O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 15/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnega prostora za določen čas

Primec Jan, Kamenčić Ermina, 13.4.2017

Obligacije

Jan Primec, Ermina Kamenčić, Pravna praksa, 15/2017Najemno pogodbo za poslovne prostore ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP), ki je v veljavi že od leta 1974. V želji po večji pravni varnosti ZPSPP restriktivno ureja možnosti prenehanja najemnih pogodb, tako tistih, sklenjenih za nedoločen čas, kot tistih za določen čas. Ob današnjem hitrem tempu gospodarskega življenja se veljavna ureditev kaže kot preveč toga in v pravnem prometu nemalokrat povzroča nevšečnosti. Prispevek obravnava možnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov za določen čas. ZPSPP namreč izrecno ureja zgolj odpoved najemne pogodbe za nedoločen čas, zato je morala praznino glede odpovedi najemnih pogodb za določen čas zapolniti sodna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Svoboda zborovanja v sodobnem evropskem (pravnem in političnem) kontekstu

Jan Zobec, 13.4.2017

Ustavno sodišče

Jan Zobec, Pravna praksa, 15/2017Svoboda združevanja in zborovanja je skupaj s svobodo izražanja ena od osrednjih človekovih političnih pravic - je temeljnega pomena za delovanje demokracije in civilne družbe. Brez nje bi bila tudi svoboda govora le še torzo. Združevanje in možnost zborovanja namreč ustvarjata bistveno infrastrukturo političnega govora ter delovanja in samouresničitve posameznika kot družbenega in političnega bitja. Povsem jasno je, da brez te svobode ni demokracije - tako kot brez ožilja ni krvnega obtoka. Kako pomembna je ta svoboda, bo prikazano v nadaljevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Pravni napovednik

Patricij Maček, 13.4.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Družinski zakonik (DZ) (Ur. l. RS, št. 15/17) - veljati začne 15. aprila, uporabljati pa 15. aprila 2019, razen 17., 18., 19., 280. in 281. člena, ki se uporabljajo od 15. aprila 2017, 30. do 41. člena, ki se uporabljajo od
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Odškodninska odgovornost člana uprave družbe - splošna odškodninska odgovornost

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017Če gre za zahtevek po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti, potem posebnosti, ki jih ureja ZFPPod, ne smejo lajšati oškodovančevega procesnega bremena, ki mu ga nalagajo splošna pravila ter s tem oteževati položaja domnevno odgovorne osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Spremembe Zakona o pravdnem postopku v zvezi s postopkom za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča

Vanja Maček, 13.4.2017

Civilni sodni postopki

Vanja Maček, Pravna praksa, 15/2017Postopek za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) je poseben postopek, v katerem se urejajo razmerja med udeleženci postopka, ki so pridobitelji posameznega dela stavbe, na eni strani in zemljiškoknjižnimi lastniki nepremičnine na drugi. V postopku so udeležene tudi druge osebe, katerih pravni interes utegne biti s sodno odločbo prizadet, ter v postopkih za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi tudi upravnik stavbe kot zakoniti zastopnik vseh lastnikov takšne stavbe in občina, na območju katere se nahaja stavba, h kateri se določa pripadajoče zemljišče. Ureditev razmerij v tem postopku je v javnem interesu. V postopku se primarno uporablja ZVEtL, pri čemer zakon sam napotuje na subsidiarno uporabo Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP), ki pa v 37. členu določa, da se v nepravdnem postopku smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku. Na podlagi navedenega bo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) vplival tudi na postopke, ki se obravnavajo po ZVEtL. V nadaljevanju bom predstavila nekaj teh sprememb, ki jih prinaša ZPP-E.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 129. redni seji (6. april 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - prva obravnava (ponovna obravnava), - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 13. april 1743 - Thomas Jefferson Rodil se je tretji ameriški predsednik Thomas Jefferson, eden glavnih avtorjev Deklaracije o neodvisnosti in vpliven politični filozof. 14. april 1877 - Rajko Nahtigal Rodil se je eden od ustanoviteljev ljublj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij

Mlakar Sukič Nataša, Franca Valentina, 13.4.2017

Delovna razmerja

mag. Nataša Mlakar-Sukič, dr. Valentina Franca, Pravna praksa, 15/2017Če je bilo še do nedavnega razmeroma enostavno ugotoviti, kdo je delavec, imamo lahko danes pri opredelitvi tega pojma velike težave. Vsakodnevne spremembe v tehnologiji, ostra in globalna konkurenca, višji izobrazbeni potencial ljudi in globalizacija vplivajo na organizacijo dela, prav tako je opaziti vse večji obseg storitvenih dejavnosti v primerjavi z industrijo. Posledično se zaradi zmanjševanja stroškov dela in drugih razlogov delodajalci pogosto odločajo za prožnejše in atipične oblike dela namesto za klasično zaposlitev delavca (torej za sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas). Del današnje realnosti so tako imenovana prikrita delovna razmerja, v katerih se delo opravlja v različnih atipičnih, bolj ali manj prekarnih oblikah dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Pravična cena telefonskih klicev za poprodajne storitve po pravu Unije

Zoran Skubic, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 15/2017Izenačitev cen telefonskih pogovorov - zlasti kar zadeva gostovanje v tujih mobilnih omrežjih - je že dalj časa ena bolj prepoznavnih politik Evropske unije. Ni pa to edino področje, na katerem se pravo Unije dotika cenovne politike ponudnikov telekomunikacijskih storitev. V nedavno predloženem nemškem primeru je šlo za dilemo, ali lahko trgovec z vidika direktive o pravicah potrošnikov pri zagotavljanju storitve posebne (splošne) telefonske linije za poprodajne storitve svoje izdelke zaračunava po višji tarifi, kot je sicer veljavna za klice v fiksnih ali mobilnih omrežjih na določenem geografskem območju. Odgovor je (precej nepresenetljivo) seveda odklonilen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

O Ustavnem sodišču in novih ustavnih sodnikih

Boris Mitar, 13.4.2017

Ustavno sodišče

Boris Mitar, Pravna praksa, 15/2017Dr. Andraž Teršek je poznan po svoji prefinjeni in kritični ustavniški drži, označevan je kot brez dlake na jeziku, kot človek in pravnik, ki reče bobu bob. Morda ga še najbolje opišeta njegova resnično impresivna strokovni in literarni opus. Dr. Teršek je ob številnih znanstvenih, strokovnih in časopisnih člankih na temo ustavništva, ustavne demokracije in ustavnega sodišča namreč tudi avtor monografij Svoboda izražanja, Ustavna demokracija in vladavina prava, Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo ter Odvetniška ustavnost in Pravna ignoranca škodi: kritika pravne prakse 2, zadnja monografija Socialna ustavna demokracija pa je v pripravi za tisk. Te teme je enkratno in postmodernistično vključil tudi v svoj literarni prvenec, roman Brutalci. Za javno poučevanje in kritično komentiranje prava, demokracije in politike pa je na začetku tega leta drugič prejel priznanje Prometej znanosti, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija pri SAZU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017 Ur. l. RS, št. 15/17 1. Okrožni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje; rok je 15. april. Ministrstvo za javno upravo 2. Višji svetovalec (6011) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; rok je 14. april. 3. Višji svetovalec
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

EU po brexitu: obletnice, razveze in (ne)poravnani računi

dr. Verica Trstenjak, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 15/2017V letu, ko slavimo 60 let ustanovitvenih pogodb EU, se, namesto da bi slavila, EU sooča z enim največjih izzivov v zgodovini: izstopom države članice iz te včasih zgolj gospodarske, danes pa tudi politične unije. Pri tem pa bi skoraj pozabili tisto, kar je za EU bistveno, tisto kar nas je združilo, tisto, kar nas druži in bi nas moralo vedno družiti. To je ideja miru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Listine in korespondenca EU v nacionalnih kazenskih postopkih

dr. Jorg Sladič, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Kazenski postopek

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 15/2017V časniku Finance je bila 24. marca 2017 objavljena odredba o preiskavi Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki se nanaša na problematiko, o kateri sem že pisal v PP. Zaradi tiskarskega škrata so iz članka, ki je bil objavljen v Pravni praksi, izpadli najbolj pomembni citati s sodno prakso, iz katere izhaja, da se lahko listine institucij EU uporabijo v nacionalnih kazenskih postopkih na vseh stopnjah. Namen tega članka je nadaljevati razpravo in pokazati, da na podlagi sodne prakse Sodišča EU uporaba arhivov in listin EU v nacionalnih kazenskih postopkih ni prepovedana in da Protokol št. 7 k PDEU in PEU o privilegijih in imunitetah EU ne zagotavlja absolutne imunitete, kar pomeni, da se lahko listine uporabljajo v kazenskih postopkih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Konec vročanja odpovedi zaposlitve po pošti

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2017Četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13 - popr. in 52/16) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Evropsko javno tožilstvo

Toni Tovornik, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 15/2017Šestnajst držav članic Evropske unije namerava vzpostaviti okrepljeno sodelovanje za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Osebni podatki in objava podatkov in sporočil na spletni strani AJPES za objave po ZGD-1

Jelka Lugarič, 13.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 15/2017V prvem odstavku 11. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je določeno, da če zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za objave po Zakonu o gospodarskih družbah, če zakon ne določa drugače, ter da če akt o ustanovitvi določa, da je treba objaviti posamezne podatke ali sporočila družbe, se objavijo na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ali tako, kot določa ta zakon. V tem prispevku se bom osredotočila na vprašanje dopustnosti objave osebnih podatkov v sporočilih, objavljenih na spletni strani AJPES kot objave po ZGD-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Spletni pravnik

Patricij Maček, 13.4.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2017Potrebujete pravne informacije na enem mestu? Bi se radi seznanili z aktualnimi novicami iz sveta prava? Vse to brezplačno omogoča Spletni pravnik, ki uporabnikom nudi prebiranje pravnega bloga in izbranih pravnih novic ter omogoča uporabo pravnih pripomočkov in obrazcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Vsebina PP št.15/2017

Avtor ni naveden, 13.4.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/20173-4 UVODNIK dr. Verica Trstenjak EU po brexitu: obletnice, razveze in (ne)poravnani računi 6-7 USTAVNO PRAVO dr. Jernej Letnar Černič Vsebinska obravnava ustavne pritožbe kot luksuz peščice 8-9 GOSPODARSKO PRAVO Jelka Lugarič Osebni podatki
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Potek pogodbe za določen čas

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 13.4.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2017Delavcu, s katerim smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, prihodnji mesec pogodba poteče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 13.4.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2017Noseča delavka odhaja najprej na letni dopust, nato na bolniškega, šele nato bo nastopila starševski (porodniški) dopust. V času njene odsotnosti jo bo nadomeščala delavka, ki smo jo zaposlili na novo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Variantnost glagolskih oblik

dr. Nataša Hribar, 13.4.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 15/2017Tokratni kotiček začenjam z nalogo: katero od navedenih različic glagolskih oblik bi izbrali v spodnjih primerih? Bi znali tudi razložiti, zakaj ste se odločili za določeno različico?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev

Katja Drnovšek, 13.4.2017

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Katja Drnovšek, Pravna praksa, 15/2017Čeprav je varnost pacientov in zaposlenih v zdravstvu ključnega pomena za kakovost izvajanja zdravstvenih storitev, se prav ta problematika vedno znova pojavlja v središču strokovnih, javnih in medijskih razprav. V zadnjem času so kot posebej kritični vidiki slovenskega zdravstvenega sistema izpostavljeni primeri nasilja v zdravstvu, zdravstvene posledice migrantske krize, vedno aktualne čakalne dobe, medicinske napake, (ne)obveznost cepljenja, IT-novosti ter nekateri drugi dejavniki, ki bi lahko potencialno ogrozili varnost pacientov in zdravstvenih delavcev.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2017(36)
> April(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ D ĐEF GH IJK L M NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov