O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - obvestilo delavca o razlogih za odsotnost z dela

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Argumenta sodišča druge stopnje, da naj bi tožena stranka tolerirala neredno obveščanje tožnice o razlogih za odsotnost z dela, ni mogoče upoštevati, saj ta ne temelji na dokaznem zaključku sodišča prve stopnje; pa tudi če bi, toleriranje nepravilnih ravnanj delavca ne pomeni, da delodajalec tega ne sme prekiniti - zlasti, če ravnanje delavca količinsko ali kakovostno preseže meje tolerance ali je imelo dosedanje toleriranje celo negativne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Odgovornost za pravne napake - prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Če ni drugače dogovorjeno, stvar, ki je predmet prodaje, ne sme biti predmet drugih pravic oziroma pravnih dejstev, ki omejujejo uresničevanje lastninske pravice na stvari. Vzrok za pravno napako izvira iz prodajalčeve sfere, če pravica oziroma pravno dejstvo, ki pomeni pravno napako, že obstaja v trenutku, ko začne učinkovati prodajalčev razpolagalni pravni posel, ali če ta pravica oziroma pravno dejstvo nastane po tem trenutku, če je vzrok zanjo nastal pred tem trenutkom. Za presojo ni pomembno, ali je vzrok za napako prodajalčevo ravnanje ali pa je vzrok za to napako odločba državnega organa, ki učinkuje proti prodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - opravljanje pridobitne dejavnosti v času odsotnosti zaradi nege otoka - možnost nadaljevanja delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Sodišči nižje stopnje sta razlog za izredno odpoved po 8. alineji 111. člena ZDR razlagali preozko in v nasprotju z namenom in cilji zakona. Nelogično bi bilo, da bi ZDR zaradi vsebinsko enake kršitve delavca sankcioniral le zlorabe, storjene v času odsotnosti in povezane s poškodbo ali boleznijo delavca, zlorabe zadržanosti z dela zaradi nege otroka pa ne; torej da bi bile prav te zlorabe povsem izvzete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Merila za določitev presežnih delavcev

mag. Nataša Belopavlovič, 19.4.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2012V podjetju je sistemiziranih več delovnih mest z enakim opisom delovnega mesta, ki pa se opravljajo v več organizacijskih enotah. Te nimajo statusa družbe, so le del enovitega podjetja. Proizvodni program ene od enot se ukinja, proizvodnja bo prenehala in s tem bo nastal presežek večjega števila delavcev. Treba bo izdelati program reševanja presežnih delavcev, ki vsebuje tudi merila za njihovo določitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Od Titanika do Coste Concordie

dr. Marko Pavliha, 19.4.2012

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 15/2012Ameriški pisatelj in samooklicani izumitelj periskopa Morgan Andrew Robertson je leta 1898 preroško zasnoval kratek roman Futility or the wreck of the Titan o pravljični, megalomanski čezoceanski ladji. Nanjo je vkrcal bogate in zadovoljne ljudi, nato pa jih je pustil, da so se neke mrzle aprilske noči v severnem Atlantiku raztreščili ob ledeni gori, s čimer je hotel pokazati na brezpomembnost, jalovost, ničevost slehernega početja. Štirinajst let pozneje je angleški ladjar White Star Line splovil parnik Titanik, ki je bil neverjetno podoben izmišljenemu in je - zares srhljivo - doživel domala enako usodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Hramba dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu

mag. Nataša Belopavlovič, 19.4.2012

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2012Koliko časa je treba hraniti teste oziroma dokazila o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja ter zdravniška spričevala za zaposlene delavce?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.4.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Prepoved samopostrežnih avtomatov s hrano in pijačo

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Odločba št. U-I-189/10, 15. marec 2012 (Ur. l. RS, št. 27/12) Šesti odstavek 4. člena Zakona o šolski prehrani ni v neskladju z Ustavo. Prvi stavek drugega odstavka 74. člena Ustave pooblašča zakonodajalca, da opredeli pogoje za ustanavljanje gospodarskih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

ne preslišite

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Rsl 1, 20. april 2012, 17.05 Varčevanje in varstvo okolja Različni varčevalni ukrepi so prizadeli tudi področje varstva okolja. Ministrstvo za okolje se je združilo s kmetijskim, krčijo ali celo ukinjajo se dejavnosti različnih okoljskih služb in agencij. Kako v takih razmerah delujejo nevl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Ur. l. RS, št. 21/12 1. Volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor, bodo 14. junija 2012 - za dan razpisa volitev, s katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Uredba o pristojnosti in pravu v preživninskih zadevah

Irena Vovk, 19.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-251/2011/2, 5. december 2011 Svet Evropske unije je zaradi lažjega in hitrejšega reševanja čezmejnih sporov v zvezi s preživninskimi zahtevki sprejel Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izv
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Pridobitev vzorca tkiva umrlega za test očetovstva

Irena Vovk, 19.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012V zapuščinskem postopku se je k dedovanju priglasila oseba, ki zatrjuje, da je zapustnikova hči. Očetovstvo dokazuje z izvedeniškim mnenjem (analizo DNK), ki ga je naročila pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Slednja je za potrebe analize od Splošne bolnišnice Celje pridobila biološki material zapustnika (pridobili so parafinska bloka, ki pripadata zapustniku). Posredovanje biološkega materiala je bilo opravljeno brez sodne odredbe ali odredbe drugega pristojnega organa. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Kaj je narobe z "zlatim pravilom"?

dr. Jože Mencinger, 19.4.2012

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 15/2012Z "zlatim pravilom" naj bi uresničili "zgodovinsko" Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. Pogodba je pravi biser baročno-birokratskega leporečja, a to še ne pomeni, da ni škodljiva. Proti vgrajevanju govorijo ekonomska teorija, nastanek javnega dolga, zdajšnje razmere in posledice njegove dejanske uveljavitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (1. del)

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. december 2011 Objavljamo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji - kuponskimi obveznicami (1. del) in z delnicami (2. del) - katerih izdajatelji so domače in tuje osebe in ki se ponujajo javnosti oziroma uvrščajo v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Ekipa PF Univerza v Ljubljani znova med najboljšimi

dr. Vasilka Sancin, 19.4.2012

Ostalo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 15/2012Ekipa PF Univerze v Ljubljani, ki so jo zastopali študentje Marjana Garzarolli, Jakob Ivančič, Petra Komel in Svit Senković pod mentorstvom avtorice tega prispevka, se je vnovič odlično odrezala na študentskem tekmovanju iz mednarodnega prava Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition, ki je potekalo med 25. in 31. marcem 2012 v Washingtonu, ZDA.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Svež veter

Jure Mikuž, 19.4.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 15/2012Pred dnevi je v Mariboru potekala osrednja podjetniška konferenca v Sloveniji - Podim, na kateri so izbirali domače start-up podjetje leta. Še pomembnejše pa je, da se je v dveh dneh na različnih okroglih mizah zbralo veliko govorcev, ki so osvetlili ključne dejavnike, ki vplivajo na razvoj podjetništva v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Kako pohitrimo računalnik

dr. Nataša Hribar, 19.4.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 15/2012Bralka nas je opozorila na pogosto uporabo glagola pohitriti v medijih. Zanima jo, zakaj novinarji vse pogosteje uporabljajo ta glagol ter kaj je narobe z besedama pospešiti in pospešek, ki se bralki zdita ustreznejši oziroma boljši kot pohitriti in hitrost. Najprej naj se na kratko dotaknem samostalnikov hitrost in pospešek. Kolikor se spomnim iz svoje srednješolske fizike, gre v teh dveh primerih za dva povsem različna pojma: hitrost - če vzamemo opredelitev iz SSKJ - je "v časovni enoti opravljena pot"; merimo jo v metrih na sekundo (m/s) oziroma v ustreznih izpeljanih enotah (najpogosteje km/h). Pospešek pa je - spet po opredelitvi iz SSKJ - "povečanje hitrosti na časovno enoto". Hitrost in pospešek sta torej dve povsem različni stvari. Je morda enako z glagoloma pospešiti in pohitriti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Po poteh demokracije, pravne države in varstva človekovih pravic

Nejc Brezovar, 19.4.2012

Ostalo

Nejc Brezovar, Pravna praksa, 15/2012Konec marca (od 20. do 23.) je vnovič napočil čas za tradicionalno, letos že 14. ekskurzijo študentov PF Univerze v Ljubljani v Strasbourg pod strokovnim vodstvom dr. Cirila Ribičiča. Ekskurzije, katere namen je spoznavanje delovanja institucij mednarodne organizacije Sveta Evrope in Evropske unije, se vsako leto udeleži več deset (včasih celo do sto) študentov PF, ki si želijo v okviru predmetov pravo Sveta Evrope in evropsko pravo človekovih pravic obiskati to srednjeveško mesto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Konceptualisti

dr. Aleš Završnik, 19.4.2012

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 15/2012Z letališča Oslo Gardermoen zadnjič že zamujam, zato se samo s podrsavanjem kreditne kartice vkrcam na hitri vlak Flytoget brez kondukterjev, "cashless & ticketless". Močna skandinavska socialna država vodi delodajalce v razvijanje avtomatiziranih okolij, in v Oslu naletimo še na trgovine brez prodajalcev in hotele, ki sprejemajo le online rezervacije in poslujejo "na daljavo" s kodami za električne ključavnice (za pomoč se na telefon oglaša operater iz Indije). Zaposlitev je dražja od avtomatizacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Od nerazumevanja do dobrih praks

mag. Nana Weber, 19.4.2012

Civilni sodni postopki

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 15/2012>"Kadar se v različnih pravnih postopkih obravnavajo zahtevki iz istega škodnega dogodka, je splošno sprejeto stališče, da sodišče, ki odloča o posameznem zahtevku, ni vezano na stališča, ki jih je pri odločanju o drugem zahtevku iz istega škodnega dogodka zavzelo drugo sodišče," je na jubilejnih X. Dnevih civilnega in gospodarskega prava v Portorožu opozorila profesorica na PF Univerze v Ljubljani dr. Dragica Wedam Lukić in poudarila, da mora to veljati tudi, če je sodišče v enem od postopkov odločilo z vmesno sodbo. Izrek sodbe, v kateri je ugotovitev, da je toženec odškodninsko odgovoren, se prepogosto še vedno napačno pojavlja na prvi stopnji. Pravilen izrek bi se namreč moral glasiti: "Ugotovi se, da je tožbeni zahtevek v znesku X evrov po temelju utemeljen."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Boj za pozornost občinstva

Kranjc Barbara, Cotič Živa, 19.4.2012

Ostalo

Barbara Kranjc, Živa Cotič, Pravna praksa, 15/2012Člani Pravniškega društva Ljubljana so se 11. aprila v ljubljanskem City hotelu sestali na občnem zboru društva. Za predsednico društva je bila vnovič izvoljena Branka Neffat. Poleg predsednice so bili v upravni odbor izvoljeni še dr. Miha Juhart, Maja Hočevar Mihelič, mag. Domen Bizjak, Gregor Krajc, mag. Uroš Škufca in Samo Roš.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 19.4.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012Daniel Zimmer (ur.)The Goals of Competition Law (Edward Elgar Publishing, 2012, 520 strani) Področje konkurence je v zadnjih letih doživelo precejšen razvoj, posledica tega pa je tudi povečana vloga zasebnopravnega uveljavljanja konkurence in s tem vloga nacionalnih sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 19.4.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 15/201220. april 570 - Mohamed Po legendi se je v Meki rodil Mohamed, arabski prerok in utemeljitelj islama. 1808 - Napoleon III. Rodil se je francoski državnik in cesar Napoleon III., s pravim imenom Charles Louis Napoleon Bonaparte. Bil je francoski predsednik med letoma 1849 in 1852, n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

dogodki - izjave

Irena Vovk, 19.4.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012od 10. do 16. aprila Torek, 10. 4. Fiskalno pravilo. Člani ustavne komisije so potrdili sklep (osemnajst za, eden se je vzdržal), da naj se na načelni ravni v Ustavo vnese fiskalno pravilo o uravnoteženih javnih financah, ki naj omeji dolgoročno zadolženost države. Hkrati pa so potrdili t
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Težave pri urejanju zdravstvenega zavarovanja mladoletni osebi

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Na Varuha se je obrnil center za socialno delo (CSD) in ga zaprosil za pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja za mladoletno osebo. Po navedbah CSD je imela mati mladoletne osebe dovoljenje za začasno bivanje v Republiki Sloveniji. Mladoletna oseba je bila zavarovana po očetu, ki je slovenski državljan in je imel samostojno dejavnost, vendar je zaradi hude nesreče in s tem povezanih zdravstvenih težav moral prenehati opravljati dejavnost. Ker oče ni bil več sposoben plačevati zdravstvenega zavarovanja, je tudi mladoletna oseba, ki se je sicer redno šolala, ostala brez zavarovanja. CSD ni vedel, kako ravnati, zato se je po pomoč obrnil na Varuha.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2012(43)
> April(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H I J K LM NOP QR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov