O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

POSLANCI: O ustavnih razsežnostih poslanske imunitete

Marko Novak, 20.1.2005

Državni zbor in državni svet

Marko Novak, Pravna praksa, 2/2005V Sloveniji širša in strokovna javnost že nekaj časa razpravljata o spremembah ustavne ureditve poslanske imunitete. Ta problem je bil izpostavljen že pred časom, pa spremembe v tej zvezi niso bile del svežnja zadnjih ustavnih sprememb, ker ni bilo o tem dovolj političnega soglasja. Naj tu le spomni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DAVKI: Novela zajona o davčnem postopku - iz neustavnosti v neustavnost?

Branka Svilar, 20.1.2005

Davki občanov in dohodnina

Branka Svilar, Pravna praksa, 2/2005V PP, št. 36/2004 (4. november) sva avtorja tega prispevka predstavila odločitev Ustavnega sodišča v zadevi, št. I-U-356/02. Ustavno sodišče je odločilo, da je bil Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01 -- ZDavP) v neskladju z ustavo in da v zadevah iz 4...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Pravica do letnega dopusta

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 20.1.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 2/2005Koliko dopusta pripada delavcu, ki je (bil) zaposlen za določen čas od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 162. členu določa, da ima delavec pravico do izrabe 1/12 letnega do-pusta (sorazmerni del) v posameznem koledarskem letu, če v koledarskem letu, v katerem je skleni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Vsebina »Pravna praksa« 002/2005

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 2/20053 UVODNIK Ivan Robnik ZDSS-1 6 EVROPSKA USTAVA Matej Avbelj Evropska ustava res v rokah suverena? 8 DELU V EU Marko Prijatelj Pravnik lingvist na Sodišču ES 10 POSLANCI dr. Marko Novak O ustavnih razsežnostih poslanske imunitete 12 IZVRŠBA Dida Volk Prisilna poravnava in izvršba 14 DA...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

O noveli ZUP-C

Tilen Mihelič, 20.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Tilen Mihelič, Pravna praksa, 2/2005Strokovni del novembrskega srečanja članov Pravniškega društva Ljubljana je bilo v znamenju sprememb zakona o splošnem upravnem postopku, ki so z novim letom stopile v veljavo. Novelo ZUP-C je natančno obrazložil dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

SODSTVO: Pojasnilo v zadevi Rupar

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Sodišča

, Pravna praksa, 2/2005Sodba VS RS, št. I Ips 242/04 z dne 14. decembra 2004 V današnji demokratični družbi je vloga svobodnega tiska nepogrešljiva. Ideja, da morajo biti družbene zadeve transparentne, je stara toliko kot demokracija sama. Po svoji vsebini je demokracija nadzor nad izvršno, zakonodajno in sodno oblastj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

SODSTVO: K večji učinkovitosti sodišč

Oliver Kljajić, 20.1.2005

Sodišča

Oliver Kljajić, Pravna praksa, 2/2005Na Okrožnem sodišču v Kopru se od začetka leta 2004 izvaja mednarodni projekt MATRA Doseganje večje učinkovitosti z reformo poslovanja in vodenja slovenskih sodišč. Cilj projekta je predvsem izboljšanje učinkovitosti poslovanja in upravljanja Okrožnega sodišča v Kopru ter glede na to, da je to pilot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Slovenija v letu 2005 predseduje OVSE

Jasna Murgel, 20.1.2005

Zunanje zadeve in diplomacija

Jasna Murgel, Pravna praksa, 2/2005Predsedovanje Slovenije Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je eden najpomembnejših izzivov za našo državo na mednarodnem prizorišču od osamosvojitve. V nadaljevanju si bomo pogledali, kakšno vlogo ima predsedujoči OVSE v zapletenem mehanizmu delovanja te regionalne organizacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

EVROPSKA USTAVA: Evropska ustava res v rokah suverena?

Matej Avbelj, 20.1.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 2/2005Evropski parlament je nedavno na rednem plenarnem zasedanju v Strasbourgu(*1) z veliko večino glasov podprl Corbett-Mendez de Vigovo poročilo o Pogodbi o Ustavi za Evropo(*2) in s tem potrdil Evropsko ustavo ter jo z vsem srcem priporočil v ratifikacijo državam članicam. Te, vključno s Slovenijo, se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 2/20051. Navodilo o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih sporih. (Ur. l. RS, št. 3/05) - velja od 12. januarja; na podlagi petega odstavka 52.m in petega odstavka 52.n člena zakona o brezplačni pravni pomoči; - evidence vodita ministrstvo za pravosodje in pristojni organ za brezplačno pravno pomoč (ev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Deregulacija

Alenka Leskovic, 20.1.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 2/2005Letos mineva deset let od reforme sodnega sistema in ponovne uvedbe okrajnih in okrožnih sodišč. Za proslavljanje te okrogle obletnice ni veliko razlogov. Sprememba pristojnosti sodišč je prinesla kopico težav in vsi dosedanji popravki zakonov na tem področju niso odpravili glavnih vzrokov za zaosta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Letni dopust in regres

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/2005Delavec se je zaposlil v podjetju B 1. 6. 2004 in je še zaposlen. V letu 2004 je bil v času od 8. 3. 2004 do 22. 4. 2004 zaposlen pri delodajalcu A, od katerega je prinesel potrdilo, da ni prejel regresa in ni izkoristil dopusta. Delavec je prejel v družbi B sorazmerni del regresa in pridobil pravic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Pravice delavcev pri dopolnilnem delu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 20.1.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 2/2005V skladu s 146. členom zakona o delovnih razmerjih in 41.c členom zakona o zdravniški službi je zavod z nekaj delavci, ki so za polni delovni čas zaposleni pri drugem delodajalcu, sklenili pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo, ki tedensko ne presega zakonske omejitve 8 ur dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DELOVNA RAZMERJE: Znižanje osnovne plače

Barbara Kresal, 20.1.2005

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 2/2005Prispevek obravnava primera, ki se nanašata na občutljiva vprašanja problema t. i. znižanja osnovne plače zaradi nedoseganja vnaprej določenih delovnih rezultatov. Vendar pred odgovori na posamezna postavljena vprašanja ni mogoče mimo nekaterih bolj splošnih in temeljnih dilem. Po teoretičnih izhodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

KAZENSKI POSTOPEK: Restorativna pravičnost in položaj žrtve v kazenskem pravu

Damijan Florjančič, 20.1.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 2/2005Na 47. letnem zasedanju Mednarodnega sodniškega združenja, ki je bilo od 31. oktobra do 4. novembra 2004 v Valle de Bravo v Mehiki je tretja, kazenska sekcija obravnavala tematiko t. i. restorativne pravičnosti (restorative justice) ter v povezavi s tem položaj žrtve v kazenskem pravu. Čeprav bi se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

KAZENSKI POSTOPEK: Dnevnice za javne uslužbence

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Uprava, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 2/2005Za zaposlene v državnih organih določa pogoje za pridobitev dnevnice in višino dnevnic Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP -- Ur. l. RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01). Po veljavnem ugotovitvenem sklepu za določitev višine dnevnic za službena potovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

STVARNO PRAVO: Določitev solastniškega deleža na skupnih delih

Matjaž Tratnik, 20.1.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 2/2005Etažno lastnino urejata SPZ in SZ-1. Slednjega je mogoče glede etažne lastnine na stanovanjskih prostorih šteti za posebni predpis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Delo v štirih izmenah - določitev letnega dopusta

Avtor ni naveden, 20.1.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/2005V gospodarski družbi imajo eno delovno mesto, na katerem se delo opravlja brez prekinitve, na njem pa delajo štirje delavci. . Kako se določi minimalni letni dopust v primeru štiriizmenskega dela, ko delavec dela šest dni in ima nato dva dni prosto? Po določbi 159. člena zakona o delovnih razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Zaključen četrti razpis za ad hoc sodnika

Janja Bedrač, 20.1.2005

Sodišča

Janja Bedrač, Pravna praksa, 2/2005Ministrstvo za pravosodje je prejelo kandidaturo za ad hoc sodnika za varovanje osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu EU -- prijavil se je le prof. dr. Rajko Pirnat, prodekan za študijske zadeve in redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Razpis za ad hoc sodnika za varovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Prirejanje iger na srečo v EU

Janja Bedrač, 20.1.2005

Gostinstvo in turizem

Janja Bedrač, Pravna praksa, 2/20051. Uvod 2. Pravni okvir za organizacijo iger na srečo 3. Sodna praksa Sodišča ES 3.1. Čezmejne igre na srečo so storitve za namene prava ES – primer Schindler 3.2. Omejeno izdajanje dovoljenj za zaščito posameznikov in družbe – primer Läärä 3.3. Legitimnost italijanske zakonodaje o igrah na srečo – ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

IZVRŽBA: Prisilna poravnava in izvršba

Dida Volk, 20.1.2005

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 2/2005Ob začetku postopka prisilne poravnave se nemalokrat izkaže, da je dolžnikov račun blokiran(*1) s sklepi o izvršbi, ki dolžniku onemogočajo normalno poslovanje. Dolžnik sme od vložitve predloga za začetek postopka prisilne poravnave dalje opravljati tekoče posle v zvezi z opravljanjem dejavnosti in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Izobraževanje pravnikov

Janja Bedrač, 20.1.2005

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

Janja Bedrač, Pravna praksa, 2/2005Bolonjska deklaracija zahteva, da visoko šolstvo postane bolj praktično, tako da bi bila pot med izobraževanjem in praktičnim delovanjem mladih strokovnjakov čim krajša. To se nanaša tudi na pravno področje. Slovenski sistem izobraževanja mladih pravnikov temelji na širokem pokrivanju materialnih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

Izvršba

dr. Marko Novak, 20.1.2005

Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 2/2005V pravu pojmujemo izvršbo na splošno kot eksekucijo oziroma prisilno izvršitev sodnih in upravnih odločb ter drugih izvršilnih naslovov. (Pravno) izvršbo navadno delimo na sodno in upravno izvršbo. Tu nas zanima predvsem sodna izvršba, ki jo nadalje delimo na izvršbo v ožjem smislu, ki ima za cilj r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DELO V EU:Pravnik lingvist na Sodišču ES

Marko Prijatelj, 20.1.2005

Sodišča

Marko Prijatelj, Pravna praksa, 2/2005Že kakšno leto — kot uradniki pa od 1. maja 2004 — se na Sodišču ES v Luksemburgu s prevajanjem sodb, sklepnih predlogov in drugih pravnih aktov bojuje zagreta in mlada skupina slovenskih pravnikov lingvistov. Delo je pomembnejše in veliko bolj pestro, kot se povprečnemu pravniku zdi na prvi pogled....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

O ZP-1

Minka Alagič, 20.1.2005

Prekrški

Minka Alagič, Pravna praksa, 2/2005Društvo pravnikov v Mariboru je že prvi četrtek v novem letu povabilo člane na tradicionalno mesečno srečanje. Predavala je mag. Liljana Selinšek, ki nas je popeljala med novosti in tudi sporna vprašanja zakona o prekrških, ki je začel veljati s 1. januarjem 2005 in ki je v javnosti ter tudi med nam...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2005(33)
> Januar(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov