O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Nasprotovanje člana nadzornega sveta odločanju, ki se ne opravi na seji

mag. Saša Prelič, 10.5.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 15/2001Ali lahko nadzorni svet delniške družbe veljavno sprejema sklepe na "korespondenčni seji", ki ji nasprotuje posamezni član nadzornega sveta? Glede odločanja nadzornega sveta delniške družbe je treba ugotoviti, da ta vedno odloča s sklepom. Vprašanje je le, kako se ta sklep sprejema. Glede skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Zemljišča: Ob predlagani noveli ZSKZ (in ZJS)

Miloš Senčur, 10.5.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

Miloš Senčur, Pravna praksa, 15/2001Vse kaže, da se zgodba o lastninjenju nezazidanih stavbnih zemljišč, potem ko je že kazalo, da je vendarle prevladala zdrava kmečka pamet, ponovno nadaljuje. Na dnevnem redu redne seje državnega zbora, sklicane za 22. maj, je namreč tudi vladni predlog sprememb in dopolnitev zakona o skladu kmetijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Obveščanje ponudnikov o oddaji javnega naročila

Igor Šoltes, 10.5.2001

Proračun

Igor Šoltes, Pravna praksa, 15/2001Namen pričujočega prispevka je opozoriti na bistvene novosti Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, v nadaljevanju ZJN-1) v delu, ki opredeljujejo obličnost obveščanja ponudnikov o naročnikovih odločitvah o izbiri najugodnejšega ponudnika. ZJN/97: sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Usposobljenost in sposobnost

Aleksij Mužina, 10.5.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 15/2001Analiza 41. - 44. člena ZJN-1 I. POVOD ZA RAZPRAVO Po pričakovanjih je novo uveljavljeni zakon o javnih naročil (v nadaljevanju ZJN-1) prinesel največ težav ravno na področju dokazovanja ponudnikove usposobljenosti in sposobnosti. V prispevku poskušamo na vprašanja s tega področja podati siste...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Skrajšana firma gospodarske družbe

Avtor ni naveden, 10.5.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 15/2001Na razširjeni občni seji VS RS, ki je bila 17. aprila 2001, so sprejeli tudi naslednje načelno pravno mnenje: Prvi odstavek 12. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) Ni potrebno, da skrajšana firma gospodarske družbe vsebuje celotno dodatno sestavino iz 13. člena ZGD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Glasovanje o imenovanju njega samega za direktorja družbe

mag. Saša Prelič, 10.5.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 15/2001Pravica člana nadzornega sveta Primer: Nadzorni svet družbe K, d.o.o., je na svoji seji med drugim odločal o imenovanju poslovodje - direktorja. Ker mnenja članov nadzornega sveta glede vprašanja, ali lahko član nadzornega sveta, ki je hkrati tudi eden od kandidatov za poslovodjo, sodeluje (ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Obdolženi ZJN-1

Dušan Skok, 10.5.2001

Proračun

Dušan Skok, Pravna praksa, 15/2001Urejanje javnih naročil predstavlja izjemno zanimivo in tudi zapleteno pravno in izvedbeno problematiko, s svojimi pravili posega v razpolaganje z obsežnim delom javnih sredstev. Mar ni to zadosten razlog, da se večkrat vračamo k njej - tokrat pa ji namenjamo kar polovico (celotno prilogo) pričujoče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Kazenski postopek: Ali to načelo res v celoti drži?

Marijan Bobič, 10.5.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Marijan Bobič, Pravna praksa, 15/2001"Enotni postopek" po pravilih rednega postopka Nedavno tega sem ob reševanju pritožbenega spisa v svojem mnenju višjemu sodišču predlagal, naj v "enotnem postopku", ko je šlo za kaznivi dejanji iz okrožne in okrajne pristojnosti, za dejanje iz okrajne pristojnosti uporabi določila, ki veljajo za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Postopek s pogajanji po ZJN-1

Tomaž Vesel, 10.5.2001

Proračun

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 15/2001Kaj so pogajanja? Pogajanja so tisti del priprav na sklenitev pogodbe, v katerem se stranki medsebojno informirata o stališčih do različnih sestavin pogodbe in poskušata uskladiti svojo voljo glede njih.(*1) Razlogi za spremembe Državni zbor Republike Slovenije je 25. aprila 2000 sprejel Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Sekundarne politike pri javnem naročanju

mag. Tina Eržen, 10.5.2001

Proračun

mag. Tina Eržen, Pravna praksa, 15/2001Porabe javnih/proračunskih sredstev ne moremo strogo ločiti od javnosti. Javnosti, ki jo v tem primeru prestavljajo vsi davkoplačevalci. Kajti vir javnih sredstev so javni prihodki. In njihova poraba, ki je ključnega pomena za delovanje države in družbe v njej, zato ne more ostati zgolj v domeni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Soupravljanje: Takšne spremembe 79. člena ZSDU ustavno sodišče ni zahtevalo

mag. Mato Gostiša, 10.5.2001

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 15/2001Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog novega besedila 1. odstavka 79. člena ZSDU, ki ga je Ustavno sodišče RS z odločbo št. U - I - 302/97 z dne 15. 6. 2000 razglasilo za neskladnega z ustavo in zahtevalo, da ga Državni zbor ustrezno spremeni v roku enega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Dober zakon je kot kruh

dr. Konrad Plauštajner, 10.5.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 15/2001Prispevek k razpravi o novem Stvarnopravnem zakoniku Ena največjih napak, ki jih lahko naredita družba ali zakonodajalec pri ustvarjanju nove zakonodaje, je preložitev razreševanja interesov in s tem povezanih konfliktov v čas, ko je neki novi zakon že sprejet. Pri dobrem zakonu se išče skupni dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Zapiski: Nadomestno materinstvo

Andraž Teršek, 10.5.2001

Zakonska zveza in družinska razmerja

Andraž Teršek, Pravna praksa, 15/2001Hipotetični primer. Polnoletna ženska na prošnjo homoseksualnega moškega para sprejme vlogo nadomestne matere ter da na voljo svojo maternico in jajčece za spočetje in donositev otroka, ki naj bi ga po rojstvu izročila omenjenjenemu homoseksualnemu paru. Izpostavljeni primer domnevna pretežna družbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Zavarovalna doba za čas skrbi za otroka - pravice

Avtor ni naveden, 10.5.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 15/2001Kakšne pravice prinaša materi z odločbo ZPIZ priznana zavarovalna doba za čas skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti? Pri odgovoru na zastavljeno vprašanje je potrebno upoštevati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Pravica do solidarnostne pomoči

Avtor ni naveden, 10.5.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/2001Več ljudi, zaposlenih v eni najbolj uspešnih firm na Celjskem, ki ogromno vlaga v šport, zanima, zakaj se v firmi ne izplačujejo solidarnostne pomoči ob smrti delavca oziroma ob smrti v ožji družini. V kadrovski službi ljudi ostro odvrnejo, da to določilo kolektivne pogodbe za zaposlene v firmi ne v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Slovenščina v pravni praksi (50.del): Upravičen in opravičen

dr. Monika Kalin-Golob, 10.5.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 15/2001Pred časom nam je pisal bralec iz Laškega. Zanima ga pravilna uporaba pridevnikov upravičen in opravičen ter drugih oblik obeh besednih družin. Bralec meni, da gre za zelo občutljivo vprašanje, ki bi zagotovo zanimalo še koga, in prosi za kakšne praktične ponazoritve. Vprašanje sodi med tista, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 10.5.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 15/20011. Iz Ur. l. RS, št. 30/01: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-A) - velja od 27. aprila; - (36. člen) za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel promet blaga oziroma storitev v vrednosti do 10 milijonov tolarjev, je davčno obdobje ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Prepisano, ker ni preslišano...: od 24. aprila do 7. maja

Irena Vovk, 10.5.2001

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2001Ponovna izvolitev dr. Boštjana M. Zupančiča za sodnika ESČP Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je na podlagi Protokola št. 11 Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) 24. in 25. 4. 2001 volila približno polovico sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) za šestletni mandat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Iz torkle: Sredi morja črn brod

dr. Marko Pavliha, 10.5.2001

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 15/2001Pripetil se je čudovit aprilski petek. Ko sem se peljal mimo Žusterne, sem skoraj zletel s ceste, osupel nad čudovitim tehno-romantičnim prizorom. Predstavljajte si sinje modro nebo, podprto z zasneženimi Dolomiti na levi in mogočnimi Alpami na desni strani, v sredini pa zamolklo lesketajočo USS ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Vsebina "Pravna praksa" 015/2001

Avtor ni naveden, 10.5.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 15/2001mag. Saša Prelič Pravice člana nadzornega sveta Nasprotovanje člana nadzornega sveta odločevanju, ki se ne opravi na seji VS RS Načelno pravno mnenje: Skrajšana firma gospodarske družbe Miloš Senčur Ob predlagani noveli ZSKZ (in ZSJ) Marijan Bobič "Enotni postopek" po pravilih rednega kazen...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2001(20)
> Maj(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐE FG HIJK LM NOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov