O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/201327. avgust - predlog zakona o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga; - Poročila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2013 v obdobju januar-junij 2013 s Poročilom Davčne uprave Republike Slovenije in Poročilom Carinske uprave Republike
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija 31. 8. 2013 Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Dostop do lastnih lokacijskih podatkov pri operaterju

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Posameznik je od enega od mobilnih operaterjev za potrebe dokazovanja lokacije posameznikov, ki naj bi storili prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), zahteval posredovanje lokacijskih podatkov in podatke o prometu mobilnih telefonov, katerih lastniki imajo sklenjeno naročniško razmerje in ki so pisani na te lastnike. Iz tega bi bilo namreč mogoče sklepati (kot denimo pri karticah za evidentiranje delovnega časa), kje se je oseba nahajala v času storitve očitanega prekrška. Prvi odstavek 8. člena ZPrCP namreč določa, da se v primeru, če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, za prekršek kaznuje lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil. Ali morajo mobilni operaterji posamezniku posredovati take podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Pojasnilo DURS, št. 4200-372/2013-4, 3. julij 2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v drugi alineji prvega odstavka 20. člena določa, da so osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, pri opravl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 20. seji (22. avgust 2013): - predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov;
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

razpisi

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 67/13 2. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Krškem - Ministrstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vsebina PP št.33/2013

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013stran 3 UVODNIK Nataša Pirc Pusar Kam je odšlo načelo sorazmernosti? stran 6 MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO dr. Dragica Wedam Lukić Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non conveniens in javni red
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - ZPrCP-B (Ur. l. RS, št. 62/13) - velja od 10. avgusta, uporabljati se začne 1. septembra. 2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma m
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Odločanje o predlogu za zavarovanje po ZIZ in uporaba pravil pravdnega postopka

Dida Volk, 29.8.2013

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 33/2013Pravdna sodišča pogosto odločajo o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo ali predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo. O predlogu za zavarovanje z začasno odredbo odloča pravdno sodišče v primeru, ko je uveden pravdni postopek. Prav tako odloča pravdno sodišče (natančneje gospodarski oddelek okrožnega sodišča) o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo, kadar je ta vložen pred začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v gospodarskih sporih oziroma zadevah, v katerih je dogovorjena arbitražna pristojnost, ter o predlogih za izdajo začasnih odredb v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino. Z zadnjo spremembo ZIZ je bila spremenjena tudi (krajevna in stvarna) pristojnost sodišča za odločanje o predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo, in sicer zgolj za tiste predloge, ki so vloženi po pravnomočnosti sklepa, s katerim izvršilno sodišče po vloženem obrazloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (na podlagi drugega odstavka 62. člena ZIZ) razveljavi sklep o izvršbi, predlog za izvršbo pa se obravnava kot tožba v pravdnem postopku. Pristojno je (tisto) pravdno sodišče, pred katerim je uveden pravdni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kam je odšlo načelo sorazmernosti?

Nataša Pirc Musar, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Pusar, Pravna praksa, 33/2013Ko sem bila imenovana v posebno skupino, ki bo za evropsko komisarko za pravosodje in človekove pravice Viviane Reding pripravila poročilo o vohunjenju za državljani EU, sem pred prvim sestankom julija v Bruslju želela izvedeti, kakšno je stališče naše vlade do afere Snowden in množičnega zbiranja osebnih podatkov o naših komunikacijah prek telefona in interneta s strani ameriške varnostno-obveščevalne agencije (NSA). Sodelavka predsednice vlade je gospe Bratušek prenesla mojo željo, da bi se z njo slišala, a žal do razgovora do danes ni prišlo. Razumem, da je premierka zelo zaposlena, a se bojim, da me na kratek razgovor ni povabila zato, ker Slovenija stališča sploh nima. In to me skrbi, skrbi predvsem zato, ker so velike države tiho, zato ker same množično počno isto, male, kot je naša, pa nimajo poguma, da bi sploh kaj rekle, in si morda želijo početi isto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 29.8.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2013Delavka je na podlagi odločbe invalidske komisije razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in ji je priznana pravica do dela na delovnem mestu, na katerega je razporejena s krajšim delovnim časom štiri ure dnevno. Delavka se bo letos upokojila. • Kakšna odpravnina delavki pripada glede na 132. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje? • Ali delavki pripada odpravnina v višini njene plače za štiri ure dela in tako tudi polovica dveh povprečnih plač v RS, če je to zanjo ugodneje, ali pa je upravičena do odpravnine v višini dveh svojih povprečnih plač za pretekle tri mesece, za polni delovni čas osem ur in tako tudi do dveh povprečnih plač v RS, če je zanjo to ugodneje? Iz tega verjetno tudi sledi višina odpravnine po tretjem odstavku 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki znaša tri povprečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma zadnje tri plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Osebni podatki priče v kazenskem postopku

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Delavec centra za socialno delo je občasno kot priča vabljen na obravnave na okrožnem ali okrajnem sodišču. Moti ga, ker ga sodniki pri preverjanju identitete pogosto vprašajo tudi po njegovem naslovu. Ali lahko odgovor odkloni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Pet "zapovedi": četrta

dr. Jože Mencinger, 29.8.2013

Davki občanov in dohodnina

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 33/2013Ne prerazdeljujmo! Poseganje v razdelitev dohodkov, kakršna izhaja iz delovanja trga, je nemoralno početje, saj jemlje bogastvo tistim, ki zaslužijo, da ga imajo, in ga daje tistim, ki si tega ne zaslužijo. Ali res? Kakšna je pravična porazdelitev dohodkov in bogastva, je vprašanje, na katerega ni odgovora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine lege pudor

Janez Kranjc, 29.8.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 33/2013Gornjo misel najdemo v Propercovi elegiji III, 13, 49-50. V slovenskem prevodu bi se glasila: Zlato (tj. denar) izganja zvestobo, z zlatom je mogoče kupiti pravico, zlato vlada zakonom in potem, ko ni več zakonov, tudi spodobnosti. Poleg Tibula je bil Properc (okr. 46-15 pr. Kr.) največji rimski el
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kazenska odgovornost

dr. Ciril Ribičič, 29.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 33/2013Naj začnem počitniško. Teniški igralec, ki ga preseneti dolga žogica pod noge, rad zavpije "out" in nato vztrajno išče, dokler med mnogimi ne najde tistega odtisa žogice, ki mu ustreza. Temu sledi prepir, ali je našel pravo ali kaže neko staro
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Pravni napovednik

Irena Vovk, 29.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Rasna diskriminacija

Irena Vovk, 29.8.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Rezultati vseevropske kampanje za dokazovanje rasne diskriminacije na trgu najemnih stanovanj so zelo zaskrbljujoči - več kot tretjina oseb tujega porekla ne more do najemniškega stanovanja po lastni izbiri. V Sloveniji so nepremičninske agencije kar tretjini "nedomačinov" odrekle stanovanje, najslabše pa so jo odnesle osebe s poreklom iz nekdanje Jugoslavije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vikanje in polvikanje

dr. Nataša Hribar, 29.8.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 33/2013Tokrat bom kotiček začela z nalogo: v spodnjih povedih tikanje pretvorite v vikanje in razmislite, katero obliko glagola ste uporabili. A si že plačala položnice? Kje si kupil ta hladilnik? Kdaj boš imel čas za pogovor? Kako si se pisala pred poroko? Slovenski knjižni jezik za vikanje uporablj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

dogodki - izjave

Irena Vovk, 29.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013od 20. do 26. avgusta Torek, 20. 8. Privatizacijski sveženj. Slovenska odškodninska družba (Sod) bo do konca septembra pripravila osnutek strategije za upravljanje kapitalskih naložb države, je sklenil nadzorni svet Soda, ki je izvolil tudi predsednika revizijske komisije, soglasno potrdi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

globus

Dean Zagorac, 29.8.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 33/2013Za prepoved uporabe dolgotrajnega zaprtja v samici 23. 8. - Po tem, ko več kot 30.000 zapornikov v ameriški zvezni državi Kalifornija že dober mesec in pol odklanja hrano v znak protesta proti široki uporabi nameščanja zapornikov v samice za daljša obdobja ali kar za nedoločen čas, se je proti tej
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Predlagaj prometno kontrolo

Irena Vovk, 29.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013(www.policija.si/apps/predlogi_obcanov/zemljevid.php) Jezik: slovenščina Tip: del spletne strani Ministrstva za notranje zadeve - Policije Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletna aplikacija Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki Oglaševanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Evropa

Irena Vovk, 29.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Torek, 20. 8. Gradbeništvo. Sezonsko prilagojena proizvodnja v gradbenem sektorju je junija v primerjavi z majem 2013 v evrskem območju narasla za 0,7 odstotka, v vsej EU pa za 0,8 odstotka, je poročal Eurostat. Največji mesečni porast so zabeležili v Sloveniji (+10,5 odstotka), največji upa
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti

dr. Andreja Tratnik, 29.8.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2013Vprašanje upravičenosti do odškodnine v civilnem postopku zaradi vodenja kazenskega postopka (in različnih omejevalnih ukrepov, sprejetih v njem) zoper osebo, proti kateri je pozneje postopek ustavljen ali pa je spoznana za nedolžno, je težavno. Samodejno priznanje odškodnine bi ohromilo delovanje organov kazenskega pravosodja. V primeru zavrnitve pravice do odškodnine pa se postavi vprašanje skladnosti te odločitve z domnevo nedolžnosti. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ima pri tem nemalo težav: sodna praksa je tako nejasna, da je prvostopenjski senat svojo pristojnost za odločanje o tem, ali so angleška sodišča z odločitvijo, da pritožnici kljub oprostilni sodbi v kazenskem postopku pravica do odškodnine ne pripada, posegla v njeno domnevo nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), prenesel na veliki senat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni dražbi

Aleš Velkaverh, 29.8.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 33/2013Pred dobrim letom je v slovenskih medijih odmevala novica o tem, kako so Zoranu Vaskrsiću na javni dražbi prodali hišo za poplačilo bagatelnega dolga. Minister za pravosodje je zaradi tega primera napovedal tudi nove zakonodajne omejitve izvršbe na nepremičnine. Nedavno pa je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Rousk proti Švedski obravnavalo podoben primer in iz povzetka sodbe na prvi pogled izhaja, da je obsodilo ravnanje švedskega izvršilnega organa, ki je stanovanjsko hišo Jima Rouska na javni dražbi prodal za poplačilo 800 evrov zapadlega dolga. Vendar podrobnejša analiza sodbe pokaže, da ni tako. ESČP je namreč temeljito preverilo delovanje državnih organov med postopkom in toženo državo obsodilo zaradi mnogih nepravilnosti, zaradi česar je presodilo, da so državni organi pri zasledovanju sicer legitimnega cilja ravnali premalo skrbno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 29.8.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Sara Fiorentini Intellectual Property and Human Rights: is a Balance Possible? (Wolf Legal Publishers, 2013, 220 strani) Režim intelektualne lastnine vpliva na skoraj vsa področja gospodarskega življenja ter ima pomemben vpliv na varstvo in promocijo človekovih pravic. Odgovor na vp
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> Avgust(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJK L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov