O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Prostovoljno zavarovanje samozaposlenih oseb

Avtor ni naveden, 5.2.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 2/1998Določba tretjega odstavka 15. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je v neskladju z ustavo. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost z ustavo odpraviti v roku enega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Predlogi za novo ureditev nujnega in skrajšanega zakonodajnega postopka

dr. Albin Igličar, 5.2.1998

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 2/1998Poslovnik Državnega zbora Zakonodajno delo Državnega zbora v preteklem mandatu (1993 - 1997) beleži veliko zakonov, ki so bili sprejeti po hitrem in skrajšanem postopku v primerjavi s številom zakonov, ki jih je slovenski zakonodajalec sprejel po rednem postopku. Navedeno trditev podkrepljujejo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Ocenjevanje znanja v gimnazijah

Avtor ni naveden, 5.2.1998

Ustavno sodišče, Srednje šolstvo

, Pravna praksa, 2/1998Člen 32 Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah se razveljavi. V neskladju z ustavo je določba pravilnika, s katero se brez zakonskega pooblastila za določen čas odlaga uresničevanje pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Povračilo za rabo naravne dobrine

Avtor ni naveden, 5.2.1998

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 2/1998Odlok o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih in drugih dobrin v Občini Zreče (Ur. l. RS, št. 75/96) se razveljavi. Razveljavitev začne veljati v treh mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti statuta Občine Zreče se zavrne. Odlok lokalne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Dohodnina, povračila stroškov v zvezi z delom

Avtor ni naveden, 5.2.1998

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 2/19981. Pobuda... za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 2. do 6., 8. in 9. točke Sklepa o zneskih drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora RS in delavcev služb Državnega zbora RS (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Ob dveh ustavnih odločbah (in njuni "predzgodbi")

Borut Šinkovec, 5.2.1998

Ustavno sodišče, Prometni davek

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 2/1998Po znanih zadregah v zvezi z uveljavitvijo, sprejetjem, veljavnostjo in uporabo dveh zakonov v zadnjem času je razrešitev problema v obliki odločbe Ustavnega sodišča prišla tako hitro na pomoč, kot bi treščil "deus ex machina" v antični drami; podobne pa so tudi, za pravni red, nekatere rešitve in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Dnevnica za zaposlene v občinski upravi

Taja Plešnik, 5.2.1998

Lokalna samouprava

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Kdaj pripada delavcem, zaposlenim v občinski upravi dnevnica? Ali so kakšne omejitve glede oddaljenosti in kraja potovanja? Kaj se razume pod službeno potovanje? V skladu z zakonom o lokalni samoupravi se uporabljajo za zaposlene v občinski upravi predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki velja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Primeri iz ustavnega upravnega prava 1

mag. Mitja Horvat, 5.2.1998

Ustavno sodišče

mag. Mitja Horvat, Pravna praksa, 2/1998Profesor upravnega prava, sodnik in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije je v slovenski pravni prostor prispeval delo, ki se uvršča k novemu razumevanju in obravnavanju pravnih virov. Tradicionalni sprejem ideje evropskega kontinentalnega prava, da konkretni pravni akti in v njih vsebova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Slabo ravnanje z otroki v Sloveniji

Marija Milenković, 5.2.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marija Milenković, Pravna praksa, 2/1998Knjiga Slabo ravnanje z otroki v Sloveniji povzema rezultate raziskave, opravljene na Inštitutu za kriminologijo v letih 1994-1995, o obravnavanju trpinčenih in zlorabljenih otrok. Vodja raziskave, dr. Zoran Pavlović, je povabil k sodelovanju strokovnjake na področju šolstva, zdravstva, pravosodja, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Pravniško društvo Maribor: Pregled zakona o prevzemih

Nataša Samec, 5.2.1998

Društva, javni shodi, prireditve, Varstvo konkurence, cene

Nataša Samec, Pravna praksa, 2/1998Na prvem sestanku Pravniškega društva v Mariboru v letu 1998 je 8. januarja članom društva in ostalim zainteresiranim predaval prof. dr. Marijan Kocbek. Tema predavanja je bil Zakon o prevzemih (v nadaljevanju ZPre)(*1). Predavatelj, ki je sam tudi sodeloval pri pripravi zakona in je eden izmed avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Iz magistrskih nalog: Obravnavanje mladoletnih delinkventov

Damjan Korošec, 5.2.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 2/1998Decembra 1997 je na Pravni fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala svojo magistrsko nalogo Katja Filipčič, sicer asistentka stažistka pri Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani. Njena naloga je bila posvečena kazenskopravni problematiki, naslovila pa jo je "Obravnavanje ml...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Deontologija zdravniškega poklica

dr. Albin Igličar, 5.2.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 2/1998Vjekoslav Miličić : Deontologija profesije liječnik Zagreb 1996, Sveučilišna tiskara, Pravni fakultet, str. 123 Pri iskanju relativno trajnih temeljev najpomembnejših družbenih odnosov se srečujejo religiozni in filozofski ter moralni in običajni z znanstvenimi in pravnimi pogledi. Na stičiščih i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

O nošenju odvetniške toge

Dušan Kecman, 5.2.1998

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Kecman, Pravna praksa, 2/1998Moj cenjeni, nekdaj študentski in sedaj stanovski kolega mag. Bojan Kukec nam je lepo predstavil in tudi z nekaj zanimivimi primeri podkrepil svoje stališče o primernosti nošenja odvetniške toge kot svoj odziv na pobudo Območnega zbora odvetnikov v Novi Gorici Odvetniški zbornici Slovenije, da predl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

D.o.o. brez poslovodstva (zaradi nesreče)

Damjan Belič, 5.2.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 2/1998V d. o. o. je zaposlen samo direktor, ki je tudi edini ustanovitelj družbe. Doživel je težjo prometno nesrečo, zaradi katere je že dalj časa v komi. Družba je tako dejansko brez poslovodstva in ne more izpolnjevati svojih obveznosti, kot so plačevanje dospelih obveznosti, oddaja bilanc in podobno. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Ustanavljanje novih občin in določanje njihovih območij

Mirko Kostanjevec, 5.2.1998

Lokalna samouprava

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 2/1998Nezadovoljstvo s sedanjimi občinami Znano je, da je Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94), ki je ustanovil 147 občin, povzročil veliko nezadovoljstva in kritike.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Član uprave d.d., ki ni vpisan v register, podpiše pogodbo...

Damjan Belič, 5.2.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 2/1998Ali delniško družbo zavezuje podpis pogodbe, ki jo je podpisal član uprave, ki ni vpisan v sodnem registru? Statut določa veččlansko upravo, vendar ne definira položaja oziroma pooblastil njenih posameznih članov. Glavni funkciji uprave sta vodenje poslov in zastopanje družbe. Uprava vodi delnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Terminološki kotiček pripravlja

dr. Mirko Ilešič, 5.2.1998

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Pravna praksa, 2/1998Precej let je že minilo, odkar so na teh straneh izhajale jezikovne drobtinice, ki jih je - tudi na podlagi razprav v jezikovni sekciji ljubljanskega društva pravnikov v gospodarstvu - natresal njen vodja dr. Vladimir Škerlak. Skoraj natanko pred letom dni pa smo z rubriko "izrazoslovje" skušali nek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Dovoljenje za pregled spisa odvetniku - ni potrebno

Hinko Jenull, 5.2.1998

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 2/1998Po izdaji Sodnega reda (Ur. l. RS, št. 17/95) so pisarne nekaterih sodišč, zlasti v Ljubljani, odvetnikom oteževale pregled in prepis spisov. Čeprav je odvetnik kot pooblaščenec (ali zagovornik) stranke predložil pooblastilo, ki je bilo v spisu, so vpisničarji, kot pogoj za vsakokratni pregled spisa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Obveznosti po pogodbi o izobraževanju

Taja Plešnik, 5.2.1998

Obligacije

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Podjetje nekaterim zaposlenim, ki študirajo ob delu plačuje šolnino (delno oziroma v celoti). Za vsak izpit je tem študentom priznan po en dan študijskega dopusta ne glede na stopnjo šolanja. Po zaključku študija mora delavec v podjetju ostati še dvakrat več kot je trajal čas študija, oziroma koliko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Pravo in politika

Aleš Zalar, 5.2.1998

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 2/1998Če zaostanki na sodiščih ne bi bili nacionalni pojav, potem Italija ne bi bila rekorder v številu postopkov pred Komisijo in Evropskim sodiščem za človekove pravice zaradi zatrjevanih kršitev sojenja v razumnem roku, v Franciji 7. 11. 1997 ne bi stavkali odvetniki, v ZDA "Chief Justice" W. H. Rehnqu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Poklicno šolanje v zavarovalni dobi

Jože Kuhelj, 5.2.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 2/1998Delavec se je 18. marca 1996 upokojil s 40 leti pokojninske dobe, od katere je 39 let dopolnil v Sloveniji, eno leto pa v Avstriji. V Sloveniji je dopolnil tudi tri leta učne dobe, ki pa mu do sedaj v pokojninsko dobo niso bila všteta. Ali lahko to dobo uveljavlja naknadno, kot to določa 28. člen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Letni dopust - za delavce posebnega vzgojnega zavoda

Taja Plešnik, 5.2.1998

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Na podlagi 47. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja se v posebnem zavodu za učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce in druge strokovne delavce, ki jih določa zakon, pri določanju dolžine letnega dopusta upoštevajo pri tretji točki le trije dnevi za vzgojnoizobraževalno del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Povračilo stroškov prevoza na delo

Taja Plešnik, 5.2.1998

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Ali ima delavec pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela do kraja začasnega prebivališča, kamor se je prijavil in predložil o tem tudi potrdilo o prijavi začasnega prebivališča, ali pa mu je delodajalec dolžan povrniti te stroške le do kraja stalnega prebivališča? Pri tem je začasno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Alkoholiziranost na delovnem mestu

Taja Plešnik, 5.2.1998

Varstvo pri delu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998V podjetju se občasno srečujemo s problemom alkoholiziranost na delovnem mestu. Ali lahko odgovorni vodja del v primeru suma, da je delavec pod vplivom alkohola, izvede kontrolo z alkotestom, ali pa se delavca takoj suspendira oziroma se ga prijavi disciplinski komisiji? Katera je pooblaščena oseba ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Licence za prevoze v cestnem prometu

Avtor ni naveden, 5.2.1998

Cestni promet

, Pravna praksa, 2/1998Člen 5 in 3. a točka prvega odstavka 16. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Ur. l. RS, št. 50/97 in 69/97) se razveljavita.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
1998(32)
> Februar(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH I J K LM NOP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov