O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Terensko delo, stroški prenočevanja in dnevnic

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/2001Delavec, ki je razporejen na delovno mesto trgovskega posrednika ima že v pogodbi o zaposlitvi določeno, da se njegovo delovno mesto opravlja na terenu. Ali terenskemu delavcu, ki prenoči, pripada dnevnica in kaj je z dnevnico v primeru, da delavec ne prenoči? O delu na terenu govorimo takrat,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam

mag. Jasna Murgel, 25.1.2001

Človekove pravice

mag. Jasna Murgel, Pravna praksa, 2/2001Začel je veljati fakultativni protokol Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam (v nadaljevanju: Konvencija)(*1) je eden temeljnih univerzalnih mednarodnih instrumentov, ki ureja pravice žensk.(*2) Konvencija zavezuje države članice, da z vsemi primernimi sredstvi odpravijo di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Lastnina: Poseg v premoženje - z zakonom

dr. Janez Šinkovec, 25.1.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 2/2001V sodobnih teorijah obravnavamo lastnino podobno, kot je opredeljena v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKPČ) in sicer v dodatnem protokolu z dne 4. novembra 1950. Lastnina naj ne bi zagotavljala le svobode posamezniku, temveč tudi vsoto premoženjskih pravic - varovalna funkcija. Zato s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

(Ne)spoštovane odločitve US RS

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/2001Pregled odločitev US, ki jih navajamo, kaže, da zakonodajalec kljub postavljenemu roku za odpravo neustavnosti in nezakonitosti (še) ni izpolnil svoje dolžnosti. Ustavno sodišče je doslej že večkrat opozorilo, da zakonodajalec s takšno opustitvijo ravna v nasprotju z načeli pravne države in z načelo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Združitev gospodarskih družb - dogovori glede delovnih razmerij

mag. Saša Prelič, 25.1.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 2/2001Neki slovenski gospodarski družbi se pripravljata na združitev (pripojitev). V postopke, ki so v teku, pa se s svojimi zahtevami in predlogi vključuje tudi organizacija sindikata. Ta od uprav družb, ki se združujejo, zahteva, da v postopku združitve na ustrezen način zaščitijo tudi pravice zaposleni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Zmanjšane odškodnine civilnim vojnim invalidom

dr. Lev Svetek, 25.1.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 2/2001Nerazumljiv poseg nemških oblasti Pravice slovenskih civilnih invalidov vojne, ki so bili dolga leta po drugi svetovni vojni zapostavljeni in so prejemali le skromno invalidnino, so bile s povojno nemško zakonodajo (nemški socialni zakon ali Bundessozialgesetz) razširjene tudi na denarno odškodni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Pravice iz socialnega varstva in invalidskega zavarovanja

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 2/2001Delavec je zaradi zdravstvenih razlogov prenehal z opravljanjem samostojne poklicne dejavnosti in se prijavil na zavod za zaposlovanje. Njegov osebni zdravnik je predlagal tudi uvedbo postopka za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja, vendar pa postopek pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Napredovanje v občinskem organu

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 2/2001Delavka je bila ob izpolnjevanju vseh pogojev razporejena na dela in naloge svetovalca predstojnika z osnovnim količnikom delovnega mesta 4.40. Ker so bili izpolnjeni tudi pogoji za napredovanje, je bil končni količnik delovnega mesta 5.30. Prva razporeditev je bila opravljena 9. 6. 1997. Ob spremem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Delovna razmerja: Delovno razmerje za določen čas in denarno nadomestilo med brezposelnostjo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 25.1.2001

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 2/2001Delavec je delal pri istem delodajalcu več let na podlagi zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas. Pri podpisovanju pogodb o zaposlitvi stranki nista bili ažurni, tako da se je zgodilo, da je delavec včasih podpisal naslednjo pogodbo o zaposlitvi že po izteku časa, določenega s prejšnjo pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Individualna pogodba o zaposlitvi v zdravstvu

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Delovna razmerja, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

, Pravna praksa, 2/2001Ali lahko javni zavod "zdravstveni dom" sklene individualne pogodbe za delo z vodstvenimi delavci in zdravniki? Upoštevaje veljavno delovnopravno zakonodajo je "individualna pogodba o zaposlitvi", kot se je ta izraz udomačil v praksi, še vedno samo pogodba o zaposlitvi, ki jo v skladu s zakonom o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Napredovanje v socialnovarstvenem zavodu

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Zavodi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/2001Delavka je v gospodarstvu delala več kot 15 let. Sedaj je zaposlena v javnem socialno varstvenem zavodu, kjer dela podobna dela kot prej v gospodarstvu. Ali je upravičena do napredovanj in za koliko razredov, ali napreduje šele po treh letih delovne dobe v javnem zavodu? Iz vprašanja ni jasno raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Napad na vladavino zakona

Vlado Potrč, 25.1.2001

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Potrč, Pravna praksa, 2/2001V pp, št. 21-22 z dne 27. julija 2000, je Vrhovno sodišče RS objavilo revizijsko sodbo opr. št. II Ipr 54/99 z dne 9. marca 2000 z naslovom "Izključitev iz družbe - nična določba družbene pogodbe". Sodišče je zavzelo stališče, ki je bilo potrjeno celo na občni seji, da z družbeno pogodbo ni mogoče p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Zapiski: Budne oči Evrope

dr. Dragan Petrovec, 25.1.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 2/2001Razprave med evroskeptiki in zagovorniki združevanja niso nikakršna slovenska posebnost. Pravzaprav se zdi, da so pri nas v primerjavi s kakšno drugo evropsko državo, ki se je pred časom priključevala uniji, še dosti nežnejše in omejene le na nekaj prepoznavnih skupin oziroma pretežno eno politično ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Pravice industrijske lastnine v kazenskem pravu

Liljana Jovanovič, 25.1.2001

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Liljana Jovanovič, Pravna praksa, 2/2001Namen tega prispevka je zgolj teoretična obdelava fenomena industrijske lastnine s stališča kazenskega prava, v tem okviru pa želi opozoriti na nekatere terminološke posebnosti Kazenskega zakonika,(*1) ki bi v praksi utegnile povzročiti zmedo. Pojem industrijske lastnine je danes skupaj z avtorsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Lokalna samouprava: Uporaba državnih predpisov pri prometu z občinskimi nepremičninami

Miloš Senčur, 25.1.2001

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 2/2001Za odprodajo ali zamenjavo nepremičnin (in premičnin) v lasti občine se po četrtem odstavku 51. člena zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.(*1) Vsebina navedene določbe poraja kar nekaj vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Konferenca: 5. Evropska konferenca specializiranih služb za boj proti korupciji

Janko Marinko, 25.1.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 2/2001V Istanbulu je od 15.-17. novembra 2000 potekala 5. Evropska konferenca specializiranih služb za boj proti korupciji, ki jo je v okviru Programa ukrepov zoper korupcijo organiziral Svet Evrope, v sodelovanju s turškim pravosodnim ministrstvom. Tema konference je bila "Odkrivanje, pregon in sojenje v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Teorija: Pravičnost in uporabljanje prava

dr. Marijan Pavčnik, 25.1.2001

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 2/2001Na proslavi Dneva ustavnosti - bila je 20. decembra 2000 na Ustavnem sodišču RS - je slavnostni govornik Hans C. Krüger omenil tudi anekdoto, ki jo je povzročil Oliver Wendell Holmes, ml.; ko je zapuščal Boston in odhajal v Washington na mesto sodnika na Vrhovnem sodišču ZDA, so se njegovi prijatel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 2/20011. Iz Ur. l. RS, št. 2/00: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. - dokler zavarovalnice na trgu RS ne ponudijo možnosti sklenitve zavarovanja za overitelje, se šteje, da overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, izpolnjuje p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Iz torkle: Studiosus iuris

dr. Marko Pavliha, 25.1.2001

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 2/2001Težko klonim neizprosnemu "emšo-dokazu", da je minilo že slabo poldrugo desetletje, odkar sem si v Naših razgledih dopisoval s prof. dr. Boštjanom M. Zupančičem glede kakovosti domače študentke prava v primerjavi z ameriško kolegico. Vrhunski, dasiravno enigmatični intelektualec se je ravno tedaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Ustavno sodišče RS: RTV prispevek - varstvo osebnih podatkov

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 2/2001Razveljavijo se naslednje določbe Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 18/94, 73/94 - odl. US in 88/99): - drugi odstavek 15.č člena, - prvi odstavek 15.e člena, kolikor se nanaša na pridobivanje podatkov o fizičnih osebah od kabelskih distributerjev in drugih oseb, ki opravljajo dej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Ustavno sodišče RS: Računsko sodišče - pristojnost nadzora

Avtor ni naveden, 25.1.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/2001Določbe 19. člena, prvega odstavka 21. člena, 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (Ur. l. RS, št. 48/94) niso v neskladju z Ustavo. Pobuda za začetek postopka za presojo ustavnosti drugega odstavka 28. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence

Andrej Plahutnik, 25.1.2001

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Pravna praksa, 2/2001Varstvo konkurence se zagotavlja s preprečevanjem omejevanja. Tako bi lahko povzeli dejstvo, da je Zakon o varstvu konkurence (Ur. l. RS, št. 18/93; v nadaljevanju: ZVK) postavil pomembno osnovo za varstvo konkurence, v dveh pomembnih sklopih (omejevanje konkurence, omejevanje trga z oblastnimi akti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Slovenščina v pravni praksi (40.del): Dodatek k pogodbi, aneks

dr. Monika Kalin-Golob, 25.1.2001

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 2/2001Bralec je v prejšnji številki Pravne prakse zastavil aktualno vprašanje o pravilnem naglaševanju prevzete besede aneks. Navedel je, da v praksi pravniki samostalnik naglašujejo na prvem zlogu (áneks), zato se mu zdi izgovor napovedovalcev na Radiu Slovenija, ki naglašujejo na drugem zlogu (anéks), z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Nove publikacije Inštituta za kriminologijo

Irena Vovk, 25.1.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2001Inštitut za kriminologijo pri PF in Katedra za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani sta pred tednom predstavila sedem novih publikacij, ki so jih pripravili sodelavci obeh institucij. "Pred dvema letoma smo prav tako predstavili šest publikacij, ki so nastale v okviru inštituta in ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Pomorsko pravo III.

Tristan Šker, 25.1.2001

Pomorski in rečni promet

Tristan Šker, Pravna praksa, 2/2001Tistim, ki so mislili, da se je produktivnost dr. Draga Pavića iztrošila, moram sporočiti, da so se motili. Pred seboj sem namreč imel njegovo zadnjo knjigo v seriji pomorsko zavarovalnih in pomorsko pravnih knjig. In kot vsakokrat prej sem ugotovil, da je delo napisano vrhunsko in, da za dr. Pavića...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2001(29)
> Januar(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov