O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1992Št. 34 (10. 7. 1992) Poleg številnih imenovanj, izvolitev in razrešitev (sodnikov, tožilcev, upravnih funkcionarjev) je tokrat objavljen tudi ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Švici (Boris Frlec). Med vladnimi akti je tu odlok, ki določa zneske davka iz tar. št. 6, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Ustava Republike Slovenije

dr. Lojze Ude, 23.7.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 15/1992Slovenija je po določbi 2. člena ustave pravna država. Celotno poglavje o ustavnosti in zakonitosti (členi 153-159) vsebujejo institucije, ki naj to vsebino zagotovijo. To so zlasti določbe o usklajenosti oziroma hierarhiji pravnih aktov, o objavljanju predpisov, preden začno veljati, o prepovedi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Zakon o zaposlovanju tujcev

Nataša Belopavlovič, 23.7.1992

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/19921. julija je Skupščina RS sprejela predlog zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92), ki je začel veljati 18. julija. S tem dnem potrebujejo tuji državljani, ki se bodo želeli zaposliti v naši državi, delovno dovoljenje po novem zakonu, za že zaposlene tujce, državljane nekdanje SF...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Ob predlogu zakona o odvetništvu: zastopanje, stroški

Jadranka Sovdat, 23.7.1992

Odvetništvo in notariat

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 15/1992V zadnji številki pp so bili objavljeni predlogi Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije ter pismo predsednika te Zveze ministru za pravosodje v zvezi s predlagano rešitvijo v drugem odstavku 2. člena delovnega besedila predloga zakona o odvetništvu.(*1) Besedilo predloga zakona bistveno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Zamenjava najemnih stanovanj v postopku denacionalizacije

Branka Neffat, 23.7.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Pravna praksa, 15/1992Vprašanje: Ali je možna zamenjava stanovanj dveh imetnikov stanovanjske pravice oziroma najemnikov, če je eno od stanovanj v objektu, ki je v postopku denacionalizacije? Odgovor: Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91) stanovanjske pravice ne pozna več, temveč zakon določa, da stanovanjsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1992Št. 35 (17. 7. 1992) Minister za trgovino objavlja pravilnik, ki na podlagi zakona o blagovnem prometu ureja minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo imeti prostori, oprema in naprave za opravljanje prometa blaga in storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Za izvedbo denacionalizacije - vsi podzakonski akti

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 15/1992Vsi podzakonski akti, katerih izdajo predvidevajo določbe zakona o denacionalizaciji (44. in 85. člen), so že izdani oziroma objavljeni. Gre za naslednjih 6 predpisov: 1. Navodilo o poslovanju v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Uradni list RS, št. 32/91). 2. Odlok o načinu določanja vre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Odkup stanovanja po starem zakonu - popust

Branka Neffat, 23.7.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Pravna praksa, 15/1992Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice je sklenil kupno pogodbo za nakup stanovanja januarja 1991- po starem stanovanjskem zakonu. Ali je kupec upravičen do popustov po novem stanovanjskem zakonu? Ali je kupec, ki je sklenil pogodbo na obročno odplačilo, upravičen do popusta 1,5% za vsako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Slovenski pravniki o obrestih

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Obligacije, Obresti in obrestna mera

, Pravna praksa, 15/1992Pokojni profesor Cigoj je zapisal stavek: V zvezi z obrestmi veljajo načela, ki temeljijo na zgodovinskih izkušnjah, da mora zakonodajalec varovati dolžnika pred visokimi obrestmi, spričo inflacije pa mora zakonodajalec varovati upnika in priznati valorizacijo, če se želi valorizacija doseči z obres...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije

Vasilij Polič, 23.7.1992

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 15/1992Na zakonodajni ravni v zvezi s pridobitvijo državljanstva ni nič spornega, ali vsaj kaže tako. Upravna praksa v zvezi s tem se že oblikuje, sodna pa je šele na začetku oblikovanja. Interes javnosti glede tega pa je velik. Merila za pridobitev državljanstva so natančno določena v zakonu. Do tu je vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Jadranka Sovdat, 23.7.1992

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 15/1992Vlada Republike Slovenije je 7. julija 1992 določila besedilo predloga za izdajo zakona o delovnih in socialnih sodiščih z osnutkom zakona in ga posredovala Skupščini Republike Slovenije s predlogom za združitev prvih dveh faz zakonodajnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

dr. Karel Zupančič: Dedno pravo

Tone Frantar, 23.7.1992

Dedovanje

Tone Frantar, Pravna praksa, 15/1992Pri ČZ Uradni list Republike Slovenije je izšla druga spremenjena in dopolnjena izdaja knjige "Dedno pravo", katere avtor je profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Karel Zupančič. Knjiga obsega 255 strani in ni le ponatis prve izdaje. Avtor je knjigo v precejšnji meri noveliral in pri t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Razmejitev pristojnosti med občinami in mestom

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1992V času do zakonske izvedbe ustavnih določb o lokalni samoupravi, vključno s pristojnostmi občin in mesta, ostaja v veljavi s prejšnjo ureditvijo določena delitev pristojnosti med občinami in mestom ter tudi način spreminjanja teh pristojnosti, kolikor niso z določbami novih zakonov drugače urejene p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Poletna šola korporacijskega prava

Branka Neffat, 23.7.1992

Ostalo

Branka Neffat, Pravna praksa, 15/1992V času od 29. 6. do 3. 7. 1992 je Slovenski inštitut za managament Ljubljana d.d., v Preddvoru organiziral enotedensko Poletno šolo korporacijskega prava. Organizacija seminarja sama po sebi ne bi bila zanimiva, če si organizatorji ne bi prizadevali, da prvič poskusijo usposabljati ljudi, ki bodo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Na čakanju tudi zakoni...

Dušan Skok, 23.7.1992

Državni zbor in državni svet

Dušan Skok, Pravna praksa, 15/1992Na teh straneh se redko "vpletamo" v politiko - ob nedavnem "zdrsu" poglavitnega volilnega zakona v slovenskem parlamentu pa se nam zdi vendarle nekaj reči. Kajti težko bi našli koga, ki bi o tem brez grenkobe lahkotno pristavil, da se pač ni priglasilo za predloženi predlog dovolj poslanskih glasov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Ustavnosodna kontrola volitev

dr. Arne Mavčič, 23.7.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 15/1992Ustavnosodno kontrolo volitev poznajo le posamezni sistemi ustavnega sodstva (Krbek, str. 73), in sicer v glavnem v dveh oblikah (Starck, str. 94): 1. Kontrola volitev v parlament oziroma pridobitve ali izgube mandata V primerih, ko so ustavna sodišča pristojna za nadzorstvo nad volitvami (ZRN...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Zamudne obresti

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Obresti in obrestna mera

, Pravna praksa, 15/1992Ker je z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti, ki je začel veljati 28. 3. 1992, prenehal veljati odlok IS Skupščine RS o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine, je ustavno sodišče postopek za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ustavilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Kongres in zakonodajni proces v ZDA

dr. Bogomil Ferfila, 23.7.1992

Državni zbor in državni svet

dr. Bogomil Ferfila, Pravna praksa, 15/1992Po prvem členu ameriške ustave ima Kongres vse zakonodajne kompetence. Ameriški Kongres je dvodomen, sestavljen iz Senata in Predstavniškega doma. Po dva senatorja iz vsake države nista izbrana z volitvami, pač pa ju imenujejo kongresi vsake države kot svoja predstavnika na zvezni ravni kjer skrbijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Svet Evrope in problemi kriminalitete

dr. Alenka Šelih, 23.7.1992

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 15/1992Vprašanja kriminalitete so bila od začetka delovanja Sveta Evrope (SE) med tistimi, na področju katerih je bil Svet posebej aktiven. To dokazuje obsežna zakonodajna in strokovna dejavnost Sveta, ki se kaže v vrsti ratificiranih konvencij SE, priporočil Sveta ministrov, Evropskih poklicnih pravil za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Sprejemni preizkus za študij prava

dr. Albin Igličar, 23.7.1992

Višje in visoko šolstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 15/1992Na Pravni fakulteti v Ljubljani smo letos (6. julija) že tretjič zapored izvedli poseben sprejemni postopek za kandidate, ki so se odločili za študij prava. Za 300 mest v prvem letniku se je v rednem roku prijavilo 548 kandidatov. Zaradi možnosti kasnejšega prenosa prijav je to število naraslo na 74...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Podjetje dokupi delavcu zavarovalno dobo

Jože Kuhelj, 23.7.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 15/1992Vprašanje: Ali lahko podjetje v smislu sklenjene pogodbe o zaposlitvi in sklepa upravnega odbora poravna prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavca za čas rednega šolanja (kot štipendista podjetja) in čas vojaškega roka? Delavec ni bil opredeljen kot tehnološki presežek. Odg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Kazensko procesno pravo

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1992Umik zasebne tožbe Izjava o umiku zasebne tožbe, ki jo da odvetnik kot pooblaščenec zasebnega tožilca v mejah pooblastila, ima enake pravne učinke, kot če bi jo dal sam zasebni tožilec. Če je taka izjava posledica nesporazuma, do katerega je prišlo med pooblaščencem in zasebnim tožilcem, to ni ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Sindikati - organiziranost, volitve organov

mag. Drago Mežnar, 23.7.1992

Sindikati

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 15/1992Urejanje sindikalne svobode sodi med temeljne človekove pravice (glej 23. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah OZN). O sindikalni svobodi pa govorijo tudi številne konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (Konvencija št. 87, Konvencija št. 98 ter Konvencija št. 135 in Priporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Nadomestila za inovacijo

mag. Drago Mežnar, 23.7.1992

Intelektualna lastnina, Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 15/1992Vprašanje: V podjetniškem pravilniku o inovacijah (velja že od leta 1986) je določeno da je osnova za določitev nadomestila avtorju povečani dohodek, ki je lahko enkraten ali pa traja več let. Povečani dohodek pa je za stroške realizacije zmanjšana razlika med dohodkom ki ga realiziramo z uporabo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Odvzem pristojnosti občinskim IS

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1992Ni v neskladju z ustavo odlok IS Skupščine RS, s katerim je ta na podlagi 10. člena zakona o cenah izvršnim svetom občin in posameznih družbenopolitičnih skupnosti odvzel in ponovno prenesel v svojo pristojnost določanje cen proizvodov in storitev na področjih stanovanjske in komunalne dejavnosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1992(28)
> Julij(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHI JK LM N OP QRS Š TU VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov