O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1996Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas in sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati s 1....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavni položaj Agencije za plačilni promet... (APPNI)

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Plačilni promet

, Pravna praksa, 15/19961. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ni v neskladju z ustavo. 2. Odločba začne učinkovati 75. dan po objavi v Uradnem listu. 1. Niso v neskladju z ustavo določbe sprememb in dopolnitev Zakona o Agenciji RS za plačilni promet, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 15/1996Prvi člen Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje ( Ur. l. RS, št. 47/95) je bil, kolikor je učinkoval za nazaj, v neskladju z ustavo. Ta ugotovitev ima učinek odprave. Sklep lokalne skupnosti, ki za čas pred svojo uveljavitvijo d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavno varstvo osebne svobode in kazenskopravni posegi policije

Bećir Kečanović, 1.8.1996

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče Republike Slovenije s presojo in odločitvami v konkretnih primerih potrjuje, da je tudi dejansko najvišji organ ustavnega varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v državi. V tej svoji vlogi zapolnjuje tiste pravne praznine abstraktnih norm, ki jih zakonodajalec težko predvid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zakon o kazenskem postopku - obvezen pripor

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/19961. Razveljavijo se naslednje določbe Zakona o kazenskem postopku ( Ur. l. RS, št. 63/94): - prvi odstavek 201. člena in prvi odstavek 361. člena, - besedilo drugega odstavka 202. člena, ki se glasi: "kratko obrazložitev, v kateri mora biti razlog za pripor posebej obrazložen". 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Administrativna upokojitev delavcev ONZ

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 15/1996Ni v neskladju s 14. členom ustave zakona določba, ki enako obravnava administrativno upokojene delavce organov za notranje zadeve v primerjavi z drugimi delavci, katerih dejanski in pravni položaj je enak oziroma podoben njihovemu. Pravice do posebne odpravnine ob upokojitvi nimajo tisti delavci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Štipendiranje - nejasna zakonska določba

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 15/1996Določbe Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 29/93 in 64/93), ki je bila sprejeta na podlagi nekoliko nejasne zakonske določbe, ni v nasprotju z zakonom, ker je pri razlagi te zakonske določbe treba upoštevati naravo pravice in celotni razvoj njene ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Izključitev odškodninske odgovornosti z objavami

Vesna Kotlušek, 1.8.1996

Obligacije

Vesna Kotlušek, Pravna praksa, 15/1996Vsebina članka: OBJAVA IN NJENI UČINKI: * pojem ZNAČILNOSTI OBJAVE: * enostranskost, javnost, skladnost s predpisi in moralo, razumljivost in jasnost PRAVNI TEMELJ OBJAVE: * objava kot dolžnostno ravnanje, objava kot izključna volja objavitelja, objava z učinkom izključitve temelja odgovorn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15/1996Zahtevo po 1. odstavka 187. člena ZIP za določitev sodnih penalov za izpolnitev obveznosti, ugotovljeno s pravnomočnim sklepom o motenju posesti, je treba vložiti v roku, določenem v 444. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Nepravdni postopek

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15/1996Postopek v zapuščinskih zadevah je vrsta nepravdnega postopka (1. člen Zakona o nepravdnem postopku). Zato revizija proti sklepu o dedovanju glede na določbo 34. člena Zakona o nepravdnem postopku in ker v zakonu o dedovanju ni posebej predvidena, ni dovoljena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Družinsko pravo

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 15/1996Pravica staršev, da živijo skupaj s svojim otrokom in obratno, je njihova osebnostna pravica. Le če se ugotovi, da je ločitev med njimi nujna za otrokovo korist, je mogoče otroka ločiti od staršev (102. , 103. in 105. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR, 8. in 9. člen Konven...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Stanovanjski zakon

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 15/1996Stanovanjski zakon v 123. členu ne določa prekluzivnega roka za vložitev tožbe, pač pa določa prekluzivni rok za vložitev zahteve za prodajo stanovanja po 117. členu stanovanjskega zakona. Če je ta zahteva postavljena pravočasno, je mogoče vložiti tožbo v splošnem zastaralnem roku. Sklep Vrhovneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zavarovanje

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 15/1996Oškodovancu v prometni nesreči več motornih vozil kot tretji osebi odgovarjajo zavarovalnice, pri katerih so lastniki udeleženih vozil zavarovali avtomobilsko odgovornost, solidarno, vsaka do višine dogovorjene zavarovalne vsote. Če gre za vozila, katerih lastniki so se tako zavarovali pri eni zavar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Predlagalni delikti in ukrepanje policije

dr. Zvonko Fišer, 1.8.1996

Uprava

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 15/1996V 1. odst. 52. čl. ZKP je določeno, da je treba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na predlog ali na zasebno tožbo, podati predlog ali vložiti zasebno tožbo v treh mesecih od dneva, ko je upravičenec izvedel za kaznivo dejanje in storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavnosodna presoja načela enakosti v Sloveniji

dr. Lovro Šturm, 1.8.1996

Ustavno sodišče

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 15/1996Avtor s tem prispevkom (za zdaj) zaključuje serijo zapisov o načelu enakosti, ki jo je začel (gledano seveda zgolj s strani našega časopisa) v št. 1/96 in sklenil v št. 10/96, potem ko je po uvodnem zapisu pregledal uveljavljanje tega načela v ustavnosodni presoji v ZDA (v treh nadaljevanjih), nato ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Distributivna pravičnost in načelo enakosti

Drago Čepar ml., 1.8.1996

Človekove pravice

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 15/1996Članek je izsek iz diplomske naloge, ki jo je avtor zagovarjal na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Igorja Kaučiča. Za diplomsko nalogo je avtor prejel priznanje Pravne fakultete za nadpovprečno diplomsko nalogo. Splošno načelo enakosti pred zakonom, ki ga srečamo skoraj v vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

K "Cestni promet za lastne potrebe"

Joža Nikolič, 1.8.1996

Cestni promet

Joža Nikolič, Pravna praksa, 15/1996Opozorilo na določbo 3. odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list Republike Slovenije štev. 72/94), ki ga je podal bralec PP v št. 14/96, je vsekakor na mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Intelektualna lastnina - novi publikaciji

Andrej Piano, 1.8.1996

Intelektualna lastnina

Andrej Piano, Pravna praksa, 15/1996V zadnjem času zelo plodni izdajateljski aktivnosti na področju prava intelektualne lastnine (komentar Zakona o industrijski lastnini, izdaja predpisov s področja avtorskega prava ter knjiga dr. Mihe Trampuža "Avtorsko pravo in likovna umetnost") se je pridružil tudi Urad RS za intelektualno lastnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Objektivni pogoj kaznivosti

Damjan Korošec, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 15/1996Na pravni fakulteti v Ljubljani je 8. julija 1996 mag. Zvonko Fišer uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Objektivni pogoj kaznivosti". V njej obravnava vsestransko zanimiv institut, ki v splošnem delu slovenske kazenske zakonodaje sploh ni opredeljen, hkrati pa v posebnem delu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Lastnoročni podpis

Marjan Šnajder, 1.8.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 15/1996Na "Dodatno pojasnilo" mag. Janeza Topliška, objavljenega v PP, št. 13/96 dajem sledeče pripombe: Mislim, da sem bil v svojem prispevku dovolj jasen, precizen in korekten. Omenil pa bi, da sem ob delu naletel na omenjeni problem (skenirani lastnoročni podpis in žig), o čemer sem s dopisom obve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Kako (p)ostati sodnik?

Aleksander Karakaš, 1.8.1996

Sodišča

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 15/1996Ob nedavnih, neljubih zapletih v zvezi z (ponovno) izvolitvijo mag. Mitje Deisingerja za sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so, ob drugem, znova oživele razprave o ustreznosti ureditve izbora in izvolitev kandidatov v sodniško funkcijo, kot ju najprej uveljavlja slovenska ustava, nato pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Kraj izdaje čeka

Sonja Zver, 1.8.1996

Menica in ček

Sonja Zver, Pravna praksa, 15/1996Ali šteje bančni ček za pravilno izpolnjenega, oziroma ali je zadovoljeno 5. točki 1. člena zakona o čeku, če na čeku kraj izdaje čeka ni izpisan v celoti, temveč sta kot kraj izpolnitve navedeni samo prvi črki kraja (npr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik v vlogi in na poseben dopis ustavnega sodišča ne odgovori in ne pojasni, s čim izkazuje svoj pravni interes. Sklep US RS, št. U-I-53/96 z dne 30. 5. 1996 Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik na dopis, s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Reprezentativni sindikat - priznanje legitimacije

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Sindikati

, Pravna praksa, 15/1996Predpis, ki bi zaradi morebitnega povečanja javnih izdatkov lahko imel za posledico povečanje davčnih obveznosti delavcev in drugih pravnih subjektov, ne ogroža delavčevih pravic v smislu zadnje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o Ustavnem sodišču, zato reprezentativni sindikat za njegovo izpo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Prekinitev poslovanja investicijskih skladov

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Skladi

, Pravna praksa, 15/1996Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje ( UR. l. RS, št. 17/96) je v neskladju z zakonom, kolikor ne vsebuje določbe o časovni omejenosti predpisanega ukrepa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1996(46)
> Avgust(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

ABCĆČD ĐEF GHIJK LMN OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov