O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Vinjetni spor z vidika sodne prakse Sodišča ES

mag. Matej Avbelj, 22.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 2/2009Slovenija je julija 2008 uvedla nov sistem cestninjenja. Zamuden sistem plačevanja cestnine na cestninskih postajah so zamenjale vinjete. Te so bile izdane za obdobje šestih mesecev oz. enega leta, kar je kmalu sprožilo proteste voznikov in avtomobilskih združenj predvsem v naših sosednjih državah. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Delitev dobička delavcem

Tanja Glušič, 22.1.2009

Delovna razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tanja Glušič, Tanja Glušič, Pravna praksa, 2/2009V prejšnjem letu, natančneje 29. marca 2008, je začel veljati Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob),1 ki tako velja že devet mesecev. Kljub temu je Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) do 5. decembra 2008 prejelo le šest zahtev za registracijo pogodb o udeležbi delavcev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Odškodnine v primeru odpovedi letalskega poleta iz varnostnih razlogov

Marko Zupanc, 22.1.2009

Obligacije, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Zupanc, Marko Zupanc, Pravna praksa, 2/2009Potniki so v primerih, ko letalski prevozniki odpovedo polet, zamudijo ali potnika ne pripeljejo na želeno destinacijo zaradi prezasedenosti, v skladu z evropsko zakonodajo upravičeni do odškodnine. Kljub temu pa zakonodaja ščiti tudi letalskega prevoznika, in sicer v primeru, ko je bil let odpoveda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Davčni vrtiljak na razširjenem trgu EU

mag. Andrej Ferlinc, 22.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Andrej Ferlinc, mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 2/2009Državni tožilci lahko upajo na uspeh v boju proti finančnim goljufijam, kot je npr. davčni vrtiljak, šele, ko zberejo podatke o celotni verigi dobav, znotraj katere delujejo tudi missing trader družbe. Za tak dosežek je potrebno mednarodno sodelovanje davčnih administracij posameznih držav, državnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Prepoved snemanja in objavljanja fotografij učiteljev

mag. Katarina Krapež, 22.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 2/2009Med poukom je učenec fotografiral učitelja in slike objavil na internetu. Objavil je tudi več posnetkov svojih sošolcev. Učitelj sprašuje, kako je v tem primeru z varstvom zasebnosti, in dodaja, da je po šolskem hišnem redu uporaba mobitelov med poukom prepovedana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad subjekti v lasti oz. v financiranju občine

Mojca Beliš, 22.1.2009

Upravni postopek in upravne takse

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 2/2009Situacija, ko inšpekcijski nadzor nad subjekti v lasti oz. v financiranju občine opravlja javni uslužbenec, ki je hkrati župan te občine, pomeni nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009 Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. december 2008 • Kako si je treba razlagati 54. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)1 v delu, ki se nanaša na obresti? V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 se kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje - zneski za leto 2009

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009 Pojasnilo DURS, št. 4250-20/2008, 29. december 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Premije PDPZ in priznavanje olajšav

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22. december 2008 • Ali tudi za napotene delavce oz. njihove delodajalce, ki neposredno plačujejo premije za PDPZ v svoji matični državi, ter za premije, ki jih za račun svojih delojemalcev plačuje delodajalec s sedežem v Sloveniji izvajalcu pokojninskega načrta s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Dobava blaga na krovu ladje in identifikacija za namene DDV v Sloveniji

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-277/2008-2, 4. december 2008 Davčnemu zavezancu je na krovu ladje opravljena dobava blaga po pariteti DES Koper ("Delivered ex ship"). Blago je odposlano od pošiljatelja iz rafinerije ali skladišča v državi članici EU, udeleženci v poslu pa so lahko trije ali več. • Ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Posredovanje podatkov o stalnem prebivališču zavarovalnici

mag. Katarina Krapež, 22.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 2/2009Upravna enota je od zavarovalnice dobila poizvedbo o stalnem prebivališču neke osebe. V zavarovalnici so za pravno podlago navedli 154. člen Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in 40. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju ter zapisali, da podatek potrebujejo za reševanje regresnega zahtevka. Ali bi mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 22.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 2/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Privilegij zoper samoobtožbo v informacijski dobi

dr. Liljana Selinšek, 22.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 2/2009Tisočletja staro tekmovanje med kriptografi (ustvarjalci šifrer) in kriptoanalitiki (lomilci šifer)1 se z nekoliko nadgrajenimi pravili igre nadaljuje tudi v informacijski dobi. Do razvoja in razmaha računalniške tehnologije je bila kriptografija povezana predvsem z vojaškim in diplomatskim komunici...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Spet o naglavnih pokrivalih

Dean Zagorac, 22.1.2009

Varstvo človekovih pravic, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 2/2009Ali gre pri izključitvi muslimanske učenke iz šole, zato ker vztrajno zavrača zahtevo, da med telesno vzgojo sname naglavno ruto, za kršenje njenih človekovih pravic? Ali gre za podobno kršenje človekovih pravic, če upravni organi zahtevajo, da so posamezniki na fotografijah za osebne dokumente upod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Priložnost, da se žrtev in storilec slišita

mag. Katarina Krapež, 22.1.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 2/2009"Ko sem prišel v zapor, sem bil soočen s številnimi konflikti: med delavci, med zaporniki, med upravo itd. Hotel sem nekaj narediti - ponuditi rešitev. Tako se je rodila ideja o mediaciji v zaporih," je začetke svojega dela kot zaporniški duhovnik opisal Robert Friškovec na strokovnem srečanju Ius C...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009 Pojasnilo DURS, št. 4250-1/2009, 5. januar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Problematičnost sintagme "pravice in dolžnosti"

dr. Tine Hribar, 22.1.2009

Pravoznanstvo

dr. Tine Hribar, dr. Tine Hribar, Pravna praksa, 2/2009Čeprav sta pravica in dolžnost korelativna pojma, tako da govorimo o recipročnosti kot povratni vzajemnosti, "pravica nikoli ne more biti obenem, v enem in istem razmerju tudi dolžnost".1 Totalitarni režimi in fundamentalisti se na to seveda ne ozirajo. Ker skušajo svojo resnico uveljaviti kot absol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Številka parcele in identifikator stavbe pri zemljiškoknjižnem dovolilu

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009Na podlagi odločb Geodetske uprave RS vpisujemo v zemljiško knjigo identifikatorje stavb. Tako imamo identifikator stavbe in z njim povezano parcelo ? torej dva vpisa za eno nepremičnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 22.1.2009

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 2/2009• Ali ima mati sina, ki je umrl v starosti 28 let in ga je mati preživljala ter je z njo živel v skupnem gospodinjstvu, pravico od osnovne šole, na kateri je zaposlena kot učiteljica, terjati solidarnostno pomoč, kot jo opredeljuje 102. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Javno-zasebno partnerstvo na področju preprečevanja mučenja

Ivan Šelih, 22.1.2009

Gospodarske javne službe (komunala)

Ivan Šelih, Ivan Šelih, Pravna praksa, 2/2009Državni zbor je 29. septembra 2006 ratificiral Opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM).1 Za državni preventivni mehanizem je določil Varuha človekovih pravic. Četrti člen zakona o ratifikaciji namreč določa, da pristojno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Sodne takse po ZST-1

Jože Dernovšek, 22.1.2009

Sodišča

Jože Dernovšek, Jože Dernovšek, Pravna praksa, 2/2009Novi Zakon o sodnih taksah (ZST-1)1 je začel veljati 1. oktobra 2008, vendar se za postopke, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona, do pravnomočnega zaključka postopka takse plačujejo po dosedanjem Zakonu o sodnih taksah (ZST) in po dosedanji tarifi (39. člen ZST-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Dolžno ravnanje uradnih oseb občine pri pravnih poslih z nepremičninami

Mojca Beliš, 22.1.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 2/2009Ravnanje uradnih oseb občine, ki ob izdaji lokacijske informacije kršijo načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi iz 7. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ter tako pravnim osebam v zasebni lasti omogočijo promet z nepremičninami, ne da bi ob tem občina imela možnost uvelja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Vpis sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja - znatni interes za hitro odločitev registrskega organa

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009Sklep III Ips 175/2007, 30. september 2008 (zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cpg 44/2007) ZGD-1 - prvi odstavek 387. člena, četrti in peti odstavek 590. člena ZSReg - 13. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Vprašanje v zvezi s priznavanjem potnih stroškov, izplačanih zaposlenim kot članom nadzornih svetov v hčerinski družbi

Avtor ni naveden, 22.1.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2009 Pojasnilo DURS, št. 4200-153/2008, 18. december 2008 Nekateri zaposleni v družbi so tudi člani nadzornih svetov drugih družb, v katerih ima ta družba lastniški delež (predvsem v hčerinskih družbah v tujini). • Ali so potni stroški, ki jih na podlagi potnega naloga izplača družba svojemu zaposle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Sodne takse v postopku o prekršku

Suzana Gril, 22.1.2009

Sodišča

Suzana Gril, Suzana Gril, Pravna praksa, 2/2009V Uradnem listu, št. 37/08, je bil 15. aprila 2008 objavljen nov Zakon o sodnih taksah (ZST-1), katerega glavni namen je čim hitrejša in učinkovitejša uresničitev projekta odprave sodnih zaostankov. Uporabljati se je začel 1. oktobra 2008, v postopku o prekršku pa glede na določbe 40. člena ZST-11 i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2009(48)
> Januar(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K LMNOPQRS Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov