O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Vsebina "Pravna praksa" 431/1999

Avtor ni naveden, 27.5.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1999Primož Vehar Evropski sporazum o pridružitvi - predmet ponovne presoje ustavnosti? Jaka Repanšek Informacijski viri v EU (19.) Adriana Krstič Slovenija in EU - Osnovni izrazi o pripravi pogajalskih izhodišč in pristopnih pogajanjih mag. Damjan Mozetič Kateri organ v gospodarski družbi je la...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Prenehanje delovnega razmerja starejšemu delavcu

Avtor ni naveden, 27.5.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/1999Ali starejši delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu in je prejel odpravnino zaradi prenehanja delovnega razmerja, ne more uveljavljati pravice do denarnega nadomestila pri zavodu za zaposlovanje in nato še pravice do denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Na margino predlogu zakona o medijih

dr. Andrej Berden, 27.5.1999

Javno obveščanje

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 15/1999Napoved zakona o medijih (nadomestil naj bi sedanji zakon o javnih glasilih)je znova vzpodbudilo nekatere razprave o meji med javnim in zasebnim; za razliko tistih prejšnjih, ko po splošni oceni ni bilo mogoče govoriti o svobodi medijev, pa sedanje razprave izvirajo iz številnih konkretnih primerov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Napredovanje v državni upravi

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Uprava

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999Ali so zaposleni v državni upravi z več kot 20 let delovne dobe in več kot 10 let dela na istih ali podobnih delih upravičeni ob dokončanju visokošolskega študija do napredovanja, ki jim je že bilo dodeljeno za višješolsko izobrazbo? Ali so upravičeni le do začetnega količnika 3,60 brez napredovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Zloraba bolniškega dopusta - dokazovanje

Avtor ni naveden, 27.5.1999

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 15/1999V 58. členu zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in v splošnem aktu podjetja je opredeljeno, da je zloraba pravice do bolniškega dopusta hujša kršitev dolžnosti in delovnih obveznosti, za katero se izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Konkludentno dejanje: dejansko ali pravno vprašanje?

Robert Preininger, 27.5.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

Robert Preininger, Pravna praksa, 15/1999Ob odločanju o reviziji v zadevi, ki je tekla po tožbi tožnice kot lastnice zemljišča zoper tretjega, ki je posegel v njeno lastninsko pravico na zemljišču z izkopom jarka za telefonsko omrežje, je Vrhovno sodišče RS v sodbi, opr. št. II Ips 505/97, z dne 10. 2. 1999, zapisalo, "da je revizijsko sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Certifikati za neizplačane razlike v plačah

Igor Pišek, 27.5.1999

Ostalo

Igor Pišek, Pravna praksa, 15/1999Sodelavci Inštituta za delovna razmerja so v mnenju z naslovom "Certifikati za neizplačane razlike v plačah", objavljenim v PP, št. 13/99 v rubriki Vprašanja - odgovori, zapisali, da bi bil tožbeni zahtevek za izplačilo razlike med izplačanimi plačami in neizplačanimi plačami v skladu s kolektivno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Državno tožilstvo: Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve - da ali ne?

Barbara Brezigar, 27.5.1999

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Barbara Brezigar, Pravna praksa, 15/1999Zakon o državnem tožilstvu (ZDT) v 10. členu določa, da lahko generalni državni tožilec za obravnavo več zahtevnih kaznivih dejanj ali iz drugih zelo tehtnih razlogov določi skupino državnih tožilcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Letni dopust in regres

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999Ali je delavec, ki je ob prenehanju delovnega razmerja izrabil sorazmerni del letnega dopusta in brez prekinitve nadaljeval delovno razmerje pri drugem delodajalcu, upravičen tudi do sorazmernega dela regresa za letni dopust? Pravica do regresa je pravica delavca iz delovnega razmerja, ki izhaja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Socialna varnost: Žrtve vojnega nasilja in nemška sodna praksa

dr. Lev Svetek, 27.5.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 15/1999Znano je, da je med drugo svetovno vojno Hitlerjeva Nemčija protipravno vpoklicala v takratno nemško vojsko veliko Slovencev iz Gorenjske, Štajerske in Koroške, torej iz pokrajin, ki jih je bila okupirala takoj v začetku te vojne. Mnogi od teh prisilno mobiliziranih Slovencev je bilo v vojni ranjeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Izvršilni postopek: Ugovor kot pritožba

mag. Jože Požun, 27.5.1999

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 15/1999Novi zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je uredil vprašanje ugovora zoper sklep o izvršbi nekoliko drugače, kot je to vprašanje urejal prejšnji zakon o izvršilnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Kazenski postopek: Ustavnost nekaterih določb novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 27.5.1999

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 15/1999V zadnjem času so kar pogoste polemike med pravniki in Ministrstvom za pravosodje glede smotrnosti in ustavnosti sprememb kazenske zakonodaje. Odgovorni na ministrstvu so pripravljeni debatirati le s priznanimi strokovnjaki kazenskega prava (sami tega ne dokazujejo z ustreznimi papirji), vendar bi m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Družinska razmerja: Odločanje o začasnih odredbah

mag. Igor Strnad, 27.5.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 15/1999Zakonski spori in spori med starši in otroki Primer: Tožnica je vložila tožbo, v kateri je predlagala razvezo zakonske zveze, njej dodelitev mladoletnega otroka in plačilo preživnine v breme toženca. Istočasno je predlagala izdajo začasne odredbe po 72. členu ZZZDR in sicer, da se "... začasno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Izplačilo jubilejne nagrade

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Kolektivne pogodbe

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999V družbi je zaposlen delavec, ki bo 26. 5. 1999 dopolnil 28 let delovne dobe v družbi. Pred zaposlitvijo v tej družbi je bil delavec 2 leti zaposlen pri drugem delodajalcu. Ali morajo delavcu letos izplačati jubilejno nagrado za 30 let delovne dobe. Ali je pravilna trditev, da je v 2. točki 51. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Letni dopust - izraba, prenos v naslednje leto

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999Do kdaj in v katerih primerih je možno prenašati letni dopust v naslednje leto? Ali obstajajo mednarodne konvencije (katere), ki urejajo to vprašanje? Ali lahko delodajalec (v katerih primerih) delavcu neizkoriščen dopust za preteklo leto plača? Na vprašanja, povezana z izrabo letnega dopusta, sm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Informacijski viri v EU (19.del)

Jaka Repanšek, 27.5.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 15/1999V Evropski uniji predstavlja trg javnih ponudb in povpraševanja okoli 12 odstotkov skupnega BDP oziroma več kot 500 milijard evrov na leto. Velikost evropskega trga, predvsem pa dobro razvita preglednost javnega povpraševanja in ponudbe na skupnem trgu, sta poglavitna razloga za močno razvito inform...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Javna glasila: pravica do odgovora in popravka

Simona Zatler, 27.5.1999

Javno obveščanje

Simona Zatler, Pravna praksa, 15/1999Varstvu osebnostnih pravic so namenjena razna pravna sredstva. Tu bomo govorili le o pravici do odgovora in popravka v javnem glasilu po zakonu o javnih glasilih (ZJG - Ur. l. RS, št. 18/1994), kjer gre za eno izmed oblik civilnopravnega varstva osebnostnih pravic v primeru kršitev prek sredstev jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Kateri organ v gospodarski družbi je lahko organ upravljanja po določilih delovnopravne zakonodaje?

mag. Damjan Mozetič, 27.5.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 15/1999Zakon o podjetjih (ZP - Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) je v drugem poglavju - Podjetje v mešani lastnini, v naslovu pod točko 3. Organi upravljanja in poslovodni organ v podjetju v mešani lastnini, v prvem odstavku 120. člena določil, da sta organa v delniški družbi in družbi z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Slovenija in EU

Adriana Krstič, 27.5.1999

Pravoznanstvo

Adriana Krstič, Pravna praksa, 15/1999Osnovni izrazi o pripravi pogajalskih izhodišč in pristopnih pogajanjih Na slovenski strani se srečujemo z naslednjimi pojmi: * Pogajalska skupina Republike Slovenije za pristop k Evropski uniji - Negotiation Team of the Republic of Slovenia for Accession to the European Union Običajno se upo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Svoboda izražanja in zaščita posameznikov pred njeno zlorabo

dr. Andrej Berden, 27.5.1999

Človekove pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 15/1999I. Svoboda tiska ( svoboda misli oziroma svoboda izražanja) II. Odnos med javnim in zasebnim v sferi javnega obveščanja (pogojnost in omejenost svobode izražanja) III. Varstvo zasebnosti 1. Kazenskopravno varstvo 2. Civilnopravno varstvo IV. Pravica do popravka po zakon o obligacijskih r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Zakon o javnih glasilih: Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS

Tone Frantar, 27.5.1999

Sodišča, Javno obveščanje

Tone Frantar, Pravna praksa, 15/1999Osem sodb VS RS v zvezi z določbami ZJG: 1. Javna glasila po ZJG - vpis v evidenco javnih glasil 2. Aktivna legitimacija za vložitev tožbe 3. Rok za vložitev tožbe 4. Več odgovorov in/ali popravkov iste informacije - Prizadetost pravice ali interesa - Sporočilo medijev, ki je sankcionira...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Evropski sporazum o pridružitvi - predmet ponovne presoje ustavnosti?

Primož Vehar, 27.5.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Primož Vehar, Pravna praksa, 15/1999Evropski sporazum o pridružitvi(*1) (v nadaljevanju ESP), ki vzpostavlja pridružitveno razmerje(*2) med Slovenijo na eni strani ter Skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, vsebuje tudi določbe, ki že na prvi pogled vzbujajo dvom o njihovi skladnosti z ustavo in do sedaj še niso bil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

S.O.S. ob pomorskem zakoniku

Jaka Repanšek, 27.5.1999

Pomorski in rečni promet

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 15/1999"Za nami je nekaj preplutega morja, čaka pa nas še dolgo in naporno potovanje...", je v zaključku poročila o delovanju Društva za pomorsko pravo Slovenije, zapisal njegov predsednik, dr. Marko Pavliha. V mislih je imel, poleg drugega dela društva, tudi in predvsem sprejemanje novega slovenskega pomo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

O delu ESČP po reformi

Irena Vovk, 27.5.1999

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/1999O pomembnih vprašanjih Stalnega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu je 11. maja na Ustavnem sodišču predaval naš "strasburški sodnik" dr. Boštjan M. Zupančič. Dva dni pozneje pa je tudi slovenskim sodnikom predstavil sodno prakso ESČP. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Novi ZPP - tudi sporne določbe

mag. Bojan Kukec, 27.5.1999

Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 15/1999Odvetniška zbornica Slovenije je 14. maja Bledu organizirala strokovni seminar o novem zakonu o pravdnem postopku. Predavala sta podpredsednik OZS Nikolaj Grgurevič, odvetnik iz Maribora in državni svetnik Jože Ilc, odvetnik iz Ljubljane.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1999(29)
> Maj(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov