O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Meje zaščite besedne znamke Skupnosti "Winnetou"

Zoran Skubic, 14.4.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Intelektualna lastnina

Zoran Skubic, Pravna praksa, 15/2016Karl May resda nikoli ni obiskal Divjega zahoda, je pa o njem izdatno in zelo doživeto pisal. Domišljija pač ne pozna meja. In prav slednji se lahko zahvalimo za nastanek mitskega - pa čeprav popolnoma izmišljenega - apaškega poglavarja Winnetouja (slov. tudi Vinetou), ki je poleg knjig postal še prepoznaven junak tako filmov kot tudi gledaliških in radijskih predstav. Prepoznavnost njegovega lika je šla včasih tako daleč, da so ga marsikje - tudi pri nas in v naši takratni okolici - pojmovali kot arhetipskega "Indijanca" z Divjega zahoda. Toda kdaj postane tak prepoznaven arhetip - generik? Gre za vprašanje, ki ni zgolj akademsko teoretično. Generične stvari namreč že po naravi stvari uživajo nižje pravno varstvo kot pa species. In nikjer to ni bolj jasno razvidno kot na področju prava varstva intelektualne lastnine, na katero spada tudi besedna znamka Skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Socialne pravice

Irena Vovk, 14.4.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016EU določa skupne predpise, po katerih so naše socialne pravice zaščitene povsod v Evropi (28 držav EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Koordinacija sistemov socialne varnosti ne pomeni, da zdaj namesto posameznih nacionalnih sistemov socialne varnosti velja enotni evropski sistem. Vsaka država EU svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Pobot

Nataša Skubic, 14.4.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 15/2016Pobot oziroma kompenzacija je oblika prenehanja obveznosti. V Obligacijskem zakoniku (OZ) je določeno, da lahko dolžnik pobota terjatev, ki jo ima do upnika, s tistim, kar ta terja od njega, če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti in če sta obe zapadli (311. člen). Pobot je torej način prenehanja obveznosti med strankama, ki sta druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik (vzajemnost terjatev).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Odvetniška zasebnost

dr. Ciril Ribičič, 14.4.2016

Odvetništvo in notariat

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 15/2016Ustavno sodišče je 21. januarja 2016 sprejelo odločbo, ki jo lahko brez zadržkov uvrstim med veličastne. Mislim na odločbo v zadevah št. U-I-115/14 in Up-218/14, ki se nanaša na preiskave odvetniških pisarn, stanovanj, avtomobilov in računalnikov. Upanje, da se utegne to zgoditi, mi je vzbudila že odločna začasna odredba, s katero je Ustavno sodišče soglasno in ne da bi pobudniki to zahtevali, zadržalo izvrševanje odredb o preiskavah treh odvetniških pisarn. Določilo je tudi način izvršitve svoje začasne odredbe in rok dveh dni, da se odpečateni nosilci elektronskih podatkov ponovno zapečatijo, morebitne kopije pa se morajo nemudoma uničiti. Kljub temu me je končni rezultat (pozitivno) presenetil. Zakaj? Zato, ker je v preteklosti Ustavno sodišče pokazalo kaj malo razumevanja za specifičen ustavni položaj odvetnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 14.4.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016 Introduction to Sport Law - With Case Studies in Sport Law John O. Spengler, Paul Anderson, Dan Connaughton in Thomas Baker (Human Kinetics, 2. izdaja, 304 strani, 2016, dodana je e-knjiga s 87 primeri) Razvoj š
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o mednarodni zaščiti - ZMZ-1 (Ur. l. RS, št. 22/16) - veljati začne 24. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-E (Ur. l. RS, št. 102/15) -
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 83. redni seji (7. april 2016): - predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019; - Uredba o skupnem javnem naročanju; - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju; - predlog zak
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Odpoklic direktorja d. o. o.

Miha Šercer, 14.4.2016

Delovna razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Šercer, Pravna praksa, 15/2016Direktor družbe z omejeno odgovornostjo družbeniku onemogoča vpogled v poslovne knjige in mu nasploh noče dajati informacij o poslovanju, zato ga želi družbenik odstaviti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Pregled stanja

Irena Vovk, 14.4.2016

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016Ocene za Slovenijo v četrtem Pregledu stanja v pravosodju članic EU (Justice Scoreboard), ki ga je pripravila Evropska komisija, so izredno pozitivne, temeljijo pa na podatkih o slovenskem sodstvu in postopkih za leto 2014, menijo na Ministrstvu za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Od 5. do 11. aprila

Irena Vovk, 14.4.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016 Torek, 5. 4. Normativna dejavnost Vlade. Med 1. januarjem in 22. marcem 2015 je Vlada realizirala 199 načrtovanih in nenačrtovanih predpisov: 29 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 69 predpisov iz pristojnosti Vlade in 101 predpis iz pristojnosti ministrstev. Odp
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Proračunsko financiranje za pietetne namene

Avtor ni naveden, 14.4.2016

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016• Ali lahko ob smrti šola kupi iz javnih sredstev venec za umrlim in objavi osmrtnico ali morajo javni uslužbenci (učitelji) sami zbrati denar? V skladu z drugim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah (ZJF) se sredstva državnega in občinskih proračuno
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti

Janja Cigoj, 14.4.2016

Delovna razmerja

Janja Cigoj, Pravna praksa, 15/2016Delavec je prišel na delovno mesto pod vplivom alkohola. Delati še ni začel, saj je nadrejeni takoj ob prihodu na delovno mesto posumil, da je delavec alkoholiziran. Opravljen je bil test alkoholiziranosti, ki je sum potrdil. Družba nima sprejetega pravilnika o prepovedanem uživanju alkohola na delovnem mestu in načinu ugotavljanja alkoholiziranosti delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Predlog novega Zakona o javnih financah - zamujena priložnost za sistemsko ureditev dodeljevanja javnih sredstev?

dr. Mitja Blaganje, 14.4.2016

PRORAČUN

dr. Mitja Blaganje, Pravna praksa, 15/2016Javna sredstva so vsa sredstva, s katerimi poslujejo neposredni in posredni proračunski uporabniki, poslovanje z njimi pa je v našem pravnem redu različno urejeno. Trenutna ureditev dodeljevanja javnih sredstev, pri čemer imam v mislih sredstva za posojila iz proračuna in zlasti subvencije, kot to ureja zakonodaja, ki regulira javne finance in izvrševanje proračuna, ni ustrezno pravno urejena. Tema je aktualna zato, ker se na tem področju v praksi pojavljajo številni problemi in se odpirajo vprašanja, povezana z neustrezno normativno ureditvijo, s katero so si v očitni koliziji. Osnovna pravila postopka razdeljevanja takih javnih sredstev namreč ureja podzakonski akt, ki hkrati nekatera pravila ureja drugače kot postopkovni zakoni, s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih v javnih zadevah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

V lustracijskih postopkih cilj ne opravičuje sredstva

Igor Vuksanović, 14.4.2016

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 15/2016Beseda "lustracija" menda korenini v latinskem izrazu lustrum, s katerim so stari Rimljani označevali ritual moralnega očiščevanja državne oblasti, ki se je izvajal na pet let (rimski uradnik, cenzor, je vodil ceremonijo, ki se je končala z žrtvovanjem domačih živali bogu Marsu). Lustracija (tudi njeni današnji najbolj vneti zagovorniki se najbrž ne zavzemajo več za žrtvovanje) pa v postsocialističnem besednjaku devetdesetih let prejšnjega stoletja pomeni tudi odvzem ali preprečitev dostopa do javne funkcije ali službe osebam, ki si zaradi sodelovanja z nedemokratičnimi režimi ne zaslužijo javnega zaupanja. Čeprav zavezujoče mednarodne pogodbe lustracije ne urejajo, obstajajo nekateri politični oziroma svetovalni akti, ki takim ukrepom postavljajo določene pogoje oziroma omejitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Alibaba in problematika varstva znamk

Kevin Rihtar, 14.4.2016

Intelektualna lastnina

Kevin Rihtar, Pravna praksa, 15/2016Ob razmahu elektronskega poslovanja, zlasti spletnih trgovin, se postavlja vprašanje, kako obstoječi mehanizmi omogočajo učinkovito varstvo znamk in onemogočajo prodajo ponaredkov, predvsem prek upravljavcev spletnih trgov, kot je spletni velikan Alibaba. Kombinacija preproste čezmejne prodaje s klikom na gumb, razmeroma visoke možnosti anonimnosti in sistema prava znamk kot dela prava intelektualne lastnine, ki je bil vzpostavljen daleč pred tako obsežno digitalizacijo, je lahko formula za postopno degradacijo funkcije znamke. Zgolj zanašanje na upravnopravno preprečevanje prodaje ponaredkov, na primer v okviru carinskih postopkov, se kaže za nezadostno. Uspešno zavarovanje znamke bo tako nujno temeljilo na samoiniciativnosti njenega nosilca - nauk, ki je uporaben tako za zagonska podjetja kot tudi za mednarodne korporacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem

Miha Šošić, 14.4.2016

Kultura in umetnost

Miha Šošić, Pravna praksa, 15/2016Zakona o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem (avtorji: dr. Miroslav Žaberl, mag. Tatjana Bobnar, mag. Robert Ferenc, mag. Gregor Hudrič, Mile Nunič in Alojz Senčar, IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 488 strani) je prvi celoviti in poglobljeni komentar policijske zakonodaje v Republiki Sloveniji. Komentar pod uredništvom Mileta Nuniča je pomemben prispevek k uveljavitvi policijskega prava kot posebne pravne veje javnega prava, hkrati pa nedvomno koristen pripomoček vsem praktikom, ki se pri delu srečujejo s policijskimi predpisi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Preprosta ekonomika članstva v Natu

dr. Jože Mencinger, 14.4.2016

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 15/2016Že nekaj časa se pojavljajo razprave o tem, da za Nato nimamo denarja oziroma da ga je treba najti in povečati delež BDP za varnost, ki naj jo zagotavlja članstvo. Nedavno sem v Delu prebral, da je članstvo v Natu "ključni steber varnosti" in "največji in najkoristnejši dosežek države v njeni novejši zgodovini". A ker za članstvo ne namenjamo dovolj denarja, smo "zgolj članica, ne pa zaveznica", živimo na račun solidarnosti drugih članic, kar ni prav. Obljube, posebno če so zapisane v pogodbi, je treba spoštovati ali pa, če ne gre, od njih odstopiti. Morda bi zato veljalo razmisliti ne le o tem, ali in kje naj za članstvo poiščemo več denarja, ampak tudi o tem, da iz Nata izstopimo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin - pogosta vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016FURS, 2. izdaja, april 2016 1. Kdo je dolžan oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj, pri prenosu stavbne pravice p
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Evropa

Irena Vovk, 14.4.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016 Torek, 5. 4. Usmeritveni jedrski program. Usmeritveni jedrski program (prvo poročilo od nesreče v Fukušimi leta 2011), ki ga je pripravila Evropska komisija, prvič do zdaj izpostavlja naložbe v zvezi z varnostnimi nadgradnjami po nesreči v Fukušimi in pomen varnega delovanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Preverjanje osebnih podatkov v zvezi z državnim pravniškim izpitom

Irena Vovk, 14.4.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016Center za izobraževanje v pravosodju (Ministrstvo za pravosodje) na podlagi 30. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) vodi evidenco opravljanja pravniških državnih izpitov (PDI). Ali lahko torej center:
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina opravljanja dela

mag. Mojca Kunšek, 14.4.2016

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 15/2016Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače opredeljujejo določbe 12. poglavja Zakona o sodiščih (ZS). Skupno jim je, da so imenovani za neomejen čas na podlagi dokazovanja strokovnih znanj in prisege pred ministrom za pravosodje. Prav tako je pridobitev njihovega strokovnega mnenja, izvida in cenitve odvisna od potrebe sodišča, ki zaprosi za mnenje sodnega izvedenca ali sodnega cenilca v zadevnem primeru v sodnem postopku, ali pa za mnenje zaprosi upravni organ v upravnem postopku. Ministrstvo za pravosodje v skladu z 88. členom ZS vodi imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki zajema podatke o posamezni osebi in njegovem strokovnem znanju, EMŠO, naslov bivališča, kot tudi zaposlitev ali kak drug status.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016 5. april - poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2015. 7. april - petindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. 8. april - predlog odloka o okviru za
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016FURS, 2. izdaja, april 2016 1. Kaj se šteje za promet nepremičnin? Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi: - zamen
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v ZJN-3

Vida Kostanjevec, 14.4.2016

PRORAČUN

VIDA KOSTANJEVEC, Pravna praksa, 15/2016Reformni sveženj javnonaročniških direktiv iz leta 2014 je (med drugim) uvedel (tudi) nekaj pomembnih novosti na področju določanja razlogov za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, oblikovanja pogojev za sodelovanje v postopku in izbire s tem povezanih dokazil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016Vlada RS Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2016(39)
> April(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov