O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Starostna meja kot pogoj za zasedanje delovnega mesta rednega profesorja na visoki šoli

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Višje in visoko šolstvo, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/1995Sodišče je v zadevi U-I-22/94 na seji 25. 5. 1995 odločilo: Določba 2. odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93) se razveljavi. Odločitev je sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Pritrdilno ločeno mnenje sta dala sodnik Šinkovec in Zupančič, odklonilni ločeni mnenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Novi obrestni zakon - spet amaterski poskus?

dr. Marko Ilešič, 7.9.1995

Obligacije, Obresti in obrestna mera

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 15/1995Poletno vročino nam je popestril Uradni list, ki nosi letošnjo številko 45. V njem objavljeni zakon "o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri" posega v tako številna in pomembna pravna razmerja, da bo tudi jesen zagotovo dovolj vroča. Problematika denarnih obveznosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Notariat - posebni pogoji za opravljanje poklica - izkazovanje javnega zaupanja

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 15/1995Sodišče je v zadevi U-I-344/94 na seji 1. 6. 1995 odločilo: Določba petega odstavka 8. člena zakona o notariatu (Ur. l. RS, št.13/94 in 82/94) se razveljavi v delu, po katerem pogoja iz 6. točke prvega odstavka 8. člena zakona ne izpolnjuje, kdor je v kazenskem postopku. Odločitev je bila sprejeta s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Lastninsko preoblikovanje podjetij - podržavljenje kmetijskih zemljišč

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 15/1995Sodišče je v zadevi U-I-77/93 na seji 6. 7. 1995 odločilo: 1. Določbe prvega odstavka 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93; v nadaljevanju: ZLPP) niso v neskladju z ustavo. 2. Določba drugega odstavka 5. člena ZLPP ni v neskladju z ustavo, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Denacionalizacija - interesi upravičencev in zavezancev

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 15/1995Sodišče je v zadevi U-l-323/94 na seji 25. 5. 1995 odločilo: Določba 73. člena zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in 31 /93) ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

K "Obračun plačil" - pp,št.13/95

Mitja Radoševič, 7.9.1995

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 15/1995Na vprašanje, kako je s plačilom obresti, če je dolžnik v pobotni izjavi navedel le višino glavnice je bil dan odgovor, da pravila o vračunavanju niso kogentna, določba 313. člena ZOR pa se uporabi, če dolžnik ob plačilu ne izjavi svoje volje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Denacionalizacija - interesi zavezancev in upravičencev

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 15/1995Določba 73. člena zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo. Način in obseg oškodovanja denacionalizacijskih upravičencev in zavezancev je zakonodajalec uredil glede na dejanski položaj in glede na ekonomske razmere v družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Prenehanje delovnega razmerja trajno presežnemu delavcu - odsotnemu zaradi bolezni

Marta Klampfer, 7.9.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 15/1995Delavec je opredeljen kot trajni presežek in je imel prometno nesrečo izven dela, zato je bil v bolniškem staležu od 25. 2. 1995 do 31. 3. 1995, ko mu je bil stalež zaključen. Od 3. 4. 1995 pa je v bolniškem staležu zaradi bolezni. Delavec je sklep o prenehanju delovnega razmerja prejel v začetku me...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Manjšinski delničarji v nadzornem svetu

Bojan Pečenko, 7.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 15/1995Kakšne možnosti imajo delničarji, ki so v manjšini, da "uspejo" s svojim kandidatom za člana nadzornega sveta? Če manjšina nima potrebne kapitalske moči, ni mogoče govoriti o možnostih, pač pa zgolj o argumentih, ki naj prepričajo večino, tudi posredno prek uveljavljanja različnih interesov. V takšn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Lastninsko preoblikovanje - sodelovanje notarja - sestava začasnega nadzornega sveta

Bojan Pečenko, 7.9.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Odvetništvo in notariat

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 15/1995Družbeno podjetje se lastninsko preoblikuje. V zvezi s pridobitvijo drugega soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo sprejemajo tudi akt o lastninskem preoblikovanju s statutom delniške družbe (po vzorcu Agencije). V kolikšni meri mora pri tem sodelovati notar? Ali morajo v začasne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Starejša delavka - uvrstitev med presežne delavce

Marta Klampfer, 7.9.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 15/1995Delavka, rojena 29. 1. 1947, je 30. 6. 1995 dopolnila 32 let pokojninske dobe. Ali podjetje tako delavko v letu 1995 lahko opredeli kot presežno delavko, brez dokupa pokojninske dobe? Po 2. odstavku 36. člena zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.14/90, 5/91 in 71/93) je starejši delavec tisti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Povečanje osnovnega kapitala iz lastnih sredstev D.D. - komu nove delnice

Andrej Simonič, 7.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 15/1995Pri povečanju osnovnega kapitala iz lastnih sredstev delniške družbe pripadajo nove delnice delničarjem v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu. Ali pripadajo nove delnice delničarjem, ki so bili imetniki delnic ob sklepu o povečanju osnovnega kapitala, ali imetnikom delnic o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Neuspešni razpis za direktorja,imenovanje V.D

Mato Gostiša, 7.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 15/1995V družbenem podjetju (ki se šele lastninsko preoblikuje, program preoblikovanja še ni potrjen) je delavski svet po odpovedi dosedanjega direktorja (pred potekom mandata) izvedel razpis za izbiro in imenovanje novega direktorja. Natečaj ni uspel (edini "zunanji" prijavljeni kandidat ni bil izbran), z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Obdavčitev pokojnine ob upokojitvi

Marta Klampfer, 7.9.1995

Davki občanov in dohodnina, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 15/1995Delavec je po kolektivni pogodbi in internih predpisih podjetja upravičen do odpravnine ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih neto plač, ki jih je prejel v preteklih mesecih, kar pa je več kot tri povprečne plače v gospodarstvu Slovenije. Kako se obračuna davek od tega prejemka? Po 35. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Sindikalni zaupnik za vse odvisne družbe

Mato Gostiša, 7.9.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Mato Gostiša, Pravna praksa, 15/1995Ali lahko sindikalni zaupnik, ki je zaposlen v odvisni družbi, med delovnim časom skrbi (izvaja) za sindikalno dejavnost v drugih odvisnih družbah? Ali mu je njegov delodajalec dolžan to omogočiti? Pogoji za delovanje sindikata v podjetju morajo biti skladno z določbo 32. člena Splošne kolektivne po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Izkazani pravni interes pobudnika - vojaška strokovna izobrazba

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Obramba, Poklicno izobraževanje

, Pravna praksa, 15/1995Pobudnik izpodbija prehodne določbe o uporabi zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94) glede zaposlovanja v Slovenski vojski s pogodbo o zaposlitvi za tiste pripadnike stalne sestave Slovenske vojske, ki so zaposleni ob uveljavitvi zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 43 - 26. 7.1995 Ustavno sodišče RS objavlja obširno odločbo v zvezi s prvim in drugim odstavkom 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter drugimi vprašanji, ki jih ureja ta zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 46 - 9. 8. 1995 Vlada RS je poslala v objavo tri uredbe: s prvo spreminja uredbo o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTA; v drugi določa, da so najvišje cene premij za obvezno avtomobilsko zavarovanje tiste, ki so se na trgu uporabljale 14. 8. 1995; v tretji določa najvišje ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 45 - 4. 8. 1995 Državni zbor je sprejel in zdaj objavlja: spremembe in dopolnitve zakona o sodiščih (pogoji za opravljanje izvedenskega dela, odločanje o dopustitvi kontrole telefona, vodenje registra ladij, odločanje vrhovnega sodišča v senatu treh oziroma petih sodnikov), nadalje zakon glede p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 47 - 11. 8. 1995 Vlada RS je pripravila spremembe v tarifnem sistemu za prodajo električne energije, dala pa tudi soglasje k novim tarifnim postavkam, ki začnejo veljati dan po objavi (torej 12. avgusta). Ministrstva objavljajo: odredbo o ceni raziskovalne ure v letu 1995; pravilnik o metodologi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 48 - 18. 8. 1995 Minister za okolje z novo odredbo določa, da znaša od 19. 8. vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja 139,51 SIT.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 44 - 28. 7. 1995 Državni zbor objavlja spremembe v sestavi njegovih delovnih teles in odloke o izvolitvah v sodniško funkcijo oziroma imenovanjih na sodniško mesto vrhovnega sodnika (Janez Metelko, Jernej Potočar, Marija Šeruga-Trplan, Jože Zbačnik), višjega, okrožnega in okrajnega sodnika, pa t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Veliko novosti družbe IUS SOFTWARE

Anton Tomažič, 7.9.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 15/1995Slovenski pravniki se pač ne morejo (več) pritoževati, da nimajo dovolj pravnih informacij v elektronski obliki in potrebne podpore za uporabo računalnikov pri njihovem delu. Morda je celo obratno - in si (v obilici svojega običajnega dela) niti ne vzamejo dovolj časa, da bi si ogledali številne bog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Srečanje Evropskega združenja sodnikov v San Sebastianu

mag. Vlado Petrič-Filipov, 7.9.1995

Sodišča

mag. Vlado Petrič-Filipov, Pravna praksa, 15/1995Letošnjega 29. aprila je bilo v San Sebastianu v Španiji zasedanje Evropskega združenja sodnikov EAJ (European Association of Judges - Regional group of the International Association of Judges). V združenje so vključeni sodniki 24 evropskih držav. Slovenija je bila v združenje sprejeta oktobra 1994 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Delnice in delniška družba

Bojan Pečenko, 7.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 15/1995Knjiga, o kateri poročamo v tem zapisu, je menda doživela prodajni uspeh že pred svojim izidom, kar kaže na izjemen interes strokovne javnosti za boljše poznavanje delniškega prava. K temu sta nedvomno pripomogla tudi strokovni ugled in avtoriteta samega avtorja, dr. Marijana Kocbeka profesorja gosp...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1995(52)
> September(52)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF G HI J K LM NOP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov