O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Nakup plenic in posledice obračuna DDV po previsoki stopnji

Davčna uprava-RS, 21.1.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Davčna uprava-RS, Pravna praksa, 2/2010Po prenovljeni davčni zakonodaji naj bi bila po nižji stopnji davka na dodano vrednost (DDV) - poleg denimo dobave in knjižnične izposoje knjig na vseh fizičnih nosilcih ter dobave lončnic, sadik in rezanega cvetja - obdavčena tudi dobava plenic za otroke in odrasle. V eni od trgovin so ob nakupu pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Finančna kriza in zakonodajni odgovor EU

Aleš Butala, 21.1.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleš Butala, Pravna praksa, 2/2010Angleška kraljica je novembra 2008, torej manj kot dva meseca po stečaju investicijske banke Lehman Brothers, na srečanju s predstavniki London School of Economics te vprašala, zakaj finančnega pretresa nihče ni predvidel, na odgovor pa je čakala do 22. julija 2009, ko je Britanska akademija znanost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Še enkrat: stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel

Nevenka Šorli, 21.1.2010

Sodišča

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 2/2010V PP, št. 1/2010, je bil objavljen odgovor predsednika Vrhovnega sodišča Franceta Testena na moj članek v PP, št. 49-50/2009. Članek se nanaša na del odgovora na vprašanje v intervjuju, objavljenem v Večeru 20. novembra 2009, ali sodstvo deluje in kako.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010 Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. december 2009 Ali sme zavezanec sina, ki je star 27 let, uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Obračun zamudnih obresti v primeru sodnega postopka

Vlado Balažic, 21.1.2010

Obligacije

Vlado Balažic, Pravna praksa, 2/2010Imamo terjatev, ki jo terjamo prek sodišča. Izvršba je pravnomočna. Ne moremo pa doreči obračuna zamudnih obresti. Zamudne obresti tečejo od 1. januarja 1990 pa do 30. aprila 2009. S 1. januarjem 2002 je Obligacijski zakonik (OZ)1 v 376. členu določil, da obresti prenehajo teči, ko presežejo glavnic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Solidarnostna pomoč ob smrti staršev

mag. Nataša Belopavlovič, 21.1.2010

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 2/2010Javnemu uslužbencu je umrl oče. Ali mu je delodajalec dolžan izplačati solidarnostno pomoč v skladu z določili Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPnd) ali ne? V Ur. l. RS, št. 81/00, je bila namreč objavljena razlaga KPnd, iz katere izhaja, da so ožji družinski člani zakonec, zunajzako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Vnos vina iz EU

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010Kolikšna je trošarina za vino? Ali mora slovenski kupec v primeru vnosa vina iz druge države članice pridobiti trošarinsko številko; in če je to potrebno, kateri organ jo dodeli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Instrumenti finančnih zavarovanj in javna naročila

mag. Miran Jus, 21.1.2010

PRORAČUN

mag. Miran Jus, Pravna praksa, 2/2010Gospodarska kriza je evidentna, Vlada si prizadeva odpraviti oziroma omejiti kreditni krč predvsem z jamstvenimi shemami, očitno imamo precejšnje probleme na področju javnih naročil, vse skupaj pa se odraža tudi na sedanji in bodoči vzdržnosti javnih financ. Pri javnih naročilih, ki predstavljajo sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Knjigovodsko evidentiranje vozil

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010• Ali bi moral samostojni podjetnik (v nadaljevanju: s. p.), ki je davčni zavezanec, obračunati DDV, ko vozilo vzame iz zaloge blaga; ali lahko proda vozilo preko komisijske pogodbe? Davčni zavezanec nabavi rabljena poškodovana vozila na podlagi komisijske pogodbe; ali je pravilno, da knjigovodsko v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Informacija o davčnih obveznostih tujih podjetij in podjetnikov, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010Ta informacija je namenjena tujemu podjetju in tujemu podjetniku, ki je za davčne namene rezident druge države, vendar v Sloveniji opravlja svojo dejavnost kot nerezident.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Pravo in psihopatologija oblasti

dr. Boštjan M. Zupančič, 21.1.2010

Uprava

dr. Boštjan M.-Zupančič, Pravna praksa, 2/2010Pravo je veda (ne znanost!) o tem, kaj je prav. Toda sam po sebi ta pravni "prav" ni ne moralen in ne etičen, z moralo in etiko se torej lahko prekriva, izvira pa navadno ne od tam. Seveda pa je velika razlika med pravnimi normami, ki izvirajo iz zakonodajne, in tistimi, ki izvirajo iz sodne veje ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Nemo propheta in patria?

dr. Marko Pavliha, 21.1.2010

Uprava

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 2/2010V PP, št. 1/2010, sem na strani 35 prebral razveseljivo in hkrati skorajda absurdno novico, da je Vlada Republike Slovenije "na seji dala pozitivno mnenje k podelitvi odlikovanja vitez legije časti varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek - Travnik".
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Dvojna večina pri odločanju v delniški družbi

dr. Saša Prelič, 21.1.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 2/2010Nedavno mi je bralka Pravne prakse postavila vprašanje, kako je treba razumeti zakonske določbe, ki se nanašajo na večino "pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala", oziroma kako se pri taki večini obravnavajo delničarji, ki so se vzdržali glasovanja. Predpostavka za pravilno razumevanje izposta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Prednost, ne nadrejenost prava EU

dr. Matej Avbelj, 21.1.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 2/2010Konec novembra lani je bil v Uradnem listu EU objavljen zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe.1 Njegov namen je bil odpraviti morebitne jezikovne ali gramatikalne napake v njenem besedilu, preden je uradno začela veljati. Slovenski popravki obsegajo kar 62 strani, sicer večinoma bolj ali manj tehnič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Pogojni odpust pri hišnem zaporu

Uroš Divjak, 21.1.2010

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Uroš Divjak, Pravna praksa, 2/2010Nova kazenska zakonodaja je v naš pravni red prinesla nov institut hišnega zapora. Po prvem letu uporabe novega Kazenskega zakonika se v zvezi z njim v praksi že pojavljajo prva vprašanja in dileme, ena od njih je možnost uporabe pogojnega odpusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Normiranje storitve nepremičninskega posredovanja

Anja Rijavec, 21.1.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

Anja Rijavec, Pravna praksa, 2/2010Nepremičninsko posredovanje je urejeno v Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr).1 V pripravi je novela zakona (ZNPosr-B),2 ki pa razmeroma mlad zakon spreminja predvsem zaradi uskladitve z evropskim pravom. Predstavila bom spremembe, ki jih prinaša ZNPosr-B, in izzive, ki jih poslovna praksa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Pravni posli med zakoncema

Nina Scortegagna, 21.1.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja, Obligacije

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 2/2010Z novo ureditvijo upravljanja zakoncev s skupnim premoženjem želi predlagatelj Družinskega zakonika1 doseči dva cilja. Po eni strani naj bo sklepanje pravnih poslov glede skupnega premoženja v vsakdanjem pravnem prometu zakoncem čim bolj olajšano, po drugi strani pa naj se, zlasti v primerih sklepan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010 Številka 2 (7. januar 2009): - predlog zakona o ratifikaciji Statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo - IRENA (MSMAOE); - predlog zakona o ratifikaciji Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (MPRIPO). Številka 4 (12. januar 2009): - predlog zakona o spremembah in dop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

(Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah

dr. Aleš Ferčič, 21.1.2010

TRGOVINA

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 2/2010Dejstvo je, da smo prav vsi potrošniki, pri tem pa se srečujemo z asimetrijo informacij, ekonomsko (pre)močjo podjetja, s katerim sklepamo pravni posel, in z drugimi okoliščinami, ki vplivajo na to, da smo v razmerju do podjetja šibkejša stranka. Kot take naj bi nas nekoliko zavarovali zlasti posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010 je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-B (Ur. l. RS, št. 110/09) - veljati začne 28. januarja 2010. 2. Uredba Komisije (EU) št. 18/2010 z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 63. seji (14. januarja 2010): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah; - do 31. januarja 2010 bo določila besedilo zakona o minimalni plači ter besedilo sprememb Zakona o dohodnini; - predlog Resolucije o strategiji nacionaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Vsebina PP št.2/2010

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010stran 3 UVODNIK Aleš Zalar Kdo in zakaj naj nadzira nadzornike
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje - zneski za leto 2010

Avtor ni naveden, 21.1.2010

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010 Pojasnilo DURS, št. 4250-38/2009, 28. december 2009 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2009 1.448,13 evra: v tabeli so navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Z bleščečimi očmi

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 21.1.2010

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 2/2010Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2010(47)
> Januar(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJ K LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov