O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/201410. januar - predlog zakona o spremembah Zakona o vojnih veteranih; - enajsto poročilo o poroštvu RS in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki; - predlog priporočila v zvezi z neobvladovanjem investicije v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, ki resno ogroža
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Delitev premoženja nekdanjih zunajzakonskih partnerjev

Sandra Pjanić, 16.1.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Sandra Pjanić, Pravna praksa, 2/2014Kako poteka delitev premoženja po razvezi zunajzakonske skupnosti, ki traja že 22 let in v kateri sta se partnerjema rodila dva otroka? Živijo v hiši njenih staršev, ki sta jo s partnerjem skupaj urejala, ona pa je hišo pred kratkim podedovala. Partner je bil nekaj časa prijavljen na tem naslovu (pet let), potem se je z njega odjavil, zdaj pa je spet prijavljen na skupnem naslovu (leto in pol). Ali je res, da partnerju pripada polovica premoženja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23. december 2013 • Davčni zavezanci sprašujejo, kakšna je davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto bitcoin? Ker davčna zakonodaja ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale davčno ureditev poslovanja z virtualnimi valutami, so pojasnilo pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Motivacijski spekter kaznivih dejanj pri soočanju s tujo spolnostjo prek interneta

mag. Andrej Ferlinc, 16.1.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 2/2014Poplava internetnih vsebin, ki so deloma ali v celoti pornografske, v ničemer ne odstopa od splošne razširjenosti pornografije v drugih medijih, kot so televizija, revije in knjige. Specifična razlika pa je vendarle v tem, da internet omogoča globalno povezovanje in dostopnost teh vsebin brez posebnega truda. Tako kot imamo na področju "pravih" spolnih kaznivih dejanj posilstvo (170. člen Kazenskega zakonika - KZ-1) kot osrednje kaznivo dejanje, ki ga zakonodajalec glede na zagrozitev kazni približno izenačuje z drugim spolnim nasiljem (171. člen KZ-1), ki ne pomeni spolnega občevanja, ter na konec lestvice uvršča dejanja kršitve spolne nedotakljivosti oseb, ki še niso stare petnajst let, brez nujnosti fizičnega stika in pri katerih gre v večini primerov za neprostovoljna ravnanja, tako je za pornografijo značilno, da so spolni odnosi največkrat prikazani kot prostovoljni, kot prostovoljna pa so prikazana tudi ravnanja udeležencev pri drugih spolnih vsebinah. Dr. Korošec v tej zvezi razpravlja o kaznivih dejanjih, ki izražajo prepoved soočanja s tujo spolnostjo. To pa spodbuja k razmišljanju o kriminalnih motivih, ki so lahko značilni za taka kazniva ravnanja, zato da je mogoče lažje potegniti mejo med kaznivimi in nekaznivimi ravnanji, ki so povezana z uporabo interneta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Auribus frequentius quam lingua utere

Janez Kranjc, 16.1.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2014Pred seboj imamo rek, vzet iz zbirke pregovorov, ki se tradicionalno pripisuje rimskemu filozofu Seneki. Slovensko bi se glasil "Ušesa uporabljaj pogosteje kot jezik". Senekove zbirke pregovorov se je prijel naslov "O moralni vzgoji" (De institutione morum). Čeprav to verjetno ni izvirni naslov, je iz njega lepo razvidna narava dela. Gre za zbirko rekov, ki so namenjeni vzgoji osebnosti. Njihov namen je bil spodbujati in hkrati usmerjati osebno rast k popolnosti, notranji svobodi in modrosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Krajevna in časovna veljavnost slovenskega kazenskega prava za obravnavo udeležb

dr. Damjan Korošec, 16.1.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 2/2014Po razpadu skupne države Jugoslavije je prva kazenska zakonodaja samostojne slovenske države (Kazenski zakonik - KZ) zelo podobno kot prejšnja jugoslovanska zvezna ureditev kraj izvršitve kaznivega dejanja opredelila v samostojni določbi splošnega dela kazenskega zakonika. Opredelila ga je za storilca, po t. i. ubikvitetni teoriji kraja izvršitve, in sicer z besedami: "Kaznivo dejanje je izvršeno tako na kraju, kjer je storilec delal ali bi bil moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je nastala prepovedana posledica." (Prvi odstavek 10. člena KZ). Poseben odstavek je bil namenjen kraju izvršitve poskusa (drugi odstavek 10. člena). Posebej za udeleženca problematike kraja izvršitve oziroma udeležbe ni urejala, tudi ne z morebitno določbo o smiselni uporabi določb o kraju izvršitve za udeležence ali s podobnimi zakonodajnimi pristopi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2014

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2013 1.526,11 evrov. Upoštevajoč ta podatek, so v tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2014. Znesek pavšalnega prispevka v viš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Praktični vodnik

Irena Vovk, 16.1.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je na svoji spletni strani objavilo slovenski prevod publikacije Praktični vodnik po merilih dopustnosti (The Practical Guide on Admissibility Criteria). Gre za obsežen dokument, katerega namen je seznanitev s postopki pred ESČP in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je pritožba, vložena na ESČP, sprejemljiva za obravnavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Zastopanje družbe pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi poslovodni osebi

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Sodba VIII Ips 57/2013, 14. oktober 2013 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Pdp 1000/2012) ZDR - prvi in tretji odstavek 18. člena, 2. alineja prvega odstavka 111. člena ZGD-1 - 505. člen Tožnik je bil v času odpovedi pogodbe o zaposlitvi poslovodna oseba prve t
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 16.1.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2014Kaarlo Tuori in Klaus Tuori The Eurozone Crisis - A Constitutional Analysis (Cambridge University Press, 2014, 296 strani) Avtorja ponujata poučno ekonomsko ustavno analizo o evropskih odzivih na krizo. Obravnavata dolgoročne predloge, ki so "na mizi", vključno z reševalnimi
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Uvodna pojasnila k čistopisu ZJN-2

Milena Basta Trtnik, 16.1.2014

Kultura in umetnost

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 2/2014Pred poletjem je v knjižni obliki izšel čistopis Zakona o javnem naročanju (ZJN-2 - UPB5) z uvodnimi pojasnili Saše Matasa in stvarnim kazalom Neže Planinšič (Založba Uradni list, Ljubljana 2013, 192 strani). Gre za praktičen in dobrodošel pripomoček za uporabo materialnega zakona, ki ureja področje javnih naročil. Uvodna pojasnila se nanašajo na zadnjo - novela ZJN-2D - in predzadnjo spremembo zakona - novela ZJN-2C.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Osebni podatki o kupcu premičnine na dražbi

Irena Vovk, 16.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2014Ali je z vidika varstva osebnih podatkov dopustno posredovanje dokumenta, ki ga izvršitelj ob prodaji premičnine na javni dražbi izda dolžniku, saj so iz dokumenta razvidni ime, priimek in naslov kupca premičnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 16.1.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 2/201416. januar 1920 - Društvo narodov Prvič se je sestalo Društvo narodov, mednarodna organizacija, ustanovljena leto poprej z namenom zagotoviti mednarodni mir. Organizacija Društva narodov je bila predhodnica današnje OZN. 1947 - Prva slovenska ustava Ustavodajna skupščina Ljudske re
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

razpisi

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Ur. l. RS, št. 109/13 1. Predsednik Višjega sodišča v Celju; - Sodni svet RS; rok je 22. januar. 2. Podpredsednik Višjega sodišča v Celju; - Sodni svet RS; rok je 22. januar. 3. Predsednik Višjega sodišča v Mariboru; - Sodni svet RS; rok je 22. januar. 4. Predsedni
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Osebni stečaj le za tiste s premoženjem?

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Človekove pravice, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Nekaj pobudnikov se je na Varuha obrnilo zaradi zavrnitve prošnje za brezplačno pravno pomoč za začetek postopka osebnega stečaja. V enem od takih primerov je Okrožno sodišče v Ljubljani z odločbo opr. št. Bpp 10098/2013 z dne 1. julija 2013 prošnjo zavrnilo iz razloga nemožnosti za uspeh. Menilo je, da je pogoj za začetek postopka osebnega stečaja obstoj stečajne mase, torej vsaj nekaj premoženja stečajnega dolžnika, ki zagotavlja (vsaj delno) poplačilo upnikov. Ker je pobudnik v prošnji navedel, da je brez dohodkov in premoženja, je sodišče zaključilo, da tudi ni pričakovati ugodne odločitve o začetku stečajnega postopka, in je zato prošnjo zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Je manjkajoči izdelek v akciji že sam po sebi nepoštena poslovna praksa?

Zoran Skubic, 16.1.2014

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2014Pravo varstva potrošnikov, ki je praktično izključno predmet regulacije prava EU, kljub zelo razviti sodni praksi Sodišča (EU) še vedno odpira nova vprašanja in pravne dileme. To niti ni presenetljivo, saj gre za segment prava, s katerim se državljani EU tudi največ srečujemo v vsakdanjem življenju. Sodišče je bilo tako pred kratkim soočeno z vprašanjem, ali je mogoče (nepravilno) oglaševalno potezo trgovca, katere edina posledica je, da potrošnik obišče njegovo trgovino, že zgolj na podlagi tega dejstva šteti kot nepošteno poslovno prakso po Direktivi 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu. Odgovor je (seveda) pritrdilen. Ne zgolj nakup, že vsak (sprovociran) obisk trgovine šteje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

(Ne)odzivanje Državnega pravobranilstva RS

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Človekove pravice, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Pobudnik, ki je menil, da je bil oškodovan zaradi ravnanja prekrškovnega organa, je na Državno pravobranilstvo RS naslovil odškodninski zahtevek. Na poziv pravobranilstva je svoj zahtevek dopolnil, vendar nadaljnjega odziva pravobranilstva ni bil deležen. Tudi na vlogo, s katero je pravobranilstvo prosil za podatek, kako se predmetna zadeva odvija, ni prejel odgovora, zato je zaprosil za posredovanje Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Izbrani vidiki razvoja ZUP - prek današnjih problemov k jutrišnjim ciljem

Kovač Polonca, Remic Matjaž, 16.1.2014

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, Pravna praksa, 2/2014Upravni postopek je pri nas klasično razumljen kot osnovni formalnoprocesni okvir za uveljavitev z materialnim javnim pravom (področnimi zakoni) določenih pravic, pravnih interesov in obveznosti v upravnopravnih in mestoma drugih javnopravnih razmerjih, torej v odnosu posameznikov, pravnih oseb in skupin le-teh do oblastnih institucij (upravnih organov). Glede na njegovo pravno ureditev in razumevanje pa je lahko upravni postopek temeljno orodje za dialog med javno upravo in strankami oziroma uporabniki javnih storitev za partnerski razvoj družbe. V tem smislu na temelju ključnih obstoječih problemov na tem področju po najini oceni izpostavljava nekaj izbranih izhodišč in smernic, v okviru katerih bi kazalo iskati nadaljnje potenciale razvoja, zlasti glede spreminjanja in obsega veljave Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Vsebina PP št.2/2014

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014stran 3 UVODNIK dr. Ada Polajnar Pavčnik Bolonjska reforma ni prinesla nobene koristi stran 6 ODVETNIŠTVO dr. Jorg Sladič in mag. Pavla Sladič Zemljak Preiskava odvetniške pisarne, če odvetnik ni obdolženec oziroma osumljen
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP-F

dr. Nina Plavšak, 16.1.2014

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 2/2014Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F),1 ki je začel veljati 7. decembra 2013, je bila ureditev stečajnega postopka v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)2 dopolnjena z nekaterimi novimi instituti. Dopolnitve so usmerjene k zagotovitvi učinkovitejših pogojev za vodenje tega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Stroški v postopku osebnega stečaja (in njihova izterjava)

Dida Volk, 16.1.2014

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 2/2014V postopkih osebnega stečaja se v praksi pojavljajo številna vprašanja, kako obravnavati stroške, ki nastajajo med postopkom, še zlasti če terjatve iz tega naslova niso poravnane. Tako se upniki srečujejo z vprašanjem, kdo je zavezan za plačilo določenih terjatev: ali dolžnik sam ali upravitelj v breme stečajne mase. V zvezi s tem se pojavljajo še vprašanja, zoper koga uveljavljati terjatve v sodnem (najpogosteje izvršilnem) postopku in kako doseči, da (izvršilno) sodišče te terjatve obravnava kot strošek postopka osebnega stečaja, kar pomeni, da ne zavrne izvršilnega predloga oziroma prekine izvršilnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Bolonjska reforma ni prinesla nobene koristi

dr. Ada Polajnar Pavčnik, 16.1.2014

Višje in visoko šolstvo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Pravna praksa, 2/2014Naša alma mater labacensis, največja in najstarejša slovenska univerza, je na svetovnih lestvicah (Šanghajski, Timesovi in Webometrics) uvrščena med 500 najboljših univerz. Njena prizadevanja gredo v smeri rasti in v svoji Strategiji 2012-2020 je v skladu s Strategijo Evropa 2020 (Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast) poudarila odličnost in ustvarjalnost ter kot vizijo zapisala, da bo prepoznavna, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja. Za dosego tega cilja morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Potreben je ustrezen zakonski okvir za delovanje univerze kot avtonomne institucije, potrebna je ustrezna ureditev financiranja in potreben je ustrezen personalni substrat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. november 2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) je začel veljati 23. novembra 2013 in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013. Za odmero dohodnine za leto 2013 pa se še ne upo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča

dr. Lojze Ude, 16.1.2014

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 2/2014Ker sem bil član strokovne skupine, ki je sestavila pravno mnenje o problematiki priznanja sodbe izraelskega sodišča, izdane proti prof. dr. Vinku Dolencu, sem razmišljal, ali naj napišem o tej problematiki tudi članek in v njem pojasnim svoja pravna gledanja. V zvezi s priznanjem sodbe izraelskega sodišča proti dr. Dolencu (pravzaprav gre za dve sodbi: sodbo o odškodninskem temelju in odškodninski odgovornosti ter sodbo o višini odškodninskih zneskov za nepremoženjsko in premoženjsko škodo) se je namreč razvila v javnosti, med pravniki pa zlasti v reviji Pravna praksa, živahna polemika, ki so jo nekateri avtorji tudi brez potrebe zaostrili. Zavedam se, da dejstvo, da sem sodeloval v skupini, ki je po naročilu dr. Dolenca pripravila pravno mnenje, lahko tudi zmanjša prepričljivost mojih stališč. V takih zadevah praviloma člankov ne pišem. Tokrat sem se odločil, da napišem nekaj svojih bistvenih pravnih stališč, ker pravno mnenje v javnosti vendarle ni znano, saj ni bilo javno objavljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Pravni napovednik

Irena Vovk, 16.1.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2014(37)
> Januar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G H IJ K LMNOP QR S ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov