O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Vsebina PP št.33/2016

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/20163-4 UVODNIK Boris Koprivnikar Do digitalno preoblikovane Slovenije - premišljeno in aktivno 6-7 FINANČNO PRAVO IN JAVNE FINANCE Tatjana Božič Bančna tajnost v postopku prodaje slabih terjatev 8-11 UPRAVNI POSTOPEK Hinko Jenull Imenovanje v
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Imenovanje vodje državnega tožilstva - procesni vidiki

Hinko Jenull, 25.8.2016

Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 33/2016Državnotožilski svet (DTS) je na podlagi pete alineje prvega odstavka 102. člena in 123. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), s smiselno uporabo prvega odstavka 66. člena, drugega odstavka 67. člena v zvezi s 4. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zavrgel dokončni predlog ministra za pravosodje, ker v postopku imenovanja vodje državnega tožilstva na to mesto ni predlagal le enega, temveč dva kandidata. Predlagana kandidata sta zoper sklep DTS vložila tožbi, ki jima je Upravno sodišče RS ugodilo in izpodbijani sklep odpravilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - diskriminacija - trpinčenje na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Zmotno je stališče tožnice, da bi moralo sodišče presojati zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot celoto. Če delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi, sprejme ponudbo za sklenitev nove pogodbe, je obseg varstva omejen in zajema zgolj presojo utemeljenosti odpovednega razloga. Gre za ustaljeno sodno prakso na podlagi prej veljavnega ZDR, ki je bila glede na tedaj veljavne zakonske določbe pravilna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Od 16. do 22. avgusta

Irena Vovk, 25.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Sodba o prekršku mora biti skrbno obrazložena

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Na Varuha se je obrnil pobudnik (storilec), ki je v zahtevi za sodno varstvo omenil, da "predvideva, da se da uporabo mobilnega telefona preveriti tudi pri telekomunikacijskih operaterjih", in sodišču sporočil številko svojega telefona, vendar se sodišče do omenjenih navedb storilca ni niti opredelilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi

dr. Nana Weber, 25.8.2016

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 33/2016Naj problematiko, obravnavano v članku, ponazorimo s praktičnim primerom. Delodajalec 1. maja 2016 delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Odpovedni rok se izteče 1. avgusta 2016. Delavec je v času odpovednega roka nastopil bolniški stalež, odločba o začasni nezmožnosti za delo pa se izteče 2. avgusta 2016. Delavec 28. julija 2016 pričakuje rojstvo otroka in napove, da bo nastopil starševski dopust. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) določa, da je delodajalec dolžan delavcem zagotoviti odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa, da delavcem v tem času delovno razmerje zaradi odpovedi ne more prenehati. Praznina v zakonih, ki omogoči podaljšanje pogodbe o zaposlitvi, ali samo navidezno neskladje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Ustavimo nasilje!

Irena Vovk, 25.8.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Predlog novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini (predlog ZPND-A), ki ga je na seji 28. julija 2016 sprejela Vlada, prinaša izrecno prepoved nasilja v družini in prepoved telesnega kaznovanja otrok. Svet Evrope namreč že od leta 1985 poziva države, da tudi z zakonom prepovedo telesno kaznovanje otrok. Kot prva je leta 1979 to storila Švedska.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih obrestnih mer

Igor Vuksanovič, 25.8.2016

Obligacije

Igor Vuksanovič, Pravna praksa, 33/2016Že pred časom je bančni pravnik Rok Rozman na straneh Pravne prakse predstavil svoja stališča do vprašanja upoštevanja negativnih vrednosti referenčnih obrestnih mer (euribor ali libor), kolikor obstoječe kreditne pogodbe bank skupno kreditno variabilno obrestno mero določajo po načelu (najpogosteje) euribor + fiksni pribitek. V tem članku bom predstavil svoje stališče do problema, ki je drugačno od Rozmanovega, obenem pa se bom omejil na situacijo, ko v kreditni pogodbi med banko in kreditojemalcem ni nič posebej dogovorjenega glede možnosti, da euribor pade pod nič (0), torej postane negativen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Proti terorizmu?

dr. Jože Mencinger, 25.8.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 33/2016Ker so počitnice, naj si tokrat privoščim izlet stran od "ekonomske analize prava", to je od poskusov razumeti in kot ekonomist razložiti pravne norme in njihovo delovanje. Namesto tega se bom lotil boja proti terorizmu in "terorizmu". Boj je v polnem razmahu, orožja so zelo različna, bolj ali manj pametna ali nespametna. Med slednja gre gotovo šteti rezilno ograjo ob Kolpi in Sotli. Ta pobija divjad in uničuje turizem in bo morda zaustavila kakšno družino ali zakrivila smrt kakšnega otroka, prav gotovo pa ne bo zaustavila nobenega terorista. Ni le nekoristna, že sama po sebi je prava sramota za državo, ki se ima za demokratično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Evropa

Irena Vovk, 25.8.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016 Torek, 16. 8. Brez sprememb. Junija je stopnja brezposelnosti v evrskem območju znašala 10,1 odstotka, kar je enako kot mesec poprej, pred enim letom pa je znašala 11 odstotkov. V celotni EU je brezposelnost junija znašala 8,6 odstotka, kar je enako kot mesec poprej, pred e
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Neobravnava pobudnikove pritožbe v zvezi s kršitvijo pacientovih pravic

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Na Varuha se je obrnil pobudnik z navedbo, da bolnišnica, v kateri je bil hospitaliziran, ni obravnavala prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic, ki jo je podal zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Skupna delovna doba

Miha Šercer, 25.8.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 33/2016Delodajalca zavezuje kolektivna pogodba za kovinsko industrijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Ko banke naredijo samomor

Matej Tomažin, 25.8.2016

Banke, zavodi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 33/2016Dobri šahisti že v uvodnih potezah prepoznajo neizkušenega soigralca. Predvsem zaradi razumevanja, kako odločilne so strateške odločitve, saj se njihov pomen pokaže šele po nekaj nadaljnjih potezah oziroma kratkoročno ne izstopajo, dolgoročno pa bistveno vplivajo. Žal te vrline ni povsod v slovenskem gospodarstvu. Lep primer je bančništvo, ki se mu bliža čas plačevanja za nesmiselne poteze.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 25.8.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Razširjena in posodobljena peta izdaja omogoča analizo in razumevanje številnih bolj zapletenih odločitev Evropske komisije in Sodišča EU s področja konkurenčnega prava. Pravzaprav gre za praktični vodnik po vodilnih primerih s tega področja, tokratna izdaja pa vsebuje še poglavje o državnih pomočeh. Knjigo odlikuje tudi to, da ne vključuje le najpomembnejših evropskih presoj in odločitev, temveč tudi nekaj vodilnih primerov iz ZDA in drugih evropskih držav. V vsakem poglavju so v uvodu povzeti ustrezni zakoni, predpisi in smernice za vsako temo, sledi opis primerov, njegova analiza in komentar. Knjiga je zasnovana kot delovno orodje tako za praktike kot za študente evropskega prava konkurence.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu - ZSV-F (Ur. l. RS, št. 39/16) - velja od 18. junija, ne glede na prejšnji odstavek se začnejo 1., 6., 7. in 8. člen tega zakona, spremembe in dopolnitve d
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Razpisi

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016 Ur. l. RS, št. 53/16 1. Direktor - Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode; rok je 5. september. Ur. l. RS, št. 55/16 2. Direktor - Dom upokojencev Domžale; rok je 29. avgust. 3. Ravnatelj - Vrtec Šentjur; rok je 28
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Še o pravici do zasebne reprodukcije po pravu EU: kje tožiti?

Zoran Skubic, 25.8.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 33/2016Problematika kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic ima tudi v Sloveniji že precej "dolgo brado", na kar konec koncev kažejo tudi peripetije glede (skorajšnjega?) sprejema predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Nič drugače ni drugod po Evropski uniji, le da so poudarki ponekod drugačni. Tako si avstrijsko združenje avtorjev že dalj časa prizadeva urediti vprašanje določitve višine primernega nadomestila, ki še lahko bremeni potrošnika pri kupovanju praznih medijev. A ker je na drugi strani multinacionalka Amazon, rešitev ni lahko najti. Tako se je v luči uredbe o sodni pristojnosti zapletlo že pri določitvi pristojnega sodišča. Sodišče EU je tako soočeno z dilemo, ali se lahko že vložitev zahtevka za plačilo nadomestila za prodajo praznih medijev šteje za "zadevo v zvezi z delikti in kvazidelikti" v smislu 3. točke 5. člena uredbe, kar bi pomenilo, da so za obravnavanje tovrstnih sporov pristojna nacionalna sodišča kraja, kjer so bili ti prazni nosilci podatkov prvič dani v promet. Odgovor je nekoliko presenetljivo - da.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Do digitalno preoblikovane Slovenije - premišljeno in aktivno

Boris Koprivnikar, 25.8.2016

Uprava

Boris Koprivnikar, Pravna praksa, 33/2016V današnji družbi, v kateri smo zaradi njene kompleksnosti in prepletenosti priča hitrim in večplastnim gospodarskim, okoljskim, družbenim in demografskim spremembam, sta digitalno preoblikovanje in ustrezna digitalna razvitost družbe postala nuja, tako z vidika konkurenčnosti kot kakovosti življenja. Spreminjajo se poslovanje, naše življenje in delovanje pa tudi socialni vzorci. Pojavljajo se novi izzivi in tudi nova pravna in organizacijsko-tehnično-tehnološka vprašanja, na katera bo treba iskati odgovore in čim boljše rešitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Pripis v osebnem stečaju na poštni ovojnici

Irena Vovk, 25.8.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Ali je lahko na zunanji strani poštne ovojnice (pošiljatelj je banka) poleg imena in priimka posameznika naveden pripis "v osebnem stečaju"?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Zavarovalec kot potrošnik

dr. Šime Ivanjko, 25.8.2016

TRGOVINA, ZAVAROVALNIŠTVO

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 33/2016V 21. stoletju bo zavarovalno razmerje na področju prava bistveno drugače obravnavano, kot je bilo v preteklosti. Dominantnost varovanja zavarovalnice s strani zakonodajalca se umika pred nujnostjo varovanja zavarovalca kot potrošnika. Težišče pravne zaščite in interesov zakonodajalca se premika s področja varovanja trdnosti zavarovalnice na področje urejanja položaja zavarovalčevih pravic v razmerju do zavarovalnice (pravno razmerje uberrima fidei).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

The Green Driving Tool

Irena Vovk, 25.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Evropska komisija je predstavila novo spletno orodje The Green Driving Tool, s katerim je mogoče meriti stroške porabljenega goriva in emisije ogljikovega dioksida (CO2) svojega vozila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Pravni napovednik

Irena Vovk, 25.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Navidezna solastnina

Nejc Zemljak, 25.8.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 33/2016Etažna lastnina lahko na podlagi pravnega posla nastane s sklenitvijo sporazuma o delitvi solastnine v etažno lastnino ali na podlagi enostranskega pravnega posla (akta o ustanovitvi etažne lastnine). V primeru nastanka na podlagi sporazuma o delitvi solastnine gre torej za neke vrste razdelitev solastnine sui generis. Razdelitev solastnine ter njene posledice pa so odvisne od tega, ali gre za dejansko solastnino ali pa je ta le navidezna, saj na stavbi obstaja tako imenovana dejanska etažna lastnina. Gre za razlike, ki so v sodni praksi dobro poznane in upoštevane, širša javnost pa jih morebiti ne pozna. Te razlike so tema pričujočega članka, saj iz njih izhaja cel kup zanimivih posledic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016 26. avgust 1789 - Deklaracija o pravicah človeka in državljana Francoska narodna skupščina je sprejela Deklaracijo o pravicah človeka in državljana (La declaration des droits de l'homme et du citoyen). Leta 1791 je postala sestavni del francoske ustave, nanjo pa se
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2016(33)
> Avgust(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H I J K LM NO PQRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov