O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Disciplinski postopek-vloga strokovnega sveta

dr. Ivan Žužek, 26.1.1995

Sindikati

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 2/1995Kakšno vlogo ima strokovni delavec ali strokovna oseba v disciplinskem postopku? Ali ta oseba lahko pomaga predsedniku komisije oblikovati zapisnik o seji disciplinske komisije? Ali je disciplinski postopek pred ugovornim organom enak kot je postopek na prvi stopnji (javnost, zapisnik, glasovanje)?
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Dopolnitev

Matevž Krivic, 26.1.1995

Ustavno sodišče

Matevž Krivic, Pravna praksa, 2/1995V zadnji verziji mojega ločenega mnenja v zadevi U-l-183/94, ki je bilo objavljeno v "Pravni praksi", št. 25/94, je zaradi moje tehnične napake pomotoma izpadla prva opomba pod črto. Druga opomba ima tako napačno številko 1 itd. in je potem nerazumljivo, da se v njej sklicujem na judikaturo, citiran...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

K "O nezastavnih oblikah zavarovalnih pravic" - pp št.25/94

Mitja Radoševič, 26.1.1995

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 2/1995Avtor navedenega članka uvodoma ugotavlja, da je konstitutivni pogoj za nastanek in obstanek zastavne pravice na premičninah posest zastavnega upnika oziroma natančneje povedano "neposest" zastavnega dolžnika. Iz nadaljnjega besedila je razvidno, da misli pri tem zlasti na zastavno pravico, kot je u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Dokumentacija za soglasje Agencije pred vpisom v register

Alja Markovič, 26.1.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Alja Markovič, Pravna praksa, 2/1995Tik pred iztekom starega leta je Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Navodilu o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti zahtevi za pridobitev soglasja Agencije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Nekatere posebnosti investicijske družbe

mag. Danila Djokić, 26.1.1995

Skladi

mag. Danila Djokić, Pravna praksa, 2/1995V prispevku bodo prikazane nekatere posebnosti, s katerimi se srečujemo pri investicijski družbi kot delniški družbi, in sicer zlasti z vidika dejavnosti in naložbene politike te družbe.Opozorjeno bo na nekatere značilnosti v zvezi z delnicami investicijske družbe oz. pooblaščene investicijske družb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

K "Izvršba na nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo" - pp št.25/94

Mitja Radoševič, 26.1.1995

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 2/1995Navedeni članek "nam vsiljuje" zaključek, da upnik z izvršbo na etažno lastnino dolžnika, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, ne more uspeti (trenutno ali vsaj v doglednem času). Postopanje sodišč, ki v takih primerih kljub jasnim določbam ZIP dovolijo in opravijo izvršbo, pa se avtorju ne zdi sprejem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Akti d.o.o. z mešano lastnino

dr. Ivan Žužek, 26.1.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 2/1995Vprašanje: Katere splošne akte mora sprejeti družba z omejeno odgovornostjo, ki upravlja z mešano lastnino in ima zaposlenih manj kot 50 delavcev? Odgovor: Izhodiščni pravni akt družbe z omejeno odgovornostjo je po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) družbena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Letni dopust-delo s polovičnim delovnim časom

dr. Ivan Žužek, 26.1.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 2/1995Vprašanje: Delavka se je odločila, da bo dopust za nego in varstvo otroka izrabila v skladu z 2. odst. 80. člena zakona o delovnih razmerjih tako, da bo delala polovico polnega delovnega časa na dan do 17. meseca otrokove starosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Škandal

mag. Zvonko Fišer, 26.1.1995

Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 2/1995Pred nedavnim je bil v Uradnem listu RS, št. 79/94, Mednarodne pogodbe št. 22 z dne 21. decembra 1994 objavljen zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, Dodatnega protokola k Evropski konvenciji in Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi. S tem je v Sloveniji začel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Vejevje oblasti

Miha Šipec, 26.1.1995

Sodišča

Miha Šipec, Pravna praksa, 2/1995Pričujoči prispevek je poskus primerjave sodne oblasti v Veliki Britaniji in v Sloveniji. Nekoliko skrajšan je bil objavljen v časopisu "Republika", 8. 1. 1995. Odmevi - z njimi bi se zelo težko strinjal - v glavnem resignirano ugotavljajo "utopičnost" glede na naše razmere. Kdo je bil človek z n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 26.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 2/1995Št. 1-10. 1. 1995 Sedem zakonov je sprejel in zdaj objavlja Državni zbor: carinski zakon, zakon o meroslovju, zakon o standardizaciji, zakon o gostinstvu, zakon o odlikovanjih RS, spremembe in dopolnitve zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti in zakon, ki zagotavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 26.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 2/1995Št. 2 -13.1.1995 Državni zbor objavlja sestave štirih svojih delovnih teles, nadalje odloka, s katerima razrešuje sodnika VS RS Franca Mastnaka in sodnico VS RS Alenko Wolf-Jurca, odloke o imenovanju prvih 30 notarjev, odloke o izvolitvah v sodniško funkcijo ter za porotnike delovnih in socialneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Pravniško društvo Maribor

Nenad Zečević, 26.1.1995

Društva, javni shodi, prireditve

Nenad Zečević, Pravna praksa, 2/1995Člani Pravniškega društva v Mariboru so na prvo letošnje srečanje, 5. januarja, povabili Petra Hauptmana, predsednika Višjega sodišča v Mariboru, ki je spregovoril o bistvenih novostih zakona o sodiščih, zakona o sodniški službi, ter zakona o pravniškem državnem izpitu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (VI)

dr. Franc Pernek, 26.1.1995

Davki občanov in dohodnina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 2/1995V tem sestavku nameravamo izpostaviti.nekatera pereča vprašanja obdavčitve nizkih dohodkov fizičnih oseb v državah članicah OECD. Splošno znana uporaba davčnega načela, da bi bili lahko prispevki k javni porabi odvisni od plačilne zmožnosti davčnih zavezancev, je v mnogih razvitih državah povzročilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

X. srečanje predsednikov ELSA v Sloveniji

Blaž Golob, 26.1.1995

Študenti

Blaž Golob, Pravna praksa, 2/1995Od 27. decembra do 3. januarja je Slovenija gostila 65 udeležencev iz 22 držav, predsednike državnih združenj ELSA in vlado ELSA International, ki ima sedež v Bruslju. V okviru štiridnevne konference, ki je potekala v hotelu Tivoli sta delovali dve ločeni skupini. V prvi so predsedniki državnih z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Dodeljevanje stanovanjskih posojil v občini

Avtor ni naveden, 26.1.1995

Lokalna samouprava, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 2/1995Začasni pravilnik o porabi sredstev mesta Ljubljana, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero (Ur. l. RS, št. 61 /94) se odpravi. Načelo vezanosti izvršilne oblasti na zakon izključuje možnost, da bi izvršni svet spreminjal ali samostojno urejal zakonsko materijo ali pa urejal r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Izraba letnega dopusta

dr. Ivan Žužek, 26.1.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 2/1995Vprašanje: Delavka bo nastopila porodniški dopust aprila 1995. Ali lahko celotni letni dopust prenese v naslednje leto 1996, ali pa mora vsaj 12 dni letnega dopusta izrabiti v letu 1995 glede na določbo 31. člena ZTPDR? Odgovor: 3. odst. 31. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Začasni nadzorni svet in uprava

dr. Ivan Žužek, 26.1.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 2/1995Vprašanje: Podjetje je v fazi lastninskega preoblikovanja. Delavski svet je imenoval začasni nadzorni svet, ta pa začasno upravo. Sicer pa seje začasni nadzorni svet odločil za razpis za imenovanje članov uprave. Ali je tak postopek pravilen? Odgovor: Tudi za postopek statusnega preoblikova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Denacionalizacija-vračilo zaplenjene nepremičnine

Avtor ni naveden, 26.1.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 2/1995Sodba VS RS, št. U 904/93 z dne 1. 6.1994 in odločba MGD, št. 464-00/031-93/UM z dne 3. 6. 1993 se odpravita. Sklep o začasni odredbi Komiteja za družbeno planiranje občine Ljubljana-Center, št. 301-7/92-06/BUM z dne 9. 2.1993 je pravnomočen. Upravičenja v zvezi z denacionalizacijo se nanašajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Svet delavcev

Mato Gostiša, 26.1.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 2/1995Vprašanje: Kako si razlagati delovnopravno imuniteto člana sveta delavcev (ki nima podpisanega participacijskega dogovora z delodajalcem) po 67. členu ZSDU v primeru nujne razporeditve na drugo delovno mesto zaradi organizacijskih in kadrovskih sprememb, če tudi svet delavcev ne soglaša s takšnim...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Odločitev sveta delavcev brez participacijskega dogovora

Mato Gostiša, 26.1.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 2/1995V podjetju so izvolili svet delavcev, ki si svojimi zahtevami in odločitvami prisvaja nekatere pristojnosti direktorja, kot je med drugim razvrščanje delovnih mest v tarifne razrede - zaradi takšnega svojega delovanja pa onemogoča izpeljavo reorganizacije podjetja. Svet še ni sklenil dogovora z d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Pogojno obsojen - član uprave družbe

dr. Ivan Žužek, 26.1.1995

Kazenski postopek, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 2/1995Ali je lahko član uprave delniške družbe oseba, ki je bila obsojena za kaznivo dejanje goljufije (poskus goljufije na škodo zavarovalnice), obsojena pa je bila z zaporno kaznijo, katere izvršitev je bila pogojno odložena? Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) določa, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 26.1.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1995Z navedbami, da se veljavni zakon utegne uporabiti tudi zanj v kakšnem bodočem primeru, pobudnik ne izkazuje, da izpodbijane določbe neposredno posegajo v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj, zato pravni interes za začetek postopka ni podan. Sklep US RS, št. U-I-237/94 z dne 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Odločanje o denacionalizaciji-spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 26.1.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 2/1995Zapisnika v sporazumu o arondacijskem postopku ni mogoče šteti za samostojen pravni posel, ki bi bil sklenjen neodvisno od arondacijskega postopka, temveč je zapisnik le del samega arondacijskega postopka, ki se je v praksi tako izvajal. Zato je ustavno sodišče odločilo, da je pravni temelj za rešev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄2

Vse leto na porodniškem dopustu-izraba letnega dopusta

Marta Klampfer, 26.1.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 2/1995Vprašanje: Delavka, zaposlena za nedoločen čas, je bila vse leto od l.1.1994 do 31.12.1994 na porodniškem dopustu. Ali ima pravico do letnega dopusta za leto 1994, ki bi ga izkoristila do 30. 6.1995? Odgovor: Po 58. členu zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. R Slovenije št. 14/90, 5/91 in 71...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
1995(33)
> Januar(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HI JK LM NOP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov