O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Delo od doma le nekaj dni na mesec

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.4.2018

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2018V podjetju imamo kar nekaj delavcev, s katerimi smo dogovorjeni, da lahko po lastni presoji ostanejo doma in delajo od doma. V povprečju ti delavci od doma delajo pet dni na mesec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Načinovni in posledični odvisnik

dr. Nataša Hribar, 19.4.2018

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 15/2018V kotičku minuli teden sem vam natrosila nekaj primerov, ob katerih sem na hitro in dokaj poenostavljeno razložila pravila za postavljanje vejic. V naslednjih nekaj kotičkih se bom dotaknila nekaterih podrobnosti v zvezi z vejico, ki jih v splošna pravila ne moremo stlačiti. Tokratni kotiček bo
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vsebina PP št.15/2018

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/20183 UVODNIK Vlasta Nussdorfer Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti 6-8 PRAVNA ARGUMENTACIJA Jože Ruparčič Pomen literature v sodnih odločitvah 9-11 AVTORSKO PRAVO mag. Ingrid Kovšca Pušenjak Pravično nadomestilo za privatno in drugo l
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Lažne novice in razpad realnosti

dr. Aleš Završnik, 19.4.2018

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 15/2018Konkurenca zgodb o resničnosti je bila vedno odlika svobodnih družb - ali kot se je izrazil podpredsednik EK: "Lažne novice so slabe - ampak ministrstvo za resnico je slabše." A vendar velikost, hitrost in organiziranost proizvodnje vzporednih zgodb o resničnosti niso bile še nikoli večje - umetna inteligenca je danes prepogosto uporabljena za proizvajanje kloake alternativnih dejstev. Tematika o resničnostih je seveda težka in stara, a danes se prepogosto različne ravni mešajo med sabo - Platonove ideje, da so naš svet le sence, ki jih v votlini opazujemo na steni, poststrukturalistične ideje iz filma Matrica, da je "resnični svet" kulisa, ki nam prekriva (temačno) realnost, skrito za računalniško ustvarjenim zastorom, ali Hararijevi uvidi, da so pravo, religija itn. "le" zgodbe, ki dajejo smisel našemu življenju, so povsem nekaj drugega kot poplava alternativnih dejstev. Kot je dejal Vladimir Nabokov, je realnost ena izmed redkih besed, ki nič ne pomeni brez narekovajev, a tovrstne poglobljene razmisleke o "resničnosti" moramo jasno razlikovati med sabo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vložitev izbrisne tožbe pred opravo vknjižbe pravice - preuranjenost zahtevka

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Izpodbojni zahtevek v delu, ki vsebuje izbrisno tožbo, če vknjižba lastninske pravice (kljub že vloženemu predlogu) v korist tožene stranke še ni bila opravljena, ni preuranjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 19. april 1932 - Zakon o zaščiti kmetov Jugoslovanska vlada je izdala Zakon o zaščiti kmetov, s katerim je napovedala moratorij na kmečke dolgove za šest mesecev. 20. april 570 - Mohamed Po legendi se je v Meki rodil Mohamed, arabski prerok in
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 176. redni seji (12. april 2018): - Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici, - Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Pravni napovednik

Patricij Maček, 19.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Obdelava osebnih podatkov s soglasjem ali brez

Vanja Maček, 19.4.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vanja Maček, Pravna praksa, 15/2018V postopku o prekršku lahko storilec, ki zaradi svojega premoženjskega stanja ne more plačati globe in stroškov postopka, na podlagi prvega odstavka 19.a člena Zakona o prekrških (ZP-1) predlaga, da sodišče odobri nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče predlagatelju odobri vlogo pod enakimi pogoji, kot če bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri ugotavljanju materialnega pogoja iz drugega odstavka 19.a člena ZP-1 sodišče na podlagi tretjega odstavka 202.c člena ZP-1 smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri tem do zbirk podatkov, ki so potrebni za ugotavljanje tega pogoja, dostopa pod pogoji iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Zbrane podatke lahko sodišče obdeluje za potrebe postopka nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče torej v tem primeru obdeluje osebne podatke storilca in njegovih družinskih članov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Pomen literature v sodnih odločitvah

Jože Ruparčič, 19.4.2018

Pravoznanstvo

Jože Ruparčič, Pravna praksa, 15/2018Citiranja avtorjev, kot so Montesquieu, Balzac, Kafka ali Faulkner, je moč najti v odločitvah evropskih sodišč, tj. sodišča EU in ESČP, vendar je pri evropskih sodnikih najbolj priljubljen prav Shakespeare. Unikatnost, edinstvenost in lepota jezika, ki so značilne za njegovo pisanje, so pripeljale do njegove priljubljenosti v sodnih odločbah. Shakespearjev pravni jezik je zapisan v knjigi Shakespeare's Legal Language (avtorja B. J. Sokol in Mary Sokol).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Ob letu osorej

mag. Matej Čujovič, 19.4.2018

Ostalo

mag. Matej Čujovič, Pravna praksa, 15/2018Kdor čaka, dočaka. Potem ko je bil Družinski zakonik (DZ), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 16. junija 2011, EPA 817-V, zavrnjen na zakonodajnem referendumu, je zakonodajalcu v drugem poskusu uspelo. Iz zakonskega besedila je izločil teme in določbe, za katere je ocenil, da so ljudstvo vodile k zavrnitvi prvotnega zakonika, in prenovljeni Družinski zakonik, EPA 1682 - VII, sprejel na redni seji 21. marca 2017. Zakonik je bil v Uradnem listu objavljen 31. marca 2017. Ker ureja eno od pomembnejših družbenih področij, če ne celo najpomembnejšega, saj sega v pore življenja slehernega od nas, se je zakonodajalec odločil za zelo dolg in redko viden vacatio legis oziroma za dolgo prehodno obdobje od uveljavitve zakonika do pričetka njegove uporabe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Javni poziv k udejanjanju arbitražne odločbe

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Podpisniki pričujočega javnega poziva v dobri veri in z najboljšimi nameni ugotavljamo: - da sta slovenski in hrvaški narod vselej živela v sožitju in miru, brez medsebojnega vojskovanja in nerešljivih sporov, navzlic občasnemu nestrinjanju; - da sta obe nekdanji republiki Socialistične federa
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Nekateri ustavnopravni vidiki ureditve pravniškega državnega izpita (3. del)

Luka Vlačić, 19.4.2018

Sodišča

Luka Vlačić, Pravna praksa, 15/2018V povezavi z očitkom o posegu v pravico do proste izbire zaposlitve je Ustavno sodišče (v nadaljevanju US) v 15. točki sklepa v zadevi U-I-174/10-11, Up-944/10-7 najprej povzelo, da je pobudnica menila, da "zahteva izpodbijane določbe, da se sodniški pripravnik zaveže k sklenitvi ponujenega delovnega razmerja pod pretnjo vrnitve vseh prejetih plač v primeru, da ponudbe ne sprejme, pomeni protiustavno omejitev proste izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena Ustave".
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Razprava o prihodnosti Evropske unije ob izdaji knjige dr. Mateja Avblja

Urša Ravnikar Šurk, 19.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 15/2018"We will do whatever it takes to preserve the Euro," je pred manj kot šestimi leti izjavil Mario Draghi, takratni predsednik Evropske centralne banke. Opozoriti je želel na številne težave, ki so se že takrat pojavljale v evropskih ekonomskih vodah. Danes se Evropska unija srečuje s številnimi krizami znotraj in izven svoje tvorbe, vse od problemov demokratičnosti in suverenosti držav članic do gospodarske krize in obsežnih migracij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti

Vlasta Nussdorfer, 19.4.2018

Človekove pravice

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 15/2018Sodobno razumevanje načela delitve oblasti predpostavlja samostojnost in neodvisnost institucij, ki so poklicane, da opravljajo temeljne funkcije državne oblasti. V Ustavi opredeljeni organi so pri svojem delu relativno samostojni in neodvisni drug od drugega, med njimi nobeden ne prevladuje, obstaja le sistem vzajemne kontrole, prepletene soodvisnosti in ravnovesja. Vsaka od treh vej oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne, namreč deluje v okviru vnaprej jasnega položaja in točno določenih nalog. Zato je zanje zelo pomembno tudi, kakšna je zakonodaja, ki ureja področje javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Pravično nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje

mag. Ingrid Kovšca Pušenjak, 19.4.2018

Intelektualna lastnina

mag. Ingrid Kovšca-Pušenjak, Pravna praksa, 15/2018Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v 37. členu določa pravico avtorja do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona. Ta člen dovoljuje, da se avtorska dela za lastno uporabo reproducirajo in fotokopirajo v manjšem obsegu (do tri primerke, omejen obseg knjige itd.) brez posebnega dovoljenja avtorja. To pomeni, da je takšno reproduciranje in fotokopiranje dopustno, pri čemer pa morajo avtorji za takšno uporabo njihovih avtorskih del dobiti pravično nadomestilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Postmodernizem

Primož Cencelj, 19.4.2018

Ostalo

Primož Cencelj, Pravna praksa, 15/2018Kaj je res in kaj je laž v čudnem mestu Križemkraž, je že pred časom v svoji liriki ubesedil Kajetan Kovič. Da nas ne bi zmotilo, da v globalnem svetu vsakdo, ki se tam pokaže, dva obraza nam pokaže, si je treba naliti čistega vina. Kot je verjetno že od nekdaj, tudi zdaj živimo v sila kompleksnem svetu, ki pa se ga da verjetno povsem enostavno razumeti. A na tem mestu se odpira vprašanje, ali bi poznavanje resnice vodilo v želena dejanja v svetu neravnovesij. V tej kolumni bi rad odprl v tem trenutku nekaj najbolj perečih vprašanj v finančnem svetu, začenši v lokalnem okolju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Evropa

Patricij Maček, 19.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018 Torek, 10. 4. Varnost v cestnem prometu. Evropska komisija (EK) je objavila predhodne statistične podatke o varnosti v cestnem prometu za leto 2017, ki kažejo izboljšave, a izpostavljajo potrebo po močnejšem napredku. Leta 2017 je na cestah v Evropski uniji (EU) življen
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Od 10. do 16. aprila

Patricij Maček, 19.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018 Torek, 10. 4. Varuh. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci z namestniki predstavila glavne poudarke letnega poročila Varuha človekovih pravic (Varuh) za leto 2017, ki ga je pred tem skupaj z letnim poročilom Državnega preventivnega m
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Predložitev vozniškega dovoljenja in registrske številke osebnega avtomobila na zahtevo delodajalca

Matej Vošner, 19.4.2018

Delovna razmerja

Matej Vošner, Pravna praksa, 15/2018Ali lahko delodajalec od zaposlenega zahteva, da predloži svoje vozniško dovoljenje in registrsko številko osebnega avtomobila, saj ju potrebuje za pripravo potnih nalogov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka

mag. Matjaž Kovač, 19.4.2018

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 15/2018Pravo ločuje med materialno in procesno aktivno legitimacijo. Materialna aktivna legitimacija se nanaša na stranko, ki je nosilka pravic in obveznosti iz materialnopravnega razmerja v nekem postopku, procesna pa obravnava pravdno upravičenje oziroma ali je subjekt upravičen sprožiti konkreten spor oziroma ali se lahko zoper njega vodi postopek. Pri javnem naročanju nas zanima procesna aktivna legitimacija, ki pomeni vprašanje, kdo ima pravico vložiti revizijski zahtevek, torej gre za procesno predpostavko, in ne za vprašanje vsebinske utemeljenosti zahtevka za revizijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.4.2018

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2018Upokojenec v podjetju s petimi zaposlenimi, katerega lastnik je njegov sin, opravlja funkcijo prokurista, in sicer na podlagi civilnopravne pogodbe o poslovodenju. Za dela, ki presegajo funkcijo prokurista, bi poleg pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojenca želel opravljati tudi kratkotrajno delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Napotitev delavke k drugemu delodajalcu

mag. Nataša Belopavlovič, 19.4.2018

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2018Delavka, v podjetju zaposlena za nedoločen čas, je že več kot leto dni v bolniškem staležu in bo v kratkem predstavljena invalidski komisiji. Pooblaščena zdravnica medicine dela, ki je delavko pregledala, je ocenila, da delavka zaradi svojih poškodb ne bo mogla več opravljati dosedanjega dela. Delodajalec nima drugega delovnega mesta, na katerem bi lahko delavko zaposlil. Obstaja pa možnost, da bi ji ponudil delo v invalidskem podjetju, vendar bi ji v tem podjetju delo lahko zagotovili za največ eno leto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A) (Ur. l. RS, št. 22/18) - veljati začne 19. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

e-JN

Patricij Maček, 19.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018S 1. aprilom so se začele uporabljati določbe prvega odstavka 37. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki določajo, da se za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij na podlagi ZJN-3, zlasti elektronsko oddajo ponudb, uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva. Orodja in naprave, ki se uporabijo za elektronsko komuniciranje, in njihove tehnične lastnosti morajo biti nediskriminatorni, splošno dostopni in interoperabilni z opremo in sredstvi informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošni rabi ter gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do postopka javnega naročanja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2018(33)
> April(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFGH IJK LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov