O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Svet Evrope in problemi kriminalitete

dr. Alenka Šelih, 15.7.1993

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 15/19931.Obravnavanje problemov kriminalitete je eno najbolj dejavnih področij dela Sveta Evrope. V okviru Direktorata za pravne zadeve obstaja Vodilni Evropski odbor za vprašanja kriminalitete, katerega naloga je proučevanje problemov kriminalitete. Odbor s svojo dejavnostjo "pokriva" tri področja: kaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Otrokove pravice

Vasilij Polič, 15.7.1993

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Vasilij Polič, Pravna praksa, 15/1993Slovenska ustava (Uradni list RS, št. 33-1409/91-I) določa v zvezi s pravicami otrok v 56. členu: "Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Zviševanje starostne meje za upokojitev v ZR Nemčiji

dr. Lev Svetek, 15.7.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 15/1993V pp, št. 14/93 je mag. Tanja Dobrin opisala vprašanja okoli starostne meje za upokojevanje v Avstriji, posebej glede razmerja te meje med moškimi in ženskimi zavarovanci. Obravnavano je bilo tudi vprašanje postopnega zvišanja starostne meje za upokojitev, ki je - podobno kakor v Sloveniji - spodbu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Evropsko združenje študentov prava - ELSA

Blaž Golob, 15.7.1993

Študenti

Blaž Golob, Pravna praksa, 15/1993Letošnje polletno obdobje delovanja organizacije lahko ocenimo kot uspešno. V marcu smo sodelovali na zasedanju skupščine ELSA v Hamburgu in se po posameznih delovnih skupinah vključili v vse pomembne dejavnosti organizacije. V primerjavi z lanskim letom se je število praks v tujini dvakratno poveča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Prva številka mednarodnega biltena ustavnosodne prakse

dr. Arne Mavčič, 15.7.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 15/1993Ideja, da bi institucije s pristojnostjo ustavnosodne kontrole povezali v enotni informacijski sistem, izvira že iz unije evropskih in nekaterih izvenevropskih tovrstnih institucij, čeprav je bila realizirana šele v okviru takoimenovane Beneške komisije Sveta Evrope. Evropska komisija za demokracijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Poslanci - plače

Avtor ni naveden, 15.7.1993

Državni zbor in državni svet, Plače v negospodarstvu

, Pravna praksa, 15/1993Pravni interes je izkazan, če izpodbijani pravni akt zadeva pobudnikovo pravico, obveznost ali pravno korist. Glede na to, da noben od izpodbijanih zakonov ne ureja plač pobudnikov oz. delavcev, katerih interese zastopata sindikata kot pobudnika, ni izpolnjen procesni pogoj, ki ga ustava določa za z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Neopravičen izostanek z dela

mag. Damjan Mozetič, 15.7.1993

Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 15/1993Ne gre za neopravičen izostanek delavca z dela po 5. točki prvega odstavka 100. člena zakona o delovnih razmerjih, če je izkoristil nekaj dni dopusta, ki ga je odkupil od nadrejenega delavca in ki mu je dovolil izrabo tega dopusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Preoblikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala

Branka Neffat, 15.7.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 15/1993Manjše podjetje (65 zaposlenih) se je odločilo za lastninsko preoblikovanje s kombinacijo metod prenos navadnih delnic na sklad, interna razdelitev notranji odkup in z večanjem lastniškega kapitala. Ob sprejeti noveli zakona o lastniškem preoblikovanju podjetij se jim postavlja nekaj temeljnih vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Zaposlovanje tujcev

Branka Neffat, 15.7.1993

Tujci, Delovna razmerja

Branka Neffat, Pravna praksa, 15/1993Kakšen bo položaj delavca - tujca v primeru, če bo postopek od vložitve delodajalčeve vloge za podaljšanje tujčevega delovnega dovoljenja vse do izdaje morebitnega dokončnega sklepa (delavskega sveta) o prenehanju delovnega razmerja tujcu trajal dalj časa (recimo kar 5 do 6 mesecev)? V kakšnem ro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Pogodba o zaposlitvi direktorja

Avtor ni naveden, 15.7.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/1993Pogodbe o zaposlitvi ni podpisal pristojni delavec oziroma organ, zato organizacija ne nosi nobenih pravnih posledic iz te pogodbe. Predlagatelj (družbeni pravobranilec samoupravljanja) je v predlogu navajal, da je pogodbo o zaposlitvi predsednika poslovodnega odbora s strani delodajalca podpisal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Uskladitev osnovnega kapitala d.o.o.

mag. Miha Juhart, 15.7.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 15/1993Družba z omejeno odgovornostjo je bila ustanovljena leta 1991 z ustanovitvenim kapitalom 50.000,00 SIT. Ali ima po dveletnem delovanju kakšno možnost revalorizacije ali prevrednotenja višine osnovnega kapitala, tako da družbenikom ne bi bilo potrebno doplačati 1.450.000,00 SIT oz. v tej vrednosti vl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1993Št. 35, 1. julij 1993 Državni zbor objavlja akt o izvolitvi delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno skupščino Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, akt o izvolitvi delegacije Državnega zbora RS v Parlamentarno konferenco Srednjeevropske pobude, odlok o spremembi od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1993Št. 37, 8. julij 1993 Predsednik republike je izdal ukaz o odprtju stalne misije RS pri Svetu Evrope v Strassbourgu. Republiška uprava za telekomunikacije objavlja spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v drugem trimesečju leta 1993. V prilogi Mednarodne pogodbe št....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 15.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1993Št. 36, 3. julij 1993 Državni zbor objavlja zakon o jamstvu RS za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (do skupne višine 71,142.598,00 DEM). Vlada izdaja uredbo o izdaji in uporabi obveznic RS za poravnavanje obveznosti iz neplačanih deviznih vlog, uredbo o sezonski ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

O objektivnem pogoju kaznivosti

mag. Zvonko Fišer, 15.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 15/1993Povod za razmišljanje mi je dala sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (I Ips 177/92 z dne 4. 11. 1992), ki se v pretežnem delu ukvarja z objektivnim pogojem kaznivosti. Kratek prikaz problema Zaradi lažjega razumevanja najprej zelo na kratko povzemam odločbi sodišč prve in druge stopnje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Ekonomske dejavnosti neprofitnih organizacij

mag. Verica Trstenjak, 15.7.1993

Ostalo

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 15/1993Prve julijske dni je na Brdu potekal dvodnevni seminar, ki ga je organizirala mednarodna nevladna organizacija INTERPHIL, stalna konferenca človekoljubnih organizacij. Seminar je imel za Slovenijo zelo zanimiv in hkrati izzivalen naslov: Postavimo se na lastne noge oziroma v originalu: How to stand ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

ZGD in veljavnost posebnih zakonov

mag. Miha Juhart, 15.7.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 15/1993Ali določila zakona o gospodarskih družbah derogirajo tudi določila o družbah in upravljanju, ki jih vsebujejo specialni zakoni, npr. zakon o bankah in hranilnicah ali zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja? Prehodne in končne določbe zakona o gospodarskih družbah (ZGD) n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Ibi pote valere populus ubi leges valent

dr. Janez Kranjc, 15.7.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/1993Rek je vzet iz zbirke Sententiae (I 61 oz. 291) rimskega komediografa Publilija Sirca (Publilius Syrus). Čeprav je nastal pred več kot dva tisoč leti, je še vedno aktualen, saj opredeljuje eno od temeljnih resnic o delovanju družbe in pravnega sistema. Publilij Sirec je deloval v zadnjem stoletju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Pravna fakulteta v Mariboru

Dušan Skok, 15.7.1993

Višje in visoko šolstvo

Dušan Skok, Pravna praksa, 15/1993Dan, ko je zakon uveljavil preimenovanje mariborske Visoke pravne šole v Pravno fakulteto, torej 2. julij 1993, so na zdaj drugi slovenski pravni fakulteti slovesno proslavili - s sejo sveta, s svečanim zborom pedagogov in gostov ter razstavo o razvoju šole. Dekanica dr. Miroslava Geč-Korošec je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Arthur Kaufmann: Uvod v filozofijo prava

Marijan Pavčnik, 15.7.1993

Pravoznansto

Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 15/1993Delo obsega dve avtorjevi monografiji, ki skupaj tvorita zaokroženo celoto: prva se nanaša na problemski razvoj filozofije prava, druga pa se osredotoča na osrednje probleme filozof le prava v postmoderni. V celoti vzeto gre za razumljivo in berljivo napisano delo ki razpira ključne teme in vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Denarna odškodnina za duševne bolečine zaradi nasilne smrti drage osebe - katerim osebam?

Mirko Kostanjevec, 15.7.1993

Obligacije

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 15/1993Preden preidem k obravnavanju in odgovoru na vprašanje, postavljeno v naslovu tega članka, želim napisati nekaj pogledov na to vrsto škode poravnavo. Duševne bolečine, za katere se plačuje denarna odškodnina, spadajo med takoimenovano pravno priznano neimovinsko škodo, katero pravni teoretiki poi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Zakon o gospodarskih javnih službah

Alja Markovič, 15.7.1993

Gospodarske javne službe (komunala)

Alja Markovič, Pravna praksa, 15/1993Po skoraj treh letih nastajanja smo dobili zakon o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju ZGJS). Zakon je bil objavljen dne 17. junija 1993, veljati pa je začel 2. julija 1993. S tem dnem so prenehale veljati nekatere določbe področnih zakonov, to je zakona o energetskem gospodarstvu, zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Bogata zakonodajna ponudba

Dušan Skok, 15.7.1993

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 15/1993Vsulo se je kot ob teh poletnih osvežitvah. Malce nepričakovano, pa še kako ob pravem času. Kajti ustavni rok določen za usklajevanje pravnega sistema tam do konca 1993, se neusmiljeno bliža... Mislimo seveda na snopiče s projekti novih zakonov, bogato opremljene s potrebnimi obrazložitvami, prim...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1993(23)
> Julij(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJ K LM N OP QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov