O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Odločanje o preživljanju otrok po uradni dolžnosti

dr. Dragica Wedam-Lukić, 28.1.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 2/1993V pp, št. 25/92 je bil objavljen prispevek Roka Čeferina z naslovom "Ali se lahko tožnik v razvezni pravdi izogne preživljanju mladoletnih otrok?" Avtor opisuje primer, v katerem je prvostopno sodišče ugodilo tožnikovemu zahtevku za razvezo zakonske zveze in po uradni dolžnosti določilo preživnino z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Aktivna legitimacija družbenih pravobranilcev samoupravljanja v civilni pravdi

dr. Lojze Ude, 28.1.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 2/1993V svojem kratkem prispevku "Pravna revizija lastninjenja", objavljenem v pp, št. 25/92, sem med drugim postavil trditev, da je družbeni pravobranilec samoupravljanja z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij dobil pristojnosti, ki jih po mojem mnenju v civilni pravdi nikoli ni imel.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Pravica do letnega dopusta

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1993Tudi delavec, ki je na čakanju na delo, ima pravico do letnega dopusta in regresa za letni dopust. (Iz odločbe sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 359/92-3 z dne 9. aprila 1992). Iz obrazložitve odločbe: Dejansko stanje je sicer sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, saj n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Odstranitev iz organizacije

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Delavca ni možno odstraniti iz organizacije zaradi hujše kršitve delovne obveznosti, če ni vložena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 526/92-3 z dne 11. junija 1992). Iz obrazložitve odločbe: Dejansko stanje je sodišče prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Podelitev državljanstva - odločanje brez obrazložitve

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 2/1993Da bi zadostil določbi drugega odstavka 120. člena ustave, mora zakon vse bistvene sestavine za delovanje upravnih organov določiti tako, da lahko prizadeti ugotovi svoj pravni položaj že na podlagi zakona. V skladu s tem legalitetnim načelom za delovanje uprave mora biti namen pooblastila za odloča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Odklonitev dela

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Delavec, ki odkloni delo zato, ker meni, da je nevarno za njegovo zdravje ali življenje, mora ostati na delovnem mestu, odgovorni delavci pa morajo nemudoma obvestiti inšpekcijo dela. (Sklep Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 41/92-3 z dne 19. marca 1992). Iz obrazložitve skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Po umiku razvezne tožbe...

Rudi Štravs, 28.1.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

Rudi Štravs, Pravna praksa, 2/1993Rok Čeferin je v pp, št. 25/92 predstavil hipotetični primer, ki nastane po umiku razvezne tožbe, potem ko je pritožbeno sodišče potrdilo sodbo v tistem delu, ki se nanaša na razvezo zakonske zveze, v delu glede preživnine za mladoletnega otroka pa je, zaradi nepravilno ugotovljenih okoliščin, ki so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Odločanje po postem preudarku - zavrnitev prošnje za državljanstvo

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 2/1993Smisel določbe 25. člena ustave Republike Slovenije, ki vsakomur zagotavlja pravico do pravnega sredstva zoper odločbe o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih ni le v tem, da omogoča posamezniku vložitev pravnega sredstva, temveč predvsem v tem, da lahko z vložitvijo pravnega sredstva u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Občinski odlok o ureditvenem načrtu

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Lokalna samouprava, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 2/1993V neskladju z ustavo in zakonom je izpodbijani odlok, ki ga je občina sprejela na podlagi srednjeročnega družbenega plana, ki še ni bil usklajen z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana republike. Odločba US RS, št. U-I-29/92 z dne 17. 12. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Konvencija med Avstrijo in Slovenijo o socialni varnosti

Nataša Belopavlovič, 28.1.1993

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 2/199330. novembra 1992 sta bila na Dunaju podpisana dva za naše državljane pomembna akta: Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti in dogovor o njenem izvajanju. Konvencija, ki ureja odnose na področju pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, zavaro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Navodilo guvernerja BS - izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Banka Slovenije

, Pravna praksa, 2/1993Po stališču ustavnega sodišča je pravni interes izkazan, če izpodbijani pravni akt zadeva pobudnikovo pravico, obveznost ali pravno korist, česar pa v tem primeru pobudnik ni izkazal. Izpodbijano navodilo je po svoji vsebini take narave, ki ga po 23. členu zakon o Banki Slovenije lahko izda guver...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Ocena podzakonskih predpisov

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1993Po novi ustavi je po načelnem stališču ustavnega sodišča možno ocenjevati ustavnost in zakonitost podzakonskih predpisov, ki so po vložitvi pobude prenehali veljati, samo v primeru, če bi jih zaradi teže njihove neustavnosti ali nezakonitosti in s tem nastalih posledic bilo potrebno odpraviti (z uči...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Varstvo potrošnikov v Združenih državah Amerike

dr. Franc Pernek, 28.1.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 2/1993Ameriški potrošniki zahtevajo veliko raznovrstnost in visoko kakovost proizvodov, dobro postrežbo, varnost in razumne cene. Cilj potrošniške politike v ZDA je, da te potrebe zadovolji. Zato in da bi povečala tekmovanje (konkurenco) in izbiro, pa potrošniška politika zahteva živahno, prosto in pošten...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Pristojnosti ustavnih sodišč in drugih organov ustavnosodne kontrole

dr. Arne Mavčič, 28.1.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 2/1993Sistemi ustavnosodne kontrole, razviti na podlagi evropske ali severnoameriške tradicije ustavnega sodstva, izražajo raven pretekle in sodobne pravne kulture. Položaj organov ustavnosodne kontrole (bodisi ustavnih sodišč kot specialnih institucij za to področje bodisi drugih organov ustavnosodne kon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Razporeditev na delo v drug kraj

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Delavcu ni možno pri razporeditvi na delo v drug kraj brez njegovega soglasja naložiti uporabo osebnega avtomobila, ker nima zagotovljenega javnega prevoza, ne glede na zagotovilo plačila kilometrine. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 558/92-3 z dne 11. junija 1992).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Privilegia ne inroganto

dr. Janez Kranjc, 28.1.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/1993Rek, ki ga imamo pred seboj je nastal kot določilo zakonika dvanajstih plošč (Tab. 9,1) pred več kot dva tisoč štiristo leti. O njem nam poroča Cicero (De leg. 3,11), ki med drugim pravi (De leg. 2,59), da se je besedilo zakonika kot otrok učil na pamet. Rek sodi v skupino tistih določil zakonika...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Vrnitev na delo po sodni odločbi

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Organizacija je dolžna pri izvršitvi sodne odločbe o vrnitvi delavca na delo upoštevati vse okoliščine, ki delavcu omogočajo, da se vrne na delo, zato ne more samovoljno določati datuma vrnitve na delo. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 634/92-3 z dne 8. oktobra 1992).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

S seje IO Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 2/1993Na seji, ki je bila 25. januarja, so člani Izvršilnega odbora Zveze društev pravnikov Slovenije poleg nekaterih "ponudb" za mednarodno sodelovanje obravnavali pobudi najvišjim državnim organom glede ustanovitve pravnega sveta in glede urejanja plač v sodstvu, načeta pa je bila tudi razprava o povezo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Vprašanja o lastninjenju

Branka Neffat, 28.1.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 2/1993Prvo letošnje srečanje članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana je bilo posvečeno nekaterim odprtim vprašanjem v zvezi z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki jih je obravnaval Odbor za pravna vprašanja pri CZ Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Razporeditev v drugo organizacijo

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Ob razporeditvi delavca v drugo organizacijo ali k delodajalcu se upošteva zahtevnost delovnega mesta, na katerem je delavec delo opravljal, ne pa morebitno višja stopnja njegove strokovne izobrazbe. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 1797/91-3 z dne 9. januarja 1992). ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Pogoji za polni letni dopust

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1993Delavec izpolni pogoje za izrabo polnega letnega dopusta čim ima šest ali več mesecev nepretrganega dela v organizaciji oziroma v več organizacijah oziroma pri delodajalcih. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp. 991/92-3 z dne 5. novembra 1992). Iz obrazložitve odločbe:...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Zagotovitev zaposlitve presežnim delavcem

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Zagotovitev zaposlitve presežnim delavcem v drugi organizaciji ali pri delodajalcu mora biti zagotovljena za nedoločen čas in ne sme biti dvomljiva glede trdnosti zaposlitve. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. 375/92-3 z dne 28. maja 1992). Iz obrazložitve odločbe: Pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Merila za izbiro presežnih delavcev

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Temeljni kriterij za izbiro presežnih delavcev (uspešnost pri delu) mora biti izkazan na podlagi objektiviziranih meril, ne pa na subjektivnem občutku ali arbitriranju. (Sklep Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 897/92-3 z dne 3. septembra 1993). Iz obrazložitve odločbe: Po ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Preoblikovanje delovnega razmerja za določen čas

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1993Če so podani pogoji za delovno razmerje za nedoločen čas, se preoblikuje delovno razmerje za določen čas ne glede na sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 1095/92-3 z dne 19. novembra 1993). Iz obrazložitve odločbe: Določba 1. odst. 18....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Izvrševanje zakona o osebni izkaznici

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 2/1993Glede na zakon o varstvu osebnih podatkov je prstni odtis osebni podatek. Ustava zagotavlja varstvo osebnih podatkov in v zvezi s tem določa, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
1993(30)
> Januar(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJK L M N OP QRSŠ TU VW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov