O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/201311. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu; - predlog za imenovanje predsednika Računskega sodišča; - Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2012. 15. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Novela Obrtnega zakona - korak v pravo smer

dr. Andrej Friedl, 18.4.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 15/2013Novela Obrtnega zakona ObrZ-E prinaša z ustreznejšo opredelitvijo obrti in uvedbo prostovoljnega članstva v Obrtni zbornici Slovenije (OZS) dobra izhodišča za razvoj obrti kot visokokakovostne storitvene in proizvodne dejavnosti in za učinkovitejšo interesno zastopanost slovenskega obrtništva. Odpravljene so določbe, ki so povzročale utapljanje obrti v gospodarstvu in podjetništvu nasploh. Ob predstavitvi glavnih novosti bom opozoril tudi na nekatera nedorečena vprašanja v zvezi z obrtnim dovoljenjem, poklicno regulacijo in čezmejnim poslovanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Izvršnica - izvršilni naslov?

Dida Volk, 18.4.2013

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 15/2013Nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki velja od 28. julija 2012, je prinesel tudi nov institut - izvršnico. Gre za listino, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se ta zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Določbe, ki urejajo izvršnico, so začele veljati z uveljavitvijo zakona, to je 28. julija 2012, določbe o postopku uveljavitve terjatve na podlagi izvršnice pa so se začele uporabljati 28. oktobra 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih - ZPotK-1B (Ur. l. RS, št. 30/13) - veljati začne 27. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona - ObrZ-E (Ur. l. RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Vsebina PP št.15/2013

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013stran 3 UVODNIK dr. Janja Hojnik Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden? stran 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Andrej Friedl Novela Obrtnega zakona - korak v pravo smer stran 8 IZVRŠBA
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 4. seji (11. april 2013): - predlog Nacionalnega reformnega programa 2013 - 2014; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi; - izhod
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Upravitelji, sodni izvedenci, cenilci, tolmači in mediatorji so osebe, ki na zahtevo sodišča v stečajnih oziroma sodnih postopkih opravljajo nekatere storitve. Pri tem dosegajo nagrade in povračila stroškov, ki so predmet davčne obravnave po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).1 Poleg tega lahko nagrade in povračila stroškov, ki jih te osebe dosežejo, zapadejo pod obdavčitev po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).2 V nekaterih primerih je treba od teh nagrad in povračil stroškov obračunati in plačati tudi prispevke za pokojninsko invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).3 Pristojnosti in naloge teh oseb so opredeljene v posameznem zakonu, in sicer:
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 18.4.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 15/201318. april 1941 - Ivan Hribar V Ljubljanici se je (ob italijanski okupaciji Ljubljane) utopil Ivan Hribar, slovenski bančnik, politik, diplomat, publicist in ljubljanski župan. V času njegovega županovanja (1896-1910) je Ljubljana dobila vodovod, plinarno, elektrarno, električno železnico, p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Prekrški - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja - kazenske točke - zastaranje izvršitve sankcije

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Poleg dveh temeljnih pogojev za izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (tretji odstavek 22. člena ZP-1), mora biti izpolnjen še tretji pogoj, in sicer da so kazenske točke, ki jih sodišče upošteva v sklepu o prenehanju vozniškega dovoljenja v skupnem seštevku kazenskih točk, tudi (zakonito) izvršene, torej vpisane v evidenco kazenskih točk pred potekom relativnega zastaralnega roka za zastaranje izvršitve sankcije za prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Legenda in resnica o nagradah in stroških v stečajnih postopkih

Maja Lajevec, 18.4.2013

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 15/2013K pisanju prispevka me je spodbudila lanska medijska afera, ki se je pravzaprav začela z očitki, da so sodniki upraviteljem odmerjali enormno visoke nagrade, kar na pamet, po lastni presoji. Na podlagi tega prvega očitka se je afera razrasla. Minister za pravosodje in javno upravo je s ciljem iskanja krivcev in povezav zavrtel kolesje stečajev za deset let nazaj. Za celotno obdobje je odredil pregled starih, že končanih stečajnih zadev v iskanju povezav med upravitelji, sodniki in višino odmerjenih nagrad. Pregled spisov, ki niso računalniško popisani, in iskanje zahtevanih podatkov je bilo veliko delo in vsi smo z zanimanjem pričakovali izsledke. Sodstvo je odprt sistem in vsi si želimo, da je naše delo transparentno in da se v primeru resnih očitkov opravijo resne analize. Z izsledki opravljenega pregleda nismo bili seznanjeni, zato o njegovi učinkovitosti, kljub obsegu dela, ki je bil vanj vložen, žal ne morem povedati ničesar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Žalitve v pismih bralcev

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Na Varuha se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje v primeru objave prispevka za pisma bralcev, ki ga je v lokalnem časopisu podpisal predsednik krajevne skupnosti. Pobudnik je trdil, da prispevek posega v njegove osebnostne pravice, zato je Varuha prosil, naj krajevno skupnost na to opozori in pozove k javnemu opravičilu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Doplačevanje socialnovarstvenih storitev iz občinskega proračuna

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki mu je občina doplačevala socialnovarstveno storitev pomoči družini na domu in svojo terjatev zavarovala z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve njegove nepremičnine v korist občine. Ko je želel pobudnik dolg poplačati, mu je občina to zavrnila, ker da ne vidi upravičenega razloga za poplačilo terjatve. Občina tudi ocenjuje, da bo pobudnik v prihodnosti potreboval socialnovarstvene storitve, za katere bo moral doplačilo zagotoviti občinski proračun, zato občina ne soglaša z njegovim predlogom za izbris plombe oziroma poplačilo terjatve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Pravica do odškodnine za začasno nemožnost uporabe interneta

mag. Judita Dolžan, 18.4.2013

Obligacije

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 15/2013Tožnik, imetnik priključka DSL, je v konkretnem primeru od tožene stranke, telekomunikacijskega podjetja, med drugim zahteval odškodnino, ker približno dva meseca ni mogel uporabljati svojega internetnega priključka. Kljub večkratnim opozorilom, da internetna povezava ne deluje, ponudnik te ni vzpostavil, nakar je uporabnik pogodbeno razmerje odpovedal in zamenjal ponudnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Da politični satiri!

dr. Andreja Tratnik, 18.4.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 15/2013"Casse toi, pov'con!" ali po naše "Izgini, ubog' kreten!" je siknil tedanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy februarja 2008 udeležencu na kmetijskem sejmu, ki je zavrnil rokovanje z njim. Ta pripetljaj je požel mnogo medijske pozornosti, doma in v tujini. Ko je bil spomin na dogodek še razmeroma svež, je taisti francoski predsednik avgusta 2008 obiskal mesto Laval. Prebivalec tega mesta gospod Eon ga je pričakal z majhnim transparentom, na katerem je pisalo: "Izgini, ubog' kreten!" Njegova gesta pa ni odmevala le v medijih, ampak tudi pred sodišči. Kazenskimi sodišči. Mu je bila zato kršena pravica do svobodnega izražanja iz 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Verska svoboda na delovnem mestu

Aleš Velkaverh, 18.4.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 15/2013V združeni zadevi Eweida in drugi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnavalo pritožbe štirih pritožnikov iz Združenega kraljestva, ki so pred domačimi sodišči delodajalcem očitali, da so bili neupravičeno diskriminirani na podlagi vere. Angleška sodišča so v vseh primerih očitke diskriminacije zavrnila, zato so se pritožniki nazadnje obrnili še na ESČP. Zadeva je pritegnila precej strokovne in širše medijske pozornosti, tako da je med postopkom stališča predložilo kar dvanajst intervenientov. Zato ne preseneča, da je bila kmalu po izdaji sodba označena kot ena pomembnejših odločb o verski svobodi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Vzpostavitev etažne lastnine - uporaba SPZ in ZVEtL

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013SPZ in ZVEtL sta med seboj v razmerju splošnega in posebnega predpisa, zato je upravičeni predlagatelj po ZVEtL lahko le tisti, ki mu le ZVEtL kot specialni predpis (ne pa tudi SPZ), omogoča vzpostavitev etažne lastnine. Tisti, ki imajo možnost vzpostaviti etažno lastnino na podlagi SPZ (pa čeprav izkazujejo upravičenje do lastninske pravice na posameznem delu stavbe), nimajo legitimacije za vložitev predloga za ugotovitev etažne lastnine po ZVEtL.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Pouk za učence tujce

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013V osnovno šolo je vsako leto vpisanih tudi nekaj učencev tujcev. • Ali si lahko učitelj pri poučevanju učencev tujcev pomaga tudi z znanjem jezika, ki ga govori učenec?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Pravni napovednik

Irena Vovk, 18.4.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden?

dr. Janja Hojnik, 18.4.2013

Varstvo človekovih pravic, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 15/2013Po skoraj treh letih pogajanj je nedavno 14-članska komisija predstavnikov EU in Sveta Evrope dosegla dogovor o pristopu EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Glede na to, da je mednarodna nevladna organizacija Human Rights Watch v lanskem poročilu zaključila, da so človekove pravice v EU v težavah, ima tak dogovor večdimenzionalni pomen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Obiski staršev pri pouku

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Ali je učitelj avtonomen in lahko samostojno presodi, ali bo dovolil obisk staršev pri pouku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Davčna številka na računu

Irena Vovk, 18.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2013Na izdanem računu za dobavljeno električno energijo so navedeni kontaktni podatki odjemalca/plačnika (fizične osebe), in sicer ime, priimek in naslov ter drugi podatki, ki so potrebni po davčnih predpisih. Ali bi bilo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), če bi bila na računu tudi davčna številka odjemalca oziroma plačnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

razpisi

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Ur. l. RS, št. 29/13 1. Direktor - Javni zavod Knjižnica Medvode; rok je 20. april. 2. Javni poziv okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče RS, s predvidenim časom dodelitve treh let, za potrebe Evidenčnega oddelka Vrhovne
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Quoniam non potest id fieri, quod vis, id velis, quod possit

Janez Kranjc, 18.4.2013

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/2013Rek je vzet iz Terencijeve komedije Dekle z Androsa (Andria 305). Po naše bi se glasil "Ker se ne more zgoditi tisto, kar želiš, želi tisto, kar se lahko (zgodi)". Publij Terencij Afer je bil rimski komediograf z začetka 2. stoletja pr. Kr. Vzdevek Afer kaže, da je bil doma iz Severne Afrike, verjetno iz libijske ali feničanske kolonije v Kartagini. Ime je dobil po senatorju Terenciju Lukanu, ki ga je kot sužnja pripeljal v Rim, mu nudil izobrazbo in ga na koncu osvobodil. Umrl je mlad, verjetno v brodolomu na poti iz Grčije, kamor je šel, da bi se seznanil z okoljem, iz katerega je jemal junake svojih del. Ohranjenih je šest Terencijevih komedij, v katerih je - podobno kot dobrega pol stoletja pred njim Plavt - za rimsko občinstvo prirejal grške vzorce t. i. atiške komedije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

dogodki - izjave

Irena Vovk, 18.4.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2013od 9. do 15. aprila Torek, 9. 4. Sodelovanje institucij. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sta se dogovorili za redna srečanja vsakih nekaj mesecev, saj se morajo institucije pravne države d
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Zasebnost političnega računalnika

Hinko Jenull, 18.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 15/2013Zgodba je znana, mediji so objavili vsebino elektronske pošte, ki jo je na svojem tabličnem računalniku prebiral poslanec vladne stranke, medtem ko je čakal na potrditev za obrambnega ministra. V sporočilu mu obramboslovec opisuje stanje na ministrstvu in v Slovenski vojski s pobudami za zamenjave po nastopu nove oblasti. Posnetek besedila je bil pridobljen s fotoaparatom, z balkona nad dvorano Državnega zbora.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> April(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEF G H IJ K L MNOPQRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov