O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Ni konca izzivov za pravo in pravnike

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 33/2000... Študij prava in razvijanje pravne teorije imata v Sloveniji spoštljivo tradicijo. Pravna kultura in spoštovanje prava spadata med temeljna merila za presojo stopnje civilizacijskega razvoja družbe, naroda ali države. Za Slovence bi lahko trdili, da je ta kultura razmeroma visoka in razvita. In d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Vzorčni sporazum OECD - s komentarjem

Biserka Ošlaj, 30.11.2000

Davek od dohodka pravnih oseb

Biserka Ošlaj, Pravna praksa, 33/2000Izogibanje dvojnemu obdavčevanju Svet postaja vse manjši, meje med gospodarstvi posameznih držav pa vse bolj zabrisane. Tako podjetja kot ljudje imajo vse večkrat dohodke in premoženje v več kot eni državi. Države za svoje delovanje pobirajo davke, in sicer jih po teritorialnem načelu pobirajo dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Vsebina "Pravna praksa" 033/2000

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 33/2000Inavguracija nove stavbe Pravne fakultete v Ljubljani Dnevi slovenskih pravnikov (IV.) O delu 9. sekcije in javne tribune - Drobci iz referatov mag. Dunja Jadek Pensa Prisilna poravnava - Odločitev sodišča o glasovalni pravici upnika prerekane terjatve mag. Matevž Krivic Še drugič o načelu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Neprimerni "Herkules"?

Marko Šorli, 30.11.2000

Sodišča

Marko Šorli, Pravna praksa, 33/2000V 31.številki PP z dne 9.novembra 2000 je bilo pod naslovom Neprimerni "Herkules" mnenje Izvršilnega odbora Slovenskega sodniškega društva (v nadaljevanju Izvršilni odbor). Objava tega mnenja, ki predstavlja, imenujmo to odklonilno stališče ostra kritika projekta Herkules, je v nasprotju s fizikalni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Prepisano, ker ni preslišano...: od 15. do 27. novembra

Irena Vovk, 30.11.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2000Sreda, 15. 11. Boj proti preprodajalcem mamil tudi na morju. Slovenija je ratificirala Evropski sporazum o boju proti nedovoljeni trgovini z mamili po morju, ki predvideva sodelovanje evropskih držav in določa, kdo je pristojen za zaplembo nedovoljenih mamil, pa tudi postopke in ukrepe. Sporazum ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Priučeni minister

Alenka Leskovic, 30.11.2000

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 33/2000Za pokojninsko blagajno in zavod za zaposlovanje so starejši priučeni delavci različnih poklicev prava nadloga, saj obe državni inštituciji, vsaka na svoj način, skrbita za njihovo socialno varnost v obdobju, ko delovnih mest ni več v izobilju. Na tisoče ljudi se je ob razpadu nekdanjega gospodarske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Dodatek k Mnenju o spremembi Ustave glede volitev v državni zbor v Republiki Slovenji

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 33/2000V skladu z odločitvijo Beneške komisije na njenem 44. plenarnem zasedanju je naslednji prispevek g. Petra Jambreka v sodelovanju z g. Klemnom Jakličem dodan k mnenju komisije Prispevek k mnenju Beneške komisije O ustavnih spremembah, ki zadevajo volilno zakonodajo v Sloveniji Napisal Peter Jam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Mnenje o spremembi Ustave glede volitev v državni zbor v Republiki Sloveniji

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 33/2000ki ga je Beneška komisija sprejela na svoji 44. plenarni seji (13.-14. oktober 2000) na podlagi mnenja poročevalcev: g. Antonio LA PERGOLA (predsednik) g. Pieter VAN DIJK (član, Nizozemska) g. Sergio BARTOLE (nadomestni član, Italija) Dne 21. julija in 9. septembra 2000 je predsednik vlade ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Dnevi slovenskih pravnikov 2000 (IV.del)

Repanšek Jaka, Vovk Irena, 30.11.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2000S povzetkoma nastopov referentov in nekaj razprav na dve sobotnih "delavnicah" - nenavadno dobro obiskanih - zaokrožamo naše zapisovanje dogajanj na letošnjih portoroških pravniških dnevih. Vsebinski "obračun" obravnavanih pravnih področij in iz njih izbranih vprašanj glede na njihovo aktualnost za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Kdo je zavezan ravnati po ZJN-1

dr. Vesna Kranjc, 30.11.2000

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 33/2000Prispevek bolj kot pojasnjuje, odpira vprašanja, kdo so naročniki po novem zakonu o javnih naročilih. Določitev naročnikov je le eno od področij, katera v zakonu niso jasno opredeljena. Ne glede na ožjo ali širšo razlago pa se odpira tudi naslednje vprašanje - ali je določitev naročnikov usklajena s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 33/20001. POZIV za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice (Ur. l. RS, št. 107/00) - predloge za možne kandidate je treba poslati do 23. decembra Uradu predsednika RS; - kandidate določi državni zbor; sodnike pa z večino glasov izvoli Parlamentarna skupš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Inavguracija nove stavbe Pravne fakultete v Ljubljani

Irena Vovk, 30.11.2000

Višje in visoko šolstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2000"Oblast države ne sme biti ozaljšana le z orožjem, marveč mora biti oborožena tudi z zakoni ..." Pravna fakulteta v Ljubljani se je v novembru po 80 letih "gostovanja" v Deželnem dvorcu, iz pretesnih prostorov na Kongresnem trgu 12, preselila v novo stavbo na Poljanskem nasipu 2, ki so jo slovesn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Slovenščina v pravni praksi (36.del): Strokovno izrazje - knjižnost

dr. Monika Kalin-Golob, 30.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 33/2000Zahteva po knjižnosti strokovnega izrazja pomeni podrejanje pravilom knjižnega jezika. Na eni strani to izključuje rabo neknjižnega besedja, na drugi neknjižnih oblik s katerekoli druge ravnine jezikovne zgradbe. Glede neknjižnega besedja je dobro omeniti žargonizme, tj. neknjižne besede, ki jih v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Varstvo potrošnikov: Garancija potrošnika - turista za plačilno nesposobnost organizatorja potovanja

Tristan Šker, 30.11.2000

Obligacije

Tristan Šker, Pravna praksa, 33/2000Zaradi neurejenosti tržišča turističnih agencij in organizatorjev turističnih potovanj se vse pogosteje srečujemo s problemom različnih goljufij, prevar ... O tem piše dnevno časopisje, tematika je obdelana v različnih TV oddajah, poročilih ... Po razmahu podjetništva se je v Sloveniji razširilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Osimski sporazumi in cona B STO

dr. Lev Svetek, 30.11.2000

socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 33/2000Ob 25. obletnici Osimskih sporazumov naj se spomnimo tudi napornih pogajanj med bivšo Jugoslavijo in Italijo glede pravic in obveznosti iz bivše cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, torej o vprašanjih, ki so jih Osimski sporazumi spustili odprta. Italijanska stran je namreč leta 1957 ob sklepanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Starostna pokojnina pod ugodnejšimi pogoji

Jože Kuhelj, 30.11.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 33/2000Ali delavec s statusom vojnega veterana po zakonu o vojnih veteranih, ki je dopolnil 53 let starosti in 32 let ter 6 mesecev pokojninske dobe, izpolnjuje, glede na prvi odstavek 404. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine? Če bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Letna delovna obveznost, prazniki, dežurstvo

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 33/2000Po delovnem koledarju za leto 2000 znaša letna delovna obveznost zaposlenih v RS 2000 delovnih ur. * Ali takšna delovna obveznost velja tudi za zaposlene v državni upravi, ki delajo v izmenah oziroma po razporedu (stalna dežurna služba)? * Ali je dovoljeno takšno službo organizirati tako, da bi de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Še drugič o načelu zaupanja v pravo

mag. Matevž Krivic, 30.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 33/2000Tokrat: problem neprave retroaktivnosti In tudi drugič ne abstraktno, ampak ob povsem konkretnem primeru. Prvi prispevek na to temo sem objavil v PP, št. 29-30 (pod naslovom "Če v zakonu pomotoma piše belo namesto črno ...") - in v njem svoje pismo nekomu, ki je 14. člen zakona o popravi krivic r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Odločitev sodišča o glasovalni pravici upnika prerekane terjatve

mag. Dunja Jadek-Pensa, 30.11.2000

Sodišča

mag. Dunja Jadek-Pensa, Pravna praksa, 33/2000Prisilna poravnava Bistveni del postopka prisilne poravnave, je glasovanje o ponujeni poravnavi. Izpeljava samega glasovanja, vključno z ugotovitvijo izzida glasovanja, pa seveda terja odgovor na vprašanje, kateri upnik pravočasno prijavljene terjatve ima glasovalno pravico. S tem v zvezi ima ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija stanovanj

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 33/2000Pobuda za oceno ustavnosti 125. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/00) ter 24. člena, prvega odstavka 29. člena, 59. in 60. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/00) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Ustavno sodišče RS: Izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 33/20001. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega, šestega in devetega odstavka 4. člena Zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Ur. l. RS, št. 89/99) in za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 7. člena, pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Ustavno sodišče RS: Spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 33/20001. Za odločanje o zahtevi A. A. za denacionalizacijo nepremičnin, vpisanih v času podržavljenja v vl. št. 30 in 109 k.o. Ž., je pristojno Okrajno sodišče v Velenju. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so v izreku navedene nepremičnine prešle v državno (družbeno) lastnino na podlagi pravnega posla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

K "Lepo je biti milionotar"

Stanislav Mauri, 30.11.2000

Odvetništvo in notariat

Stanislav Mauri, Pravna praksa, 33/2000Čeprav so me hudo srbeli prsti, da bi že preje pristavil svoj lonček k izmenjavi mnenj med spoštovanim kolegom Jenullom in bivšim kolegom, sedaj notarjem Dernovškom, tega do objave prispevka kolege Jenulla v PP, št. 32/2000 nisem storil - predvsem zato, ker sem si svoje videnje notarskega poslanstva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Obisk na nemškem Zveznem delovnem sodišču

dr. Janez Novak, 30.11.2000

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 33/2000Dva dni v Erfurtu Evidenčni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: VS RS) in Bavarsko državno ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: BDMP) sta v okviru Bavarsko slovenske mešane komisije v dneh od 16. do 20. oktobra letos organizirala obisk slovenskih sodnikov na sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

XXXVIII. Mednarodna skupščina ELSA

Domen Bizjak, 30.11.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Domen Bizjak, Pravna praksa, 33/2000Prvič v zgodovini ELSA se je zgodilo, da sta Mednarodno skupščino (ICM) organizirali dve državi. Ideja se je porodila lansko leto ob odprtju 16 kilometrov dolgega mostu Oresundsbron med Dansko in Švedsko. Nova povezava skandinavskega polotoka in evropskega kontinenta je tako navdušila ELSA Lund in E...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2000(26)
> November(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJ K L M N O P QR S Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov