O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Pravična cena telefonskih klicev za poprodajne storitve po pravu Unije

Zoran Skubic, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 15/2017Izenačitev cen telefonskih pogovorov - zlasti kar zadeva gostovanje v tujih mobilnih omrežjih - je že dalj časa ena bolj prepoznavnih politik Evropske unije. Ni pa to edino področje, na katerem se pravo Unije dotika cenovne politike ponudnikov telekomunikacijskih storitev. V nedavno predloženem nemškem primeru je šlo za dilemo, ali lahko trgovec z vidika direktive o pravicah potrošnikov pri zagotavljanju storitve posebne (splošne) telefonske linije za poprodajne storitve svoje izdelke zaračunava po višji tarifi, kot je sicer veljavna za klice v fiksnih ali mobilnih omrežjih na določenem geografskem območju. Odgovor je (precej nepresenetljivo) seveda odklonilen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij

Mlakar Sukič Nataša, Franca Valentina, 13.4.2017

Delovna razmerja

mag. Nataša Mlakar-Sukič, dr. Valentina Franca, Pravna praksa, 15/2017Če je bilo še do nedavnega razmeroma enostavno ugotoviti, kdo je delavec, imamo lahko danes pri opredelitvi tega pojma velike težave. Vsakodnevne spremembe v tehnologiji, ostra in globalna konkurenca, višji izobrazbeni potencial ljudi in globalizacija vplivajo na organizacijo dela, prav tako je opaziti vse večji obseg storitvenih dejavnosti v primerjavi z industrijo. Posledično se zaradi zmanjševanja stroškov dela in drugih razlogov delodajalci pogosto odločajo za prožnejše in atipične oblike dela namesto za klasično zaposlitev delavca (torej za sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas). Del današnje realnosti so tako imenovana prikrita delovna razmerja, v katerih se delo opravlja v različnih atipičnih, bolj ali manj prekarnih oblikah dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Variantnost glagolskih oblik

dr. Nataša Hribar, 13.4.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 15/2017Tokratni kotiček začenjam z nalogo: katero od navedenih različic glagolskih oblik bi izbrali v spodnjih primerih? Bi znali tudi razložiti, zakaj ste se odločili za določeno različico?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Spletni pravnik

Patricij Maček, 13.4.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2017Potrebujete pravne informacije na enem mestu? Bi se radi seznanili z aktualnimi novicami iz sveta prava? Vse to brezplačno omogoča Spletni pravnik, ki uporabnikom nudi prebiranje pravnega bloga in izbranih pravnih novic ter omogoča uporabo pravnih pripomočkov in obrazcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Prstni odtis za vstop v zbornico

Matej Vošner, 13.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 15/2017Ali lahko osnovna šola ob strinjanju zaposlenih uvede biometrijske ukrepe s postavitvijo vrat pred vhodom v zbornico, ki se odpirajo na prstni odtis, z namenom, da se zaposleni izognejo nenehnemu odklepanju vrat in skrbi za ključe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 129. redni seji (6. april 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - prva obravnava (ponovna obravnava), - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Osebni podatki in objava podatkov in sporočil na spletni strani AJPES za objave po ZGD-1

Jelka Lugarič, 13.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 15/2017V prvem odstavku 11. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je določeno, da če zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za objave po Zakonu o gospodarskih družbah, če zakon ne določa drugače, ter da če akt o ustanovitvi določa, da je treba objaviti posamezne podatke ali sporočila družbe, se objavijo na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ali tako, kot določa ta zakon. V tem prispevku se bom osredotočila na vprašanje dopustnosti objave osebnih podatkov v sporočilih, objavljenih na spletni strani AJPES kot objave po ZGD-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 13. april 1743 - Thomas Jefferson Rodil se je tretji ameriški predsednik Thomas Jefferson, eden glavnih avtorjev Deklaracije o neodvisnosti in vpliven politični filozof. 14. april 1877 - Rajko Nahtigal Rodil se je eden od ustanoviteljev ljublj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Odškodninska odgovornost člana uprave družbe - splošna odškodninska odgovornost

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017Če gre za zahtevek po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti, potem posebnosti, ki jih ureja ZFPPod, ne smejo lajšati oškodovančevega procesnega bremena, ki mu ga nalagajo splošna pravila ter s tem oteževati položaja domnevno odgovorne osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 Ur. l. RS, št. 15/17 1. Okrožni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje; rok je 15. april. Ministrstvo za javno upravo 2. Višji svetovalec (6011) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; rok je 14. april. 3. Višji svetovalec
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Vsebinska obravnava ustavne pritožbe kot luksuz peščice

dr. Jernej Letnar Černič, 13.4.2017

Ustavno sodišče

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 15/2017Ustavno sodišče je 30. marca letos predstavilo letno poročilo o delu za leto 2016. V lični in pregledni publikaciji so prikazane predvsem najpomembnejše zadeve iz lanskega leta ter številčni in statistični podatki o delu Ustavnega sodišča v preteklem letu. Publikacija je pomembna, saj tako širša javnost pridobi vsaj kanček vpogleda v sicer pogosto zaprto delo ustavnih sodnikov in njihovih svetovalcev. V tem prispevku se osredotočam predvsem na delo Ustavnega sodišča na področju postopkov in obravnavanja ustavnih pritožb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev

Katja Drnovšek, 13.4.2017

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Katja Drnovšek, Pravna praksa, 15/2017Čeprav je varnost pacientov in zaposlenih v zdravstvu ključnega pomena za kakovost izvajanja zdravstvenih storitev, se prav ta problematika vedno znova pojavlja v središču strokovnih, javnih in medijskih razprav. V zadnjem času so kot posebej kritični vidiki slovenskega zdravstvenega sistema izpostavljeni primeri nasilja v zdravstvu, zdravstvene posledice migrantske krize, vedno aktualne čakalne dobe, medicinske napake, (ne)obveznost cepljenja, IT-novosti ter nekateri drugi dejavniki, ki bi lahko potencialno ogrozili varnost pacientov in zdravstvenih delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Družinski zakonik (DZ) (Ur. l. RS, št. 15/17) - veljati začne 15. aprila, uporabljati pa 15. aprila 2019, razen 17., 18., 19., 280. in 281. člena, ki se uporabljajo od 15. aprila 2017, 30. do 41. člena, ki se uporabljajo od
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnega prostora za določen čas

Primec Jan, Kamenčić Ermina, 13.4.2017

Obligacije

Jan Primec, Ermina Kamenčić, Pravna praksa, 15/2017Najemno pogodbo za poslovne prostore ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP), ki je v veljavi že od leta 1974. V želji po večji pravni varnosti ZPSPP restriktivno ureja možnosti prenehanja najemnih pogodb, tako tistih, sklenjenih za nedoločen čas, kot tistih za določen čas. Ob današnjem hitrem tempu gospodarskega življenja se veljavna ureditev kaže kot preveč toga in v pravnem prometu nemalokrat povzroča nevšečnosti. Prispevek obravnava možnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov za določen čas. ZPSPP namreč izrecno ureja zgolj odpoved najemne pogodbe za nedoločen čas, zato je morala praznino glede odpovedi najemnih pogodb za določen čas zapolniti sodna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Evropsko javno tožilstvo

Toni Tovornik, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 15/2017Šestnajst držav članic Evropske unije namerava vzpostaviti okrepljeno sodelovanje za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Svoboda zborovanja v sodobnem evropskem (pravnem in političnem) kontekstu

Jan Zobec, 13.4.2017

Ustavno sodišče

Jan Zobec, Pravna praksa, 15/2017Svoboda združevanja in zborovanja je skupaj s svobodo izražanja ena od osrednjih človekovih političnih pravic - je temeljnega pomena za delovanje demokracije in civilne družbe. Brez nje bi bila tudi svoboda govora le še torzo. Združevanje in možnost zborovanja namreč ustvarjata bistveno infrastrukturo političnega govora ter delovanja in samouresničitve posameznika kot družbenega in političnega bitja. Povsem jasno je, da brez te svobode ni demokracije - tako kot brez ožilja ni krvnega obtoka. Kako pomembna je ta svoboda, bo prikazano v nadaljevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Davčna osnova - rezervacije (vprašanja in odgovori)

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se ob oblikovanju rezervacij iz 20. člena priznajo odhodki, ki ustrezajo znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij. Preostalih 50 odstotkov odhodkov se prizna ob porabi rezervacij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Evropa

Patricij Maček, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2017 Torek, 4. 4. Politične konzultacije v Španiji. Državna sekretarka Sanja Štiglic se je v okviru političnih konzultacij v Madridu srečala z državnim sekretarjem za evropske zadeve na španskem zunanjem ministrstvu Jorgejem Toledom Albiňanom. Sogovornika sta posebno pozorno
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 7. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, - predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, - predlog za sprejem avtentične razlage tretjega odstavka
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Non intellegunt homines, quam magnum vectigal sit parsimonia

Janez Kranjc, 13.4.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/2017Misel, ki bi se slovensko glasila "Ljudje ne vedo, kako velik vir dohodka je varčnost", je vzeta iz Ciceronovega filozofskega spisa Paradoksi stoikov (VI, 49). Nastal je leta 46 pr. Kr. in ni imel večjega vpliva na kasnejši razvoj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo delovnopravno obravnavo od davčne. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Sporen izrek vzgojnega ukrepa

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017Pobudnica se ni strinjala s postopkom glasovanja učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu kot takemu ni oporekala, pač pa se ni strinjala z načinom glasovanja strokovnih delavcev šole.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Več predpisov, več varuhov, manj razuma

mag. Sandi Kodrič, 13.4.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 15/2017Če nam letos z rekordom ni postregla Planica, pa je to nekaj tednov pozneje uspelo slovenski zakonodajni in izvršni oblasti. 6. aprila 2017 je vsota veljavnih zakonov (834) in podzakonskih predpisov (19.166) dosegla okroglo število 20.000. Med letoma 2006 in 2016 je število zakonov naraslo za 19 odstotkov, število podzakonskih aktov pa za 43 odstotkov. Še eno desetletje prej pa sta porasta teh dveh številk znašala 29 odstotkov in 219 odstotkov. Del krivde za hipertrofirano zakonodajo sicer leži pri Evropski uniji in njenem zavzemanju za vedno tesnejšo povezavo in birokratsko poenotenje članic (s čimer je nehote tudi sama prispevala k izstopu Velike Britanije in h krepitvi evroskeptične politike drugje v Evropi).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Spremembe Zakona o pravdnem postopku v zvezi s postopkom za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča

Vanja Maček, 13.4.2017

Civilni sodni postopki

Vanja Maček, Pravna praksa, 15/2017Postopek za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) je poseben postopek, v katerem se urejajo razmerja med udeleženci postopka, ki so pridobitelji posameznega dela stavbe, na eni strani in zemljiškoknjižnimi lastniki nepremičnine na drugi. V postopku so udeležene tudi druge osebe, katerih pravni interes utegne biti s sodno odločbo prizadet, ter v postopkih za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi tudi upravnik stavbe kot zakoniti zastopnik vseh lastnikov takšne stavbe in občina, na območju katere se nahaja stavba, h kateri se določa pripadajoče zemljišče. Ureditev razmerij v tem postopku je v javnem interesu. V postopku se primarno uporablja ZVEtL, pri čemer zakon sam napotuje na subsidiarno uporabo Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP), ki pa v 37. členu določa, da se v nepravdnem postopku smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku. Na podlagi navedenega bo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) vplival tudi na postopke, ki se obravnavajo po ZVEtL. V nadaljevanju bom predstavila nekaj teh sprememb, ki jih prinaša ZPP-E.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Primožič

Tomaž Pavčnik, 13.4.2017

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 15/2017Smučki vržem na zrnat pomladanski sneg pred zgornjo postajo kabinske žičnice, nakar me skozi ščebet ptičev in blago brnenje sedežnic od nekod premoti otroški vzklik. A si vidu Primožiča! Spet Primožič. Očitno gre - vsaj na Krvavcu - za javno osebo. O Primožiču sem se namreč naposlušal prav vseh zadnjih deset minut, ko sem sedel v jajčku in zrl skozi okno. Starejši gospod nasproti mene je svojemu vrstniku tožil, da se v svojih letih bistveno hitreje utrudi. Drugi ga je poklopil, češ da je ob vseh koreninah tam zgoraj še mladenič, in dodal, ali ni videl spodaj Primožiča. Tudi meni je spodaj padel v oči sivolas gospod, ki se je z želvo pod pazduho premikal med ostalimi smučarji. Zdaj sem torej izvedel, da gre za krvavško legendo, 93-letnega gospoda, ki ima še vedno sezonsko vozovnico in je psihologu med podaljševanjem vozniškega dovoljenja preprosto predložil uradni izpisek svojih obiskov na Krvavcu, kamor se pripelje z avtom, odsmuča dve, tri ure in nato odšofira domov. To pa je ideal za stare dni, sem si mislil sam in najbrž tudi ostali trije potniki, ki so prav tako z radoživim spoštovanjem do starostnika poslušali dialog.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2017(36)
> April(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ D ĐEF GH IJK L M NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov