O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do združevanja

Matej Cerar, 15.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 2/2015Tokratna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) zadeva prepoved stavke zdravniškega sindikata, ki je hotel izsiliti spoštovanje določb aneksa h kolektivni pogodbi zdravstvenega sektorja, s katerim so bile samo zdravnikom priznane dodatne pravice. Ker je bila veljavnost aneksa sporna, so hrvaška sodišča stavko prepovedala do dokončne odločitve o njegovi zakonitosti, kar je de facto prepoved stavke podaljšalo na skoraj štiri leta. Po mnenju ESČP je to pretiran poseg v pravico do svobode združevanja in stavke, kot jo varuje 11. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Avtorsko delo kot evropski pravni standard

mag. Eneja Drobež, 15.1.2015

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 2/2015Vprašanje, ali je neko delo avtorsko ali ne, je materialnopravno vprašanje. Pri pojmu avtorskega dela, kot ga v 5. členu opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), gre namreč za pravni standard. Pojem avtorsko delo pa se pojavlja tudi v nekaterih direktivah s področja avtorskega prava, tudi v Direktivi 2001/29/ES o avtorski pravici v informacijski družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Različni mednarodnopravni postopki imenovanja sodnikov mednarodnih sodišč

mag. Simona Drenik, 15.1.2015

Sodišča

mag. Simona Drenik, Pravna praksa, 2/2015V zadnjih dveh desetletjih smo priča velikemu porastu (proliferaciji) mednarodnih sodišč, saj je na globalni in regionalnih ravneh ustanovljenih že več kot 30 mednarodnih sodišč. Zaradi preglednosti jih lahko razvrstimo v naslednje družine: globalna (meddržavna) sodišča, mednarodne (institucionalizirane) arbitraže, mednarodna kazenska sodišča, regionalna sodišča za človekove pravice, sodišča mednarodnih gospodarskih in integracijskih sporazumov, mednarodna upravna in druga sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne lastnine

mag. Marijana Vugrin, 15.1.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Marijana Vugrin, Pravna praksa, 2/2015Vse se začne, ko želimo prodati nepremičnino, dobimo obvestilo o vrednosti nepremičnine, ki sploh ni naša, ali želimo kot investitor urediti lastništvo novogradnje. In takrat si postavimo vprašanje, kaj moramo narediti in kje sploh začeti. Po navadi se začne romanje od notarja, odvetnika, geodetske uprave do geodetskega izvajalca. Pravni strokovnjaki nas napotijo h geodetskemu izvajalcu ali projektantu po etažni načrt, in ko je ta izdelan, se izkaže, da ni tisto, kar smo si želeli, kriv pa je seveda tisti, ki ga je izdelal. In takrat nas zanima, ali bi bilo lahko tudi drugače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND) (Ur. l. RS, št. 1/15 - MP) - veljati začne 20. januarja. 2. Zakon o ratifika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti - povrnitev škode ZPIZ zaradi izplačevanja nadomestila za invalidnost

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015ZOZP v 18. členu tožeči stranki (ZPIZ) izrecno podeljuje aktivno stvarno legitimacijo za zahtevke zoper odgovornostno zavarovalnico. Vendar pa je njihov obseg ožji v primerjavi z ZPIZ-1. Zahtevki tožeče stranke zoper odgovornostno zavarovalnico so namreč omejeni glede na vrsto škode, do katere je tožeča stranka upravičena. Uspešno lahko uveljavlja le povrnitev stroškov zdravljenja in drugih nujnih stroškov ter sorazmeren del prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do povrnitve nadomestila za primer invalidnosti pa tožeča stranka ni upravičena, saj ji zakon te pravice ne daje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu

mag. Maja Potočnik, 15.1.2015

Kultura in umetnost

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 2/2015Javno-zasebno partnerstvo je v naši državi še vedno zapostavljeno in slabo razumljeno pravno področje, in to kljub temu, da Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) velja že vse od leta 2006. Razlogov za to ni mogoče iskati v pomanjkanju interesa zasebnih vlagateljev za vlaganje v projekte, ki so v javnem interesu, temveč predvsem v pomanjkanju dobrih primerov iz prakse ter nezadostnem razumevanju strokovne javnosti, kaj pravzaprav pomeni javno-zasebno partnerstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 15. januar 1929 - Martin Luther King V Atlanti se je rodil baptistični duhovnik in borec za pravice temnopoltih Martin Luther King. Bil je velik zagovornik nenasilne komunikacije, leta 1964 pa je prejel Nobelovo nagrado za mir. 16. januar
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Pravni napovednik

Irena Vovk, 15.1.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Geodetski postopki in zemljiška knjiga

mag. Marijana Vugrin, 15.1.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Marijana Vugrin, Pravna praksa, 2/2015Nepremičnine, razen stavbne pravice, nastanejo v geodetskih postopkih in se kot take evidentirajo v zemljiškem katastru ali katastru stavb. V geodetskih postopkih se tudi ugotavljajo lastnosti nepremičnin. Ko nepremičnina nastane in so znane njene lastnosti (obseg, površina, meje itd.), sledi določitev pravic, ki se vežejo nanjo. Pravice, ki so povezane z nepremičnino, se evidentirajo na podlagi zemljiškoknjižnih predlogov ali poočitve v zemljiško knjigo. Vse se torej začne z geodetskimi postopki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Omejevanje družinskih prejemkov po prostem preudarku?

dr. Neža Pogorelčnik, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Neža Pogorelčnik, Pravna praksa, 2/2015Ali se lahko pristojni organ države članice, v kateri je upravičenec do družinskih prejemkov zaposlen, po prostem preudarku odloči za njihovo omejitev do višine prejemkov, do katere je upravičen v državi članici bivanja, četudi v tej zahtevka sploh ni vložil?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Financiranje zasebnih šol iz javnih sredstev

Avtor ni naveden, 15.1.2015

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015Prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje

Igor Vuksanović, 15.1.2015

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 2/2015Hišnika sta v osnovni šoli postavljala sceno za valeto. Napenjala sta jekleno vrv, o čemer sta se dogovorila z vodjo prireditve. Hišnik je lestev vpel na jekleno mrežo, da ne bi zdrsnila. Lestev je bila aluminijasta, s kavlji in plastičnimi podstavki. Ob vzpenjanju na lestev se je lestev premaknila in kavelj je zdrsnil iz mreže. Posledično je lestev, ko je hišnik delal na njej na stojni višini približno dveh metrov, začela drseti nazaj, saj plastika in parket nista nudila zadosti trenja. Hišnik si je huje poškodoval roko. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zahteva, da šola poravna stroške zdravljenja hišnika v višini 9.765 evrov, ker po njegovem mnenju za varnost ni bilo zadosti poskrbljeno. Hišnik je imel opravljen izpit iz varstva pri delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Peticija za privatizacijo

Matej Tomažin, 15.1.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 2/2015Novo leto se je začelo z zaobljubami tistih, ki prisegajo na nacionalni interes. Njihove izjave in razmišljanja so vidna v številnih sporočilih. Tako ne mine dan, ne da bi prebrali ali slišali, da poteka razprodaja, da bomo hlapci in da si žagamo vejo, na kateri sedimo. Ob vsem tem posploševanju, ki je pogosto ovito v koncept zastraševanja, in predvsem nerazumevanju, kaj privatizacija sploh pomeni, je več kot očitno, da so ljudje vnovič prisiljeni zavzeti levi ali desni breg.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU

Saša Sever, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Saša Sever, Pravna praksa, 2/2015Konec novembra je Sodišče EU od Ustavnega sodišča RS prejelo prvi predlog za predhodno odločanje (zadeva C-526/14). Na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je Ustavno sodišče v predhodno odločanje predložilo več vprašanj, ki se večinoma nanašajo na razlago in veljavnost Sporočila Komisije o uporabi pravil o državni pomoči v korist bank. To sporočilo je bilo podlaga za sprejetje novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je Banki Slovenije omogočila, da je "ostrigla" (razlastila) imetnike podrejenih obveznic v bankah, ki jih je Republika Slovenija dokapitalizirala z davkoplačevalskim denarjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.1.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015 Process and Procedure in EU Administration Carol Harlow in Richard Rawlings (Hart Publishing, Oxford, 2014, 352 strani) Za upravne postopke v EU se zdi, da delujejo kot "superlepilo", ki drži skupaj najrazličnejše str
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Evropsko leto za razvoj

Irena Vovk, 15.1.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015EU je leto 2015 razglasila za evropsko leto za razvoj, ki bo potekalo pod geslom naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Namenjeno je ozaveščanju in vključevanju Evropejcev v razvojno sodelovanje EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Varstvo okolja v letu 2014 - odprava administrativnih ovir?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 15.1.2015

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Kljub turbulentnemu političnemu dogajanju in nestabilnosti so bile tudi na upravnem področju varstva okolja v letu 2014 sprejete nekatere spremembe in novosti. Poglejmo najpomembnejše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odškodninska odgovornost uprave

Irena Vovk, 15.1.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Na prvem letošnjem srečanju Pravniškega društva Ljubljana 8. januarja je o upravi in splošni odškodninski odgovornosti, predpostavkah splošne odškodninske odgovornosti in doktrini business judgement rule govoril odvetnik Domen Neffat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Tožba za izpraznitev idealnega deleža nepremičnine - sklepčnost tožbe

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015Izpraznitve nepremičnine v idealnem deležu solastnik od drugega solastnika ne more zahtevati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 17. redni seji (8. januar 2015): - prenovljen program ukrepov vlade za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - ničelna toleranca do korupcije in poročilo o izvedbi ukrepov vlade proti korupciji; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Ur
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost

Zoran Skubic, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2015Debelost postaja vse hujši problem sodobnih družb zahodnega tipa. Zato niti ne čudi, da se je v zadnjih tridesetih letih tudi na območju EU stopnja čezmerne telesne teže in debelosti med prebivalstvom strmo zvišala, predvsem pri otrocih, pri katerih že presega 30 odstotkov. Po drugi strani pa je pravo EU posebej občutljivo na vprašanja (še) dopustne diskriminacije, predvsem pri zagotavljanju ustrezne ravni varstva pravic do dela in iz njega. Tako so na podlagi pravil Direktive 2000/78/ES o enakem obravnavanju pri zaposlovanju in delu na področju zaposlovanja izrecno prepovedane vse oblike diskriminacije zaradi vere ali prepričanja, hendikepiranosti (tj. invalidnosti), starosti ali spolne usmerjenosti posameznika. Toda kaj se zgodi, če je delavec "samo" debel? Ali kljub temu uživa varstvo Direktive 2000/78/ES, še zlasti v primeru odpovedi delovnega razmerja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vsebina PP št.2/2015

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/20153 UVODNIK Saša Sever Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 6 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV dr. Matej Kovačič Odprti podatki med javnim in zasebnim 8 AVTORSKO PRAVO mag. Eneja Drobež Avtorsko delo kot evropski pravni standa
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 5. januar - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju; - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obramb
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Januar(38)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGH IJK LMNOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov