O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Referendum o volilnem sistemu

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1999Tretji odstavek 3. člena Zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Ur. l. RS, št. 57/96)je v skladu z Ustavo, če se razlaga tako, da je izglasovan predlog, za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali pri tem referendumskem vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Dvojezično šolstvo

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1999Tretji odstavek 3. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo. Ustava v 64. členu določa, da je dvojezično šolstvo obvezno in pooblašča zakonodajalca, da določi območja, na katerih je obvezno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Izobrazbeni pogoji za projektante

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Poklicno izobraževanje

, Pravna praksa, 2/1999Določbe 26., 26.a, 26.b, 29., 49., 51., 63, 76.b, 100.c in 100.e člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94- odl. US, 69/94-odl. US in 59/96) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Vračanje premoženja bivših agrarnih skupnosti

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 2/1999Četrti odstavek 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95 in 22/97) ni v skladu z Ustavo, kolikor ne določa nadomestila za nepremičnine, ki se po določbah tega zakona vračajo agrarnim skupnostim in ki so ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Licenca za prevoz v cestnem prometu

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 2/1999V 3. členu in v prvem odstavku 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc se razveljavita besedi "v lasti". Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem promet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Pooblastitev stanovanjskega sklada

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 2/1999Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer (Ur. l. RS, št. 72/95) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. S prenosom pooblastil za gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti občine na Stanovanjski sklad se v delu dejavnosti, ki se nana...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Notarska tarifa

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 2/1999Drugi odstavek 107. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Obračun nadomestil plače

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1999Delovni čas kontrolorja letenja in pomočnika kontrolorja letenja sme trajati do 40 ur na teden, trimesečni delovni čas ne sme biti večji kot 462 ur, s pravilnikom o trajanju izmen, trajanju nepretrganega dela in trajanju dnevnega počitka pa je določen čas nepretrganega dela in počitka v izmeni, ter ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Preživnine delo na terenu

dr. Andrej Berden, 21.1.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 2/1999Centri za socialno delo sprašujejo, katera je zgornja starostna meja, do katere so starši dolžni plačevati preživnino za svoje otroke. Zlasti jih zanima razlaga pojma redno šolanje. Dogaja se, da se upravičenci do preživnine po končani srednji šoli zaposlijo, potem pa se po letu ali celo nekaj letih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Preiskovanje gospodarskega kriminala in korupcije

Urška Velikonja, 21.1.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Urška Velikonja, Pravna praksa, 2/1999Agentka FBI na Pravni fakulteti Iz leta v leto nam televizija, predvsem pa številni ameriški filmi in serije, ki jih gledamo, zapolnjujejo velik del prostega časa. Učinki so tako dobri - širjenje znanja in izkušenj, boljša informiranost, globalizacija - kot tudi slabi: nejasna meja med resničnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Gradbeniško delo na terenu

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Gradbeništvo, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1999Delavci gradbenega podjetja dnevno odhajajo na delo na gradbišče, ki je od kraja delavčevega stalnega prebivališča oddaljeno najmanj dve uri vožnje v eno smer. - Do kakšnih povračil stroškov v zvezi z delom so delavci na terenu upravičeni? - Ali jim pripada dnevnica, terenski dodatek ali regres za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Tujci delavci in izvajanje montažnih del

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 2/1999V podjetju, ki je v večinski lasti tuje pravne osebe, bo v smislu dokapitalizacije izveden večji investicijski program. V sklopu izvedbe investicije bodo pri montaži opreme, ki je izdelana v tujini, prisotni delavci izdelovalca opreme in delavci, ki so zaposleni pri tujem večinskem lastniku. Ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Prezaposlitev invalida II. kategorije

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 2/1999Delavec je delovni invalid II. kategorije invalidnosti. Priznana mu je bila pravica do zaposlitve na drugem ustreznem delu s skrajšanim delovnim časom. Od ZPIZ prejema nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom in nadomestilo zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Sodna kontrola nad določanjem tajnih informacij v ZDA

mag. Drago Čepar ml., 21.1.1999

Uprava, Sodišča

mag. Drago Čepar ml., Pravna praksa, 2/1999Pričujoči članek se omejuje na informacije, ki so kot tajne določene v interesu državne varnosti. Njegov namen je osvetliti vprašanje, kako sodišča v ZDA pristopajo k presoji pravilnosti konkretnih aktov, s katerimi pooblaščene osebe določijo neko informacijo za tajno v interesu državne varnosti. Po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Vključevanje Slovenije v EU

Jaka Repanšek, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 2/1999Pravniško društvo Ljubljana je "četrtkov večer", 14. januarja namenilo predavanju o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, ki ga je pripravil Miro Prek iz Službe vlade RS za zakonodajo. Uvodoma je Prek nanizal poglavitne kriterije, ki jih mora izpolniti Slovenija za polnopravno članstvo; še naj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Referendum in Pravičnost

Andrej Kristan, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Kristan, Pravna praksa, 2/1999Nisem pravni strokovnjak, niti ne poznam okoliščin v katerih so se (in se še) iščejo odgovori na zapleteno aktualno vprašanje, zato gredo morda moja razmišljanja v napačno smer, pa vendar! V pravu velja načelo, da je tisti, ki toži, dolžan dokazovati svoj "prav" nasproti tistemu, katerega toži; t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Rumeni karton

Alenka Leskovic, 21.1.1999

Državni zbor in državni svet

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 2/1999Leto 1999 je Državni zbor Republike Slovenije začel nadvse spodbudno. Že na prvi seji se je lotil svojega temeljnega dela in med drugim opravil tudi drugo obravnavo predloga zakona o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 21.1.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/199911. do 18. januarja Ponedeljek 10 let SDZ. Slovenska demokratična zveza, ena prvih demokratičnih strank, je bila ustanovljena 11. januarja 1989 v Cankarjevem domu v Ljubljani na predlog prvega zbora slovenskih kulturnih delavcev. Torek Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Vsebina "Pravna praksa" 418/1999

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 2/1999Andrej Kristan Referendum in Pravičnost Tomaž Ilešič Evropski sporazum o pridružitvi (I) - Pridružitveni sporazumi Jaka Repanšek Informacijski viri EU (9.) mag. Saša Prelič Odobritev posojila članom uprave za nakup delnic družbe pooblaščenke mag. Drago Čepar ml. Sodna kontrola nad dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Evropski sporazum o pridružitvi (1.del)

Tomaž Ilešič, 21.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 2/1999Bliža se 1. februar 1999, dan, ko bo po nemalo zapletih, tako pravnih kot političnih, začel veljati Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (Ur. list RS, št. 4...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Ustavno sodišče RS: Pravovarstvena potreba pobudnika

Avtor ni naveden, 21.1.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 2/1999Postopek za preizkus pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 105. člena Zakona o dohodnini se ustavi. Člen 20 in drugi odstavek 45. člena Zakona o davčnem postopku nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Pravniško društvo Ljubljana: Poslovna pogajanja

Branka Neffat, 21.1.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 2/1999Na decembrskem srečanju Pravniškega društva Ljubljana - 3. decembra 1998 - je predaval Miha Potočnik, vodja Pravne službe GZD, o poslovnih pogajanjih, potrebnih pogajalskih veščinah in vlogi pravnika. Tematika je interdisciplinarna in je predstavljala zanimivo popestritev ter koristno zaokrožitev te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Francozu je lepo biti Slovenec, ni pa lahko

Franc Furland, 21.1.1999

Kultura in umetnost

Franc Furland, Pravna praksa, 2/1999Dejstvo je, da vsak novi družbenopolitični pa tudi pravni sistem proizvajata novo vrsto ljudi. V zadnjih nekaj letih se je v Sloveniji namnožila dokaj lahko prepoznavna skupina delomrznežev, ki so ugotovili, da je zelo enostavno zaslužiti z odškodninskimi zahtevki. Zakon jim takšne pravde dopušča, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Institucionalno varstvo nekaterih človekovih pravic

mag. Rajko Knez, 21.1.1999

Človekove pravice

mag. Rajko Knez, Pravna praksa, 2/1999V okviru Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo je nedavno, pod vodstvom prof. dr. Miroslave Geč-Korošec, izšla že šesta publikacija v času njegovega triletnega obstoja, ki je rezultat raziskovalno- znanstvenega dela njegovih članov. Kot vsaka nova knjiga, pomeni tudi zbornik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem

mag. Marija Krisper-Kramberger, 21.1.1999

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 2/1999V letu 1998 je v zbirki Nova slovenska zakonodaja (založbe GV) izšlo novo delo z naslovom Zakon o zemljiški knjigi (ZZK) s komentarjem. Dolgo smo ga pričakovali, saj je ZZK začel veljati že 16. julija 1995.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
1999(30)
> Januar(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GHI JK L M N O P QR SŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov