O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja - splošno pojasnilo (velja od 1. januarja 2013)

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Opredelitev dohodkov iz delovnega razmerja po delovno pravni ureditvi Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v prvem odstavku 37. člena določa, da dohodek iz delovnega razm
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju

dr. Matjaž Tratnik, 17.1.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 2/2013Stališče Ustavnega sodišča je, da pravica do zasebne lastnine oziroma njeno varstvo ne obsega le obstoječe lastnine, ampak tudi zahtevke v povezavi s t. i. pričakova(l)nimi pravicami. To pomeni, da se lahko uspešno sklicuje na pravico do zasebne lastnine tudi tisti, ki izkaže, da obstaja njegov konkretni, na veljavnem pravu temelječi zahtevek za pridobitev določene lastnine. Ta zahtevek mora biti na pravu ali ustaljeni sodni praksi temelječe pričakovanje pridobitve lastninske pravice, in ne samo upanje na njeno pridobitev. To je Ustavno sodišče nazadnje zapisalo v odločbi št. Up-591/10 z dne 2. decembra 2010. Tako se pogosto dogaja, da se nevpisani kupci nepremičnin v postopkih proti prodajalcem ali tretjim sklicujejo na varstvo svoje pričakovane lastninske pravice. Vrhovno sodišče je leta 2012 izdalo več odločb, ki se nanašajo na pravni položaj osebe, ki je pridobila nepremičnino na podlagi veljavnega zavezovalnega in razpolagalnega posla (torej zemljiškoknjižnega dovolila z overjenim podpisom prenosnika), ni pa se (še) kot lastnica vpisala v zemljiško knjigo. V nadaljevanju si bomo najprej ogledali prej omenjeno odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2010, zatem pa še več odločb Vrhovnega sodišča, da bi v sklepnem delu lahko ugotovili, pod kakšnimi pogoji je pričakovana lastninska pravica na nepremičnini varovana in proti komu. Prav tako bo obravnavana novejša odločba Vrhovnega sodišča, ki se nanaša na navzkrižje interesov osebe, ki pridobi lastninsko pravico na nepremičnini s priposestvovanjem, in upnika zemljiškoknjižnega lastnika nepremičnine, ki hoče na to nepremičnino poseči z izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od 1. januarja 2013 dalje

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Pravna podlaga: - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), - Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Pojasnila: Na podlagi Zakona o pokojninskem in in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Center za socialno delo je v postopku uveljavljanja pravice staršev do znižanja plačila za programe vrtcev in pravice pridobitve otroškega dodatka od vlagateljice, ki je navedla, da živi sama z otrokoma, zahteval, da to potrdita dve priči. Nato pa jo je še enkrat pozval, da se oglasi pri njih, in ji pokazal slike z njenega lastnega profila na Facebooku, s katerih je razvidno, da živi s partnerjem. Ali lahko center za socialno delo obdeluje podatke s profila na Facebooku vlagatelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Podatki o službenih telefonih za občinski svet

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Na seji občinskega sveta je svetnica zaprosila za seznam oseb, ki imajo službeni telefon, in izpis klicev tistih uporabnikov službenih telefonov, katerih znesek je v posameznem mesecu presegal 30 evrov. Ali je svetnica do teh podatkov upravičena?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Odškodninska odgovornost zavoda - začetek teka zastaralnega roka

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Tudi za odškodnino iz drugega odstavka 276. člena ZPIZ-1 velja splošna določba OZ o začetku teka zastaranja (prvi odstavek 336. člena OZ). Iz četrtega odstavka 276. člena ZPIZ-1 pa jasno izhaja, da ima upravičenec (tožnik) pravico terjati plačilo sporne odškodninske terjatve po izteku 60 dni, odkar je tožena stranka plačala denarne dajatve. Gre za specifično ureditev zapadlosti tovrstnega odškodninskega zahtevka. Od tega dne tako teče tudi zastaralni rok, in sicer tako subjektivni kot tudi objektivni iz drugega odstavka 352. člena OZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga

Katarina Vatovec, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 2/2013Tretji senat luksemburškega Sodišča je 22. novembra 2012 razglasil dve sodbi, s katerima je podal razlago Uredbe št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov glede roka za vložitev odškodninske tožbe zaradi odpovedi leta ter razlago določbe Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (v nadaljevanju Montrealska konvencija) v zvezi z izgubo prtljage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Boj proti pranju denarja pomembnejši od odvetniške zaupnosti

Aleš Velkaverh, 17.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 2/2013Od leta 1991 dalje je Evropska unija (EU) v boju proti zlorabam evropskega finančnega sistema sprejela več direktiv z različnimi ukrepi za preprečevanje pranja denarja. Med drugim je predvidela tudi obveznost odvetnikov, da pri zastopanju strank v zvezi z določenimi posli (zlasti finančnimi in nepremičninskimi) morebitne sumljive posle sporočijo pristojnemu organu za preprečevanje pranja denarja. Pri odvetnikih nove dolžnosti niso bile sprejete pozitivno. Obveznost sporočati sumljive posle strank je namreč v očitnem navzkrižju z dolžnostjo odvetnika varovati kot poklicno tajnost vse podatke, ki mu jih stranka zaupa. Kljub temu doslej prizadevanja odvetnikov in odvetniških združenj za ukinitev teh obveznosti niso bili uspešna. Nazadnje je v zadevi Michaud proti Franciji evropsko ureditev odobrilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Zbornik znanstvenih razprav 2012

Andreja Tratnik, 17.1.2013

Kultura in umetnost

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 2/2013"Oh, ne, predvsem ne pravo!" Tak je bil odgovor Bourdieuja, enega pomembnejših francoskih intelektualcev druge polovice 20. stoletja, dijaku, ki se je zanimal za študij prava. In tak bi bil nemara celo najprimernejši odgovor dijaku, ki bi se v današnjih časih zanimal za študij prava. Pa ne zato, ker študij prava ne bi bil dober, ampak zlasti zaradi zasičenosti trga dela s pravniki. Kot ugotavlja dr. Vladimir Simič v uvodnem prispevku Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (letnik LXXII, GV Založba, Ljubljana 2012, 326 strani), v katerem strnjeno predstavi delovanje ljubljanske Pravne fakultete v desetletju 2000-2011: "Število diplomantov že presega potrebe po pravnikih, čeprav še ne vemo čisto gotovo za koliko Š...]. Diplomanti čakajo na zaposlitev vse dlje in zato se jih vedno več vpisuje na višji študij."
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pogled od zunaj

Edita Turičnik, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Edita Turičnik, Pravna praksa, 2/2013Že dobro leto je, odkar sem se imela na mednarodni konferenci priložnost pogovarjati z mlado, ambiciozno in razgledano študentko prava. Načeloma je izpolnjevala vse pogoje, da se uveljavi v domači državi in se predvsem razvije v samostojno, odgovorno, delovno produktivno in aktivno državljanko, le v napačni državi je bila rojena, kot je sama dejala. Ko mi je zaradi mojega začudenega pogleda pojasnila, kako skorumpirana ni le politična elita, ampak celoten sistem od zdravstva, šolstva, gospodarstva, administracije, sodstva do organov pregona, sem zlahka razumela njeno veliko željo zapustiti Moldavijo, tudi če bo to pomenilo dodatno povečan letni znesek vseh izročenih podkupnin, zlasti v obdobju, ko si bo sama prizadevala urediti dokumentacijo in pridobiti vizo, potrebno za odhod iz države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Smrt v zaporu

Zoran Skubic, 17.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2013Vsaka nenaravna smrt posameznika je tragedija, najbolj seveda za njegove najbližje. Vprašanje pa postane še zlasti občutljivo, če se taka smrt zgodi v okolju, v katerem naj bi bil posameznik načeloma še posebno skrbno varovan tako pred drugimi kot tudi pred sabo - v zaporu. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi proti Sloveniji odločilo, da ta ni odgovorna za smrt obsojenca za zaporskimi zidovi. Odločitev Sodišča je glede na njegovo nedavno (pavšalno) prakso glede Slovenije malenkost presenetljiva, kaže pa, da je dosedanja praksa slovenskih zaporskih oblasti glede obravnavanja zapornikov v pretežnem obsegu v skladu s standardi Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 17.1.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Simon Lester, Bryan Mercurio in Arwel Davies World Trade Law - Text, Materials and Commentary (Hart Publishing, 2012, 2. izdaja, 950 strani) Svetovna trgovinska organizacija (STO) je največja svetovna organizacija na področju trgovine, njeno delovanje pa postaja vse pomembnej
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Starši v sestavi sveta javnega zavoda

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Člen 46 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ureja sestavo javnega zavoda, v katerega so voljeni tudi starši. • Ali so v svet javne šole lahko izvoljeni le starši otrok, ki obiskujejo to šolo, ali pa je lahko izvoljen kdorkoli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Cesarjeva nova oblačila

mag. Robert Smrekar, 17.1.2013

Ostalo

mag. Robert Smrekar, Pravna praksa, 2/2013Če je kdaj od nastanka naše države obstajal trenutek, ko bi se pravniki morali vprašati, ali smo sploh še na pravi poti k uresničitvi družbe po podobi naše Ustave, potem je to danes. V prejšnji številki Pravne prakse je dr. Rok Čeferin svoj pomenljivi prispevek zaključil s citatom Giorgia Agambena, s katerim je okrcal molk pravnikov ob aktualnih pomembnih družbenih premikih. Pa je res tako?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

"Ugrabljena sodba" - ali ugrabljena odškodnina?

mag. Matevž Krivic, 17.1.2013

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 2/2013Očitno imam premalo domišljijskih in podobnih sposobnosti, da bi znal uganiti, na kaj je mislila mag. Nina Betetto z naslovom svojega članka Ugrabljena sodba, ki je njen odziv na mojo kritiko sodbe Vrhovnega sodišča, v kateri je bila poročevalka. Da bi s kritiko, naj bo še tako neutemeljena, kdo lahko sodnikom (ali javnosti?) "ugrabil" sodbo, si težko predstavljam - lažje si predstavljam, da so sodniki s svojim skrajno formalističnim in nemoralnemu ravnanju države nadvse naklonjenim razumevanjem pravil o zastaranju tožnikom "ugrabili" njihovo pravico do odškodnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

In memoriam akademski etiki?

dr. Aleš Novak, 17.1.2013

Ostalo

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 2/2013Tokrat se v tej zadevi oglašam zadnjič. Razprava o etiki je možna le takrat, ko vsaj v izhodišču delimo enake vrednote. Ko prebiram odziv Marka Novaka in vrhovnega arbitra akademske etike Univerze na Primorskem, njene Službe za stike z javnostmi, mi postaja jasno, kako resne težave imamo kot skupnost. Pravila navajanja so povsem jasna, prav tako kot so jasna pravila akademske etike. Prisvajanje tujega je nedopustno. A očitno je naša družba še vedno v tisti razvojni fazi, ko je pripadnost "grešnika" skupini ali instituciji pomembnejša od spoštovanja etičnega pravila, ki ga je kršil. Vzporednice z aktualnim političnim trenutkom se vsiljujejo same po sebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Nova ureditev dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih

Miha Bratina, 17.1.2013

TRGOVINA

Miha Bratina, Pravna praksa, 2/2013Skrb za zdravo prehrano postaja del vsakdana, saj ji namenjamo vse več pozornosti. Temu sledijo tudi trgovci, ki živila označujejo in reklamirajo z raznimi trditvami o njihovih pozitivnih zdravstvenih učinkih, da bi tako privabili čim več potrošnikov. S tem se še intenzivneje soočajo uporabniki športne prehrane. A poplave raznih trditev o blagodejnih zdravstvenih učinkih živil je konec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Maksimalna hipoteka

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Zakon o zemljiški knjigi Kraljevine Jugoslavije (1930) - paragraf 14 Z maksimalno hipoteko se lahko zavaruje posamezna terjatev ali terjatve, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, katerih višina v trenutku ustanovitve hipoteke še ni določena. Za ustanovitev maksimalne hipoteke zadoščajo že navedba zastavnega upnika (tožene banke oziroma posojilodajalke), zastavnega dolžnika (tožečega podjetja oziroma posojilojemalca) in (vsaj) vrstna določitev (bodočega) pravnega temelja (posojilne pogodbe, ki bodo šele sklenjene).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Izraba letnega dopusta v primeru menjave delodajalca

mag. Nataša Belopavlovič, 17.1.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 2/2013Delavcu na delovnem mestu kuharja je bilo v prejšnji službi v vrtcu odmerjenih 29 dni dopusta. S 1. septembrom se je zaposlil v osnovni šoli, prav tako na delovnem mestu kuharja. Novi delodajalec mu je pojasnil, da delavcem na tem mestu pripada 23 dni dopusta. Delavec je v prejšnji službi izrabil 24 dni dopusta. • Ali se delavcu pet dni dopusta, kolikor mu jih je še ostalo, prenese v novo službo? • Koliko dni dopusta lahko delavec sicer izrabi po svoji želji zunaj predpisanega kolektivnega dopusta? V pogodbi o zaposlitvi je namreč zapisano, da mora kolektivni dopust izrabiti med počitnicami, ne piše pa, med katerimi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Poroštvo v davčni izvršbi - pregled zakonskih možnosti

Katja Meško, 17.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Katja Meško, Pravna praksa, 2/2013Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) kot organ v sestavi Ministrstva za finance opravlja pomembne naloge za polnjenje državne, pokojninske in zdravstvene blagajne. Poglavitne naloge DURS so tako pobiranje davkov, prispevkov ter drugih dajatev, skrb za obračunavanje in odmero, vračilo, nadzor in izvršbo. Čeprav precejšnji del odmerjenega zavezanci za davek poravnajo prostovoljno, mora DURS voditi postopke davčne izvršbe. Finančni učinki postopkov davčne izvršbe pa so odvisni od prihodkov in premoženja zavezancev za davek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Kršitev materialnih določb ZP-1 - odločba o sankciji - opomin

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Za izrek opomina po prvem odstavku 21. člena ZP-1 mora biti prekršek storjen v olajševalnih okoliščinah, ki jim je mogoče pripisati posebno težo. Zgolj odmaknjenost dogodka in nekaznovanost pravne osebe v konkretnem primeru ne utemeljujeta izreka opomina po prvem odstavku 21. člena ZP-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi - pravočasnost tožbe

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Tožba je bila pristojnemu sodišču odstopljena po poteku prekluzivnega roka iz tretjega odstavka 204. člena ZDR, zato je prepozna. Dejstvo, da velja v delovnih sporih izbirna pristojnost in da je bila morda tožba vložena celo na pristojno sodišče, odločitve ne spremeni. Sklep o nepristojnosti je namreč pravnomočen, zato vprašanja pristojnosti ni več mogoče odpirati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Ustavne omejitve referenduma

Igor Vuksanović, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 2/2013Strokovna skupina ustavne komisije Državnega zbora za zakonodajni referendum je opravila svoje delo in podala nekatera stališča v zvezi s spremembo 90. člena Ustave, ki ureja zakonodajni referendum. Strokovna skupina (ki vsekakor lahko predlaga tudi spremembe zakonodaje ali to, da se tisto, kar je bilo prej urejeno zgolj v zakonu, zdaj uredi v Ustavi) predlaga uvedbo zavrnitvenega modela zakonodajnega referenduma (ljudski veto), po katerem je za zavrnitev zakona potrebno, da mu nasprotuje določeno število volivcev. Po predlogu strokovne skupine naj bi to bila večina volivcev, ki so veljavno glasovali, vendar najmanj četrtina vseh volivcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 44. seji (10. januar 2013): - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L); - odgovor na zahteve Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja; - opredelila se je do stavkovnih zahtev Policijskeg
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJ K LM N OP QRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov