O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Referendumi, zapolnjevanje protiustavnih praznin in sistematizacija prava

Tomaž Pavčnik, 19.1.2017

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 2/2017Pero profesorja in bivšega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča se je v Dnevnikovem Objektivu (z dne 7. januarja 2017) pomudilo ob odločbi Ustavnega sodišča s konca minulega leta (U-I-249/14). Gre za odločbo, s katero je Ustavno sodišče zavrglo zahtevo enainšestdesetih poslancev, ki so želeli presojo ustavnosti zakonske ureditve glede biomedicinske pomoči, zamejene na heteroseksualne pare v pravno priznani skupnosti. Ob odločbi, ki jo je komentator označil kot duhovito (temu je mogoče le z veseljem pritrditi), pa je komentatorjevo pero s svojim bistvom seglo še dlje. Na podlagi ločenih mnenj (odklonilnega sodnice Jadek Pensa in pritrdilnega sodnice Sovdat, ki se mu je pridružila sodnica Mežnar) je razprl možno prognozo nadaljnje ustavnosodne prakse glede dopustnosti referendumov, ki odpravljajo protiustavno stanje. Zgodba je znana: izvira iz odločitve, spet s področja družinskega prava, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma o spremembah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (zadeva U-II-1/15).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

V register vpisane vse nerazglašene sodne oporoke

Toni Tovornik, 19.1.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017Notarska zbornica Slovenije je v skladu z dogovorom z Vrhovnim sodiščem RS in Ministrstvom za pravosodje RS v Centralni register oporok vpisala skupno 12.882 oporok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Helikopterski denar in univerzalni temeljni dohodek

dr. Jože Mencinger, 19.1.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 2/2017Dve novi čudni pogruntavščini? Morda, morda pa ne. Učbeniška rešitev, s katero centralna banka uravnava količino denarja v obtoku, ne deluje, kar pa je razumljiva ali celo samoumevna posledica "varčevanja" in hkratnega povečevanja zahtevane kapitalske ustreznosti bank. Zato 80 milijard ali približno 300 evrov na prebivalca evroobmočja, ki jih vsak mesec "natiska" ECB, čemur pravimo kvantitativno sproščanje, ostaja v bankah ali pa se seli na kapitalske trge. Tam napihuje "vrednost" finančnega premoženja in ustvarja bodočo finančno krizo. Kolikšne so razsežnosti tega, pove podatek, da je slovenski letni BDP 37 milijard evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

O načelu pravičnosti

Patricij Maček, 19.1.2017

Človekove pravice

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017"Pravičnost je treba bolj spoštovati kot pravo, ker je bolj častno početi to, kar je pravično, kot to, kar je zakonito." S temi besedami Thomasa Wolfa je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer odprla okroglo mizo 'Kako razumemo načelo pravičnosti in dobrega upravljanja?' Pogovor je potekal 8. decembra na PF Univerze v Ljubljani ob svetovnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

TDCJ - varstvo osebnih podatkov po ameriško

Gregor Zagozda, 19.1.2017

Ostalo

Gregor Zagozda, Pravna praksa, 2/2017Texas Department of Criminal Justice je javna agencija, ki o svojem delu podrobno obvešča javnost prek svojih spletnih strani. Spletne strani vsebujejo informacije, namenjene žrtvam kaznivih dejanj, svojcem žrtev in svojcem storilcev kaznivih dejanj, medijem ter drugim iskalcem informacij javnega značaja. Medtem ko se v Sloveniji in EU iz informacij javnega značaja načeloma odstranjujejo osebni podatki, se v Združenih državah Amerike ne obremenjujejo toliko z varstvom osebnih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

mag. Brigita Rajšter Vranović, 19.1.2017

Delovna razmerja

mag. Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 2/2017Z namenom zagotovitve stabilnosti javnih financ je bil 30. decembra 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). ZUPPJS17 je pričel veljati 1. januarja 2017 in je nadomestil predhodni Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) ter tako podaljšal varčevalne ukrepe države v javnem sektorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 117. redni seji (12. januar 2017): - Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; - Uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključ
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 Ur. l. RS, št. 1/17 1. Direktor -Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o.; rok je 21. januar 2017. Ur. l. RS, št. 2/17 2. Direktor - Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana; rok je 28. januar 2017. 3. Pomočnik državnega pravobranilca
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 21. januar 1908 - Prepoved kajenja v javnosti V New Yorku je bil sprejet zakon, po katerem je bilo ženskam prepovedano kaditi v javnosti. 22. januar 1972 - Širitev Evropske skupnosti Evropski skupnosti so se pridružile Danska, Velika Br
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-G ter uvodnimi pojasnili dr. Nine Plavšak

Matjaž Jan, 19.1.2017

Kultura in umetnost

Matjaž Jan, Pravna praksa, 2/2017Dne 31. marca 2016 je Državni zbor po treh letih od zadnje spremembe ZFPPIPP sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: novela ZFPPIPP-G), ki je začel veljati 26. aprila 2016. Razlog za sprejem novele je bil predvsem v omejitvi možnosti zlorabe odpusta obveznosti dolžnikov v osebnih stečajih ter v zagotovitvi bolj uravnotežene ureditve postopkov prestrukturiranja majhnih družb, poleg tega pa tudi v ureditvi določenih vprašanj, ki so se odprla v praksi pri izvajanju veljavnih zakonskih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Sončne elektrarne - zanimivejša pravna vprašanja

Planinšek Nina, Planinšek Jure, 19.1.2017

Industrija in energetika

Nina Planinšek, mag. Jure Planinšek, Pravna praksa, 2/2017Sončne elektrarne postajajo zrela, mainstreamovska tehnologija. Samo v letu 2015 je investicijska vrednost novih sončnih elektrarn presegala 150 milijard USD, postavljenih je bilo več kot 50 GW novih sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn. Predvsem zaradi tehnološkega razvoja in ekonomije obsega cene še naprej padajo, zato se bo po ocenah strokovnjakov trend izkoriščanja sončne energije nadaljeval in bo do leta 2050 največ električne energije pridobljene iz sončne energije. Sončna energija ima zelo velik energetski potencial, ki bistveno presega potrebe človeštva in državam omogoča tudi stroškovno čedalje bolj učinkovit način doseganja okoljskih zavez. V prispevku predstavljava v praksi najbolj zanimiva pravna vprašanja, povezana s sončnimi elektrarnami, in sicer: postavitev, financiranje, odgovornost za napake in garancije, neprave stvarne služnosti, prisilne prodaje sončnih elektrarn ali nepremičnin, na katerih so postavljene, podpore in poslovni modeli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Od 10. do 16. januarja

Patricij Maček, 19.1.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017 Torek, 10. 1. Srečanje varuhinje in ministra. Na srečanju varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca je slednji povedal, da so človekove pravice temelj zunanje politike Slovenije, kar je še posebej opredeljeno v Deklaraciji
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 10. januar - predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih. 11. januar - predlog zakona pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. - predlog za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja in za
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017 Sodbe Sodišča 21. december Vstavi izbrisano tabelo Vir: http://curia.europa.eu in http://eur-lex.europa.eu
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Pravni napovednik

Patricij Maček, 19.1.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Evropa

Patricij Maček, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017 Sreda, 11. 1. Kolegij komisarjev na Malti. Kolegij evropskih komisarjev se je v Valletti na Malti ob začetku malteškega predsedovanja Svetu Evropske unije (EU) tradicionalno sestal z malteško vlado. Lažji dostop do trga. Evropska komisija je predlagala odpravo z
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

dr. Matjaž Ambrož, 19.1.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 2/2017V slovenskem pravnem prostoru imamo nekaj zmede glede razmerja med pojmom naklepa in namena. Namen se tradicionalno enači s pojmom "obarvanega naklepa", poleg tega se pogosto izpeljuje sklep, da je kazniva dejanja, katerih zakonski opisi omenjajo posebne namene storilca, mogoče izvršiti le z direktnim naklepom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Vsebina PP št.2/2017

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/20173 UVODNIK dr. Andraž Teršek Kar na poligraf z "zlikovci"?! 6-8 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO dr. Matjaž Ambrož Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 8-10 MEDNARODNE ORGANIZACIJE Boštjan Zrnec Orl
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke - vedno in povsod?

Boštjan Zrnec Orlič, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Zrnec-Orlič, Pravna praksa, 2/2017Privilegiji in imunitete mednarodnih organizacij so kot temeljno zagotovilo njihovega učinkovitega delovanja v teoriji in sodni praksi temeljito obravnavan pojem. Ob odmevnih zasegih računalniških strežnikov v hišni preiskavi prostorov Banke Slovenije (BS) julija letos in takojšnem pozivu Evropske centralne banke (ECB), naj se iz tega elektronskega gradiva izločijo datoteke, ki imajo značaj njenega arhiva, se zastavljajo zanimiva vprašanja o učinkovanju procesne imunitete v razmerjih med neodvisno institucijo EU, takisto neodvisno BS in pravosodjem države članice na področju izključne pristojnosti Unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Ur. l. RS, št. 85/16) - veljati začne 27. januarja. 2. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F) (Ur. l. RS, št. 88/16) - velja
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Akt o sistemizaciji

Miha Šercer, 19.1.2017

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 2/2017Spreminjamo pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in nas zanima, ali lahko znižamo zahtevnost delovnih mest, da bodo vsi obstoječi zaposleni izpolnjevali pogoje za opravljanje dela. Ob pregledu obstoječega stanja smo namreč ugotovili, da kar nekaj zaposlenih, čeprav smo z njihovim delom zadovoljni, ne izpolnjuje formalnih pogojev, ki so določeni v trenutni sistemizaciji, in ne bi bili radi zaradi tega v prekršku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Kar na poligraf z "zlikovci"?!

dr. Andraž Teršek, 19.1.2017

Kazenski postopek

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 2/2017Problem slovenskega kazenskega sodstva - tako kot kateregakoli drugega sodstva ali drugega področja prava ali pravne politike - ni previsoka raven pravne zaščite temeljnih ustavnih in človekovih pravic in svoboščin, niti to, da bi imeli t. i. ali domnevni ali zelo verjetni "kriminalci" preveč pravic, niti pravno postopkovna doslednost pri ugotavljanju odgovornosti in krivde v funkciji vladavine prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Enkratno plačilo obnove fasade s strani etažnega lastnika

dr. Anita Napotnik, 19.1.2017

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 2/2017V večstanovanjski hiši želijo etažni lastniki pristopiti k sanaciji fasade. Vsi etažni lastniki se strinjajo z najemom kredita z zastavo sredstev rezervnega sklada, razen enega etažnega lastnika, ki želi investicijo poplačati v gotovini v enkratnem znesku. V tem primeru bi skladno s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad še naprej plačeval osnovni mesečni prispevek v rezervni sklad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Volilna propaganda in svoboda izražanja

dr. Jurij Toplak, 19.1.2017

Človekove pravice

dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 2/2017Četrt stoletja je mejo med svobodnim izražanjem in prepovedano volilno propagando na dan glasovanja postavljal inšpektorat. Okrajna sodišča so mu ob pomanjkanju občutka za ustavno skladno razlago predpisa sledila. Vrhovno sodišče je z nedavno sodbo to mejo postavilo na pravo mesto. V članku bom predstavil zgodovino volilnega molka ter prakso slovenskih in tujih sodišč. V nadaljevanju bom analiziral sodbo Vrhovnega sodišča in izpostavil pet elementov prekrška javne volilne propagande.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2017(33)
> Januar(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEFGH IJ K LM N O P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov