O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Ur. l. RS, št. 21/12 1. Volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor, bodo 14. junija 2012 - za dan razpisa volitev, s katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/201216. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu; - predlog Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017. 13. april - Poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o Družinskem zakoniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

VlADA RS

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 10. seji (12. april 2012): - predlog zakona za uravnoteženje javnih financ; - Nacionalni reformni program 2012-2013; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu; - o usmeritvah glede ravnanja resornih ministrov in
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012- v zvezi s predvidenimi spremembami na področju družinskega varstva (Barbara Žgajner Tavš); - v zvezi z varčevalnimi ukrepi v šolstvu (Jožef Kavtičnik); - v zvezi s sklepom Vlade glede prepovedi sklepanja avtorskih pogodb (Tamara Vonta); - v zvezi z varčevalnimi ukrepi (Alenka Bratušek); - v
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Kaj je narobe z "zlatim pravilom"?

dr. Jože Mencinger, 19.4.2012

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 15/2012Z "zlatim pravilom" naj bi uresničili "zgodovinsko" Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. Pogodba je pravi biser baročno-birokratskega leporečja, a to še ne pomeni, da ni škodljiva. Proti vgrajevanju govorijo ekonomska teorija, nastanek javnega dolga, zdajšnje razmere in posledice njegove dejanske uveljavitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.4.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Društvo za nenasilno komunikacijo

Irena Vovk, 19.4.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012(www.drustvo-dnk.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, različne e-publikacije Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslovi Oglaševanje:
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 19.4.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 15/201220. april 570 - Mohamed Po legendi se je v Meki rodil Mohamed, arabski prerok in utemeljitelj islama. 1808 - Napoleon III. Rodil se je francoski državnik in cesar Napoleon III., s pravim imenom Charles Louis Napoleon Bonaparte. Bil je francoski predsednik med letoma 1849 in 1852, n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

ne preslišite

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Rsl 1, 20. april 2012, 17.05 Varčevanje in varstvo okolja Različni varčevalni ukrepi so prizadeli tudi področje varstva okolja. Ministrstvo za okolje se je združilo s kmetijskim, krčijo ali celo ukinjajo se dejavnosti različnih okoljskih služb in agencij. Kako v takih razmerah delujejo nevl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

globus

Dean Zagorac, 19.4.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 15/2012Dostop ameriške davčne inšpekcije do švicarskih računov še naprej omejen 11. 4. - Oblastem ni dovoljeno predati podatkov o komitentu banke Credit Suisse ameriški davčni upravi, je odločilo švicarsko Zvezno upravno sodišče. Ameriška davčna uprava je zaprosila za informacijo o komitentu zgolj na podl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Težave pri uporabi konvencij Uncitrala s področja mednarodne prodaje blaga

Peter Rižnik, 19.4.2012

Obligacije

Peter Rižnik, Pravna praksa, 15/2012Konvencija o pogodbah o mednarodni prodaji blaga iz leta 1980 (CISG) in Konvencija o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga (Konvencija) iz leta 1974 sta kot ratificirani mednarodni pogodbi na podlagi 8. člena Ustave del veljavnega prava v Sloveniji že več let. Vendar pa uporaba teh dveh konvencij Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (Uncitral) v praksi še vedno povzroča nemalo težav. Stranke pogosto ne vedo, da se uporabljata za presojo njihovih razmerij iz prodajne pogodbe, hkrati pa tudi sodišča spore, ki izvirajo iz mednarodne prodajne pogodbe, pogosto presojajo po pravu, namenjenem "domačim" pogodbam, kar je kot napačna uporaba materialnega prava lahko pritožbeni razlog po 341. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B

dr. Liljana Selinšek, 19.4.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Lilijana Selinšek, Pravna praksa, 15/2012Pri GV Založbi (Ljubljana 2012) je pred kratkim izšel Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B, in sicer v dveh različicah. Prva različica (324 strani) vsebuje zakonsko besedilo z vidnimi spremembami, ki so bile v KZ-1 vnesene z novelama A in B, ter obširnim stvarnim kazalom, ki ga je pripravil mag. Ciril Keršmanc. V drugi različici (538 strani) pa so dodana še razširjena uvodna pojasnila obeh novel KZ-1, ki sta jih pripravila dr. Matjaž Ambrož in Hinko Jenull.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Vzporedni bančni sistem - so temelji za novo finančno krizo že postavljeni?

Peter Merc, 19.4.2012

Banke, zavodi

Peter Merc, Pravna praksa, 15/2012Vsakič znova se potrjuje nenapisano pravilo, da se kapital pretaka z dobro reguliranih trgov na trge s pomanjkljivim nadzorom in regulacijo. Regulatorna arbitraža je posledica dejstva, da so banke in druge finančne institucije z razvitih trgov vedno korak pred regulatorji, to pa kapitalu omogoča uspešen beg izpod njihovega nadzora. Nič kaj drugače ni na finančnih trgih danes. Vsa pozornost regulatorjev se usmerja v reforme bančnega sektorja, predvsem v krepitev kapitala bank in zagotavljanje njihove likvidnosti, kreditna dejavnost pa se vse bolj širi zunaj bančnega sistema ter se tako izogiba nadzoru in regulaciji, ki veljata za tradicionalni bančni sistem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora (Ur. l. RS, št. 24/12) - veljati začne 14. aprila, uporabljati pa se začne 30. maja 2012. 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Fiskalni pakt - večni prisilni jopič?

Igor Vuksanović, 19.4.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 15/2012Glede vsebinskih značilnosti Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju (v nadaljevanju Fiskalni pakt) je težko kaj dodati poglobljeni obravnavi dr. Matjaža Nahtigala. Dr. Nahtigal je podrobno pojasnil, da: (a) nova pravila odločilno posegajo v preostali del fiskalne suverenosti držav članic Evropske unije, ne da bi se to nadomestilo z novimi skupnimi razvojnimi, izobraževalnimi in socialnimi politikami; (b) lahko ostri varčevalni ukrepi še poglobijo recesijo in poslabšajo javnofinančno stanje; (c) zlato pravilo dolgoročno vodi do prenizkih ravni javnega dolga in je preveč restriktivno; (č) se omejujejo povsem koristne javne investicije, saj naj bi bil javni dolg slab sam po sebi; (d) ni mogoče povsem natančno razmejiti strukturnih od cikličnih sestavin primanjkljaja; (e) javni dolg ni vzrok, ampak posledica gospodarske krize; (f) ideja zgolj na varčevanju temelječe rasti je napačna in v praksi ne deluje; (g) zlatega pravila ne poznajo nekatere vodilne kapitalistične države; (h) gospodinjske logike ne gre preprosto prenesti v nacionalna gospodarstva; je javni dolg eden od instrumentov družbenega razvoja in lahko pomaga h gospodarski rasti, seveda le ob primerni razvojni strategiji; (j) se pri sprejemanju Fiskalnega pakta porajajo dvomi o demokratični legitimnosti; (k) imajo ostri varčevalni ukrepi obratne redistributivne učinke; (l) se ekonomskih doktrin ne zapisuje v Ustavo in (m) Fiskalni pakt onemogoča iniciativo in razvojne pobude na nižjih ravneh, prav tako zagotavljanje doseženih socialnih standardov, in oži uresničevanje ustavne demokracije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Vsebina PP št.15/2012

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012stran 3 UVODNIK dr. Jože Mencinger Kaj je narobe z "zlatim pravilom"? stran 6 VARSTVO POTROŠNIKOV dr. Janja Hojnik Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages - koga dejansko zavajamo in koga ščitimo? stran 9
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages - koga dejansko zavajamo in koga ščitimo?

dr. Janja Hojnik, 19.4.2012

TRGOVINA

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 15/2012Prispevek komentira nedavni spor glede oglaševalske kampanje jogurtov Na planincah, ki jo izvaja družba Danone, v luči pravil EU o prostem pretoku blaga. V tem okviru presojam, ali gre za (s pravom prepovedano) škodovanje potrošnikom ali le za dobro marketinško potezo francoskega podjetja s podružnico v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Ali je za izračun bruto ali neto prikrajšanja res potreben strokovnjak ali izvedenec

dr. Jernej Podlipnik, 19.4.2012

Delovna razmerja

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 15/2012V PP, št. 14/2012, je Srečko Lavrenčič objavil zanimiv članek o oblikovanju tožbenih zahtevkov oziroma sodbenih izrekov pri plačah. Z njegovimi ugotovitvami, da se morajo taki zahtevki oziroma izreki oblikovati na način, kot sta se glede plače delavec in delodajalec dogovorila v pogodbi o zaposlitvi, se je mogoče v celoti strinjati. Enako velja za oblikovanje zahtevka oziroma izreka za plačilo zamudnih obresti od prikrajšanja. Presenetil pa me je zadnji stavek njegovega prispevka: "Za izračun bruto ali neto prikrajšanja pa bo verjetno treba pritegniti ustreznega strokovnjaka ali izvedenca."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - obvestilo delavca o razlogih za odsotnost z dela

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Argumenta sodišča druge stopnje, da naj bi tožena stranka tolerirala neredno obveščanje tožnice o razlogih za odsotnost z dela, ni mogoče upoštevati, saj ta ne temelji na dokaznem zaključku sodišča prve stopnje; pa tudi če bi, toleriranje nepravilnih ravnanj delavca ne pomeni, da delodajalec tega ne sme prekiniti - zlasti, če ravnanje delavca količinsko ali kakovostno preseže meje tolerance ali je imelo dosedanje toleriranje celo negativne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Prevzem zdravih jeder

Ilić Uroš, Jan Matjaž, Štefančič Klemen, 19.4.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Uroš Ilić, Matjaž Jan, Klemen Štefančič, Pravna praksa, 15/2012V gospodarski praksi se praviloma prevzemajo solventne gospodarske družbe z visoko likvidnostjo, neizrabljenimi možnostmi zadolževanja ter ugodnim razmerjem med denarnimi tokovi in tržno ceno delnic. V času gospodarske krize pa prevzemniki pogosteje proučujejo tudi možnosti prevzema insolventnih tarč, ki so zanje lahko zanimive zaradi sinergij v povezovanju poslovnih aktivnosti podjetij, pridobitve distribucijskih kanalov, tržnih deležev in proizvodnih procesov insolventnih družb. Vsi ti dejavniki predstavljajo posebno vrednost, ki je v primeru prenehanja delovanja podjetja ni mogoče vedno ustrezno izrabiti. Insolventne družbe so lahko prevzete tudi tedaj, ko se nad njimi že vodi sodni postopek zaradi insolventnosti. Insolventni dolžnik je v postopku prisilne poravnave lahko prevzet na podlagi sklepa upniškega odbora v okviru instituta spremembe osnovnega kapitala, s katerim lahko upnik pridobi delnice dolžnika in tako tudi nadzor nad družbo. V stečajnem postopku do pridobitve delnic dolžnika ne more priti, saj se razveljavijo, lahko pa se prevzame dolžnikov podjem - tj. premoženje, ki tvori poslovno celoto, in tako prav tako doseže podobne ekonomske učinke kot s prevzemom. Do prevzemov pa lahko pride tudi v primerih nakupa večinskega oziroma pomembnega deleža delnic (hčerinskih ali drugih delniških družb), katerih imetnik je insolventni dolžnik, kadar so predmet prodaje v stečajnem postopku. Take transakcije so za upnike stečajnega dolžnika najugodnejše, saj je v teh primerih cena delnic zaradi prevzemne premije lahko bistveno višja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Prepoved samopostrežnih avtomatov s hrano in pijačo

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Odločba št. U-I-189/10, 15. marec 2012 (Ur. l. RS, št. 27/12) Šesti odstavek 4. člena Zakona o šolski prehrani ni v neskladju z Ustavo. Prvi stavek drugega odstavka 74. člena Ustave pooblašča zakonodajalca, da opredeli pogoje za ustanavljanje gospodarskih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - opravljanje pridobitne dejavnosti v času odsotnosti zaradi nege otoka - možnost nadaljevanja delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Sodišči nižje stopnje sta razlog za izredno odpoved po 8. alineji 111. člena ZDR razlagali preozko in v nasprotju z namenom in cilji zakona. Nelogično bi bilo, da bi ZDR zaradi vsebinsko enake kršitve delavca sankcioniral le zlorabe, storjene v času odsotnosti in povezane s poškodbo ali boleznijo delavca, zlorabe zadržanosti z dela zaradi nege otroka pa ne; torej da bi bile prav te zlorabe povsem izvzete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (1. del)

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. december 2011 Objavljamo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji - kuponskimi obveznicami (1. del) in z delnicami (2. del) - katerih izdajatelji so domače in tuje osebe in ki se ponujajo javnosti oziroma uvrščajo v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Težave pri urejanju zdravstvenega zavarovanja mladoletni osebi

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Na Varuha se je obrnil center za socialno delo (CSD) in ga zaprosil za pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja za mladoletno osebo. Po navedbah CSD je imela mati mladoletne osebe dovoljenje za začasno bivanje v Republiki Sloveniji. Mladoletna oseba je bila zavarovana po očetu, ki je slovenski državljan in je imel samostojno dejavnost, vendar je zaradi hude nesreče in s tem povezanih zdravstvenih težav moral prenehati opravljati dejavnost. Ker oče ni bil več sposoben plačevati zdravstvenega zavarovanja, je tudi mladoletna oseba, ki se je sicer redno šolala, ostala brez zavarovanja. CSD ni vedel, kako ravnati, zato se je po pomoč obrnil na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Pridobitev vzorca tkiva umrlega za test očetovstva

Irena Vovk, 19.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012V zapuščinskem postopku se je k dedovanju priglasila oseba, ki zatrjuje, da je zapustnikova hči. Očetovstvo dokazuje z izvedeniškim mnenjem (analizo DNK), ki ga je naročila pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Slednja je za potrebe analize od Splošne bolnišnice Celje pridobila biološki material zapustnika (pridobili so parafinska bloka, ki pripadata zapustniku). Posredovanje biološkega materiala je bilo opravljeno brez sodne odredbe ali odredbe drugega pristojnega organa. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2012(43)
> April(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H I J K LM NOP QR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov