O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Otroci v zaporu?

Tone Dolčič, 19.4.2007

Človekove pravice, Tujci

Tone Dolčič, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnik, namestnik varuhinje človekovih pravic V PP, št. 12, je mag. Matevž Krivic objavil članek v zvezi z otroki v Centru za tujce v Postojni in polemiziral z nekaterimi objavljenimi izjavami varuhinje človekovih pravic. Ker nas zakon zavezuje k varstvu osebnih podatkov in je tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Ocena ustavnosti predpisa, ki je nehal veljati

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15/2007Sklep US RS, št. U-I-206/05 z dne 15. 3. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Ob dnevu Zelnje - Izzivi EU na področju okolja

mag. Breda Mulec, 19.4.2007

Varstvo okolja, OKOLJE

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti svetovalka v Državnem zboru RS Začetki praznovanja dneva Zemlje 22. aprila so bili v 60. letih prejšnjega stoletja, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval za uvrstitev okoljskih vprašanj na dnevni red ameriške politike. Ob tej priložnosti velja analiz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Uvrstitev med prejemnike dela dohodnine

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 15/2007Kot določa prvi odstavek 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Ur. l. RS, št. 30/07), so upravičenci do teh donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena Zakona o doh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Omejitev porabe alkohola

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 15/2007Sklep US RS, št. U-I-165/05 z dne 22. 3. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 10. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Preverjanje podatkov pri javnem naročanju

mag. Marija Bukovec Marovt, 19.4.2007

Proračun

Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 15/2007* V zvezi z določbo prvega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) me zanima, kako in v kakšnem obsegu mora naročnik preverjati obstoj in vsebino podatkov iz ponudbene dokumentacije? Ponudnik denimo poda zgolj izjavo (drugi odstavek 41. člena ZJN-2), da ni v stečajnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Nevestno poročanje Slovenije po mednarodnih aktih ZN

mag. Sebastjan Zbičajnik, 19.4.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

mag. Sebastjan Zbičajnik, Pravna praksa, 15/2007Sebastjan Zbičajnik mag. pravnih znanosti, Ministrstvo za zunanje zadeve RS Mednarodno obveznost morda lahko prezremo za nekaj let, vendar to škodi ugledu države in izkazuje neresnost in nepripravljenost ureditve celovitega sistema državnega poročanja po mednarodnih aktih Združenih narodov (Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij (drugič)?

Štefka Korade Purg, 19.4.2007

Uprava, Inšpekcije

Štefka Korade Purg, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. sociologinja, Ministrstvo za javno upravo RS V prispevku dr. Mirka Pečariča ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?, ki je bil objavljen v PP, št. 11/2007, je nekaj trditev, ki potrebujejo dodatna pojasnila, sicer so lahko zavajajoča. Zato jih bom natančneje pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Odgovornost države za zakonito delovanje naročnikov na področju javnega naročanja

Boštjan Ferk, 19.4.2007

Proračun, Pogodbe za javne storitve

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnica, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. univ. dipl. pravnik, Praetor, d.o.o. V Sloveniji je v zadnjem obdobju zelo aktualno vprašanje odgovornosti države za (ne)delovanje državnih organov in širše javne uprave.ŠO]1 Namen tega prispevka je tako opozoriti na vidik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne

mag. Janez Tekavc, 19.4.2007

Gradbeništvo, Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani V PP št. 12 smo lahko prebrali članek mag. Adrijane Viler Kovačič, v katerem naniza kar precej opozoril zoper spremembe Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in poseganja te novele v druge zakone.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Policijske odločitve diskrecijske narave

mag. Bećir Kečanović, 19.4.2007

Uprava, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti, pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije RS Dr. Katja G. Šugman je s prispevkom Vprašanje diskrecije policijskega dela v PP, št. 13-14, načela eno od najpomembnejših vprašanj zakonitosti in legitimnosti na policijskem področju. S tem je povezan tudi prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Prostorsko načrtovanje

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15/2007Odločba US RS, št. U-I-194/05 z dne 7. 2. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 16/07 Člen 24 Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Ur. l. RS, št. 9/98) se v delu, ki načrtuje, da se gospodarski objekt pri hišni številki 25 poruši, razveljavi. Pobuda za začetek postopka za oceno zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Vnovična podelitev ribolovnega dovoljenja

Jasmina Cigrovski, 19.4.2007

Strukturni ukrepi, KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENTOV

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 15/2007Vnovična podelitev ribolovnega dovoljenja Komisija ES proti Veliki Britaniji (C-64/04 z dne 29. 3. 2007) Ladji Cleopatra in Ocean Quest, ki sta pluli pod zastavo Velike Britanije in sta bili v tej državi tudi registrirani, sta bili preneseni v Argentino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Pavšalna obdavčitev

Jasmina Cigrovski, 19.4.2007

Dohodnina, Obdavčenje družb

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 15/2007Raffaele Talotta proti Belgiji (C-383/05 z dne 22. 3. 2007) Tallota, državljan Luksemburga, vodi restavracijo v Belgiji. Tam ni ustanovil davčnega sedeža, zaradi česar je zavezanec za davek fizičnih oseb nerezidentov v Belgiji le glede dohodka, ki ga je pridobil v tej državi članici.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Zaračunavanje kavcije za embalažo

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 15/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-55/2007, 7. 2. 2007 Davčnega zavezanca zanima, ali je glede na novo določbo 6. člena ZDDV-1 pravilno, da pri embalaži ne zaračunava DDV. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]3 pomeni dobava blaga prenos pravice do razpolaganj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Odložilni veto na novelo OZ-A

mag. Miha Šlamberger, 19.4.2007

Obligacije

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Po zadnji odločbi Ustavnega sodišča RS z dne 15. marca 2007 in velikih težavah, ki jih povzroča ureditev zamudnih obresti v Sloveniji - navsezadnje se to kaže v številnih zahtevah za ustavnosodno presojo, ki jih vlagajo sodišča -, je Državni zbor RS (DZ) 30...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 15/200718.-20. 4. Dnevi kadrovskih delavcev Planet GV; (www.planetgv.si). 19. 4., 9.00 Pogodba o poslovodenju s pravnega in davčnega vidika Združenje delodajalcev Slovenije; (www.zds.si). 19. 4., 9.00 Javna naročila v šolstvu in zdravstvu s primeri po ZJN-2 Nebra; (www.nebra.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 15/2007Ur. l. RS, št. 31/07 1. Notarski pomočnik pri notarki Ines Bukovič iz Maribora - Notarska zbornica Slovenije; rok je 23. april. 2. Direktor zavoda - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor; rok je 23. april.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Vsebina 'Pravna Praksa' 15/2006

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 15/2007stran 3 UV Uvodnik Marko Bošnjak kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami stran 6 CIVILNO PRAVO mag. Miha Šlamberger Odložilni veto na novelo OZ-A stran 8 GOSPODARSKO PRAVO Julijana Uhan Ali smo res uzakonili tak menedžerski odkup? Eden izmed medijsko zelo odmevnih menedžerskih od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Vacatio Legis

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 15/20071. Uradno prečiščeno besedilo: - Zakon o kazenskem postopku - ZKP-UPB4 (Ur. l. RS, št. 32/07) 2. Zakon o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij - ZFPPod-B (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 15/2007Številka 26 (11. 4. 2007): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-I) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS-A) - skrajšani postopek; - predlog zakona ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Besede za invalide

Boštjan Koritnik, 19.4.2007

Zaposlovanje in brezposelnost, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15/2007Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman je 31. marca med prvimi podpisala Konvencijo OZN o zaščiti in podpori pravic in dostojanstva invalidov, ki naj bi države vzpodbudila k sprejemu ukrepov za izboljšanje pravic invalidov, ki jih je na svetu približno 650 milijonov. Mi pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Globus

Dean Zagorac, 19.4.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 15/2007Kitajska: prepoved trgovine s človeškimi organi 7. 4. - Kitajska bo s 1. majem sprejela vrsto ukrepov, ki naj bi izkoreninili trgovino s človeškimi organi. Ta se je na Kitajskem, kjer zelo primanjkuje telesnih organov za presaditve, močno razrasla. Zdravniki so z organi umrlih pacientov ter po ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Ali smo res uzakonili tak menedžerski odkup?

Julijana Uhan, 19.4.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Julijana Uhan, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnica, okrožna državna tožilka svetnica na ODT v Ljubljani Eden izmed medijsko zelo odmevnih menedžerskih odkupov (MBO) je bil izveden v delniški družbi Blagovno trgovinski center Ljubljana (BTC). Čeprav je bil primer pred sodiščem, ni bilo javnega sojenja in razsodbe na sodišču...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

»Rešitev« konkurenci škodljivih združitev in prevzemov - realna možnost ali fikcija?

Mitja Kocmut, 19.4.2007

Varstvo konkurence, cene, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Mitja Kocmut, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnik, M.Jur (Oxon), sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani Za sodobni poslovni svet je značilna intenzivna globalizacija, ki podjetja sili v združitve in prevzeme s ciljem zaščite in izboljšanja konkurenčnega položaja na trgu. Težko je oporekati stališču, da si prav v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2007(47)
> April(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GHIJ K L M NOP QRS Š T U VWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov