O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 83. redni seji (7. april 2016): - predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019; - Uredba o skupnem javnem naročanju; - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju; - predlog zak
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Zdravila, njihova varnost in učinkovitost

Lena Šutanovac, 14.4.2016

Zdravila

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 15/2016Vsako leto se na trgu zvrstijo številna nova zdravila, države in organizacije si prizadevajo za odkrivanje novih zdravil za neozdravljive bolezni in prav vsi se z njimi vsakodnevno srečujemo. Ali se res zavedamo, kaj s tem počnemo? Ali vemo, kaj je prav za naše zdravje? Ta in druga vprašanja je na zadnjem srečanju Pravniškega društva Ljubljana 7. aprila naslovila mag. Nada Irgolič, strokovnjakinja na področju farmacije in nekdanja direktorica Urada Republike Slovenije za zdravila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016 18. april 1951 - Pogodba o ustanovitvi ESPJ Šest držav - Belgija, Francija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska - je v Parizu podpisalo Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Veljati je začela 23. julija 1952, in sicer z
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Po Karadžiću Šešelj: oprostilna sodba v posmeh žrtvam in mednarodnemu kazenskemu sodstvu

dr. Dominika Švarc, 14.4.2016

Kaznovalno pravo

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 15/2016Sodeči senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 31. marca 2016 Vojislava Šešlja oprostil vseh obtožb zaradi hudodelstev proti človečnosti in vojnih hudodelstev na območju Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter Vojvodine med letoma 1991 in 1993. Sedem let trajajoče sojenje so zaznamovali številni postopkovni zapleti, po dolgih štirih letih spisana sodba, ki obsega zgolj dobrih sto strani, pa je hud udarec tako za žrtve kot tudi za zaupanje v mednarodno kazensko sodstvo. Kot v javnem povzetku svojega odklonilnega mnenja poudarja tudi italijanska sodnica Lattanzi, je sodba zelo pomanjkljivo obrazložena in temelji na selektivni analizi dokazov ter na sklepanju, ki bodisi ni merodajno za presojo kazenske odgovornosti bodisi je v nasprotju z uveljavljeno sodno prakso MKSJ, pogosto pa izhaja celo iz napačne uporabe merodajnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Nova policijska pooblastila

dr. Miroslav Žaberl, 14.4.2016

Uprava

dr. Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 15/2016V letu 2013 je bila sprejeta popolnoma nova sistemska zakonodaja s področja organizacije ter nalog in pooblastil policije. Prej enovit policijski zakon je bil skladno z naprednim normativnim namenom razdeljen v dva zakonska akta - Zakon o organiziranosti in delu v policiji kot organizacijski policijski predpis in Zakon o nalogah in pooblastilih policije kot procesni policijski predpis. Zlasti slednji je nekatera policijska pooblastila uredil na novo, predvsem pa veliko podrobneje, jasneje in bolj določno (lex certa), kot so bila urejena v prejšnji zakonodaji. Sredi februarja letos, torej manj kot tri leta po uveljavitvi prejšnje zakonodaje, je bil v medresorsko usklajevanje poslan predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, v katerem so predlagane spremembe ali dopolnitve 67 členov, kar pomeni - če odmislimo redakcijske popravke - več kot tretjino veljavnega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Pregled stanja

Irena Vovk, 14.4.2016

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016Ocene za Slovenijo v četrtem Pregledu stanja v pravosodju članic EU (Justice Scoreboard), ki ga je pripravila Evropska komisija, so izredno pozitivne, temeljijo pa na podatkih o slovenskem sodstvu in postopkih za leto 2014, menijo na Ministrstvu za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem

Miha Šošić, 14.4.2016

Kultura in umetnost

Miha Šošić, Pravna praksa, 15/2016Zakona o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem (avtorji: dr. Miroslav Žaberl, mag. Tatjana Bobnar, mag. Robert Ferenc, mag. Gregor Hudrič, Mile Nunič in Alojz Senčar, IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 488 strani) je prvi celoviti in poglobljeni komentar policijske zakonodaje v Republiki Sloveniji. Komentar pod uredništvom Mileta Nuniča je pomemben prispevek k uveljavitvi policijskega prava kot posebne pravne veje javnega prava, hkrati pa nedvomno koristen pripomoček vsem praktikom, ki se pri delu srečujejo s policijskimi predpisi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Skokovit razvoj človekovih pravic skozi sodno prakso Sodišča EU

Blažka Vrsajković, 14.4.2016

Človekove pravice

Blažka Vrsajković, Pravna praksa, 15/2016V prostorih City hotela sta 23. marca 2016 ob 17. uri Slovensko društvo za evropsko pravo in Pravniško društvo Ljubljana organizirali okroglo mizo Vpliv sodne prakse Sodišča EU na temeljne človekove pravice, razpravljavca pa sta bila sodnik na Sodišču EU dr. Marko Ilešič ter profesorica na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju in nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU dr. Verica Trstenjak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Proračunsko financiranje za pietetne namene

Avtor ni naveden, 14.4.2016

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016• Ali lahko ob smrti šola kupi iz javnih sredstev venec za umrlim in objavi osmrtnico ali morajo javni uslužbenci (učitelji) sami zbrati denar? V skladu z drugim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah (ZJF) se sredstva državnega in občinskih proračuno
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Pravni napovednik

Irena Vovk, 14.4.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Vsebina PP št.15/2016

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/20163 UVODNIK dr. Miroslav Žaberl Nova policijska pooblastila 6-8 UPRAVNO PRAVO dr. Mitja Blaganje Predlog novega Zakona o javnih financah - zamujena priložnost za sistemsko ureditev dodeljevanja javnih sredstev? 9-12 DAVČNO PRAVO Ivo Grlica in Sabina
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016Razpisi Ur. l. RS, št. 21/16 1. Javni poziv Vlade RS kandidatom za slovenskega predstavnika v upravnem odboru Eurimages - Ministrstvo za kulturo; rok je 18. april. Ur. l. RS, št. 22/16 2. Direktor - Bolnišnica Topolšica; rok je 15. april.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016Vlada RS Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v ZJN-3

Vida Kostanjevec, 14.4.2016

PRORAČUN

VIDA KOSTANJEVEC, Pravna praksa, 15/2016Reformni sveženj javnonaročniških direktiv iz leta 2014 je (med drugim) uvedel (tudi) nekaj pomembnih novosti na področju določanja razlogov za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, oblikovanja pogojev za sodelovanje v postopku in izbire s tem povezanih dokazil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 14.4.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016 Sodbe Sodišča 5. april Vstavi izbrisano tabelo 7. april Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 7. april
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Zemljepisna imena na -ska/-ška

dr. Nataša Hribar, 14.4.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 15/2016Na nekem družabnem omrežju se je te dni pojavilo vprašanje, kako pravilno sklanjati države na -ska/-ška in s katerim predlogom jih povezati. Vprašanje se je konkretno nanašalo na državo Hrvaško, torej ali nekdo prihaja s ali iz Hrvaške.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2

mag. Nataša Belopavlovič, 14.4.2016

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2016Katere primere obsega obvezno zavarovanje za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter kolikšen je prispevek za te primere? Ali moramo v to zavarovanje vključiti tudi dijake oziroma študente na praktičnem usposabljanju in - če je to potrebno - kolikšen je prispevek zanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v davčnih zadevah

Grlica Ivo, Pirnat Sabina, 14.4.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Ivo Grlica, Sabina Pirnat, Pravna praksa, 15/2016Postopek skupnega dogovora (angl. Mutual agreement procedure - MAP) je v praksi pogosto uporabljeno sredstvo za odpravo dvojnega obdavčevanja. Zaradi okrepljenega sodelovanja med državami in boja proti davčnemu izogibanju v prihodnje pričakujemo povečanje števila primerov dvojne obdavčitve. Posledično bo to vodilo tudi v občutno povečanje števila postopkov skupnega dogovora. Ob tem se postavlja vprašanje, ali sta struktura in učinkovitost postopka skupnega dogovora primerni za učinkovito soočenje s prihajajočimi izzivi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Nova razsežnost pravnega razmišljanja

Maja Planinc, 14.4.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Planinc, Pravna praksa, 15/2016UVOD: PF Univerze v Mariboru je od 31. marca do 2. aprila 2016 gostila Srednjeevropsko konferenco o pravu za študente (Central European Law Conference for Students). To je bil prvi veliki mednarodni študentski dogodek v regiji Srednje in Jugovzhodne Evrope, ki je obravnaval aktualna vpra
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Delitev solastne nepremičnine

Avtor ni naveden, 14.4.2016

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2016Če solastninski upravičenec svoje lastninske pravice ne izvaja v obsegu, do katerega ga opravičuje njegov solastni delež, upoštevaje potrebe solastnikov, ki se nedvomno odražajo tudi v dotedanjem načinu rabe stvari, narekuje določitev prevzemnika, ki v trenutku delitve solastnine izkazuje večjo dejansko oblast nad stvarjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Meje zaščite besedne znamke Skupnosti "Winnetou"

Zoran Skubic, 14.4.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Intelektualna lastnina

Zoran Skubic, Pravna praksa, 15/2016Karl May resda nikoli ni obiskal Divjega zahoda, je pa o njem izdatno in zelo doživeto pisal. Domišljija pač ne pozna meja. In prav slednji se lahko zahvalimo za nastanek mitskega - pa čeprav popolnoma izmišljenega - apaškega poglavarja Winnetouja (slov. tudi Vinetou), ki je poleg knjig postal še prepoznaven junak tako filmov kot tudi gledaliških in radijskih predstav. Prepoznavnost njegovega lika je šla včasih tako daleč, da so ga marsikje - tudi pri nas in v naši takratni okolici - pojmovali kot arhetipskega "Indijanca" z Divjega zahoda. Toda kdaj postane tak prepoznaven arhetip - generik? Gre za vprašanje, ki ni zgolj akademsko teoretično. Generične stvari namreč že po naravi stvari uživajo nižje pravno varstvo kot pa species. In nikjer to ni bolj jasno razvidno kot na področju prava varstva intelektualne lastnine, na katero spada tudi besedna znamka Skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Preverjanje osebnih podatkov v zvezi z državnim pravniškim izpitom

Irena Vovk, 14.4.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2016Center za izobraževanje v pravosodju (Ministrstvo za pravosodje) na podlagi 30. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) vodi evidenco opravljanja pravniških državnih izpitov (PDI). Ali lahko torej center:
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Preprosta ekonomika članstva v Natu

dr. Jože Mencinger, 14.4.2016

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 15/2016Že nekaj časa se pojavljajo razprave o tem, da za Nato nimamo denarja oziroma da ga je treba najti in povečati delež BDP za varnost, ki naj jo zagotavlja članstvo. Nedavno sem v Delu prebral, da je članstvo v Natu "ključni steber varnosti" in "največji in najkoristnejši dosežek države v njeni novejši zgodovini". A ker za članstvo ne namenjamo dovolj denarja, smo "zgolj članica, ne pa zaveznica", živimo na račun solidarnosti drugih članic, kar ni prav. Obljube, posebno če so zapisane v pogodbi, je treba spoštovati ali pa, če ne gre, od njih odstopiti. Morda bi zato veljalo razmisliti ne le o tem, ali in kje naj za članstvo poiščemo več denarja, ampak tudi o tem, da iz Nata izstopimo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Odvetniška zasebnost

dr. Ciril Ribičič, 14.4.2016

Odvetništvo in notariat

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 15/2016Ustavno sodišče je 21. januarja 2016 sprejelo odločbo, ki jo lahko brez zadržkov uvrstim med veličastne. Mislim na odločbo v zadevah št. U-I-115/14 in Up-218/14, ki se nanaša na preiskave odvetniških pisarn, stanovanj, avtomobilov in računalnikov. Upanje, da se utegne to zgoditi, mi je vzbudila že odločna začasna odredba, s katero je Ustavno sodišče soglasno in ne da bi pobudniki to zahtevali, zadržalo izvrševanje odredb o preiskavah treh odvetniških pisarn. Določilo je tudi način izvršitve svoje začasne odredbe in rok dveh dni, da se odpečateni nosilci elektronskih podatkov ponovno zapečatijo, morebitne kopije pa se morajo nemudoma uničiti. Kljub temu me je končni rezultat (pozitivno) presenetil. Zakaj? Zato, ker je v preteklosti Ustavno sodišče pokazalo kaj malo razumevanja za specifičen ustavni položaj odvetnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina opravljanja dela

mag. Mojca Kunšek, 14.4.2016

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 15/2016Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače opredeljujejo določbe 12. poglavja Zakona o sodiščih (ZS). Skupno jim je, da so imenovani za neomejen čas na podlagi dokazovanja strokovnih znanj in prisege pred ministrom za pravosodje. Prav tako je pridobitev njihovega strokovnega mnenja, izvida in cenitve odvisna od potrebe sodišča, ki zaprosi za mnenje sodnega izvedenca ali sodnega cenilca v zadevnem primeru v sodnem postopku, ali pa za mnenje zaprosi upravni organ v upravnem postopku. Ministrstvo za pravosodje v skladu z 88. členom ZS vodi imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki zajema podatke o posamezni osebi in njegovem strokovnem znanju, EMŠO, naslov bivališča, kot tudi zaposlitev ali kak drug status.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2016(39)
> April(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov