O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

PDL - Nova stara predsednica

Boštjan Koritnik, 19.4.2007

Društva, javni shodi, prireditve, Davek od dohodka pravnih oseb

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15/2007Dne 5. aprila je potekal volilni občni zbor Pravniškega društva Ljubljana (PDL), ob soglasni potrditvi finančnega poročila in poročila o delu društva v obdobju april 2005 - april 2007 pa je najpomembnejša novica, povezana z novo sestavo organov. Skoraj soglasno je bila - ob vsej vloženi energiji pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Ocena ustavnosti predpisa, ki je nehal veljati

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15/2007Sklep US RS, št. U-I-206/05 z dne 15. 3. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Slovensko društvo za evropsko pravo

Boštjan Koritnik, 19.4.2007

Društva, javni shodi, prireditve

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15/2007Dne 4. aprila je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za evropsko pravo, katerega namen je »prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi«. Evropsko pravo je namreč eden od pomembnih veznih členov Evrope, kar je na predavanju o posledicah neupoštevanja evropske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Zahteva za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15/2007Drugi odstavek 66. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 - UPB, 44/05 in 55/05 - UPB) ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Pasivna legitimacija v sporu o veljavnosti oporoke - nujno sosporništvo

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Dedovanje, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15/2007Sodba II Ips 564/2004 z dne 18. 1. 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 660/2003) ZD - 77. in 132. člen ter prvi odstavek 145. člena ZPP - 196. člen V sporu o veljavnosti oporoke, ki se tiče vseh dedičev in celotne zapuščine, so dediči nujni sosporniki, zato morajo biti vsi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Kaznivo dejanje izsiljevanja - sostorilstvo

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 15/2007Sodba I Ips 208/2004 z dne 25. 1. 2007 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani II K 182/2001 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 613/2002) KZ - prvi in tretji odstavek 218. člena Kdor ne more biti sam storilec, ne more biti sostorilec, ampak le napeljevalec ali pomočnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Prostorsko načrtovanje

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15/2007Odločba US RS, št. U-I-194/05 z dne 7. 2. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 16/07 Člen 24 Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Ur. l. RS, št. 9/98) se v delu, ki načrtuje, da se gospodarski objekt pri hišni številki 25 poruši, razveljavi. Pobuda za začetek postopka za oceno zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Omejitev porabe alkohola

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 15/2007Sklep US RS, št. U-I-165/05 z dne 22. 3. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 10. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Uvrstitev med prejemnike dela dohodnine

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 15/2007Kot določa prvi odstavek 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Ur. l. RS, št. 30/07), so upravičenci do teh donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena Zakona o doh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Odvetniška šola in skupščina OZS

dr. Bojan Kukec, 19.4.2007

Odvetništvo in notariat

dr. Bojan Kukec, Pravna praksa, 15/2007pravnih znanosti, dr. kadrovskega menedžmenta, odvetnik na Vrhniki Slovenski odvetniki smo imeli 30. marca v Portorožu že tradicionalno odvetniško šolo, ki je bila zelo dobro obiskana; posebno v primerjavi s skupščino naslednjega dne. Teme oz. referati letošnje odvetniške šole so bili me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Na novih razpotjih

dr. Dragan Petrovec, 19.4.2007

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 15/2007dr. pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Dum scribo vivo in Dum vivo scribo - oboje velja za dr. Franceta Bučarja. Pisanje, kakršno je pred nami, je znak živosti in živahnosti; pa dokler bo živ, bo najbrž tudi pisal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Predlaganje spremembe ZPP

Boštjan Koritnik, 19.4.2007

Civilni sodni postopki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15/2007lada RS je na prvi aprilski seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku, ki ga bo Državnemu zboru RS poslala v obravnavo po skrajšanem postopku. S predlogom se v pravdni postopek uvaja informatizacija v najširšem smislu, temeljni cilj predlaganih sprememb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Pravna asistenca d.d. in Sodniške storitve s.p.

Hinko Jenull, 19.4.2007

Sodišča, Odvetništvo in notariat

Hinko Jenull, Pravna praksa, 15/2007Kljub zbiranju podpisov, združevanju in glasnemu pozivanju k ohranitvi javnega zdravstva in javnih šol, neomejenega uživanja naravnih bogastev in načela enake dostopnosti se privatizacija nezadržno širi na vsa področja dosedanje splošne rabe javnih dobrin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami

dr. Marko Bošnjak, 19.4.2007

Uprava, Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 15/2007dr. pravnih znanosti,docent na PF Univerze v Ljubljani, raziskovalec Inštitut za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani in svetovalec Ustavno sodišče RS V zadnjih tednih smo priče vročim razpravam v zvezi z osrednjo slovensko obveščevalno službo, Sovo. Ob prepirih, kdo naj jo nadzira in kd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Zapustnik in zapuščina

Nataša Skubic, 19.4.2007

Dedovanje, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 15/2007Zapustnik in zapuščina Z iskanjem angleških ustreznic za zapustnika, zapuščino in nekatere druge z dedovanjem povezane pojme ostajamo na področju dednega prava. V prejšnjem kotičku smo se ukvarjali z dedovanjem, dediščino in dedičem, nismo pa prevedli dednega prava kot posebnega pravnega področ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

O oklepaju in (skoraj nič) o vejici

mag. Nataša Logar, 19.4.2007

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 15/2007Opažam, da se Slovenci radi pritožujemo nad zapletenostjo pravil za pisanje vejice, da pa hkrati tudi ne znamo prav dobro uporabljati drugih ločil, ki tudi lahko stojijo na istem mestu kot vejica. V enem odstavku je lahko več vejic, ki imajo več vlog. Če je teh vlog preveč, bi lahko rekli, da je vej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

S Tujih Knjižnih Polic

Sara Pernuš, 19.4.2007

Ostalo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 15/2007Steven D. Roper in Lilian A. Barria Designing Criminal Tribunals (Ashgate, 2006, 202 strani) Delo preučuje razvoj mednarodnega humanitarnega prava, še zlasti po drugi svetovni vojni. Pri tem se osredotoči na vlogo mednarodne skupnosti pri oblikovanju ad hoc mednarodnih kazenskih sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Ali letna poročila razkrivajo vse obveznosti podjetja?

Matej Tomažin, 19.4.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. ekonomist, samostojni finančni svetovalec Podjetja v borzni kotaciji letos poročajo po mednarodnih računovodskih standardih, za katere je znano, da zahtevajo bistveno več razkritij, kot so jih bila podjetja vajena doslej. Žal smo kljub zahtevam standardov pri nekaterih podjet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Ob dnevu Zelnje - Izzivi EU na področju okolja

mag. Breda Mulec, 19.4.2007

Varstvo okolja, OKOLJE

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti svetovalka v Državnem zboru RS Začetki praznovanja dneva Zemlje 22. aprila so bili v 60. letih prejšnjega stoletja, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval za uvrstitev okoljskih vprašanj na dnevni red ameriške politike. Ob tej priložnosti velja analiz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Odgovornost države za zakonito delovanje naročnikov na področju javnega naročanja

Boštjan Ferk, 19.4.2007

Proračun, Pogodbe za javne storitve

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnica, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. univ. dipl. pravnik, Praetor, d.o.o. V Sloveniji je v zadnjem obdobju zelo aktualno vprašanje odgovornosti države za (ne)delovanje državnih organov in širše javne uprave.ŠO]1 Namen tega prispevka je tako opozoriti na vidik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij (drugič)?

Štefka Korade Purg, 19.4.2007

Uprava, Inšpekcije

Štefka Korade Purg, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. sociologinja, Ministrstvo za javno upravo RS V prispevku dr. Mirka Pečariča ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?, ki je bil objavljen v PP, št. 11/2007, je nekaj trditev, ki potrebujejo dodatna pojasnila, sicer so lahko zavajajoča. Zato jih bom natančneje pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Nevestno poročanje Slovenije po mednarodnih aktih ZN

mag. Sebastjan Zbičajnik, 19.4.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

mag. Sebastjan Zbičajnik, Pravna praksa, 15/2007Sebastjan Zbičajnik mag. pravnih znanosti, Ministrstvo za zunanje zadeve RS Mednarodno obveznost morda lahko prezremo za nekaj let, vendar to škodi ugledu države in izkazuje neresnost in nepripravljenost ureditve celovitega sistema državnega poročanja po mednarodnih aktih Združenih narodov (Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Otroci v zaporu?

Tone Dolčič, 19.4.2007

Človekove pravice, Tujci

Tone Dolčič, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnik, namestnik varuhinje človekovih pravic V PP, št. 12, je mag. Matevž Krivic objavil članek v zvezi z otroki v Centru za tujce v Postojni in polemiziral z nekaterimi objavljenimi izjavami varuhinje človekovih pravic. Ker nas zakon zavezuje k varstvu osebnih podatkov in je tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Policijske odločitve diskrecijske narave

mag. Bećir Kečanović, 19.4.2007

Uprava, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti, pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije RS Dr. Katja G. Šugman je s prispevkom Vprašanje diskrecije policijskega dela v PP, št. 13-14, načela eno od najpomembnejših vprašanj zakonitosti in legitimnosti na policijskem področju. S tem je povezan tudi prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne

mag. Janez Tekavc, 19.4.2007

Gradbeništvo, Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani V PP št. 12 smo lahko prebrali članek mag. Adrijane Viler Kovačič, v katerem naniza kar precej opozoril zoper spremembe Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in poseganja te novele v druge zakone.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2007(47)
> April(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GHIJ K L M NOP QRS Š T U VWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov