O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Ustavno sporna "posebna tehnična priprava" - "lisice"

Borut Šinkovec, 23.1.1997

Prekrški, Cestni promet

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 2/1997S spremembami in dopolnitvami Odloka o ureditvi cestnega prometa (objavljenimi v Ur. l. RS, št. 24/96) je bilo v Ljubljani uvedeno priklepanje na različne načine napačno parkiranih vozil - s "posebno tehnično napravo", ki jo sam odlok imenuje "lisice". Ali je s to novostjo pravno vse v redu in ali, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Vpisi v sodni register

mag. Janko Arah, 23.1.1997

Sodni registri in sodne takse

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 2/1997Sodišče ni pristojno presojati določb družbene pogodbe, na katerih ne temeljijo podatki, ki se vpisujejo v sodni register Primer: Predlagatelj je vložil predlog za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register in predlogu priložil vse listine, ki jih zahteva Uredba o vpisu druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Denacionalizacija - vračanje premoženja - moratorij

Avtor ni naveden, 23.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 2/1997Na seji 5. decembra 1996 so sodniki Ustavnega sodišča soglasno sprejeli odločitev glede izpodbijanih določb Zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur. l. RS, št. 74/95) - celotna, obširno utemeljena odločitev je že objavljena v Uradnem listu RS, št. 1/97. Štirje sodniki so pripravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Valuta obveznosti v verodostojni listini po 2. odst. 21. čl. ZIP

mag. Jože Požun, 23.1.1997

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 2/1997Občna seja Vrhovnega sodišča Slovenije je v dneh od 24. do 25. 6. 1986 sprejela pravno mnenje, po katerem faktura, ki se glasi na tujo valuto, ni verodostojna listina po 2. odst. 21. čl. Zakona o izvršilnem postopku (Poročilo VSS št. 1/86, stran 25). To pravno mnenje je bilo torej sprejeto leta 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Sodstvo: reforma reforme?

Hinko Jenull, 23.1.1997

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 2/1997Nadaljevanje iz prejšnje številke Varnost Sodniki in drugi udeleženci v postopkih so že izpostavljeni nevarnosti fizičnih napadov, še bolj pa (pod tem vrhom ledene gore) grožnjam, izsiljevanju, pritiskom tistih, ki imajo moč, denar, orožje. Niso samo "mafijske grožnje", problem današnjega sods...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Odklonitev zdravljenja - nadomestilo plače

Taja Plešnik, 23.1.1997

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Delavec je na bolniškem staležu od 21. 10. 1996. Zdravniška komisija je ugotovila, da za delo ni zmožen; ker pa odklanja zdravljenje, mu od 27. 11. 1996 ne pripada nadomestilo plače, sam bolniški stalež pa mu je podaljšan do 22. 1. 1997. Ali mu podjetje, v katerem je zaposlen, lahko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Prenehanje d. o. o. - ureditev delovnih razmerij

Lilijana Tratnik, 23.1.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Družba z omejeno odgovornostjo je na podlagi 394. člena zakona o gospodarskih družbah sprejela odločitev o prenehanju družbe. Pred sprejetjem sklepa pa je bilo v družbi osem delavcev opredeljenih za trajno presežne delavce.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Delovno razmerje s samostojnim podjetnikom

Lilijana Tratnik, 23.1.1997

Delovna razmerja

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Ali veljajo določila XII. poglavja (120. - 130. člen) zakona o delovnih razmerjih samo za samostojnega podjetnika ali tudi za majhne in srednje družbe v smislu določb 53. in 72. člena zakona o gospodarskih družbah? Ali pogodba v smislu 120. člena temelji na sklepu o izbiri ali je sa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Nadomestek - po treh uvodnikih

Dušan Skok, 23.1.1997

Kultura in umetnost

Dušan Skok, Pravna praksa, 2/1997Po treh uvodnikih, ki so jih v zadnjih številkah tega časopisa podpisali naši ugledni kolegi, je seveda namesto kakega konkurenčnega "četrtega pogleda" na pravno in pravniško problematiko pri nas kaj nehvaležno zapolnjevati razpoložljive vrstice. Odmevi namreč pričajo, da so kolegi odprli in utemelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Nova konvencija o socialni varnosti s Švico

dr. Lev Svetek, 23.1.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 2/1997Demokratična republika Slovenija stopa kot mednarodnopravni subjekt uspešno tudi na področje sklepanja meddržavnih konvencij, med drugimi tudi bilateralnih konvencij o socialni varnosti. Tako je že leta 1993 sklenila medsebojno konvencijo o socialni varnosti z republiko Avstrijo, ki jo bo kmalu nado...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Delni odvzem poslovne obveznosti - oporoka

mag. Mateja Končina-Peternel, 23.1.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Ali lahko oseba, ki ji je z odločbo sodišča delno odvzeta poslovna sposobnost, ker ji je potrebna pomoč pri urejanju denarnih in premoženjskih zadev, sama napravi veljavno oporoko in z njo po smrti veljavno razpolaga zlasti z nepremičninami, ki jih ima? Kolikor lahko oseba z delno odvz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Odpoved pravici do ugovora - začetek odpovednega roka

mag. Tanja Dobrin, 23.1.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Delavka je ob vročitvi sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega prenehanja potrebe po njenem delu na vročilnici napisala izjavo, da se odpoveduje pravici do pritožbe in se podpisala. Kdaj je delavki začel teči šestmesečni odpovedni rok, od dneva vročitve sklepa ali kasnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Denacionalizacija - uvedba stečaja

Irena Polak-Remškar, 23.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 2/1997V PP, št. 25/96 je bil objavljen "odmev" na odgovor Bogdane Žigon glede vpliva stečajnega postopka na denacionalizacijski zahtevek. Moj namen ni polemizirati z avtorjem Miranom Žilavcem in še manj s stališčem Vrhovnega sodišča. Želim predvsem opozoriti na nekatera vprašanja, na katera pravno mnenje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Regres za letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 23.1.1997

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Delavka je v letu 1995 pridobila pravico do dopusta. V letu 1995 je delala le do 22. 3. 1995 in izrabila le en dan letnega dopusta, od tedaj dalje pa je ves čas v bolniškem staležu. Ali ima delavka pravico do regresa za letni dopust? ODGOVOR: Pravica do regeresa za letni dopust j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Notarske listine

Gorazd Šifrer, 23.1.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 2/1997Z zanimanjem sem prebral članek Dušana Škrbca, odvetnika iz Škofje Loke, ki je v PP, št. 25/96 objavil članek " Listine v notarski obliki ". V zvezi z navedeno problematiko, s katero se v določenih točkah povsem strinjam, dodajam naslednje mnenje: Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94, št. 48...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

mag. Mato Gostiša: Participativni management

dr. Zvone Vodovnik, 23.1.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 2/1997I. Pravnik, ki je že nekaj časa zaposlen, se v času svojega študija skoraj zagotovo ni srečal s pojmom, ki ga označuje naslov predstavljene znanstvene monografije. Gre namreč za kategorijo, ki je povsem mlada, njen domicil pa ni v pravnih, temveč v organizacijskih vedah. Avtor monografije mag. Ma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Novi obligacijski zakonik (II) - novosti pri ureditvi gospodarskih pogodb

Aleš Kobal, 23.1.1997

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa), Civilno pravo

Aleš Kobal, Pravna praksa, 2/1997Predavanje, ki je potekalo 9. januarja v prostorih Pravne fakultete v Mariboru, je bilo drugo iz sklopa predavanj o novi obligacijski zakonodaji, ki se je začel že v mesecu decembru lanskega leta. Glede na to, da je bil zadnjič (glej pp št. 25/96) predstavljen splošni del novega obligacijskega za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Leonid Pitamic: Država

Avtor ni naveden, 23.1.1997

Pravoznansto

, Pravna praksa, 2/1997Kot 6. knjigo v zbirki Pravna obzorja je Cankarjeva založba pred nedavnim izdala znamenito delo "profesorja državnega prava na Univerzi v Ljubljani" dr. Leonida Pitamica Država. Gre za ponatis leta 1927 pri založbi Sv. Mohorja izdanega dela - v obliki in s črkovnim gradivom, povsem enakim izvirniku....
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Pravniška diskusijska lista

Anton Tomažič, 23.1.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 2/1997Sekcija za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana obvešča vse kolege - slovenske pravnike, ki že imajo svoj naslov za elektronsko pošto, da pripravlja prvo odprto in splošno pravniško diskusijsko listo (Mailing list). Predvidevamo, da bi na začetku obstajala ena sama lista, ko pa bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Kaj delajo...

Miloš Likar, 23.1.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 2/1997"Sodišče, ki ga vodim od oktobra 1996, pesti vrsta problemov. Svojo dejavnost bi težko predstavila le kot sodnica, saj se ukvarjam tudi z drugimi nalogami, katerih cilj je poiskati rešitve iz zatečene situacije. Danes imamo okoli 10.000 nerešenih zadev; lani smo jih obravnavali in zaključili kakih 3...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Hrvaška: zakon o izvršbi

dr. Šime Ivanjko, 23.1.1997

Civilni sodni postopki

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 2/1997Zakonodajalec v Republiki Hrvaški se poskuša približati evropskemu pravu tudi z uvajanjem institucij, ki niso predmet zakonodaje v tujih državah. Hrvaško pravo postaja zelo konvergentno z germanskim pravnim sistemom in tudi zasleduje temeljne smernice Evropske unije. V Narodnih novinah je bil 12....
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Razvoj po osamosvojitvi, trenutno stanje in načrti za prihodnost

Boštjan Penko, 23.1.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Boštjan Penko, Pravna praksa, 2/1997Z ustavnim zakonom iz leta 1991 je Republika Slovenija v svoj pravni red prevzela večino jugoslovanskih predpisov s področja kazenskega prava. Večina zakonov s tega področja je z uveljavitvijo nove, slovenske zakonodaje prenehala veljati, nekaj pa jih je še velja. Seveda pa ne velja nobena izmed dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Prokuratura v pravni državi

dr. Zvonko Fišer, 23.1.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 2/1997V okviru programa za pomoč Ruski federaciji pri reformi njenega pravnega sistema sta Direktorat za pravne zadeve Sveta Evrope in Generalna prokuratura Ruske federacije organizirala pred dnevi (8. in 9. januarja) v Moskvi multilateralno srečanje, ki je obravnavalo rusko prokuraturo in njeno vključeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

O prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

Tadeja Žlebir, 23.1.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tadeja Žlebir, Pravna praksa, 2/1997V Ljubljani je bilo 7. januarja 1997 posvetovanje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, gledano s pravnega in računovodskega vidika. Posvetovanje je organizirala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, vodila pa sta ga Gregor Hieng, diplomirani pravnik, odvetnik iz Ljubljane,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
1997(24)
> Januar(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEF GHI J K L MNOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov