O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Teror izbire

Zoran Skubic, 18.4.2013

TRGOVINA

Zoran Skubic, Pravna praksa, 15/2013Da smo potrošniki vsi, a na to dejstvo tudi zelo radi hitro pozabimo, nas je v četrtek, 11. aprila, v okviru predavanja pred letnim občnim zborom Pravniškega društva Ljubljana opozorila predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) Breda Kutin. V svojem prispevku, s katerim je predstavila vlogo, delo in pomen nevladne potrošniške organizacije v moderni družbi, pa je poudarila še vedno aktualne besede nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, da s(m)o potrošniki največja ekonomska skupina, katere glas pa se hkrati tudi odločno premalo, če ne celo najmanj sliši.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Pavlihizmi

dr. Matjaž Ambrož, 18.4.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 15/2013Marko Pavliha je eden tistih avtorjev, za katere lahko v predstavitvi zapišemo, da jih "ni treba posebej predstavljati". Opravljal je pomembne družbenopolitične funkcije v gospodarstvu, državni politiki in prosveti (kjer je še dejaven), hkrati pa je neumoren pisec poljudnih, esejističnih vsebin. S svojo zadnjo knjigo se podaja na novo pot, to je pot zgoščenega, aforističnega pisanja. To je v današnjem času pridobilo prepoznavnost tudi zaradi spletnih aplikacij, namenjenih javnemu objavljanju naših misli in prepričanj, ki jih skušamo podati v strnjeni in po možnosti elegantni obliki. Tako je avtor svoje delo naslovil Pavlihizmi in slična čivkanja brez Twitterja (založba Ved, Maribor 2013, 224 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 18.4.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Zlorabe stvarnega prava ne le pri zemljiškem dolgu

mag. Nana Weber, 18.4.2013

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 15/2013"Sprejem Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je bil bistveno bolj potreben kot sprejem obligacijske zakonodaje, saj je bil vpliv družbene lastnine močnejši na stvarnopravna kot obligacijska razmerja. Seveda pa so v SPZ določbe, ki bi jih lahko zamenjali," je na XI. Dnevih civilnega in gospodarskega prava, ki so v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti potekali 11. in 12. aprila v Portorožu, opozoril profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Miha Juhart.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Verska svoboda na delovnem mestu

Aleš Velkaverh, 18.4.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 15/2013V združeni zadevi Eweida in drugi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnavalo pritožbe štirih pritožnikov iz Združenega kraljestva, ki so pred domačimi sodišči delodajalcem očitali, da so bili neupravičeno diskriminirani na podlagi vere. Angleška sodišča so v vseh primerih očitke diskriminacije zavrnila, zato so se pritožniki nazadnje obrnili še na ESČP. Zadeva je pritegnila precej strokovne in širše medijske pozornosti, tako da je med postopkom stališča predložilo kar dvanajst intervenientov. Zato ne preseneča, da je bila kmalu po izdaji sodba označena kot ena pomembnejših odločb o verski svobodi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Diskriminacija v kulturi: primer razpisa za umetniške rezidence

dr. Barbara Kresal, 18.4.2013

Človekove pravice

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 15/2013Odgovor na vprašanje, ali sme z ustvarjalko na področju kulture, ki je bila na podlagi dosedanjih ustvarjalnih dosežkov in kakovosti prijavljenega projekta izbrana na razpisu, v umetniški rezidenci v tujini bivati tudi njen mladoletni otrok, za katerega skrbi sama, se zdi samoumeven. Problematičen ni odgovor, temveč sámo vprašanje, ki ga sploh ne bi smelo biti. Pa vendar ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Legenda in resnica o nagradah in stroških v stečajnih postopkih

Maja Lajevec, 18.4.2013

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 15/2013K pisanju prispevka me je spodbudila lanska medijska afera, ki se je pravzaprav začela z očitki, da so sodniki upraviteljem odmerjali enormno visoke nagrade, kar na pamet, po lastni presoji. Na podlagi tega prvega očitka se je afera razrasla. Minister za pravosodje in javno upravo je s ciljem iskanja krivcev in povezav zavrtel kolesje stečajev za deset let nazaj. Za celotno obdobje je odredil pregled starih, že končanih stečajnih zadev v iskanju povezav med upravitelji, sodniki in višino odmerjenih nagrad. Pregled spisov, ki niso računalniško popisani, in iskanje zahtevanih podatkov je bilo veliko delo in vsi smo z zanimanjem pričakovali izsledke. Sodstvo je odprt sistem in vsi si želimo, da je naše delo transparentno in da se v primeru resnih očitkov opravijo resne analize. Z izsledki opravljenega pregleda nismo bili seznanjeni, zato o njegovi učinkovitosti, kljub obsegu dela, ki je bil vanj vložen, žal ne morem povedati ničesar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Doplačevanje socialnovarstvenih storitev iz občinskega proračuna

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki mu je občina doplačevala socialnovarstveno storitev pomoči družini na domu in svojo terjatev zavarovala z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve njegove nepremičnine v korist občine. Ko je želel pobudnik dolg poplačati, mu je občina to zavrnila, ker da ne vidi upravičenega razloga za poplačilo terjatve. Občina tudi ocenjuje, da bo pobudnik v prihodnosti potreboval socialnovarstvene storitve, za katere bo moral doplačilo zagotoviti občinski proračun, zato občina ne soglaša z njegovim predlogom za izbris plombe oziroma poplačilo terjatve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Da politični satiri!

dr. Andreja Tratnik, 18.4.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 15/2013"Casse toi, pov'con!" ali po naše "Izgini, ubog' kreten!" je siknil tedanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy februarja 2008 udeležencu na kmetijskem sejmu, ki je zavrnil rokovanje z njim. Ta pripetljaj je požel mnogo medijske pozornosti, doma in v tujini. Ko je bil spomin na dogodek še razmeroma svež, je taisti francoski predsednik avgusta 2008 obiskal mesto Laval. Prebivalec tega mesta gospod Eon ga je pričakal z majhnim transparentom, na katerem je pisalo: "Izgini, ubog' kreten!" Njegova gesta pa ni odmevala le v medijih, ampak tudi pred sodišči. Kazenskimi sodišči. Mu je bila zato kršena pravica do svobodnega izražanja iz 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Žalitve v pismih bralcev

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Na Varuha se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje v primeru objave prispevka za pisma bralcev, ki ga je v lokalnem časopisu podpisal predsednik krajevne skupnosti. Pobudnik je trdil, da prispevek posega v njegove osebnostne pravice, zato je Varuha prosil, naj krajevno skupnost na to opozori in pozove k javnemu opravičilu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Pravica do odškodnine za začasno nemožnost uporabe interneta

mag. Judita Dolžan, 18.4.2013

Obligacije

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 15/2013Tožnik, imetnik priključka DSL, je v konkretnem primeru od tožene stranke, telekomunikacijskega podjetja, med drugim zahteval odškodnino, ker približno dva meseca ni mogel uporabljati svojega internetnega priključka. Kljub večkratnim opozorilom, da internetna povezava ne deluje, ponudnik te ni vzpostavil, nakar je uporabnik pogodbeno razmerje odpovedal in zamenjal ponudnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi

dr. Vasilka Sancin, 18.4.2013

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 15/2013Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 11. in 12. aprila 2013 na pobudo in pod organizacijskim vodstvom avtorice tega prispevka potekala dvodnevna mednarodna konferenca Responsibility to Protect in Theory and Practice (Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi). Na njej je sodelovalo okoli 150 strokovnjakov z vsega sveta, vključno z največjimi avtoritetami na tem področju. Tako sta svoja razmišljanja predstavila tudi dr. Edward Luck, nekdanji posebni svetovalec generalnega sekretarja Združenih narodov za odgovornost zaščititi, in Adama Dieng, posebni svetovalec generalnega sekretarja ZN za preprečevanje genocida. Konferenca je bila edinstven dogodek tudi v globalnem merilu, saj ji je uspelo združiti vodilne svetovne avtoritete, vladne predstavnike in tudi mlajšo generacijo strokovnjakov, ki bodo nosili odgovornost za spoštovanje prevzetih zavez za uveljavljanje odgovornosti zaščititi v prihodnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Obiski staršev pri pouku

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Ali je učitelj avtonomen in lahko samostojno presodi, ali bo dovolil obisk staršev pri pouku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Prekrški - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja - kazenske točke - zastaranje izvršitve sankcije

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Poleg dveh temeljnih pogojev za izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (tretji odstavek 22. člena ZP-1), mora biti izpolnjen še tretji pogoj, in sicer da so kazenske točke, ki jih sodišče upošteva v sklepu o prenehanju vozniškega dovoljenja v skupnem seštevku kazenskih točk, tudi (zakonito) izvršene, torej vpisane v evidenco kazenskih točk pred potekom relativnega zastaralnega roka za zastaranje izvršitve sankcije za prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Davčna številka na računu

Irena Vovk, 18.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2013Na izdanem računu za dobavljeno električno energijo so navedeni kontaktni podatki odjemalca/plačnika (fizične osebe), in sicer ime, priimek in naslov ter drugi podatki, ki so potrebni po davčnih predpisih. Ali bi bilo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), če bi bila na računu tudi davčna številka odjemalca oziroma plačnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Pouk za učence tujce

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013V osnovno šolo je vsako leto vpisanih tudi nekaj učencev tujcev. • Ali si lahko učitelj pri poučevanju učencev tujcev pomaga tudi z znanjem jezika, ki ga govori učenec?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Vzpostavitev etažne lastnine - uporaba SPZ in ZVEtL

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013SPZ in ZVEtL sta med seboj v razmerju splošnega in posebnega predpisa, zato je upravičeni predlagatelj po ZVEtL lahko le tisti, ki mu le ZVEtL kot specialni predpis (ne pa tudi SPZ), omogoča vzpostavitev etažne lastnine. Tisti, ki imajo možnost vzpostaviti etažno lastnino na podlagi SPZ (pa čeprav izkazujejo upravičenje do lastninske pravice na posameznem delu stavbe), nimajo legitimacije za vložitev predloga za ugotovitev etažne lastnine po ZVEtL.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Dedovanje med istospolno usmerjenima partnerjema

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Zakon o dedovanju je v neskladju z Ustavo. Državni zbor RS mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljenega neskladja veljajo za dedovanje med istospolno usmerjenima partnerjema, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, vendar nista sklenila partnerske skupnosti po Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti, in tudi ni razlogov, zaradi katerih bi bila taka partnerska skupnost med njima neveljavna, enaka pravila, kot veljajo po veljavni zakonski ureditvi za dedovanje med zunajzakonskima partnerjema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 4. seji (11. april 2013): - predlog Nacionalnega reformnega programa 2013 - 2014; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi; - izhod
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Pravni napovednik

Irena Vovk, 18.4.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

razpisi

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Ur. l. RS, št. 29/13 1. Direktor - Javni zavod Knjižnica Medvode; rok je 20. april. 2. Javni poziv okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče RS, s predvidenim časom dodelitve treh let, za potrebe Evidenčnega oddelka Vrhovne
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/201311. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu; - predlog za imenovanje predsednika Računskega sodišča; - Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2012. 15. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden?

dr. Janja Hojnik, 18.4.2013

Varstvo človekovih pravic, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 15/2013Po skoraj treh letih pogajanj je nedavno 14-članska komisija predstavnikov EU in Sveta Evrope dosegla dogovor o pristopu EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Glede na to, da je mednarodna nevladna organizacija Human Rights Watch v lanskem poročilu zaključila, da so človekove pravice v EU v težavah, ima tak dogovor večdimenzionalni pomen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 18.4.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 15/201318. april 1941 - Ivan Hribar V Ljubljanici se je (ob italijanski okupaciji Ljubljane) utopil Ivan Hribar, slovenski bančnik, politik, diplomat, publicist in ljubljanski župan. V času njegovega županovanja (1896-1910) je Ljubljana dobila vodovod, plinarno, elektrarno, električno železnico, p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih - ZPotK-1B (Ur. l. RS, št. 30/13) - veljati začne 27. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona - ObrZ-E (Ur. l. RS, št.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> April(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEF G H IJ K L MNOPQRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov