O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu

mag. Maja Potočnik, 15.1.2015

Kultura in umetnost

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 2/2015Javno-zasebno partnerstvo je v naši državi še vedno zapostavljeno in slabo razumljeno pravno področje, in to kljub temu, da Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) velja že vse od leta 2006. Razlogov za to ni mogoče iskati v pomanjkanju interesa zasebnih vlagateljev za vlaganje v projekte, ki so v javnem interesu, temveč predvsem v pomanjkanju dobrih primerov iz prakse ter nezadostnem razumevanju strokovne javnosti, kaj pravzaprav pomeni javno-zasebno partnerstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost

Zoran Skubic, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2015Debelost postaja vse hujši problem sodobnih družb zahodnega tipa. Zato niti ne čudi, da se je v zadnjih tridesetih letih tudi na območju EU stopnja čezmerne telesne teže in debelosti med prebivalstvom strmo zvišala, predvsem pri otrocih, pri katerih že presega 30 odstotkov. Po drugi strani pa je pravo EU posebej občutljivo na vprašanja (še) dopustne diskriminacije, predvsem pri zagotavljanju ustrezne ravni varstva pravic do dela in iz njega. Tako so na podlagi pravil Direktive 2000/78/ES o enakem obravnavanju pri zaposlovanju in delu na področju zaposlovanja izrecno prepovedane vse oblike diskriminacije zaradi vere ali prepričanja, hendikepiranosti (tj. invalidnosti), starosti ali spolne usmerjenosti posameznika. Toda kaj se zgodi, če je delavec "samo" debel? Ali kljub temu uživa varstvo Direktive 2000/78/ES, še zlasti v primeru odpovedi delovnega razmerja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU

Saša Sever, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Saša Sever, Pravna praksa, 2/2015Konec novembra je Sodišče EU od Ustavnega sodišča RS prejelo prvi predlog za predhodno odločanje (zadeva C-526/14). Na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je Ustavno sodišče v predhodno odločanje predložilo več vprašanj, ki se večinoma nanašajo na razlago in veljavnost Sporočila Komisije o uporabi pravil o državni pomoči v korist bank. To sporočilo je bilo podlaga za sprejetje novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je Banki Slovenije omogočila, da je "ostrigla" (razlastila) imetnike podrejenih obveznic v bankah, ki jih je Republika Slovenija dokapitalizirala z davkoplačevalskim denarjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne lastnine

mag. Marijana Vugrin, 15.1.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Marijana Vugrin, Pravna praksa, 2/2015Vse se začne, ko želimo prodati nepremičnino, dobimo obvestilo o vrednosti nepremičnine, ki sploh ni naša, ali želimo kot investitor urediti lastništvo novogradnje. In takrat si postavimo vprašanje, kaj moramo narediti in kje sploh začeti. Po navadi se začne romanje od notarja, odvetnika, geodetske uprave do geodetskega izvajalca. Pravni strokovnjaki nas napotijo h geodetskemu izvajalcu ali projektantu po etažni načrt, in ko je ta izdelan, se izkaže, da ni tisto, kar smo si želeli, kriv pa je seveda tisti, ki ga je izdelal. In takrat nas zanima, ali bi bilo lahko tudi drugače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje

Igor Vuksanović, 15.1.2015

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 2/2015Hišnika sta v osnovni šoli postavljala sceno za valeto. Napenjala sta jekleno vrv, o čemer sta se dogovorila z vodjo prireditve. Hišnik je lestev vpel na jekleno mrežo, da ne bi zdrsnila. Lestev je bila aluminijasta, s kavlji in plastičnimi podstavki. Ob vzpenjanju na lestev se je lestev premaknila in kavelj je zdrsnil iz mreže. Posledično je lestev, ko je hišnik delal na njej na stojni višini približno dveh metrov, začela drseti nazaj, saj plastika in parket nista nudila zadosti trenja. Hišnik si je huje poškodoval roko. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zahteva, da šola poravna stroške zdravljenja hišnika v višini 9.765 evrov, ker po njegovem mnenju za varnost ni bilo zadosti poskrbljeno. Hišnik je imel opravljen izpit iz varstva pri delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 17. redni seji (8. januar 2015): - prenovljen program ukrepov vlade za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - ničelna toleranca do korupcije in poročilo o izvedbi ukrepov vlade proti korupciji; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Ur
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Varstvo okolja v letu 2014 - odprava administrativnih ovir?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 15.1.2015

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Kljub turbulentnemu političnemu dogajanju in nestabilnosti so bile tudi na upravnem področju varstva okolja v letu 2014 sprejete nekatere spremembe in novosti. Poglejmo najpomembnejše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.1.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015 Process and Procedure in EU Administration Carol Harlow in Richard Rawlings (Hart Publishing, Oxford, 2014, 352 strani) Za upravne postopke v EU se zdi, da delujejo kot "superlepilo", ki drži skupaj najrazličnejše str
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Evropsko leto za razvoj

Irena Vovk, 15.1.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015EU je leto 2015 razglasila za evropsko leto za razvoj, ki bo potekalo pod geslom naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Namenjeno je ozaveščanju in vključevanju Evropejcev v razvojno sodelovanje EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Peticija za privatizacijo

Matej Tomažin, 15.1.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 2/2015Novo leto se je začelo z zaobljubami tistih, ki prisegajo na nacionalni interes. Njihove izjave in razmišljanja so vidna v številnih sporočilih. Tako ne mine dan, ne da bi prebrali ali slišali, da poteka razprodaja, da bomo hlapci in da si žagamo vejo, na kateri sedimo. Ob vsem tem posploševanju, ki je pogosto ovito v koncept zastraševanja, in predvsem nerazumevanju, kaj privatizacija sploh pomeni, je več kot očitno, da so ljudje vnovič prisiljeni zavzeti levi ali desni breg.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015 5. januar - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju; - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obramb
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov

Miha Šercer, 15.1.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 2/2015Kako lahko delavcem, ki ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov, znižamo plačo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Od 7. do 12. januarja

Irena Vovk, 15.1.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015 Torek, 6. 1. Etični kodeks poslancev. Ker je ugled parlamenta zaradi številnih kazenskih postopkov zoper poslance, vprašanja verodostojnosti spričeval, diplom in magisterijev ter sovražnega govora najnižji do zdaj, je poslanska skupina ZaAB na predsednika Državnega zbora dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Avtorsko delo kot evropski pravni standard

mag. Eneja Drobež, 15.1.2015

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 2/2015Vprašanje, ali je neko delo avtorsko ali ne, je materialnopravno vprašanje. Pri pojmu avtorskega dela, kot ga v 5. členu opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), gre namreč za pravni standard. Pojem avtorsko delo pa se pojavlja tudi v nekaterih direktivah s področja avtorskega prava, tudi v Direktivi 2001/29/ES o avtorski pravici v informacijski družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Evropa

Irena Vovk, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015 Sreda, 7. 1. TTIP. Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila več predlogov za pravno besedilo čezatlantskega trgovinskega in naložbenega partnerstva (TTIP), o katerem se pogaja z ZDA. S tem je prvič javno objavila predloge iz dvostranskih trgovinskih pogovorov i
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Različni mednarodnopravni postopki imenovanja sodnikov mednarodnih sodišč

mag. Simona Drenik, 15.1.2015

Sodišča

mag. Simona Drenik, Pravna praksa, 2/2015V zadnjih dveh desetletjih smo priča velikemu porastu (proliferaciji) mednarodnih sodišč, saj je na globalni in regionalnih ravneh ustanovljenih že več kot 30 mednarodnih sodišč. Zaradi preglednosti jih lahko razvrstimo v naslednje družine: globalna (meddržavna) sodišča, mednarodne (institucionalizirane) arbitraže, mednarodna kazenska sodišča, regionalna sodišča za človekove pravice, sodišča mednarodnih gospodarskih in integracijskih sporazumov, mednarodna upravna in druga sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje poslanskega mandata

dr. Ljubo Bavcon, 15.1.2015

Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 2/2015Ustavno sodišče je z odločbo Up-879/14-11 z dne 11. decembra 2014 odložilo ad calendas grecas razpravo o vsebini sodb rednih sodišč, ki so o zadevi odločala na treh stopnjah. Od devetih sodnikov, ki so o zadevi sodili, jih je moralo za obsodilno sodbo glasovati vsaj šest. Protagonistu te kazenske zadeve je Ustavno sodišče začasno prekinilo izvrševanje pravnomočne kazni z argumenti, o katerih bo pravna stroka še veliko razpravljala, da o političnih sporočilih te, v pravno obliko zavite, argumentacije ne zgubljamo besed. Strokovno gledano pa ne gre pozabiti, da imajo odločbe Ustavnega sodišča precedenčen pomen in zato logično pričakovane posledice v vseh prihodnjih primerih zahtev za varstvo zakonitosti in zelo verjetno tudi glede drugih podobnih civilnih in upravnopravnih zadev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Posredovanje davčne številke etažnih lastnikov upravniku

Irena Vovk, 15.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Upravnik večstanovanjske stavbe je od etažnih lastnikov zahteval davčne številke, saj jih potrebuje za namen sklenitve pogodbe o oddaji skupnih prostorov večstanovanjskega objekta v najem, ki so v lastni etažnih lastnikov. Ali lahko upravnik pridobiva osebne podatke iz uradnih evidenc ali zgolj neposredno od lastnikov stanovanj?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Geodetski postopki in zemljiška knjiga

mag. Marijana Vugrin, 15.1.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Marijana Vugrin, Pravna praksa, 2/2015Nepremičnine, razen stavbne pravice, nastanejo v geodetskih postopkih in se kot take evidentirajo v zemljiškem katastru ali katastru stavb. V geodetskih postopkih se tudi ugotavljajo lastnosti nepremičnin. Ko nepremičnina nastane in so znane njene lastnosti (obseg, površina, meje itd.), sledi določitev pravic, ki se vežejo nanjo. Pravice, ki so povezane z nepremičnino, se evidentirajo na podlagi zemljiškoknjižnih predlogov ali poočitve v zemljiško knjigo. Vse se torej začne z geodetskimi postopki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odprti podatki med javnim in zasebnim

dr. Matej Kovačič, 15.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Matej Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Transparentnost in pravica vedeti imata v sodobni družbi izjemen pomen za zagotavljanje demokratičnosti, povečevanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij, zmanjševanje tveganj za slabo upravljanje, zlorabo oblasti in korupcijo ter smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev. Neoviran dostop do informacij javnega značaja je tako tudi neke vrste pokazatelj, kako demokratična in odprta je neka družba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Latvija uspela z obsodbo genocida

Matic Kumer, 15.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 2/2015Latvijec Nikolajs Larionovs in Rus Nikolaj Tess (pritožnika) sta bila leta 2003 pred latvijskimi sodišči obsojena za kaznivo dejanja genocida. Oba pritožnika sta namreč spomladi leta 1949, ko je bila Latvija del Sovjetske zveze, kot pripadnika varnostno-obveščevalnih služb sodelovala v množičnem izgonu, v katerem je bilo iz Latvije v odročne predele Sovjetske zveze preseljenih okoli 40.000 oseb (t. i. operacija priboi). Med izgnanimi so bili predvsem premožni kmetje "kulaki", osebe, ki naj bi med nemško okupacijo Latvije med letoma 1941 in 1945 oziroma po njej sodelovale oziroma simpatizirale z okupacijskimi oblastmi, ter družine teh oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Inimicus et invidus vicinorum oculus

dr. Janez Kranjc, 15.1.2015

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2015Rek, ki bi se slovensko glasil Oko soseda je neprijazno in nevoščljivo, navaja Erazem Rotterdamski (Adagia 3, 1, 22). Izviral naj bi od nekega Alcippa. V drugi knjigi svoje Retorike ga vsebinsko omenja tudi Aristotel, v obliki "Sosed zavida sosedu" pa naj bi ga navajal že Heziod.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Na poti v socialno unijo EU ali korak nazaj

dr. Janja Hojnik, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 2/2015Kot je znano, si britanski premier David Cameron v zadnjem času močno prizadeva omejiti svobodo gibanja državljanov EU - z namenom izogniti se tistim, ki to svobodo zlorabljajo, pravi. Tudi EU bolj lojalna Angela Merkel pravi, da EU ni socialna unija, čeprav ne podpira Cameronovih predlogov za korak nazaj na področju svobode gibanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do združevanja

Matej Cerar, 15.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 2/2015Tokratna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) zadeva prepoved stavke zdravniškega sindikata, ki je hotel izsiliti spoštovanje določb aneksa h kolektivni pogodbi zdravstvenega sektorja, s katerim so bile samo zdravnikom priznane dodatne pravice. Ker je bila veljavnost aneksa sporna, so hrvaška sodišča stavko prepovedala do dokončne odločitve o njegovi zakonitosti, kar je de facto prepoved stavke podaljšalo na skoraj štiri leta. Po mnenju ESČP je to pretiran poseg v pravico do svobode združevanja in stavke, kot jo varuje 11. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Vsebina PP št.2/2015

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/20153 UVODNIK Saša Sever Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 6 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV dr. Matej Kovačič Odprti podatki med javnim in zasebnim 8 AVTORSKO PRAVO mag. Eneja Drobež Avtorsko delo kot evropski pravni standa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Januar(38)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGH IJK LMNOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov