O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - kvotni sistem

Nina Kos, 24.9.2009

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Nina Kos, Pravna praksa, 37/2009Vlada je 30. novembra 2006 sprejela Akcijski program za invalide 2007-2013 (v nadaljevanju: Program), v začetku leta 2007 pa je imenovala komisijo, katere naloga je spremljanje njegovega izvajanja. Komisija mora vsako leto Vladi predložiti poročilo o izvajanju Programa za preteklo leto. Na spletni s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem

Brigita Rajšter-Vranović, 24.9.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 37/2009• Ali lahko inšpektor za delo posredujejo v sporu med delavcem in delodajalcem? Ali je sporazum o rešitvi spornega vprašanja izvršilni naslov? Koliko je treba inšpektorju za delo za posredovanje plačati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov

mag. Dominika Švarc, 24.9.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 37/2009Čas je, da se Guantánamo resnično zapre. Ne le fizični prostor, temveč celoten sistem brezpravnosti, krivic in teptanja človekovih pravic. Ta cilj ne bo dosežen brez zaščite in odprave neusmiljene stigmatizacije številnih nedolžnih ujetnikov, med katerimi je nekatere že administracija ameriškega pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Pooblaščanje oseb za sklepanje zakonskih zvez

Marko Samardžić, 24.9.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marko Samardžić, Pravna praksa, 37/2009Ustava1 v 53. členu določa, da se zakonska zveza sklene pred pristojnim državnim organom. V praksi so za sklepanje zakonskih zvez največkrat pooblaščeni župani. Postavlja se vprašanje, ali so sklepi, s katerimi se takšno pooblastilo podeli, v skladu s slovenskim pravnim redom, zlasti s to ustavno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 24.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Davčni vidik stečajnega postopka z vidika upnika in dolžnika

mag. Mojca Kunšek, 24.9.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 37/2009Davčni vidik stečajnega postopka z vidika upnika in dolžnika
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Dopustnost operacij LBO/MBO

mag. Gašper Tompa, 24.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Gašper Tompa, Pravna praksa, 37/2009Financiranje prevzema z zadolžitvijo ali leveraged buyout (LBO) je že desetletja sporen model prevzema podjetij, predvsem v evropski strokovni javnosti. O management buyoutu (MBO) kot eni od oblik LBO govorimo, ko na strani kupca ciljne družbe nastopa menedžment oziroma poslovodstvo družbe. V praksi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Ravnanje odgovorne osebe - župana, pri zaposlovanju

Ferdinand Šteharnik, 24.9.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 37/2009Ravnanje uradne osebe - župana, ki v občinski upravi zaposluje javne uslužbence brez javnih natečajev, jih razporeja na nesistemizirana delovna mesta in jim izdaja nezakonite pogodbe o zaposlitvi, pomeni kršitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije v skladu s 3. alinejo 2. člena Zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Jesen v Bruslju

dr. Matej Avbelj, 24.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 37/2009Po daljšem zatišju, skorajda malodušju, v katerem se je znašla Evropska unija po nizu neprijetnih dogodkov: propad Pogodbe o Ustavi za Evropo, zavrnitev Lizbonske pogodbe na Irskem, nizka udeležba na volitvah v Evropski parlament ter, navsezadnje, začaran krog slovensko-hrvaških odnosov, ki se je od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009Sin je izgubil status študenta, dopolnil pa je 27 let starosti. Je brez lastnih sredstev za preživljanje, biva pa v gospodinjstvu z menoj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Omejitvena zakonodaja države članice na področju spletnih iger na srečo - omejitev svobode opravljanja storitev?

Katarina Vatovec, 24.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 37/2009Sodišče Evropskih skupnosti se je vnovič soočilo z izzivi, ki jih prinaša vse pogostejša uporaba novih sredstev komuniciranja, zlasti interneta. Tokrat na področju iger na srečo. Gre za področje, ki ni enotno ali usklajeno na ravni Evropske skupnosti. Ureja se namreč na ravni držav članic v skladu z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Florence Hartmann: dura lex, sed lex?

Natali Gak, 24.9.2009

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

Natali Gak, Pravna praksa, 37/2009V ponedeljek, 14. septembra, je Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo obsodilo nekdanjo tiskovno predstavnico takratne tožilke Carle del Ponte Florence Hartmann na denarno kazen 7.000 evrov zaradi razžalitve sodišča. Hartmannova, nekdanja dolgoletna novinarka francoskega časnika Le Mon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Civilno pravo - zbirka predpisov

dr. Luigi Varanelli, 24.9.2009

Kultura in umetnost

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 37/2009Zbirke predpisov so bile od nekdaj zanimive, saj pravnikom omogočajo jasen in hiter pregled veljavne zakonodaje. Njihova "filozofija" je utemeljena na preprosti predpostavki, da so pravna področja med seboj povezana in prepletena tako, da nekega predpisa preprosto ni mogoče uporabiti brez sočasne up...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim nadzorom kriminalitete (2.)

Jan Jeram, 24.9.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Jan Jeram, Pravna praksa, 37/2009Med 9. in 12. septembrom je v Ljubljani potekala 9. letna konferenca Evropskega kriminološkega združenja. O rdeči niti konference, ki se je pletla okoli iskanja primernega ravnotežja med učinkovitostjo nadzora kriminalitete ter trdno zaščito človekovih pravic, smo podrobno pisali v prejšnji številki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Razširitev dometa 7. člena EKČP - retroaktivna uporaba milejšega zakona

Andreja Tratnik, 24.9.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 37/2009Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v 7. členu določa splošno sprejeto načelo nullum crimen nulla poena sine lege praevia. Po dosedanji sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je bila prepoved retroaktivne uporabe zakona absolutna, saj ni poznalo izjeme, ki dovoljuje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 24.9.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2009Richard Spinello in Maria Bottis A Defense of Intellectual Property Rights (Edward Elgar Publishing, 2009, 232 strani) Knjiga o varovanju pravic intelektualne lastnine je primerna zlasti za vse, ki jih sodobne razprave - tako tiste, ki podpirajo in utemeljujejo sistem varstva intelektualne lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Neupoštevanje pravnega reda EU s strani slovenskega sodišča in problem neposredovanja predhodnih vprašanj

Anže Erbežnik, 24.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Anže Erbežnik, Pravna praksa, 37/2009V Sloveniji se na ravni uporabe ne upošteva pravnega reda EU na področju zdravstvenih storitev. Ta kršitev je bila pred kratkim tudi sodno verificirana,1 ne da bi bilo poprej na Sodišče Evropskih skupnosti poslano predhodno vprašanje.2
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Finančni leasing - povrnitev škode zaradi razveze pogodbe

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009Če leasingojemalec krši obveznost rednega in pravočasnega plačevanja obrokov leasinga, ima leasingodajalec tako pravico odstopiti od pogodbe kot tudi pravico do odškodnine, ki ustreza njegovemu pozitivnemu pogodbenemu interesu. Pozitivni pogodbeni interes se poimenuje kot izpolnitveni interes: gre z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Razsojeno

Toni Tovornik, 24.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 37/2009Kršitev družbene pogodbe
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Notranja revizija v javnem zavodu

mag. Katarina Krapež, 24.9.2009

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 37/2009V javnem zavodu sta bili v letih 2007 in 2008 opravljeni dve reviziji, ki nista imeli pripomb. Direktorica javnega zavoda je naročila ponovno revizijo, ki jo izvaja revizorka, ki je v svaštvu z direktorico. Z revizorko ni sklenjena nobena pogodba. Direktorica pojasnjuje, da je revizorka v podjetju k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Zavarovalniška goljufija - poskus - pripravljalno dejanje

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009V drugem odstavku 211. člena KZ-1 je inkriminirana faza ravnanj pred izvršitvijo oziroma začetkom izvrševanja zakonskih znakov goljufije, če je le izkazan namen pridobitve protipravne premoženjske koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Pravica do sodnega varstva - kršitev pravice člana društva

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009Statut društva (ali njegova pravila) je sicer res avtonomni akt, ker ga člani prostovoljno sprejmejo in se mu s tem v nekem smislu podredijo, vendar je hkrati tudi zasebnopravni akt. Kršitev pravice člana društva zato nujno pomeni kršitev civilne pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 24.9.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 37/2009 Javni sklad za podjetništvo Javni sklad za podjetništvo izboljšuje dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do virov financiranja razvojnih naložb, za kar razvija ter izvaja storitve in finančne spodbude. S spremembo Ustanovitvenega akta tega sklada, ki velja od 12. septembra, je postal sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 24.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2009 Številka 119 (17. september 2009): - Spremembe in dopolnitve Pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Številka 117 (15. september 2009): - predlog zakona o medicinskih pripomočkih (ZMedPri) - prva obravnava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Neznosna lahkost omejevanja lastnine

dr. Miha Juhart, 24.9.2009

Človekove pravice, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 37/2009Najave sprememb zakonodaje v zadnjem času dvigajo vihar v kozarcu vode, pa naj te prihajajo iz bolj ali manj relevantnega vira. Dandanašnji to velja celo za besede iz ministrovih ust, saj vsi poznamo ministra, ki bolje dela, kot govori. In ob poplavi najav, ki temeljito posegajo v pomembna področja ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37

Leto objave

< Vsi
2009(43)
> September(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČDĐE FG H IJ K LM NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov