O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Vsebina "Pravna praksa" 443/1999

Avtor ni naveden, 7.10.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 27-28/1999Aleksij Mužina Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja Marko Jaklič Po drugem branju zakona o zavarovalništvu - Prostovoljna zdravstvena zavarovanja dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Elektronski dostop do podatkov, vpisanih v sodni register

Roman Završek, 7.10.1999

Sodni registri in sodne takse

Roman Završek, Pravna praksa, 27-28/199918. avgusta 1999 je pričel veljati novi Pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave (Ur. l. RS, št. 64/99, v nadaljevanju Pravilnik), ki je nadomestil stari Pravilnik o dostopu do sodnega registra neposredno preko računalniške povezave (v nadalj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Študij prava in zaposlovanje pravnikov

dr. Franjo Štiblar, 7.10.1999

Višje in visoko šolstvo

dr. Franjo Štiblar, Pravna praksa, 27-28/1999Z osamosvojitveno transformacijo sta se pomen prava in vloga pravnikov v Sloveniji v 90. letih bistveno povečala. Približala sta se položaju v razvitih tržnih gospodarstvih. Zunanjih izrazov spremembe je več. Pritisk na študij prava je vedno večji; dve fakulteti ne moreta sprejeti vseh kandidatov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Volilni sistem: Vloga volilnih enot v večinskem volilnem sistemu

Jurij Toplak, 7.10.1999

Državni zbor in državni svet

Jurij Toplak, Pravna praksa, 27-28/1999Ustavno sodišče je v odločbah U-I-265/96, U-I-266/96 in U-I-279/96 naložilo Državnemu zboru, da mora sprejeti večinski volilni sistem volitev v Državni zbor. V večinskem volilnem sistemu igrajo najpomembnejšo vlogo volilne enote. Za razliko od proporcionalnih sistemov je v večinskem mogoče z razmeji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Uprava: VI. Dnevi slovenske uprave 99

Irena Vovk, 7.10.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/1999Program letošnjih že šestih Dnevov slovenske uprave v organizaciji Visoke upravne šole je v treh delovnih dneh - od 23. do 25. septembra v portoroškem Bernardinu - razprl sila pisano paleto perečih vprašanj, reformnih in posameznih zakonodajnih projektov, na področju naše javne uprave in državne ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Uprava: Exceptio illegalis

mag. Matevž Krivic, 7.10.1999

Uprava

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 27-28/1999Neljub spodrsljaj - z ublažitvijo Na VI. Dnevih slovenske uprave je drugi dan v razpravi eden od predavateljev odgovarjal tudi na vprašanje, kako naj ravna upravni organ, kadar bi moral odločiti po občinskem predpisu, ki je po njegovem mnenju v nasprotju z zakonom. Če se prav spomnim, je že pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

V boju proti organiziranemu kriminalu

mag. Sonja Kotnik, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Sonja Kotnik, Pravna praksa, 27-28/1999XVI. mednarodni kongres o kazenskem pravu v Budimpešti Mednarodno združenje za kazensko pravo (AIDP) je v času od 5. do 11. septembra 1999 organiziralo mednarodni posvet na temo: Kazenskopravni sistemi v boju proti organiziranemu kriminalu. Iz Slovenije smo se tega kongresa udeležili: dr. Ivan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Ustavno sodišče RS: Poprava krivic - pravica do odškodnine

Avtor ni naveden, 7.10.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 27-28/1999Zakon o popravi krivic (Ur. l. RS, št. 59/96) ni v neskladju z Ustavo. Ni v skladu z Ustavo, da zakonodajalec ni s posebnim zakonom uredil pogojev in postopka za uveljavljanje pravice do odškodnine po Zakonu o popravi krivic .
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Pravice delovnega invalida III. kategorije

Avtor ni naveden, 7.10.1999

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 27-28/1999Delavka je bila leta 1996 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti. Zaradi nove dejavnosti, organiziranja dela in glede na preostalo delovno zmožnost delavke, ji delodajalec niti s sodelovanjem zavoda za zaposlovanje ne more zagotoviti ustreznega dela: - Ali ima delavka - delovni invalid III. kate...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Delovna uspešnost v državni upravi

Avtor ni naveden, 7.10.1999

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27-28/1999V odločbi o razporeditvi v plačilni razred, ki jo je prejel delavec, ki je zaposlen v državni upravi, je med drugim navedeno, da se zaposlenemu mesečni znesek osnovne plače iz naslova delovne uspešnosti lahko poveča do 20 odstotkov. Zakonska podlaga za dodelitev delovne uspešnosti ni navedena. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Svetovalno delo člana nadzornega sveta

dr. Borut Bratina, 7.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 27-28/1999Vloga in pomen nadzornega sveta v delniški družbi ter pravni položaj njegovih članov bo v Sloveniji še kar nekaj časa sporna tema. Razlogov za to ne gre iskati v zakonski ureditvi nadzornega sveta, ki je v ZGD urejen podobno kot v Nemčiji, kjer so nadzorni sveti kot organ delniške družbe tudi prvi u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Odpravnina delovnega invalida II. kategorije

Avtor ni naveden, 7.10.1999

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 27-28/1999Delavec, delovni invalid II. kategorije invalidnosti, s pravico do del s skrajšanim delovnim časom, se bo predvidoma čez tri leta upokojil. Kakšna odpravnina mu glede na to, da je z II. kategorijo invalidnosti že delno, za štiri ure upokojen - pripada ob odhodu v pokoj? Zavarovanec, razvrščen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Ustavno sodišče RS: Pogoji za opravljanje gospodarske javne službe

Avtor ni naveden, 7.10.1999

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 27-28/1999Osma alinea 3. člena in 14. člen Odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju Občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 12/98) nista v neskladju z zakonom. Četrta alinea prvega odstavka 8. člena v delu, ki določa: "da ima certifikat o strokovni usposobljenosti, katerega pridobi pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Stvarno pravo: Soglasje soseda k napeljavi vodovoda prek njegovega zemljišča

Janez Tekavec, 7.10.1999

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

Janez Tekavec, Pravna praksa, 27-28/1999Pred kratkim se je na pravniški diskusijski listi pojavilo vprašanje, ali je potrebno soglasje soseda za napeljavo vodovoda preko sosednjega zemljišča. Presenetilo me je, da se je vnela kar obsežna polemika o tem, kakšna je pravna narava položitve vodovodne napeljave preko tujega zemljišča. Ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Pravniško društvo Ljubljana: Finančno poslovanje podjetij

Branka Neffat, 7.10.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 27-28/1999Prvo jesensko srečanje članov društva je bilo posvečeno novemu Zakonu o finančnem poslovanju podjetij. Obrazložitev zakona je podala dr. Nina Plavšak. Zanimivo in izčrpno je obrazložila pomen zakona in posamezna pomembna določila zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

Aleksij Mužina, 7.10.1999

Proračun

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 27-28/1999Državni zbor je na zadnji julijski seji po hitrem postopku sprejel Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (v nadaljevanju ZRPJN). Na zakon je Državni svet podal odložilni veto. O zakonu je Državni zbor ponovno odločal 16. septembra 1999 in ga sprejel s potrebno večino. ZRPJN je pričel velja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Popravni izpit (Da, vendar za koga?)

dr. Miha Juhart, 7.10.1999

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 27-28/1999Zapis z gornjim naslovom, ki se je pojavil v 25. letošnji številki PP (v kolumni Paragraf), ni temelj, ki bi omogočal strokovno diskusijo in nanj ne bi kazalo odgovarjati, če to ne bi zahtevala neznanska lahkotnost, s katero se avtorica po dolgem in počez loti predloga zakona o začasnih pogojih za v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 7.10.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/199922. septembra - 4. oktobra Sreda, 22. 9. S 16. redne seje DZ - odgovori na vprašanja poslancev: državna sekretarka Helena Kamnar je povedala, da vlada pripravlja zakon o varovanju otrokovih pravic, s katerimi naj bi ustanovili varuha otrokovih pravic, ki bi bil glasnik otrok, da bi laže izraža...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Ius ex facto oritur

Alenka Leskovic, 7.10.1999

Davek na dodano vrednost in trošarine

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 27-28/1999Ker je moj delodajalec Uradni list Republike Slovenije d. o. o., mi dovolite, da tokrat pometem kar pred domačim pragom. Na pravni falulteti so nas učili: Lex semper loquitur ali zakon vedno govori, kar zapoveduje pravnikom, da je treba pomanjkljive zakonske formulacije dopolniti s primerno razla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Prispevek k teoriji pravne osebe I

dr. Andrej Berden, 7.10.1999

Pravoznanstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 27-28/1999Avtor poskuša v članku podati temeljne teoretične opredelitve pravne osebe tako z zgodovinskega aspekta kot tudi glede na poglavitna odprta teoretična vprašanja, ki jih prinaša sodoben razvoj tega pravnega fenomena. Njegove ugotovitve in opredelitve služijo razlagi in razumevanju pravne osebe kot ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

O poslovni goljufiji in korupcijskih deliktih

Andrej Ferlinc, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 27-28/19994. Svetovna konferenca Mednarodnega združenja državnih tožilcev v Pekingu Svetovno združenje državnih tožilcev je na dnevni red konference uvrstilo izredno aktualno problematiko, ki je pereča v vseh državah članicah. Večina nastopajočih delegatov je v svojih nastopih izrazila posebno zadovoljstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Poti iz naselja

Irena Vovk, 7.10.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/1999Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) je septembra izdal prvi ponatis knjižice "Poti iz nasilja", ki je nastajala skupaj s poročilom PIC z naslovom "Odziv države na nasilje nad ženskami v družini". Avtorice - Sonja Božič, Jana Uršič, Tatjana Strojan, Ana Ziherl in Ana Bučar - publi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Slovenski pravni leksikon

dr. Pavel Apovnik, 7.10.1999

Kultura in umetnost

dr. Pavel Apovnik, Pravna praksa, 27-28/1999Te dni je izšel "Slovenski pravni leksikon z nemškimi in italijanskimi ustreznicami geselskih besed". Za izdajo leksikona je poskrbel gospod dipl. oec. Anton Omerza, samostojni podjetnik, OST svetovalne storitve, v Ljubljani v sodelovanju z Društvom znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije....
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Seminar mladih penalistov: Mednarodno kazensko pravo v 21. stoletju

Blaž Kovačič, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 27-28/1999Od 12. do 18. septembra letos je v Sirakuzi na Siciliji, potekal seminar mladih penalistov - pravnikov s področja kazenskega prava. Obravnavana tema je bila mednarodno kazensko pravo v 21. stoletju. To je bil že tretji seminar takšne vrste, ki predstavlja odlično priložnost, da se zberejo mladi prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Varnost in zdravje pri delu - dedovanje - konkurenca - varstvo okolja - starševstvo

Irena Vovk, 7.10.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/1999Gospodarski vestnik - Izobraževanje je v minulih dveh tednih poskrbel, da so se udeleženci petih seminarjev seznanili z aktualnimi predpisi, ki so bili bodisi že sprejeti bodisi se pripravljajo. Tako smo se najprej seznanili z temeljnimi in konkretnimi novostmi v novem zakonu o varnosti in zdravj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27-28

Leto objave

< Vsi
1999(29)
> Oktober(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HIJ K L M N OPQRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov