O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Jesen v Bruslju

dr. Matej Avbelj, 24.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 37/2009Po daljšem zatišju, skorajda malodušju, v katerem se je znašla Evropska unija po nizu neprijetnih dogodkov: propad Pogodbe o Ustavi za Evropo, zavrnitev Lizbonske pogodbe na Irskem, nizka udeležba na volitvah v Evropski parlament ter, navsezadnje, začaran krog slovensko-hrvaških odnosov, ki se je od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Koliko je vredna svoboda izražanja?

Cene Grčar, 24.9.2009

Človekove pravice

Cene Grčar, Pravna praksa, 37/2009V PP smo lahko nedavno prebrali zanimiv prispevek z naslovom "Začasne odredbe v medijskem pravu".1 Avtorja med drugim menita, da je sodna praksa pri nas pri izdajanju začasnih odredb glede omejevanja poročanja medijem zelo zadržana. To naj bi bilo kontraproduktivno, saj naj bi bila javna občila v da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Vsebina PP št.37/2009

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009stran 3 UVODNIK dr. Miha Juhart Neznosna lahkost omejevanja lastnine
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Finančni leasing - povrnitev škode zaradi razveze pogodbe

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009Če leasingojemalec krši obveznost rednega in pravočasnega plačevanja obrokov leasinga, ima leasingodajalec tako pravico odstopiti od pogodbe kot tudi pravico do odškodnine, ki ustreza njegovemu pozitivnemu pogodbenemu interesu. Pozitivni pogodbeni interes se poimenuje kot izpolnitveni interes: gre z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem

Brigita Rajšter-Vranović, 24.9.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 37/2009• Ali lahko inšpektor za delo posredujejo v sporu med delavcem in delodajalcem? Ali je sporazum o rešitvi spornega vprašanja izvršilni naslov? Koliko je treba inšpektorju za delo za posredovanje plačati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009Sin je izgubil status študenta, dopolnil pa je 27 let starosti. Je brez lastnih sredstev za preživljanje, biva pa v gospodinjstvu z menoj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zavarovalniška goljufija - poskus - pripravljalno dejanje

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009V drugem odstavku 211. člena KZ-1 je inkriminirana faza ravnanj pred izvršitvijo oziroma začetkom izvrševanja zakonskih znakov goljufije, če je le izkazan namen pridobitve protipravne premoženjske koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Notranja revizija v javnem zavodu

mag. Katarina Krapež, 24.9.2009

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2009V javnem zavodu sta bili v letih 2007 in 2008 opravljeni dve reviziji, ki nista imeli pripomb. Direktorica javnega zavoda je naročila ponovno revizijo, ki jo izvaja revizorka, ki je v svaštvu z direktorico. Z revizorko ni sklenjena nobena pogodba. Direktorica pojasnjuje, da je revizorka v podjetju k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Razsojeno

Toni Tovornik, 24.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 37/2009Kršitev družbene pogodbe
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Davčni vidik stečajnega postopka z vidika upnika in dolžnika

mag. Mojca Kunšek, 24.9.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 37/2009Davčni vidik stečajnega postopka z vidika upnika in dolžnika
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 24.9.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 37/2009 Javni sklad za podjetništvo Javni sklad za podjetništvo izboljšuje dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do virov financiranja razvojnih naložb, za kar razvija ter izvaja storitve in finančne spodbude. S spremembo Ustanovitvenega akta tega sklada, ki velja od 12. septembra, je postal sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Pravica do sodnega varstva - kršitev pravice člana društva

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009Statut društva (ali njegova pravila) je sicer res avtonomni akt, ker ga člani prostovoljno sprejmejo in se mu s tem v nekem smislu podredijo, vendar je hkrati tudi zasebnopravni akt. Kršitev pravice člana društva zato nujno pomeni kršitev civilne pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Ravnanje odgovorne osebe - župana, pri zaposlovanju

Ferdinand Šteharnik, 24.9.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 37/2009Ravnanje uradne osebe - župana, ki v občinski upravi zaposluje javne uslužbence brez javnih natečajev, jih razporeja na nesistemizirana delovna mesta in jim izdaja nezakonite pogodbe o zaposlitvi, pomeni kršitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije v skladu s 3. alinejo 2. člena Zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Pooblaščanje oseb za sklepanje zakonskih zvez

Marko Samardžić, 24.9.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marko Samardžić, Pravna praksa, 37/2009Ustava1 v 53. členu določa, da se zakonska zveza sklene pred pristojnim državnim organom. V praksi so za sklepanje zakonskih zvez največkrat pooblaščeni župani. Postavlja se vprašanje, ali so sklepi, s katerimi se takšno pooblastilo podeli, v skladu s slovenskim pravnim redom, zlasti s to ustavno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Neupoštevanje pravnega reda EU s strani slovenskega sodišča in problem neposredovanja predhodnih vprašanj

Anže Erbežnik, 24.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Anže Erbežnik, Pravna praksa, 37/2009V Sloveniji se na ravni uporabe ne upošteva pravnega reda EU na področju zdravstvenih storitev. Ta kršitev je bila pred kratkim tudi sodno verificirana,1 ne da bi bilo poprej na Sodišče Evropskih skupnosti poslano predhodno vprašanje.2
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - kvotni sistem

Nina Kos, 24.9.2009

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Nina Kos, Pravna praksa, 37/2009Vlada je 30. novembra 2006 sprejela Akcijski program za invalide 2007-2013 (v nadaljevanju: Program), v začetku leta 2007 pa je imenovala komisijo, katere naloga je spremljanje njegovega izvajanja. Komisija mora vsako leto Vladi predložiti poročilo o izvajanju Programa za preteklo leto. Na spletni s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov

mag. Dominika Švarc, 24.9.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 37/2009Čas je, da se Guantánamo resnično zapre. Ne le fizični prostor, temveč celoten sistem brezpravnosti, krivic in teptanja človekovih pravic. Ta cilj ne bo dosežen brez zaščite in odprave neusmiljene stigmatizacije številnih nedolžnih ujetnikov, med katerimi je nekatere že administracija ameriškega pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Evropa

Irena Vovk, 24.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2009 Torek, 15. 9. Trije novi komisarji. Evropski poslanci so za nove člane Evropske komisije potrdili Algirdasa Šemeto, ki bo pristojen za finančno načrtovanje in proračun, Karla De Guchta kot komisarja za razvoj in človekoljubno pomoč in Pawla Sameckega za področje regionalne politike. EU in Hrvaška...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 44. seji (17. september 2009): - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; - Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o objavi seznama u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Dvignite plače, sicer gremo na ceste!

Jure Mikuž, 24.9.2009

Ostalo

Jure Mikuž, Pravna praksa, 37/2009Predstavniki delavskih sindikatov pri meni vedno povzročijo preklop televizijskega kanala, saj zelo težko poslušam njihove populistične nagovore. Spominjajo me na politične skrajneže, ki s pavšalnimi kritikami vlade in nizkimi udarci pridobivajo simpatije tistih, ki so se znašli v težavah. Seveda na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 24.9.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2009 Torek, 15. 9. Mnenje o izrednem pravosodnem nadzoru. V uradu generalne državne tožilke Barbare Brezigar so prejeli poziv Vlade, naj Brezigarjeva poda mnenje o odločbi ministra za pravosodje za opravljanje pravosodnega nadzora na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani in o odločitvi vodje slednjega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009- v zvezi z registracijo patentov (Franci Kek); - v zvezi s spodbujanjem novo začetih (greenfield) investicij v Republiki Sloveniji (mag. Bogomir Sajovic); - v zvezi z omejevanjem svetlobnega onesnaževanja (dr. Luka Juri); v zvezi z izdelavami državnih prostorskih načrtov za gradnjo hidroelektrar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Normativni program vlade rs

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009 je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih - ZVG-A (Ur. l. RS, št. 72/09) - veljati začne 3. oktobra, uporablja pa se od 1. januarja 2010. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

globus

Dean Zagorac, 24.9.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 37/2009 Biljana Plavšić kmalu na prostosti 15. 9. - Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo je potrdilo izpustitev nekdanje predsednice bosanskih Srbov Biljane Plavšić. Švedska, kjer Plavšićeva služi 11-letno kazen, je njeno kazen zmanjšala na dve tretjini, za izpustitev pa je morala pridobit...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37

Leto objave

< Vsi
2009(43)
> September(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČDĐE FG H IJ K LM NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov