O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 15. januar 1929 - Martin Luther King V Atlanti se je rodil baptistični duhovnik in borec za pravice temnopoltih Martin Luther King. Bil je velik zagovornik nenasilne komunikacije, leta 1964 pa je prejel Nobelovo nagrado za mir. 16. januar
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Omejevanje družinskih prejemkov po prostem preudarku?

dr. Neža Pogorelčnik, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Neža Pogorelčnik, Pravna praksa, 2/2015Ali se lahko pristojni organ države članice, v kateri je upravičenec do družinskih prejemkov zaposlen, po prostem preudarku odloči za njihovo omejitev do višine prejemkov, do katere je upravičen v državi članici bivanja, četudi v tej zahtevka sploh ni vložil?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Tožba za izpraznitev idealnega deleža nepremičnine - sklepčnost tožbe

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015Izpraznitve nepremičnine v idealnem deležu solastnik od drugega solastnika ne more zahtevati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti - povrnitev škode ZPIZ zaradi izplačevanja nadomestila za invalidnost

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015ZOZP v 18. členu tožeči stranki (ZPIZ) izrecno podeljuje aktivno stvarno legitimacijo za zahtevke zoper odgovornostno zavarovalnico. Vendar pa je njihov obseg ožji v primerjavi z ZPIZ-1. Zahtevki tožeče stranke zoper odgovornostno zavarovalnico so namreč omejeni glede na vrsto škode, do katere je tožeča stranka upravičena. Uspešno lahko uveljavlja le povrnitev stroškov zdravljenja in drugih nujnih stroškov ter sorazmeren del prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do povrnitve nadomestila za primer invalidnosti pa tožeča stranka ni upravičena, saj ji zakon te pravice ne daje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND) (Ur. l. RS, št. 1/15 - MP) - veljati začne 20. januarja. 2. Zakon o ratifika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odškodninska odgovornost uprave

Irena Vovk, 15.1.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Na prvem letošnjem srečanju Pravniškega društva Ljubljana 8. januarja je o upravi in splošni odškodninski odgovornosti, predpostavkah splošne odškodninske odgovornosti in doktrini business judgement rule govoril odvetnik Domen Neffat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Pravni napovednik

Irena Vovk, 15.1.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Financiranje zasebnih šol iz javnih sredstev

Avtor ni naveden, 15.1.2015

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015Prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Zakaj dolžnik ugovarja upnikovi denarni terjatvi

Milan Vajda, 15.1.2015

Civilni sodni postopki

Milan Vajda, Pravna praksa, 2/2015Na konkretni ravni uveljavljanja denarnih terjatev upnika zoper dolžnika je povsem razumljivo, da terjatvam, ki so zaradi kateregakoli razloga sporne, dolžnik tem lahko v celoti ali v delu ugovarja. Ugovori dolžnika zoper denarno terjatev so lahko podani glede obstoja temelja denarne terjatve ali glede višine denarne terjatve. Taki primeri so na neki način razumljivi ter pravno obvladljivi, tako za stranke v postopku, to je za upnika in dolžnika, pa tudi za sodnika, ki v konkretnem primeru odloča o utemeljenosti postavljenega tožbenega zahtevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 Ur. l. RS, št. 92/14 1. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Novi Gorici - Sodni svet; rok je 19. januar. 2. Predsednik Okrajnega sodišča na Ptuju - Sodni svet; rok je 19. januar. Ur. l. RS, št. 98/14 3. Direktor - Komunala Novo mesto;
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Polstavki in vejica

dr. Nataša Hribar, 15.1.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 2/2015Prejšnji teden sem pisala o glagolih s se in si. Med primere in razlage so se nekajkrat prikradle povedi s polstavki, v katerih sem vejico zapisovala v oklepajih, torej kot neobvezno. Da ne bo ostalo zgolj pri tem, se v tokratnem kotičku spomnimo, kaj so polstavki in kako je s pisanjem vejice v takih stavčnih zgradbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Opredelitev telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015Pojasnilo FURS, št. 4230-206/2014, 12. december 2014 Od 1. januarja 2015 bodo telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki jih davčni zavezanec opravi osebi, ki ni davčni zavezanec (B2C),
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vsebina PP št.2/2015

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/20153 UVODNIK Saša Sever Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 6 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV dr. Matej Kovačič Odprti podatki med javnim in zasebnim 8 AVTORSKO PRAVO mag. Eneja Drobež Avtorsko delo kot evropski pravni standa
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov

Miha Šercer, 15.1.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 2/2015Kako lahko delavcem, ki ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov, znižamo plačo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odprti podatki med javnim in zasebnim

dr. Matej Kovačič, 15.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Matej Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Transparentnost in pravica vedeti imata v sodobni družbi izjemen pomen za zagotavljanje demokratičnosti, povečevanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij, zmanjševanje tveganj za slabo upravljanje, zlorabo oblasti in korupcijo ter smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev. Neoviran dostop do informacij javnega značaja je tako tudi neke vrste pokazatelj, kako demokratična in odprta je neka družba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do združevanja

Matej Cerar, 15.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 2/2015Tokratna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) zadeva prepoved stavke zdravniškega sindikata, ki je hotel izsiliti spoštovanje določb aneksa h kolektivni pogodbi zdravstvenega sektorja, s katerim so bile samo zdravnikom priznane dodatne pravice. Ker je bila veljavnost aneksa sporna, so hrvaška sodišča stavko prepovedala do dokončne odločitve o njegovi zakonitosti, kar je de facto prepoved stavke podaljšalo na skoraj štiri leta. Po mnenju ESČP je to pretiran poseg v pravico do svobode združevanja in stavke, kot jo varuje 11. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Posredovanje davčne številke etažnih lastnikov upravniku

Irena Vovk, 15.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Upravnik večstanovanjske stavbe je od etažnih lastnikov zahteval davčne številke, saj jih potrebuje za namen sklenitve pogodbe o oddaji skupnih prostorov večstanovanjskega objekta v najem, ki so v lastni etažnih lastnikov. Ali lahko upravnik pridobiva osebne podatke iz uradnih evidenc ali zgolj neposredno od lastnikov stanovanj?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Na poti v socialno unijo EU ali korak nazaj

dr. Janja Hojnik, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 2/2015Kot je znano, si britanski premier David Cameron v zadnjem času močno prizadeva omejiti svobodo gibanja državljanov EU - z namenom izogniti se tistim, ki to svobodo zlorabljajo, pravi. Tudi EU bolj lojalna Angela Merkel pravi, da EU ni socialna unija, čeprav ne podpira Cameronovih predlogov za korak nazaj na področju svobode gibanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Inimicus et invidus vicinorum oculus

dr. Janez Kranjc, 15.1.2015

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2015Rek, ki bi se slovensko glasil Oko soseda je neprijazno in nevoščljivo, navaja Erazem Rotterdamski (Adagia 3, 1, 22). Izviral naj bi od nekega Alcippa. V drugi knjigi svoje Retorike ga vsebinsko omenja tudi Aristotel, v obliki "Sosed zavida sosedu" pa naj bi ga navajal že Heziod.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Latvija uspela z obsodbo genocida

Matic Kumer, 15.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 2/2015Latvijec Nikolajs Larionovs in Rus Nikolaj Tess (pritožnika) sta bila leta 2003 pred latvijskimi sodišči obsojena za kaznivo dejanja genocida. Oba pritožnika sta namreč spomladi leta 1949, ko je bila Latvija del Sovjetske zveze, kot pripadnika varnostno-obveščevalnih služb sodelovala v množičnem izgonu, v katerem je bilo iz Latvije v odročne predele Sovjetske zveze preseljenih okoli 40.000 oseb (t. i. operacija priboi). Med izgnanimi so bili predvsem premožni kmetje "kulaki", osebe, ki naj bi med nemško okupacijo Latvije med letoma 1941 in 1945 oziroma po njej sodelovale oziroma simpatizirale z okupacijskimi oblastmi, ter družine teh oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 5. januar - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju; - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obramb
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Od 7. do 12. januarja

Irena Vovk, 15.1.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015 Torek, 6. 1. Etični kodeks poslancev. Ker je ugled parlamenta zaradi številnih kazenskih postopkov zoper poslance, vprašanja verodostojnosti spričeval, diplom in magisterijev ter sovražnega govora najnižji do zdaj, je poslanska skupina ZaAB na predsednika Državnega zbora dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Avtorsko delo kot evropski pravni standard

mag. Eneja Drobež, 15.1.2015

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 2/2015Vprašanje, ali je neko delo avtorsko ali ne, je materialnopravno vprašanje. Pri pojmu avtorskega dela, kot ga v 5. členu opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), gre namreč za pravni standard. Pojem avtorsko delo pa se pojavlja tudi v nekaterih direktivah s področja avtorskega prava, tudi v Direktivi 2001/29/ES o avtorski pravici v informacijski družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Različni mednarodnopravni postopki imenovanja sodnikov mednarodnih sodišč

mag. Simona Drenik, 15.1.2015

Sodišča

mag. Simona Drenik, Pravna praksa, 2/2015V zadnjih dveh desetletjih smo priča velikemu porastu (proliferaciji) mednarodnih sodišč, saj je na globalni in regionalnih ravneh ustanovljenih že več kot 30 mednarodnih sodišč. Zaradi preglednosti jih lahko razvrstimo v naslednje družine: globalna (meddržavna) sodišča, mednarodne (institucionalizirane) arbitraže, mednarodna kazenska sodišča, regionalna sodišča za človekove pravice, sodišča mednarodnih gospodarskih in integracijskih sporazumov, mednarodna upravna in druga sodišča.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Januar(38)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGH IJK LMNOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov