O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

dogodki - izjave

Irena Vovk, 17.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013od 8. do 14. januarja Torek, 8. 1. Nadzor nad premoženjskim stanjem. Komisija RS za preprečevanje korupcije je pri nadzoru premoženja predsednikov strank ugotovila, da sta predsednik SDS Janez Janša in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković kršila Zakon o integriteti in preprečevanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Evropa

Irena Vovk, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Torek, 8. 1. Nepričakovano izboljšanje. Gospodarsko razpoloženje v evrskem območju se je decembra lani drugi mesec zapored izboljšalo - vrednost kazalnika gospodarskega razpoloženja (ESI) se je zvišala za 1,3 točke na 87 točk. Razpoloženje se je izboljšalo tudi v Sloveniji - vrednost kazalca
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Virtualni svet ni vse

mag. Sandi Kodrič, 17.1.2013

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2013Pred leti smo imeli obdobje, ko so najsposobnejši mladi ljudje želeli postati borzniki in finančniki. Poleg dinamičnega dela jih je privlačil tudi denar, ki se je vrtel v teh krogih. Naslednja generacija je doživela internetni bum in mnogi so hoteli postati internetni podjetniki, razvijalci računalniških iger in mobilnih aplikacij. Ali pa so želeli delati nekaj v zvezi s socialnimi omrežji, ki so preplavila splet. Ali je perspektiva res samo v neoprijemljivih razvedrilnih storitvah za socialna omrežja in pametne telefone? Če malo karikiram, ali naj se mladi podjetniki posvečajo zgolj novim "jeznim ptičem" (Angry birds) in "govorečim mačkom" (Talking Tom)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja - splošno pojasnilo (velja od 1. januarja 2013)

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Opredelitev dohodkov iz delovnega razmerja po delovno pravni ureditvi Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v prvem odstavku 37. člena določa, da dohodek iz delovnega razm
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Revolt skozi Freuda in Kelsna

dr. Aleš Završnik, 17.1.2013

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 2/2013Živimo v izjemnih časih. Dileme ob revoltih, ki vrejo na dan, so, zakaj ubogati oblast, kakšna je naša pravica oziroma dolžnost se oblasti upreti, kako se spreminja odnos do avtoritete. Vprašanja ne zadevajo le "gotovo" Slovenijo in druge "nezrele" demokracije, tu so tudi indignados v Španiji, Zavzemimo Wall Street v ZDA, loncarji in ponvarji na Islandiji. Kritika je neizbežna, saj gre za trke v objektivne meje preživetja - okoljskega uničevanja, družbene neenakosti, revščine in slumizacije. Tu dvomov ni, te meje so kot Higgsov delec, ki skupaj držijo družbeni univerzum. Vsakršno omalovaževanje takih protestov je zato deplasirano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Maksimalna hipoteka

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Zakon o zemljiški knjigi Kraljevine Jugoslavije (1930) - paragraf 14 Z maksimalno hipoteko se lahko zavaruje posamezna terjatev ali terjatve, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, katerih višina v trenutku ustanovitve hipoteke še ni določena. Za ustanovitev maksimalne hipoteke zadoščajo že navedba zastavnega upnika (tožene banke oziroma posojilodajalke), zastavnega dolžnika (tožečega podjetja oziroma posojilojemalca) in (vsaj) vrstna določitev (bodočega) pravnega temelja (posojilne pogodbe, ki bodo šele sklenjene).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju

dr. Matjaž Tratnik, 17.1.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 2/2013Stališče Ustavnega sodišča je, da pravica do zasebne lastnine oziroma njeno varstvo ne obsega le obstoječe lastnine, ampak tudi zahtevke v povezavi s t. i. pričakova(l)nimi pravicami. To pomeni, da se lahko uspešno sklicuje na pravico do zasebne lastnine tudi tisti, ki izkaže, da obstaja njegov konkretni, na veljavnem pravu temelječi zahtevek za pridobitev določene lastnine. Ta zahtevek mora biti na pravu ali ustaljeni sodni praksi temelječe pričakovanje pridobitve lastninske pravice, in ne samo upanje na njeno pridobitev. To je Ustavno sodišče nazadnje zapisalo v odločbi št. Up-591/10 z dne 2. decembra 2010. Tako se pogosto dogaja, da se nevpisani kupci nepremičnin v postopkih proti prodajalcem ali tretjim sklicujejo na varstvo svoje pričakovane lastninske pravice. Vrhovno sodišče je leta 2012 izdalo več odločb, ki se nanašajo na pravni položaj osebe, ki je pridobila nepremičnino na podlagi veljavnega zavezovalnega in razpolagalnega posla (torej zemljiškoknjižnega dovolila z overjenim podpisom prenosnika), ni pa se (še) kot lastnica vpisala v zemljiško knjigo. V nadaljevanju si bomo najprej ogledali prej omenjeno odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2010, zatem pa še več odločb Vrhovnega sodišča, da bi v sklepnem delu lahko ugotovili, pod kakšnimi pogoji je pričakovana lastninska pravica na nepremičnini varovana in proti komu. Prav tako bo obravnavana novejša odločba Vrhovnega sodišča, ki se nanaša na navzkrižje interesov osebe, ki pridobi lastninsko pravico na nepremičnini s priposestvovanjem, in upnika zemljiškoknjižnega lastnika nepremičnine, ki hoče na to nepremičnino poseči z izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Center za socialno delo je v postopku uveljavljanja pravice staršev do znižanja plačila za programe vrtcev in pravice pridobitve otroškega dodatka od vlagateljice, ki je navedla, da živi sama z otrokoma, zahteval, da to potrdita dve priči. Nato pa jo je še enkrat pozval, da se oglasi pri njih, in ji pokazal slike z njenega lastnega profila na Facebooku, s katerih je razvidno, da živi s partnerjem. Ali lahko center za socialno delo obdeluje podatke s profila na Facebooku vlagatelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga

Katarina Vatovec, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 2/2013Tretji senat luksemburškega Sodišča je 22. novembra 2012 razglasil dve sodbi, s katerima je podal razlago Uredbe št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov glede roka za vložitev odškodninske tožbe zaradi odpovedi leta ter razlago določbe Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (v nadaljevanju Montrealska konvencija) v zvezi z izgubo prtljage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Smrt v zaporu

Zoran Skubic, 17.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2013Vsaka nenaravna smrt posameznika je tragedija, najbolj seveda za njegove najbližje. Vprašanje pa postane še zlasti občutljivo, če se taka smrt zgodi v okolju, v katerem naj bi bil posameznik načeloma še posebno skrbno varovan tako pred drugimi kot tudi pred sabo - v zaporu. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi proti Sloveniji odločilo, da ta ni odgovorna za smrt obsojenca za zaporskimi zidovi. Odločitev Sodišča je glede na njegovo nedavno (pavšalno) prakso glede Slovenije malenkost presenetljiva, kaže pa, da je dosedanja praksa slovenskih zaporskih oblasti glede obravnavanja zapornikov v pretežnem obsegu v skladu s standardi Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od 1. januarja 2013 dalje

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Pravna podlaga: - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), - Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Pojasnila: Na podlagi Zakona o pokojninskem in in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prenova delovne zakonodaje

mag. Nana Weber, 17.1.2013

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 2/2013"Zakon o delovnih razmerjih, čeprav je v celoti nov, ne pomeni bistvene reforme, saj ne gre za velike posege v veljavno zakonodajo," je bila končna ugotovitev direktorice zavoda Praktika mag. Nataše Belopavlovič in slušateljev ob koncu januarskega srečanja Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo 10. januarja 2012 v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Boj proti pranju denarja pomembnejši od odvetniške zaupnosti

Aleš Velkaverh, 17.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 2/2013Od leta 1991 dalje je Evropska unija (EU) v boju proti zlorabam evropskega finančnega sistema sprejela več direktiv z različnimi ukrepi za preprečevanje pranja denarja. Med drugim je predvidela tudi obveznost odvetnikov, da pri zastopanju strank v zvezi z določenimi posli (zlasti finančnimi in nepremičninskimi) morebitne sumljive posle sporočijo pristojnemu organu za preprečevanje pranja denarja. Pri odvetnikih nove dolžnosti niso bile sprejete pozitivno. Obveznost sporočati sumljive posle strank je namreč v očitnem navzkrižju z dolžnostjo odvetnika varovati kot poklicno tajnost vse podatke, ki mu jih stranka zaupa. Kljub temu doslej prizadevanja odvetnikov in odvetniških združenj za ukinitev teh obveznosti niso bili uspešna. Nazadnje je v zadevi Michaud proti Franciji evropsko ureditev odobrilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Zbornik znanstvenih razprav 2012

Andreja Tratnik, 17.1.2013

Kultura in umetnost

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 2/2013"Oh, ne, predvsem ne pravo!" Tak je bil odgovor Bourdieuja, enega pomembnejših francoskih intelektualcev druge polovice 20. stoletja, dijaku, ki se je zanimal za študij prava. In tak bi bil nemara celo najprimernejši odgovor dijaku, ki bi se v današnjih časih zanimal za študij prava. Pa ne zato, ker študij prava ne bi bil dober, ampak zlasti zaradi zasičenosti trga dela s pravniki. Kot ugotavlja dr. Vladimir Simič v uvodnem prispevku Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (letnik LXXII, GV Založba, Ljubljana 2012, 326 strani), v katerem strnjeno predstavi delovanje ljubljanske Pravne fakultete v desetletju 2000-2011: "Število diplomantov že presega potrebe po pravnikih, čeprav še ne vemo čisto gotovo za koliko Š...]. Diplomanti čakajo na zaposlitev vse dlje in zato se jih vedno več vpisuje na višji študij."
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Novoletna voščila

dr. Nataša Hribar, 17.1.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 2/2013Izteklo se je še eno leto. Kot vedno ste verjetno tudi letos prejeli kar precej voščil, takih in drugačnih, od klasičnih na papirju pa do telefonskih, elektronskih in "fejsbukovskih". Tudi jaz sem jih. Zaželeli so mi, da se mi uresniči tisto, kaj si sama najbolj želim; pa da dosežem, za kaj sem se lani trudila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Podatki o službenih telefonih za občinski svet

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Na seji občinskega sveta je svetnica zaprosila za seznam oseb, ki imajo službeni telefon, in izpis klicev tistih uporabnikov službenih telefonov, katerih znesek je v posameznem mesecu presegal 30 evrov. Ali je svetnica do teh podatkov upravičena?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Odškodninska odgovornost zavoda - začetek teka zastaralnega roka

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Tudi za odškodnino iz drugega odstavka 276. člena ZPIZ-1 velja splošna določba OZ o začetku teka zastaranja (prvi odstavek 336. člena OZ). Iz četrtega odstavka 276. člena ZPIZ-1 pa jasno izhaja, da ima upravičenec (tožnik) pravico terjati plačilo sporne odškodninske terjatve po izteku 60 dni, odkar je tožena stranka plačala denarne dajatve. Gre za specifično ureditev zapadlosti tovrstnega odškodninskega zahtevka. Od tega dne tako teče tudi zastaralni rok, in sicer tako subjektivni kot tudi objektivni iz drugega odstavka 352. člena OZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit

Janez Kranjc, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2013Misel, ki bi se po naše glasila "Razgrajaštvo množice je vedno blizu blaznosti", je vzeta iz pisma Alkuina iz Yorka Karlu Velikemu. Alkuin z njo utemeljuje svoje nasprotovanje trditvi, da je glas ljudstva božji glas (Vox populi, vox Dei), na katero so se v srednjem veku radi sklicevali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 17.1.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Simon Lester, Bryan Mercurio in Arwel Davies World Trade Law - Text, Materials and Commentary (Hart Publishing, 2012, 2. izdaja, 950 strani) Svetovna trgovinska organizacija (STO) je največja svetovna organizacija na področju trgovine, njeno delovanje pa postaja vse pomembnej
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pogled od zunaj

Edita Turičnik, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Edita Turičnik, Pravna praksa, 2/2013Že dobro leto je, odkar sem se imela na mednarodni konferenci priložnost pogovarjati z mlado, ambiciozno in razgledano študentko prava. Načeloma je izpolnjevala vse pogoje, da se uveljavi v domači državi in se predvsem razvije v samostojno, odgovorno, delovno produktivno in aktivno državljanko, le v napačni državi je bila rojena, kot je sama dejala. Ko mi je zaradi mojega začudenega pogleda pojasnila, kako skorumpirana ni le politična elita, ampak celoten sistem od zdravstva, šolstva, gospodarstva, administracije, sodstva do organov pregona, sem zlahka razumela njeno veliko željo zapustiti Moldavijo, tudi če bo to pomenilo dodatno povečan letni znesek vseh izročenih podkupnin, zlasti v obdobju, ko si bo sama prizadevala urediti dokumentacijo in pridobiti vizo, potrebno za odhod iz države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Razpisi

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Ur. l. RS, št. 106/13 1. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze v Ljubljani - Univerze v Ljubljani; rok je 1. februar. 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča - Predsednik Republike Slovenije; rok je 13.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Vsebina PP št.2/2013

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013stran 3 UVODNIK dr. Janja Hojnik O tržni svobodi in (ne tako) nori evropski zakonodaji stran 6 STVARNO PRAVO dr. Miha Juhart Nekaj dodatnih premislekov k stvarnopravnim izhodiščem pri prenosu lastninske pravice na nepremičn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/201310. januar - predlog za imenovanje prvega namestnika predsednika Računskega sodišča; - predlog za izvolitev varuhinje človekovih pravic. 8. januar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 44. seji (10. januar 2013): - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L); - odgovor na zahteve Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja; - opredelila se je do stavkovnih zahtev Policijskeg
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJ K LM N OP QRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov