O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Fikcija vročitve sodnega pisanja - dejansko prebivališče stranke - pravica do izjave v postopku

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017Naslovniku sodnega pisanja je treba omogočiti, da dokaže, da vročitev po fikciji v skladu 141. in 142. členom ZPP ni bila pravilna, ker je stanovanje, kjer je bila vročitev opravljena, opustil. Za opustitev je glede na okoliščine posamičnega primera mogoče šteti tudi daljšo odsotnost iz stanovanja, čeprav se naslovnik po določenem času namerava vrniti v prvotno stanovanje. Pri presoji je treba upoštevati predvsem namen določb o nadomestnem vročanju (140. člen ZPP) in vročanju z obvestilom o sodnem pisanju v poštnem predalčniku (141. člen ZPP), ta pa je v tem, da zagotavljajo razumno pričakovanje, da se bo naslovnik lahko pravočasno seznanil z vročenim pisanjem. Izjemna dopustitev fikcije vročitve namreč temelji na izhodišču, da naslovnik pisanja ni dvignil po svoji krivdi, ko mu torej lahko očitamo nedobroverno ali nevestno ravnanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Pravni napovednik

Patricij Maček, 19.1.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke - vedno in povsod?

Boštjan Zrnec Orlič, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Zrnec-Orlič, Pravna praksa, 2/2017Privilegiji in imunitete mednarodnih organizacij so kot temeljno zagotovilo njihovega učinkovitega delovanja v teoriji in sodni praksi temeljito obravnavan pojem. Ob odmevnih zasegih računalniških strežnikov v hišni preiskavi prostorov Banke Slovenije (BS) julija letos in takojšnem pozivu Evropske centralne banke (ECB), naj se iz tega elektronskega gradiva izločijo datoteke, ki imajo značaj njenega arhiva, se zastavljajo zanimiva vprašanja o učinkovanju procesne imunitete v razmerjih med neodvisno institucijo EU, takisto neodvisno BS in pravosodjem države članice na področju izključne pristojnosti Unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

dr. Matjaž Ambrož, 19.1.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 2/2017V slovenskem pravnem prostoru imamo nekaj zmede glede razmerja med pojmom naklepa in namena. Namen se tradicionalno enači s pojmom "obarvanega naklepa", poleg tega se pogosto izpeljuje sklep, da je kazniva dejanja, katerih zakonski opisi omenjajo posebne namene storilca, mogoče izvršiti le z direktnim naklepom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017 Sodbe Sodišča 21. december Vstavi izbrisano tabelo Vir: http://curia.europa.eu in http://eur-lex.europa.eu
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Kar na poligraf z "zlikovci"?!

dr. Andraž Teršek, 19.1.2017

Kazenski postopek

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 2/2017Problem slovenskega kazenskega sodstva - tako kot kateregakoli drugega sodstva ali drugega področja prava ali pravne politike - ni previsoka raven pravne zaščite temeljnih ustavnih in človekovih pravic in svoboščin, niti to, da bi imeli t. i. ali domnevni ali zelo verjetni "kriminalci" preveč pravic, niti pravno postopkovna doslednost pri ugotavljanju odgovornosti in krivde v funkciji vladavine prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-G ter uvodnimi pojasnili dr. Nine Plavšak

Matjaž Jan, 19.1.2017

Kultura in umetnost

Matjaž Jan, Pravna praksa, 2/2017Dne 31. marca 2016 je Državni zbor po treh letih od zadnje spremembe ZFPPIPP sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: novela ZFPPIPP-G), ki je začel veljati 26. aprila 2016. Razlog za sprejem novele je bil predvsem v omejitvi možnosti zlorabe odpusta obveznosti dolžnikov v osebnih stečajih ter v zagotovitvi bolj uravnotežene ureditve postopkov prestrukturiranja majhnih družb, poleg tega pa tudi v ureditvi določenih vprašanj, ki so se odprla v praksi pri izvajanju veljavnih zakonskih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

TDCJ - varstvo osebnih podatkov po ameriško

Gregor Zagozda, 19.1.2017

Ostalo

Gregor Zagozda, Pravna praksa, 2/2017Texas Department of Criminal Justice je javna agencija, ki o svojem delu podrobno obvešča javnost prek svojih spletnih strani. Spletne strani vsebujejo informacije, namenjene žrtvam kaznivih dejanj, svojcem žrtev in svojcem storilcev kaznivih dejanj, medijem ter drugim iskalcem informacij javnega značaja. Medtem ko se v Sloveniji in EU iz informacij javnega značaja načeloma odstranjujejo osebni podatki, se v Združenih državah Amerike ne obremenjujejo toliko z varstvom osebnih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Volilna propaganda in svoboda izražanja

dr. Jurij Toplak, 19.1.2017

Človekove pravice

dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 2/2017Četrt stoletja je mejo med svobodnim izražanjem in prepovedano volilno propagando na dan glasovanja postavljal inšpektorat. Okrajna sodišča so mu ob pomanjkanju občutka za ustavno skladno razlago predpisa sledila. Vrhovno sodišče je z nedavno sodbo to mejo postavilo na pravo mesto. V članku bom predstavil zgodovino volilnega molka ter prakso slovenskih in tujih sodišč. V nadaljevanju bom analiziral sodbo Vrhovnega sodišča in izpostavil pet elementov prekrška javne volilne propagande.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Helikopterski denar in univerzalni temeljni dohodek

dr. Jože Mencinger, 19.1.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 2/2017Dve novi čudni pogruntavščini? Morda, morda pa ne. Učbeniška rešitev, s katero centralna banka uravnava količino denarja v obtoku, ne deluje, kar pa je razumljiva ali celo samoumevna posledica "varčevanja" in hkratnega povečevanja zahtevane kapitalske ustreznosti bank. Zato 80 milijard ali približno 300 evrov na prebivalca evroobmočja, ki jih vsak mesec "natiska" ECB, čemur pravimo kvantitativno sproščanje, ostaja v bankah ali pa se seli na kapitalske trge. Tam napihuje "vrednost" finančnega premoženja in ustvarja bodočo finančno krizo. Kolikšne so razsežnosti tega, pove podatek, da je slovenski letni BDP 37 milijard evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

mag. Brigita Rajšter Vranović, 19.1.2017

Delovna razmerja

mag. Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 2/2017Z namenom zagotovitve stabilnosti javnih financ je bil 30. decembra 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). ZUPPJS17 je pričel veljati 1. januarja 2017 in je nadomestil predhodni Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) ter tako podaljšal varčevalne ukrepe države v javnem sektorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Referendumi, zapolnjevanje protiustavnih praznin in sistematizacija prava

Tomaž Pavčnik, 19.1.2017

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 2/2017Pero profesorja in bivšega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča se je v Dnevnikovem Objektivu (z dne 7. januarja 2017) pomudilo ob odločbi Ustavnega sodišča s konca minulega leta (U-I-249/14). Gre za odločbo, s katero je Ustavno sodišče zavrglo zahtevo enainšestdesetih poslancev, ki so želeli presojo ustavnosti zakonske ureditve glede biomedicinske pomoči, zamejene na heteroseksualne pare v pravno priznani skupnosti. Ob odločbi, ki jo je komentator označil kot duhovito (temu je mogoče le z veseljem pritrditi), pa je komentatorjevo pero s svojim bistvom seglo še dlje. Na podlagi ločenih mnenj (odklonilnega sodnice Jadek Pensa in pritrdilnega sodnice Sovdat, ki se mu je pridružila sodnica Mežnar) je razprl možno prognozo nadaljnje ustavnosodne prakse glede dopustnosti referendumov, ki odpravljajo protiustavno stanje. Zgodba je znana: izvira iz odločitve, spet s področja družinskega prava, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma o spremembah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (zadeva U-II-1/15).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 Ur. l. RS, št. 1/17 1. Direktor -Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o.; rok je 21. januar 2017. Ur. l. RS, št. 2/17 2. Direktor - Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana; rok je 28. januar 2017. 3. Pomočnik državnega pravobranilca
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Od 10. do 16. januarja

Patricij Maček, 19.1.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017 Torek, 10. 1. Srečanje varuhinje in ministra. Na srečanju varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca je slednji povedal, da so človekove pravice temelj zunanje politike Slovenije, kar je še posebej opredeljeno v Deklaraciji
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

O načelu pravičnosti

Patricij Maček, 19.1.2017

Človekove pravice

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017"Pravičnost je treba bolj spoštovati kot pravo, ker je bolj častno početi to, kar je pravično, kot to, kar je zakonito." S temi besedami Thomasa Wolfa je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer odprla okroglo mizo 'Kako razumemo načelo pravičnosti in dobrega upravljanja?' Pogovor je potekal 8. decembra na PF Univerze v Ljubljani ob svetovnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 10. januar - predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih. 11. januar - predlog zakona pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. - predlog za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja in za
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Evropa

Patricij Maček, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017 Sreda, 11. 1. Kolegij komisarjev na Malti. Kolegij evropskih komisarjev se je v Valletti na Malti ob začetku malteškega predsedovanja Svetu Evropske unije (EU) tradicionalno sestal z malteško vlado. Lažji dostop do trga. Evropska komisija je predlagala odpravo z
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Aequo animo audienda sunt inperitorum convicia

Janez Kranjc, 19.1.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2017Misel je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 76, 4). Slovensko bi se glasila: Sramotitve neukih je treba poslušati ravnodušno. Seneka jo navaja v zvezi s svojim šolanjem v, kot bi rekli danes, tretjem življenjskem obdobju. Piše, da hodi na predavanja iz filozofije, saj se je, kot pravi, treba učiti, dokler je v nas neznanje. Sploh bi se morali po njegovem do konca življenja učiti, kako živeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Vsebina PP št.2/2017

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/20173 UVODNIK dr. Andraž Teršek Kar na poligraf z "zlikovci"?! 6-8 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO dr. Matjaž Ambrož Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 8-10 MEDNARODNE ORGANIZACIJE Boštjan Zrnec Orl
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Predlogi in njihove glasovne različice

dr. Nataša Hribar, 19.1.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 2/2017Najbrž ni treba spraševati, ali ste že kdaj naleteli na televizijski oglas za zdravila, v katerem vas na koncu posvarijo: O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Današnji kotiček namenjam glasovnim različicam predlogov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Obvezne šolske dejavnosti in pravica do veroizpovedi

Lena Šutanovac, 19.1.2017

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 2/2017Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi Osmano?lu in Kobacaş proti Švici ugotovilo, da v zadevi ni nastopila kršitev pravice do svobode vesti in veroizpovedi, ki jo vsebuje 9. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Deklici, ki jima starša zaradi muslimanske veroizpovedi nista dovolila udeleževanja obveznih plavalnih vaj, pri katerih so dečki združeni z deklicami, sta se po mnenju ESČP teh vseeno dolžni udeležiti, saj ne predstavljajo kršitve svobode do veroizpovedi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Toni Tovornik, 19.1.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017Informacijski pooblaščenec je decembra lani izdal Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, saj beleži na tem področju veliko število tako prijav zaradi kršitev varstva osebnih podatkov kot tudi zaprosil za mnenja. Nove smernice, ki so javno dostopne in dopolnjujejo obstoječo zbirko 340 mnenj, so namenjene predvsem vodilnim kadrom ter pravnim, kadrovskim in IT-službam delodajalcev pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, delavcem in sindikalnim združenjem pa so v pomoč pri uresničevanju njihovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Izvršba (davčne) terjatve in insolvenčni postopek zoper dolžnika v drugi državi članici

Alenka Antloga, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Antloga, Pravna praksa, 2/2017Sodišče Evropske unije (SEU) je na zahtevo civilnega senata okrožnega sodišča v Romuniji (predložitveno sodišče) odločalo o predhodnem vprašanju, ali določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uredba št. 1346/2000) nasprotujejo zakonodaji države članice, ki določa nezmožnost uveljavljanja terjatve, ki ni bila prijavljena v insolvenčni postopek, ali prekinitve izvršbe in ali na to morebiti vpliva davčna narava terjatve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Sončne elektrarne - zanimivejša pravna vprašanja

Planinšek Nina, Planinšek Jure, 19.1.2017

Industrija in energetika

Nina Planinšek, mag. Jure Planinšek, Pravna praksa, 2/2017Sončne elektrarne postajajo zrela, mainstreamovska tehnologija. Samo v letu 2015 je investicijska vrednost novih sončnih elektrarn presegala 150 milijard USD, postavljenih je bilo več kot 50 GW novih sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn. Predvsem zaradi tehnološkega razvoja in ekonomije obsega cene še naprej padajo, zato se bo po ocenah strokovnjakov trend izkoriščanja sončne energije nadaljeval in bo do leta 2050 največ električne energije pridobljene iz sončne energije. Sončna energija ima zelo velik energetski potencial, ki bistveno presega potrebe človeštva in državam omogoča tudi stroškovno čedalje bolj učinkovit način doseganja okoljskih zavez. V prispevku predstavljava v praksi najbolj zanimiva pravna vprašanja, povezana s sončnimi elektrarnami, in sicer: postavitev, financiranje, odgovornost za napake in garancije, neprave stvarne služnosti, prisilne prodaje sončnih elektrarn ali nepremičnin, na katerih so postavljene, podpore in poslovni modeli.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2017(33)
> Januar(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEFGH IJ K LM N O P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov