O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Lažna izjava o poreklu blaga

Mirjana Bekeš, 27.1.1994

Obligacije

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 2/1994Kršitev dobrih poslovnih običajev je, če članica GZS pri zahtevku za izdajo certifikata o poreklu blaga izjavi, da je blago proizvedeno v Sloveniji, kasneje pa se izkaže, da je bilo to blago uvoženo. Iz obrazložitve: Obtožena stranka je v postopku navajala, da je zahtevala samo predložitev izv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Upoštevanje vrstnega reda

Mirjana Bekeš, 27.1.1994

Obligacije

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 2/1994Če podjetje, ki je sprejelo naročilo za priključitev telefonskega priključka, ne upošteva vrstnega reda čakajočih strank, krši dobre poslovne običaje. Iz obrazložitve: Sodišče je v postopku ugotovilo, da obtožena stranka enemu od čakajočih na telefonski priključek le-tega ni priključila, ker j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Nalepka Eurocard

Mirjana Bekeš, 27.1.1994

Obligacije

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 2/1994Za kršitev dobrih poslovnih običajev gre, če je na vhodnih vratih prodajalne pritrjena nalepka Eurocard, pri blagajni pa kupca obvestijo, da določenih stvari s to kartico ni možno plačati. Iz obrazložitve: Častno sodišče je ugotovilo, da ima več prodajaln na vhodnih vratih nalepko Eurocard, v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Ali je predlog zakona o državnem tožilstvu res pravnosistemski in pravnotehnični zmazek?

Jadranka Sovdat, 27.1.1994

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Pravoznanstvo

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 2/1994Prav to vprašanje se mi je zastavilo ob prebiranju članka mag. Zvonka Fišerja v pp, št. 1/94, naslovljenim kot "Predlog zakona o državnem tožilstvu; Niti prvo niti zadnje, zato pa kritično branje." Zato sem sklenila kot ena tistih, ki so sodelovali pri nastajanju besedila členov predloga, nanj reagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Zaračunavanje akontacij obratovalnih stroškov

Mirjana Bekeš, 27.1.1994

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 2/1994Če je stanovanjsko podjetje zaračunavalo stanovalcem med letom mesečne akontacije za obratovalne storitve ter porabljeno vodo, ob koncu obračunskega leta pa jim ni izstavilo obračuna in vrnilo preplačila, je kršilo dobre poslovne običaje. Iz obrazložitve: Sodišče je iz predložene dokumentacije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Opravljanje prevoznih storitev

Mirjana Bekeš, 27.1.1994

Obligacije

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 2/1994Če avtobusno podjetje opravlja prevoze na liniji, na kateri po dogovoru med avtobusnimi prevozniki te storitve opravlja drugo podjetje, gre za kršitev dobrih poslovnih običajev. Iz obrazložitve: V postopku je sodišče kot nesporno ugotovilo, da je bilo za prevoze na sporni liniji registrirano o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

O mednarodni arbitraži v Hrvaški in Sloveniji

Mirjana Bekeš, 27.1.1994

Civilni sodni postopki

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 2/1994V decembru 1993 je v Zagrebu potekal dvodnevni posvet z naslovom Mednarodna trgovinska arbitraža v Hrvaški in Sloveniji. Organizirala ga je Stalna arbitraža pri Hrvaški gospodarski zbornici ob pomoči zbornice. Na posvetu so poleg strokovnjakov s tega področja iz Hrvaške in Slovenije sodelovali tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Reforma varstva človekovih pravic po evropski konvenciji

Biserka Bahovec-Videtič, 27.1.1994

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 2/1994S tem ko je Slovenija maja 1993 podpisala konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, smo kot država postali članica Sveta Evrope. Takrat smo podpisali osnovno konvencijo in protokole h konvenciji, ki so samostojni mednarodnopravni akti (protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9 in 10.) Konvenc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Predlog zakona o zavarovalnicah

dr. Marko Pavliha, 27.1.1994

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 2/1994ZAKULISJE PROJEKTA "NADZORUJMO ZAVAROVALNICE" V mesecu marcu 1993 je minister za finance imenoval delovno skupino ki naj bi pripravila besedilo predloga zakona o zavarovalnicah. V skupini smo sodelovali (oziroma še vedno sodelujemo) Slavko Flis, eden od nestorjev slovenskega zavarovalstva in nesp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Revizija v olastninjenih podjetjih

dr. Marijan Kocbek, 27.1.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 2/1994V zvezi z revizijskimi poročili SDK Republike Slovenije pri lastninskem preoblikovanju se med drugim postavlja vprašanje pasivne legitimacije, torej vprašanje, ali je v podjetjih, ki so se olastninila in nimajo več družbenega kapitala (ker so ga npr. s pogodbo že prenesla na sklad), sploh mogoče pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Medicina in pravo

mag. Viktor Planinšec, 27.1.1994

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 2/1994Pravniško društvo Maribor in Slovensko zdravniško društvo Maribor sta menda kot zadnjo slovensko knjigo v lanskem letu izdali Medicina in pravo z izbranimi poglavji s področja obeh strok. Delo je sad nekajletnega zanimivega sodelovanja mariborskega zdravniškega in pravniškega društva, do česar je pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Zakon o denacionalizaciji

Nikola Todorović, 27.1.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Nikola Todorović, Pravna praksa, 2/1994V 1. odst. 33. čl. zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen je določeno: "Nepremičnine se vrnejo proste hipotekarnih bremen, ki so nastale po njihovem podržavljenju, do dneva uveljavitve tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Stečajni zakon

Boris Kovšca, 27.1.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boris Kovšca, Pravna praksa, 2/1994Novi zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list RS, št. 67/93) uvaja vrsto novitet, na katere se bomo morali privaditi in jih sprejeti. Tako uvaja med drugim tudi skrajšani stečajni postopek, ki ga prej nismo poznali.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Pravna fakulteta v Mariboru

Dušan Skok, 27.1.1994

Višje in visoko šolstvo

Dušan Skok, Pravna praksa, 2/1994Svet Pravne fakultete v Mariboru je 11. decembra 1993 za novega dekana imenoval rednega profesorja dr. Franca Perneka, potem ko je potekel že podaljšani mandat dosedanji dekanici dr. Miroslavi Geč-Korošec. Novi dekan je dolgoletni profesor mariborske pravne šole, saj je bil po študiju, ki ga je k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, 27.1.1994

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 2/1994Prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga uvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma druge zavarovalnice za razliko do polne vrednosti storitev iz druge do šeste točke 23. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ni ustavna pravica oziroma človekova pravica al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Dolgoročni plan občine

Avtor ni naveden, 27.1.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 2/1994Ni v neskladju z zakonom določba sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine, ki vsebuje le popravek oziroma manjši odmik od prvotne meje ureditvenega območja, ne da bi povzročila škodljive posledice oziroma posegla v lastnino drugih oseb, če ni bila javno razgrnjena v krajevni skupnosti, na ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Lastninjenje

Andrej Simonič, 27.1.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 2/1994Uskladitev z ZGD Ali morajo podjetja, ki so predmet lastninskega preoblikovanja po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) izvesti uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) do 31. 5. 1994 (580. člen ZGD) tudi v primeru, če postopek lastninskega preoblikovanja do 31. 5. 1994 še...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Akt o reorganizaciji podjetja

Avtor ni naveden, 27.1.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 2/1994Ustavno sodišče ni pristojno za oceno akta o reorganizaciji podjetja, ki na področju gospodarske infrastrukture opravlja dejavnost ali zadeve posebnega družbenega pomena, ker gre za posamičen akt. Sklep US SR, št. U-I-171/93 z dne 23. 12. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Akti državnega sveta o notranjih razmerjih

Avtor ni naveden, 27.1.1994

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 2/1994Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijana akta nista predpisa, niti se ne uvrščata med splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil. Zato ustavno sodišče ni pristojno za oceno njune ustavnosti in zakonitosti. Sklep US SR, št. U-I-71/93 z dne 2. 12. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Tretjina nad polnim delovnim časom v drugi organizaciji

mag. Tanja Dobrin, 27.1.1994

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 2/1994Vprašanje: Ali gre pri delu do ene tretjine polnega delovnega časa v drugi organizaciji, poleg že sklenjenega delovnega razmerja s polnim delovnim časom v določeni organizaciji, za delovno razmerje? Ustrezna služba za zaposlovanje namreč zavrača objavo potrebe po delavcu za takšno obliko dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Razpis in imenovanje direktorja pred lastninskim preoblikovanjem podjetja

mag. Drago Mežnar, 27.1.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 2/1994Direktorju družbenega podjetja p.o. bo potekel 4-letni mandat sredi tega leta, ko se podjetje še ne bo lastninsko preoblikovalo. Direktor izpolnjuje vse zahtevane pogoje po statutu in ima z rezultati preteklega dela dokazane sposobnosti. Ali bi bilo zakonito oziroma legitimno imenovanje direktorja n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Kolektivne pogodbe in plače

Bojan Zupančič, 27.1.1994

Kolektivne pogodbe

Bojan Zupančič, Pravna praksa, 2/1994K pisanju tega sestavka me je vzpodbudila praksa sodišč združenega dela in trditve udeleženih organizacij v postopkih na sodiščih, po kateri presežnemu delavcu v času odpovednega roka 6 mesecev, ko ni opravljal dela, priznava nadomestilo plače le v višini zajamčenega nadomestila osebnega dohodka. Ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 27.1.1994

Obligacije

, Pravna praksa, 2/1994Kadar dolžnik med pravdo poravna terjatev, ki je bila upniku prisojena z delno sodbo, takega plačila ta ne more vračunati po določbi 313. člena ZOR za kritje preostalih obveznosti, ki so predmet končne sodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Izdaja časopisa z imenom, ki se ne loči jasno od drugega časopisa

Mirjana Bekeš, 27.1.1994

Obligacije, Varstvo konkurence, cene

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 2/1994Za kršitev dobrih poslovnih običajev gre, če podjetje zbira naročila za nov časopis, katerega naslov pa je tako podoben naslovu že obstoječega časopisa, da pride do zmote pri naročnikih tako, da se naročajo na nov časopis v prepričanju, da plačajo naročnino za dosedanjega. Iz obrazložitve: Pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Zakon o zadrugah

Avtor ni naveden, 27.1.1994

Zadruge

, Pravna praksa, 2/19941. a) Niso v neskladju z 2. členom ustave določbe X. poglavja zakona, ki se sklicujejo na zakonodajo, ki ob uveljavitvi zakona še ni bila sprejeta, ker je le-ta bila sprejeta in uveljavljena med predhodnim postopkom pred ustavnim sodiščem. Prav tako z določitvijo 45 % deleža zadrug pri lastninjenju ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
1994(27)
> Januar(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJK LM NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov