O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016FURS, 3. izdaja, december 2015 1. Splošno Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarova
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo: aktualne spremembe in predlogi za izboljšave

Srovin Coralli Ana, Marčič Maruško Jan, Petek Aljoša, Sancin Vasilka, 14.1.2016

Varstvo okolja

Ana Srovin-Coralli, Jan Marčič-Maruško, Aljoša Petek, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 2/2016Državni zbor je 23. julija 2015 sprejel Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), ki ureja pravila ravnanja z OEEO v skladu z zakonodajo Evropske unije (EU). Republika Slovenija je zakonodajo EU implementirala z zamudo in si tako skoraj prislužila kazen, saj je imela daljše obdobje pomanjkljivo urejene predpise, ki pomembno vplivajo na varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Pravni napovednik

Irena Vovk, 14.1.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Možgani na zatožni klopi

dr. Aleš Završnik, 14.1.2016

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 2/2016"Poglejte ga, izgleda kot tajkun!" bi se glasila današnja "zdravorazumska" sodba ob pogledu na gospodarstvenika slabega slovesa. Ta ideja, da se zločinec od nas "dobrih" državljanov razlikuje tudi po telesnih značilnostih, je stara in trdoživa. V kriminologiji kot heterogeni vedi, ki prevzema konceptualni aparat številnih znanstvenih disciplin (denimo filozofije, psihologije, sociologije, prava in statistike), se je na podobnem uvidu, da je na telesu mogoče zaznati kriminalnost, utemeljila italijanska biološka pozitivistična smer, ki je iskala vzroke kriminalitete v fizionomiji lobanj. Lombrosov muzej "kriminalne antropologije" v Torinu z razstavljenimi lobanjami atavističnih "rojenih kriminalcev" se zdi danes večini bizaren, čeprav njegova ustreznica v sodobni visokotehnološki družbi išče kriminalnost na enakem mestu - v telesu, a s to razliko, da so novi deli možgani in nevronske povezave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Z izgubljeno zdravstveno kartoteko izgubljena priložnost za zaposlitev

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je iskal svoj zdravstveni karton. Pred nastopom službe je namreč moral pri zdravniku medicine dela, prometa in športa opraviti zdravniški pregled, zdravnik pa mu brez vsebine kartona ni mogel napisati mnenja. Čeprav Zdravstveni dom Ljubljana njegovega kartona ni mogel najti v nobeni izmed enot, kamor je pobudnik do zdaj hodil na preglede, mu ni želel izdati potrdila, da njegove kartoteke ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Predlogi državnega tožilstva za boljše inkriminacije

Hinko Jenull, 14.1.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 2/2016Prispevek temelji na predlogih, ki jih je Vrhovo državno tožilstvo Republike Slovenije v preteklem obdobju posredovalo Ministrstvu za pravosodje v okviru strokovnega sodelovanja pri pripravi sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika (KZ-1) ali pa samostojno, ob zaznanih pomanjkljivostih zakonske ureditve ali težavah pri uporabi posameznih določb splošnega in posebnega dela KZ-1 v praksi. Zaradi vključitve osebnih pogledov in mnenj avtorja posameznih ocen in predlogov ni mogoče šteti za uradna stališča tožilske institucije, ampak le kot pobudo za morebitni zakonodajni premislek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Do dokumentacije iz tožilskega spisa šele po intervenciji Varuha

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Oče umrlega sina je želel pridobiti dokument, ki je kot vzrok sinove smrti izključeval vsak sum kaznivega dejanja. Okrožno državno tožilstvo, ki je nenadno smrt sina preiskovalo, je zato s pisno vlogo zaprosil za kopijo "policijskega zapisnika", tožilstvo pa nanjo po več kot treh mesecih ni odgovorilo, zato se je obrnil na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016 15. januar 1929 - Martin Luther King V Atlanti se je rodil baptistični duhovnik in borec za pravice temnopoltih Martin Luther King. Bil je velik zagovornik nenasilne komunikacije, leta 1964 pa je prejel Nobelovo nagrado za mir. 1993 - Članstvo v IMF Slovenija je p
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Vdovska pokojnina

Sandra Pjanić, 14.1.2016

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Sandra Pjanić, Pravna praksa, 2/2016• Kateri zakonski predpis ureja pravico do vdovske pokojnine, če sta bila s partnerjem oba slovenska državljana s stalnim prebivališčem v Sloveniji, pokojni partner pa je prejemal nemško pokojnino?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Reforma sodnega sistema EU - reševanje kvalitativnih težav s kvantitativnim pristopom?

Weingerl Petra, Hojnik Janja, 14.1.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Weingerl, dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 2/2016V zadnjih dveh letih se je Sodišče EU znašlo pod največjim medijskim in političnim udarom od njegove ustanovitve pred več kot 60 leti. Razlog ni povezan z morebitno kontroverzno sodno odločitvijo, temveč z njegovo reformo, ki jo je spremljal intenziven boj na samem Sodišču EU, pa tudi lobiranje na hodnikih drugih institucij. Pri tem so nekateri opozarjali, da bi bila lahko taka praksa sporna v luči načela institucionalnega ravnotežja v EU. Avtorici kljub temu ugotavljava, da je reforma - čeprav ni nujno idealna - poskus reševanja preobremenjenosti Splošnega sodišča ob upoštevanju želja držav članic, brez česar v "večdržavni" EU žal ne gre.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Vsebina PP št.2/2016

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/20163 UVODNIK mag. Janko Arah Pravni sistem na preizkušnji 6-8 PRAVO IN IT Mark Pohar Nova evropska pravila o odprtosti interneta 8-9 PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV Nenad Mrdaković Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju do zakono
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Izvajanje 34. člena ZVPot v praksi s poudarkom na razmerju do zakonodaje "novega pristopa"

Nenad Mrdaković, 14.1.2016

TRGOVINA

Nenad Mrdaković, Pravna praksa, 2/2016Pravo si prizadeva slediti tehničnemu razvoju, ki se med drugim odraža tudi v čedalje kompleksnejših in raznovrstnejših izdelkih za široko potrošnjo. Z namenom doseganja lažjega pretoka blaga na ozemlju EU in varstva potrošnikov so se v institucijah EU oblikovale težnje po harmonizaciji tehničnih zahtev za proizvode, ki se odražajo tudi v t. i. novem in globalnem pristopu pri sestavi zakonodaje. Ta se osredotoča zgolj na bistvene zahteve, ki jih mora posamezen proizvod izpolnjevati. Stična točka med tehnično zakonodajo, zlasti Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), in potrošniško zakonodajo je 34. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Namen prispevka je opozoriti na nekatere probleme pri razlagi in izvajanju tega člena v povezavi s tehnično zakonodajo ter podati nekatere smernice, ki bi jih bilo smotrno upoštevati pri pisanju novega ZVPot.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 69. redni seji Državnega zbora (7. januar 2016): - nove odločitve za izgradnjo drugega tira; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Nova evropska pravila o odprtosti interneta

Mark Pohar, 14.1.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mark Pohar, Pravna praksa, 2/2016Ob sprejemanju novega Zakona o elektronskih komunikacijah sem v PP avgusta 2012 objavil prispevek o omrežni nevtralnosti. Zgodba je konec oktobra lani dobila epilog tudi na ravni Evropske unije s sprejetjem Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015. Naj spomnimo: gre za ambiciozen projekt nekdanje podpredsednice Evropske komisije Neelie Kroes, s katerim je želela preseči mozaik nacionalnih ureditev in vzpostaviti enoten evropski telekomunikacijski trg. Po dolgotrajnem in napornem zakonodajnem procesu je bila sprejeta sicer zelo okrnjena različica, ki pa prinaša dve pomembni novosti: ukinitev mednarodnega gostovanja in pravila o nevtralnosti interneta. Prav za slednje pa nekateri trdijo, da gre za trojanskega konja, ki lahko resno ogrozi internet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Laž, velika laž ...

mag. Sandi Kodrič, 14.1.2016

Pravoznanstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2016Nedavno smo na naslovnici ene od slovenskih zavarovalniških revij prebrali, da je pričakovana življenjska doba žensk za 5,71 leta daljša od pričakovane življenjske dobe moških. Ko vidim kaj takega, se vedno spomnim na stari kliše o stopnjevanju: laž, velika laž, statistika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Vpogled v pravice iz javnih sredstev

Irena Vovk, 14.1.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2016Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za posamezne pravice (vrtec, malica, otroški dodatek ali štipendija) - in še pomembneje -, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev in preverjanje izpolnjevanja pogojev za dolžnika po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Vrstnici

dr. Ciril Ribičič, 14.1.2016

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 2/2016V svojem nagovoru na 105. seji Beneške komisije je slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope Eva Tomič ugotovila, da sta Beneška komisija in samostojna Slovenija vrstnici, rojeni pred 25 leti. Dodam lahko, da sta se njuni poti tudi nekajkrat križali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Služnost

Nataša Skubic, 14.1.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 2/2016Služnost je stvarna pravica na tuji stvari in prvi institut stvarnega prava, ki ga bom obravnavala v tem nizu terminoloških kotičkov. V Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) je služnost opredeljena kot pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar) (210. člen SPZ). Ločimo stvarne in osebne služnosti. Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine (gospodujoča stvar), da izvršuje za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahteva od lastnika služeče stvari, naj opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini (negativna služnost) (213. člen SPZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Državi ni treba priznati zakonske zveze s 14-letnim otrokom

Nika Skvarča, 14.1.2016

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 2/2016Obravnavani primer bežno spominja na shakespearsko tragedijo, ki je zasnovana na sporu med Capuleti in Montegi. V sodobni "različici" znanega dela je bolj kot tragičen konec glavnih protagonistov tragična vloga prava in delovanje državnega aparata. Glavna igralca namreč pričaka srečni konec s triumfom ljubezni. Sicer pa se v obeh dramah odvija podobna motivika: prikrita ljubezen, pobegli par, nepriznavanje verske poroke in izgon moškega lika (iz države). Mladi afganistanski par se je pred šestimi leti zatekel v Iran in tam sklenil versko poroko. Zatočišča sta si pozneje zaželela v Švici, v katero sta vstopila s prečkanjem meje z Italijo. Preobrat se zgodi v trenutku, ko sta zaprosila za azil. Pravne zagonetke pri pridobivanju te pravice so tako zelo nenavadne, da so se večini odgovorov nanje izognili celo strasbourški sodniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Kdaj je "sol" res "sol" po pravu EU?

Zoran Skubic, 14.1.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2016Sodišče EU je že drugič v pol leta obravnavalo pomembno vprašanje, povezano s pravilnim razumevanjem določb Direktive 2009/54/ES o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod. Junija je bilo tako - in to prav na podlagi predhodnega vprašanja slovenskega Vrhovnega sodišča - govora o tem, kdaj pijemo "isto" naravno mineralno vodo, čeprav se ta črpa iz različnih vrtin istega podzemnega vira. Tokrat pa je šlo za vprašanje, koliko "soli" lahko vsebuje naravna mineralna voda in v kateri obliki. Predvsem pa se je razčistila kolizija med Direktivo 2009/54/ES in ureditvijo Uredbe 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, ki načeloma - in skoraj brez izjem - prepoveduje vsakršno navajanje trditev "zelo nizka vsebnost natrija/soli" na embalaži naravnih mineralnih (kot tudi siceršnjih) vod, ki so namenjene potrošnikom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016 Ur. l. RS, št. 107/15 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Žalcu - Sodni svet RS; rok je 30. januar. Ur. l. RS, št. 1/16 2. Ravnatelj - Glasbena šola Ribnica; rok je 18. januar. 3. Direktor - Varstveno delovni center Postojna; rok je 25
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Sodna odpoved najemne pogodbe za poslovne prostore - začetek teka odpovednega roka

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Odpovedni rok v primeru sodne odpovedi najemne pogodbe za poslovni prostor teče od vročitve odpovedi sopogodbeniku. Spoštovanje odpovednega roka mora sodišče pred izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora preveriti po uradni dolžnosti, po izdaji naloga za izpraznitev poslovnega prostora pa na ugovor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Znižanje starostne meje za upokojitev

Miha Šercer, 14.1.2016

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Miha Šercer, Pravna praksa, 2/2016V drugem odstavku 28. člena ZPIZ-2 je določeno, da je do znižanja starostne meje, določene v prvem odstavku 27. člena, upravičena ženska ali moški zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, če je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank - ZUKSB-A (Ur. l. RS, št. 104/15) - veljati začne 27. januarja. 2. Uredba o koncesiji za graditev žičniški
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2016(42)
> Januar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČD ĐEFGH IJ K LM NOP QR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov