O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje

Jasmina Cigrovski, 31.8.2006

Davki občanov in dohodnina, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 33/2006Maija T. I. Nikula proti Finski (C-50/05 z dne 18. 7. 2006) Upokojenka iz Finske dobiva starostno pokojnino iz Kraljevine Švedske, kjer je delala več let, in Finske, kjer prebiva. Primarno je davčno zavezana na Finskem. Pokojnine, ki jih je prejemala od švedskih nosilcev, in so bile vključene v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Smrt med aretacijo – dolžnost preiskave

Avtor ni naveden, 31.8.2006

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 33/2006Odločba US RS, št. Up-555/03 Up-827/04 z dne 6. 7. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 78/2006 Pritožnikoma je bila kršena pravica do učinkovitega varstva pravic iz četrtega odstavka 15. člena ustave v zvezi s 13. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

METELKOVA

Tomaž Pavčnik, 31.8.2006

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 33/2006 Pobili bomo vse ptice. Vse. Vse, so rekli vrani v mraku. Dane Zajc Službene kavice so svojevrstna institucija. Njihova dramaturgija je utečena z nekaj splošnimi, vsem poklicem lastnimi običaji, ki jih dopolnjujejo še običajna pravila posameznega ceha. Oboja v znatni meri opredeljujejo t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Omejevanje človekovih pravic

Avtor ni naveden, 31.8.2006

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 33/2006Sklep US RS, št. U-I-8/04 z dne 22. 6. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 150. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Oddaja v samico

Matija Longar, 31.8.2006

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 33/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Ramirez Sanchez proti Franciji, sodba velikega senata, št. 59450/00, 4. julija 2006 Če je bila posamezniku odvzeta osebna svoboda s pridržanjem v priporu ali z izrekom kazni zapora, še ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Smrt med aretacijo – dolžnost preiskave

Avtor ni naveden, 31.8.2006

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 33/2006Pritrdilno ločeno mnenje sodnice dr. Mirjam Škrk 1. V točki 26. obrazložitve odločbe, za katero sem glasovala, US ugotavlja, da KZ posebnega kaznivega dejanja mučenja ne pozna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Družba za vzajemno zavarovanje – osebni račun članov – delež

Avtor ni naveden, 31.8.2006

Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 33/2006Sodba G 1/2006 z dne 13. 6. 2006 ZZavar - tretji odstavek 43. člena, prvi odstavek 44. člena, prvi in drugi odstavek 44a. člena, 47. člen, drugi odstavek 49. člena, četrti in peti odstavek 58. člena ZZavar v prvem odstavku 44.a člena določa, da »statut lahko določi, da se kot temeljni kapital ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Neizpolnitev obveznosti na podlagi sodbe Sodišča ES – že pridobljene pravice lektorjev

Jasmina Cigrovski, 31.8.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 33/2006Komisija ES proti Italiji (C-119/04 z dne 18. 7. 2006) Komisija je s tožbo Sodišču ES predlagala, da Italiji zaradi neizpolnjevanja ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe C-212/99, naloži globo v višini več kot 300.000 evrov za vsak dan zamude pri izvedbi ukrepov. S sodbo Komisija proti Italiji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Odsotnost z dela zaradi darovanja krvi

mag. Nataša Belopavlovič, 31.8.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2006Po drugem odstavku 169. člena zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ima delavec pravico do odsotnosti z dela na dan, ko je prostovoljno daroval kri. • Ali ima to pravico tudi, če dela v dopoldanski izmeni, kri pa je daroval popoldan? V drugem primeru se je delavec kot pogodbeni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Pogrešamo obvezno praktično usposabljanje

Miro Senica, 31.8.2006

Višje in visoko šolstvo

Miro Senica, Pravna praksa, 33/2006Podpis Deklaracije o evropskem visokošolskem prostoru v Bologni junija 1999 je bil velik korak v smeri reformiranja visokega šolstva, ki pa v pravnem študiju za zdaj še ni prinesel vidnega napredka. Bolonjska deklaracija si prizadeva doseči večjo konkurenčnost, mobilnost in zaposljivost diplomantov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Sovražni govor skozi KZ

Aleš Završnik, 31.8.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleš Završnik, Pravna praksa, 33/2006Ob inkriminiranju sovražnega govora je treba upoštevati temeljni tendenci postmodernega družbenega konteksta, v katerem živimo: na eni strani brutalizacijo družbenih razmerij v postkapitalistični družbi, povečevanju strahu in tesnobe, ki vodi do odkrite sovražnosti do drugačnih, in na drugi globalno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Javna varnost in varstvo osebnih podatkov

Klemen Mišič, 31.8.2006

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Klemen Mišič, Pravna praksa, 33/2006Izraz javna varnost zbuja med tistimi, ki se ukvarjamo s področjem prava varstva osebnih podatkov in varstva (širše) pravice do zasebnosti, občutek nelagodja. Razlog za to je predvsem nedefiniranost pojma javna varnost. Pravice do zasebnosti je namreč v skladu s 35. (in dalje) členom ustave ena od t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Izvedba neodvisne preiskave: človekova in ustavnopravna pravica posameznika

Katarina Zidar, 31.8.2006

Človekove pravice

Katarina Zidar, Pravna praksa, 33/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Po številnih opozorilih mednarodni in nevladnih organizacij ter varuha človekovih pravic, da preiskovanje domnevnih policijskih posegov v človekove pravice v Sloveniji ni učinkovito, je 6. juli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Naloge in merila

mag. Matej Avbelj, 31.8.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 33/2006Slovenija bo v prvi polovici leta 2008 kot prva izmed novih držav članic predsedovala svetu ministrov EU. To bo zagotovo eden od največjih izzivov, s katerim sta se doslej soočili slovenska politika ter diplomacija morda pa celo presega njun posamični doseg. Za uspešno pripravo ter izvedbo predsedov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Jubilejna nagrada

mag. Boštjan Petauer, 31.8.2006

Davki občanov in dohodnina, Kolektivne pogodbe

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 33/2006V podjetniški kolektivni pogodbi (KP) je glede jubilejne nagrade določeno, da: * pripadajo delavcem nagrade ob delovnih jubilejih, ko dosežejo 10, 20 in 30 let skupne delovne dobe (nato sledijo opredelitve višin jubilejnih nagrad); * da pripada zaposlenim v podjetju jubilejna nagrada ob delovnem j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Poklicna molčečnost v zdravstvu

Iztok Starc, 31.8.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 33/2006Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Z objavo podatkov o zdravstvenem stanju dveh vidnejših slovenskih politikov s strani upokojenega zdravnika je varovanje poklicne molčečnosti v zdravstvu dobilo v javnih občilih razsežnosti najbolj vznemirljive teme: nenadoma je poklicna molčečnost in z n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Neenaka obravnava avtorskih honorarjev

mag. Sonja Kuhar, 31.8.2006

Davki občanov in dohodnina

mag. Sonja Kuhar, Pravna praksa, 33/2006Zakon o dohodnini (Zdoh-1-UPB4)1 je avtorjem književnih, umetniških in znanstvenih del prinesel bistvene spremembe, saj je zakonodajalec na področju avtorskih honorarjev z razlogi in s kritiko neenakomerne porazdelitve davčnega bremena med davčnimi zavezanci, ki je vodila do prehajanja davčnih zavez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Uporaba biometrije pri zagotavljanju nacionalne in evropske varnosti

Matjaž Šaloven, 31.8.2006

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 33/2006Mnenja, izražena v prispevku, so avtorjeva, in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Že večkrat smo lahko slišali ali brali, da bodo različna gesla nadomestili bralniki prstnih odtisov. To lahko dejansko opazimo tudi v zadnjih nekaj tednih, ko ponudniki prenosnih računalnikov pri nas na r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba

Tomaž Mavri, 31.8.2006

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 33/2006Na odvetniški šoli v Portorožu 7. aprila 2006 je sodnica Višjega sodišča v Celju Tatjana Kamenšek Krajnc predstavila prispevek Nepremičninska izvršba - problemi in izzivi.1 V sklopu teme zemljiškoknjižno stanje in njegov vpliv na uspešnost predlaganja izvršbe na nepremičnine je avtorica v točki b) p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Vsebina »Pravna praksa« 33/2006

Avtor ni naveden, 31.8.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 33/2006stran 3 UVODNIK Iztok Starc Poklicna molčečnost v zdravstvu stran 6 DAVKI mag. Sonja Kuhar Neenaka obravnava avtorskih honorarjev Zakon o dohodnini je avtorjem književnih, umetniških in znanstvenih del prinesel bistvene spremembe, saj je zakonodajalec na področju avtorskih honorarjev z razlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Vlada RS

Avtor ni naveden, 31.8.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 33/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 85. seji (24. avgusta 2006): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju; - uredba o spremembi uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv; - operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2006-2013; - o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Biometrični potni listi

Boštjan Koritnik, 31.8.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 33/2006V Sloveniji se je v ponedeljek začelo izdajanje potnih listov, ki imajo biometrične podatke. Biometrični bodo tako vsi na novo izdani potni listi, tudi otroški. Za zdaj bo na posebnem čipu zabeležena le podoba obraza, temu pa bodo kasneje dodali še prstni odtis. Novi potni list bo imel brezkonta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Različni interesi investicijskih skladov

Matej Tomažin, 31.8.2006

Skladi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 33/2006Šele na skupščinah delničarjev se razkrijejo pravi interesi delničarjev. Nekateri glasujejo za višje dividende, drugi za transparentnejše poslovanje in tretji za podporo »prijateljem«, ki so v nadzornih svetih ali v upravi. Zato je zanimivo opazovati delovanje investicijskih skladov, ki bi morali v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Militant democracy

dr. Marko Novak, 31.8.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33/2006Ustavnopravni pojem militant democracy v širšem smislu pomeni sposobnost modernih ustavnih demokracij, da zavarujejo svoj demokratični obstoj pred (navadno domačimi) političnimi izzivi, ki so grožnja za delovanje demokracije. Po besedah Stephena Holmesa, znanega ameriškega ustavnega pravnika, gre za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 31.8.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 33/20061. Popravek sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 90/06) - v spremembah in dopolnitvah pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 86/06), se 47. člen pravilno glasi: »Za zavarovane osebe, ki so pričele ortodontsko zdravljenje pred uveljavi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2006(32)
> Avgust(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFGHIJK L M N OP QRS Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov