004Podjetje, ki se ukvarja s prodajo storitev čiščenja poslovnih prostorov, svojemu naročniku od 1. 1. 2001 do 31. 8. 2004 ni izstavljalo računov za opravljeno storitev. Ker podjetje mesečno izstavlja večje število računov, je na omenjenega naročnika enostavno pozabilo. Z naročnikom ima sklenjeno pogod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Odločitev Državnega sveta skladna z ustavo

mag. Mirko Pečarič, 11.11.2004

Državni zbor in državni svet

mag. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 37/2004Primer podelitve imunitete državnemu svetniku mag. Adolfu Zupanu, katero mu je podelil Državni svet RS, je dvignil kar nekaj prahu(*1), predvsem zaradi zatrjevanja o protiustavnosti odločitve Državnega sveta. Protiustavnost naj bi izhajala iz priznanja imunitete šele v pritožbenem postopku, tj. ko j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Vročitev sodne pošiljke

dr. Erik Kerševan, 11.11.2004

Delovna razmerja

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 37/2004Naslovnik priporočene sodne oz. upravne pošiljke ne sprejme v roku 15 dni, kot to določa ZUP, zato se pošiljka z iztekom 15-dnevnega roka šteje za vročeno, in sicer v skladu z obvestilom Pošte o priporočenem pismu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Ponudba nove pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 11.11.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37/2004Delavec s svojo izobrazbo izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, na katerem je zaposlen. V času zaposlitve se prostovoljno izobražuje in pridobi višjo izobrazbo. Delavcu je odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. * Ali se delavcu lahko p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani

Jerca Kramberger, 11.11.2004

Višje in visoko šolstvo

Jerca Kramberger, Pravna praksa, 37/2004Znanstveniki in raziskovalci Pravne fakultete v Ljubljani so ponovno, že štiriinšestdesetič zapored, združili moči in izšel je letošnji Zbornik znanstvenih razprav. V njem je ob jubilejnem članku šestnajst prispevkov, ki pokrivajo široko paleto pravnih področij, veliko pa jih odlikuje tudi interdisc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

Boštjan Koritnik, 11.11.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 37/2004Z namenom promoviranja prava Evropske skupnosti (ES) poteka pod pokroviteljstvom Sodišča ES in v organizaciji Univerze iz Cambridgea vsako leto tekmovanje iz prava ES Central and Eastern European Moot Court Competition(*1). Letos je tekmovanje potekalo v Rigi (Latvija), tekmovalci Pravne fakultete i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37

Leto objave

< Vsi
2004(28)
> November(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG H IJ K LM N OP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov