O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Jubilej: Peter Juren - sedemdesetletnik

Dušan Skok, 20.4.2000

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 11-12/2000Ej, spoštovani in dragi Peter, dobro jih prikrivaš teh sedem desetletij, ki jih končuješ v teh dneh! Svežina, vedno optimističen, dobrovoljen in uglajen nastop do ljudi in problemov ob slehernem srečanju, ob sleherni delovni nameri ali v naključnem pogovoru, torej nič drugačen kot v vseh desetletjih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Minimalna plača za pripravnike

Nataša Belopavlovič, 20.4.2000

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11-12/2000Bralec nam je k odgovoru pod gornjim naslovom - objavljenem v PP, št. 7/2000 - poslal naslednji pomislek: "Ne glede na to, da se je razlagalec skliceval na zakon, ki ne velja več, saj tudi novi zakon o minimalni plači (ZMPUPR Ur. l. RS, št. 39/99) določa, da pripada minimalna plača zaposlenemu de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Pravica do izplačila regresa za letni dopust

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 11-12/2000Delavka (brezposelna oseba, prijavljena na Zavodu za zaposlovanje) je bila sprejeta v delovno razmerje za določan čas (od 1. 7. 1998 do 30. 6. 1999). Za leto 1998 je bila delavki omogočena izraba sorazmernega dela letnega dopusta. Kar je skladno s 57. členom zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Delovna razmerja: 4. seja: ugotovitev, 2 razlagi, 2 mnenji

Metka Penko-Natlačen, 20.4.2000

Delovna razmerja

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 11-12/2000Komisija za razlago SKPgd Na svoji četrti seji je Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti sprejela eno ugotovitev, dve razlagi in dve mnenji. Ugotovitev se nanaša na: - veljavnost drugega odstavka 17. člena SKPgd po 31. 8. 1999 (sodna odločba) Razlagi se na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Detektivi: Detektiv - pooblaščenec stranke za zbiranje in posredovanje podatkov

dr. Štefan Gostič, 20.4.2000

Uprava

dr. Štefan Gostič, Pravna praksa, 11-12/2000V strokovni pa tudi širši javnosti se v zadnjem času poraja čedalje več vprašanj o funkciji oziroma pristojnostih detektiva v nekaterih sodnih postopkih, o njegovi upravičenosti do zbiranja in posredovanja podatkov, upravičenosti do nagrade, o strankini upravičenosti do povrnitve stroškov, nastalih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Mladi pravniki: Evropsko združenje mladih pravnikov

mag. Monika Jakše, 20.4.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Monika Jakše, Pravna praksa, 11-12/2000V času, ko se Slovenija pogaja za polnopravno članstvo in izpolnjuje svojo domačo nalogo (harmonizacija slovenske zakonodaje), je ob vsesplošni zaprtosti prostora med Karavankami in Piranskim zalivom ter preobremenjenosti medijev z aktualnimi političnimi dogodki potrebno opozoriti na aktivnosti, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Vsebina "Pravna praksa" 011/2000

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 11-12/2000mag. Saša Prelič Nasprotovanje morali - razlog za uveljavljanje ničnosti skupščinskega sklepa Joža Nikolič Povečanje osnovnega kapitala d. d. iz sredstev družbe Ladislava Polončič Neplačana taksa za tožbo - presumpcija umika tožbe dr. Tomaž Čas, Štefan Gostič Detektiv - pooblaščenec stranke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Odvetniki strnili vrste

Hinko Jenull, 20.4.2000

Odvetništvo in notariat

Hinko Jenull, Pravna praksa, 11-12/2000Pravna država je pred kolapsom. Očitno postaja, da so miselni vzorci za odpravljanje zaostankov in pospešitev postopkov izpraznjeni. Kljub spremembi vseh najpomembnejših procesnih predpisov in povečevanju sistemizacij se razmere ne zboljšujejo. Statistični premiki so neznatni, seznam krivcev izčrpan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Nadomestilo manjše plače delavca - invalida v času čakanja na delo

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 11-12/2000Delavec je zaradi bolezni postal invalid III. kategorije. Delodajalec si je pridobil dodatno mnenje invalidske komisije o ustrezni zaposlitvi in delavca v novembru 1999 razporedil na ustrezno delovno mesto. Ker se delodajalec ukvarja z gradbeno dejavnostjo, je bil delavec v mesecu decembru, ko pač n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Konkurenčna prepoved za zaposlene v državni upravi

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 11-12/2000Katero delo lahko glede na konkurenčno klavzulo v delovnopravni zakonodaji poleg svojega dela opravlja delavec, ki ni višji upravni delavec, in delavec, ki ima status višjega upravnega delavca? Oba sta zaposlena v upravni enoti. Konkurenčna prepoved delavcev, zaposlenih v državni upravi je urejen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Ustavno sodišče RS: Volitve v Državni zbor - razdelitev mandatov

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 11-12/2000Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo pobudo Liberalne demokracije Slovenije, na seji 9. marca 2000 odločilo o zakonu o volitvah v državni zbor. Odločbo je sprejelo s sedmini glasovi proti dvema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Rok za izplačilo dajatve, vezane na neprekinjeno delo

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 11-12/2000Na podlagi odločbe v aktu pripada delavcu določen znesek in sicer enkrat letno, če dela skupaj neprekinjeno 3 mesece ali več. Rok je torej določen v mesecih v koledarskem letu. Delavec se je s 1. aprilom letom upokojil in s tem dnem mu je tudi prenehalo delovno razmerje. Postavlja se nam vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Mednarodno sodstvo: Haaški mednarodni kazenski tribunal

Gorazd Bohte, 20.4.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 11-12/2000Mednarodna roka pravice za kaznovanje hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava na območju nekdanje SFRJ po letu 1991 Haaški ad hoc mednarodni kazenski tribunal za hudodelstva na območju nekdanje SFRJ (skupaj s podobnim za Ruando) predstavlja prvi primer mednarodnega kazenskega sodišča po Nü...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Izraba dopusta - po urah

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 11-12/2000Delavec sprašuje, ali se lahko vzame dopust po urah. Ali je to zakonsko dopustno? Ali je sicer en dan dopusta tisti minimum, za katerega se sme delavec odločiti? Pravica do letnega dopusta je v delovnopravni zakonodaji opredeljena v delovnih dnevih. Delavec ima pravico do letnega dopusta v minima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Invalid III. kategorije in 36. d člen ZDR

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 11-12/2000Invalid III. kategorije in 36. d člen ZDR Delavec je delovni invalid III. kategorije invalidnosti. V postopku ugotavljanja presežnih delavcev je bilo ugotovljeno, da je njegovo delo trajno nepotrebno. Delodajalec mu je v skladu s 36. d členom ZDR odredil čakanje na delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 11-12/2000V skladu s 101. členom kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije pripada delavcu solidarnostna pomoč v višini ene povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece. * Ali pripada delavcu na predlog sindikata solidarnostna pomoč po preteku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Pisana in nepisana pravila parlamentarnega sistema

mag. Matevž Krivic, 20.4.2000

Državni zbor in državni svet

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 11-12/2000Ob člankih dr. Francija Grada in Mirka Bandlja v ... številki Pravne prakse Nadaljevanje članka iz prejšnje številke, kjer so bila obravnavana naslednja vprašanja (naslovi): A. KLASIČNI, NEMŠKI IN NAŠ PARLAMENTARNI SISTEM 1. Parlamentarne volitve ministrov niso naša posebnost 2. Drugi pomembni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Za osvežitev spomina

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 11-12/2000Leta 1988 je začela izhajati priloga za pravna vprašanja informacijskih tehnologij, zadnja pa je izšla leta 1994. Načrti so bili več kot ambiciozni. Kot je v uvodniku k novi (prvi) prilogi zapisal Janez Toplišek, naj bi INFORMATIKA IN PRAVO "po ustalitvi zasnove postal samostojen časopis, ki bi izha...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Pripravniški diskusijski listi SLO-IUS in PRIPRAVNIKI

Avtor ni naveden, 20.4.2000

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 11-12/2000SLO-IUS je prva slovenska elektronska (mailing) lista, pred letoma se ji je pridružila še lista PRAVNIKI - število "elektronskih pravnikov" se je v kratkem času močno dvignilo, nam poročajo skrbniki obeh list. Na listah potekajo zanimive razprave med udeleženci o najrazličnejših vprašanjih s posa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Pripravnik za računalnikom

Uroš Škufca, 20.4.2000

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Uroš Škufca, Pravna praksa, 11-12/20001. Nakup računalnika Pravnikovo delo je nemalokrat povezano s pisanjem različnih besedil. Ker so klasični pisalni stroji praktično že izumrli, je potrebno presedlati na njihovo modernejši različico - osebni račuualnik. Z njim je mogoče početi marsikaj, to pa večiui povzroča nepotrebne glavobole. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Mladi pravniki: Smo pravniki svečeniki?

Andrej Kristan, 20.4.2000

Verske skupnosti

Andrej Kristan, Pravna praksa, 11-12/2000Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Pogodbeno delovno razmerje - izhodišče tudi za pravno ureditev plač

dr. Polonca Končar, 20.4.2000

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 11-12/2000Pogodbeno delovno razmerje - izhodišče tudi za pravno ureditev plač Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 27. marca 2000 za svoje člane organiziralo strokovno srečanje pod naslovom "Nekatera vprašanja pravne ureditve plače". V naši državi sedaj že vrsto let mnogi opozarjajo, da je tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Slovenščina v pravni praksi (20.del): Jezikovna kakovost sodnih odločb - trpnik (pasiv)

dr. Monika Kalin-Golob, 20.4.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 11-12/2000Razčlenjevalci sodnih odločb so veliko pozornosti posvečali tudi rabi trpnika. Večino izmed njih je motila, saj naj bi nasprotovala "duhu slovenščine", ta "duh" pa je poosebljen v t. i. "ljudskem jeziku". Kaj je "ljudski jezik", kritiki ne povedo, vendar glede na tradicijo tega nenatančnega poime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Pravniško društvo Ljubljana: Novi ZUP

Branka Neffat, 20.4.2000

Društva, javni shodi, prireditve, Upravni postopek in upravne takse

Branka Neffat, Pravna praksa, 11-12/2000Pravniško društvo Ljubljana je v marcu redno strokovno (in zatem družabno) srečanje članov posvetilo novemu zakonu o splošnem upravnem postopku. Zakon je sistematično z mnogimi primerjavami in primeri iz življenja podal prof. dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Prepisano, ker ni preslišano...: 11. - 18. aprila

Irena Vovk, 20.4.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11-12/2000Torek, 11. 4. Opravljanje tekočih poslov. Služba vlade za zakonodajo je zaradi izglasovanja nezaupnice vladi pripravila izhodišča, s katerimi je opredeljeno opravljanje tekočih poslov predsednika vlade in ministrov po 115. členu ustave. Tako se tekoče opravljanje poslov nanaša na pet bistvenih se...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11-12

Leto objave

< Vsi
2000(39)
> April(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M N OP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov